Реферат: Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Згурівської районної ради


Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення Згурівської районної ради
“Про затвердження Порядку відрахування у 2012 році комунальними підприємствами Згурівського району до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)”.


Розробник документа: Фінансове управління Згурівської районної державної адміністрації.


1. Визначення проблем, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Метою (завданням) прийняття рішення є необхідність встановлення нормативів відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій комунальної форми власності, відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення грошових надходжень до районного бюджету.


^ 2. Обґрунтування неможливості  розв’язання проблеми  за  допомогою ринкових механізмів.

Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку(доходу) підприємствами, які належать до комунальної власності встановлюється відповідними радами.


^ 3. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинних регуляторних актів.

Відсутність нормативного акта районної ради з порушеного питання.


^ 4. Цілі державного регулювання.

Метою здійснення державного регулювання є :

- забезпечення грошових надходжень до районного бюджету;

- впорядкування відрахувань підприємств комунальної форми власності до бюджету.


^ 5. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.


6. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми.

Зазначену проблему пропонується розв'язати шляхом встановлення нормативів  відрахування  частини  прибутку (доходу) підприємствами комунальної форми власності, які затверджуються рішенням районної ради.


^ 7. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття даного регуляторного акту є єдиним шляхом вирішення питання. Встановлення нормативів відрахувань гарантовано вирішує питання впорядкування надходжень до районного бюджету, водночас враховуючі інтереси підприємств комунальної форми  власності.
У разі прийняття даного регуляторного акту вказані суб'єкти господарської діяльності отримають гарантовані нормативи відрахувань до бюджету, що сприятиме плануванню господарської діяльності та однакові прозорі можливості для її ведення.


^ 8. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Затвердження проекту рішення Згурівської районної ради ‛ Про затвердження Порядку відрахування у 2012 році комунальними підприємствами Згурівського району до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)”. дозволить впорядкувати надходження до районного бюджету від підприємств комунальної форми власності та оптимізувати ведення ними господарської діяльності.


^ 9. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту.

Термін дії регуляторного необмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситися у разі змін до чинного законодавства.


^ 10. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Головним показником результативності даного регуляторного акту є збільшення обсягу надходжень до загального фонду районного бюджету із вказаного джерела та оптимізація роботи підприємств комунальної форми власності.


11.Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.


Буде виконане базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акту у терміни визначені ст..10 дії Закону України "Про засади державної регуляторної політики".

 

Начальник фінансового управління  
Згурівської райдержадміністрації                                                В.Б. Шишко
еще рефераты
Еще работы по разное