Реферат: Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МінекономрозвиткуАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Мінекономрозвитку

“Про затвердження переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами”


Опис проблеми

Проект наказу “Про затвердження переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами” (далі – проект наказу) розроблено Мінекономрозвитку у зв’язку з прийняттям Закону України від 08.07.2011 № 3681-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель”, яким унесено зміни до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та запроваджено механізм закупівлі за рамковими угодами.

Так, відповідно до частини другої статті 13 Закону перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, визначається Мінекономрозвитку як спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (Уповноважений орган). Водночас згідно з абзацом першим частини першої статті 8 до функцій Міністерства віднесено функцію розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону.

У разі відсутності переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, замовники будуть позбавлені можливості застосування закупівлі за рамковими угодами.


^ Цілі прийняття запропонованого акта

Зазначений проект наказу підготовлений на виконання вимог Закону з метою визначення переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами та вдосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель.


^ 3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні у сфері державних закупівель, убачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін. Однак цей спосіб не є ефективним, з огляду на неможливість реалізації положень Закону в частині здійснення закупівлі за рамковими угодами та здійснення Уповноваженим органом функції щодо розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону.

2. Державне регулювання зазначеної сфери шляхом прийняття проекту наказу.

Цей спосіб надасть можливість застосувати норми Закону замовниками під час здійснення закупівель за рамковими угодами шляхом затвердження переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами.

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

Після набрання чинності наказом буде вдосконалено нормативно-правову базу у сфері державних закупівель шляхом затвердження переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами відповідно до положень Закону.


5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту та виконання його вимог суб’єктами господарювання є високою.

Результатом досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде вдосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель шляхом визначення переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не можуть завдати шкоди суб’єктам господарювання.


6. Очікувані результати

Упровадження цього регуляторного акта дасть можливість:

удосконалити нормативно-правову базу у сфері державних закупівель;

сприяти здійсненню закупель товарів і послуг за рамковими угодами.

Від упровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

удосконалення нормативно-праової бази у сфері державних закупівель

сприяння здійсненню закупівель товарів і послуг за рамковими угодами

додат-кові витрати відсутні

Мінекономрозвитку

визначення переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами

виконання функції Міністерства щодо розроблення і затвердження
нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону.

-“-

Суб’єкти

господарювання (замовники закупівель – розпорядники державних коштів)

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, підвищення ефективності здійснення державних закупівель


-“-7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку регуляторного акта немає, що надасть можливість розв’язати проблеми та досягти цілей державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта – відповідно до законодавства після державної реєстрації в Мін’юсті.


8. Показники результативності акта:

надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, не передбачається;

кількість суб’єктів господарювання, які керуватимуться наказом, – розпорядники державних коштів;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – виконання положень наказу не передбачає витрат коштів та часу суб’єктами господарювання та/або фізичними особами;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Після реєстрації в Мін’юсті наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі “Державні закупівлі”;

затвердження переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами.


9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом збирання зауважень та одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься в межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, – через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки. У процесі відстеження буде встановлено кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове та повторне відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Для відстеження результативності проекту акта будуть використані зауваження та пропозиції.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом державних закупівель та державного замовлення Мінекономрозвитку.


Заступник Міністра економічного

розвитку і торгівлі України – керівник апарату В. П. Павленко


еще рефераты
Еще работы по разное