Реферат: Додаток Р3 до рядка 04. 9 декларації з податку на прибуток банкуДодаток Р3 до рядка 04.9

декларації з податку на прибуток банку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУЗвітний рік

2

0
^ Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)


Показники

Код

рядка

Сума

1

2

3

Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), що включаються до валових витрат (р.1 + р.2 + р.3 + р.4 + р.5)

04.9
Частина суми, зазначеної у рядку В, що не перевищує суми (А х 0,05), зменшена на суму (А х 0,02)

1
Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не більше 10 відсотків від показника, зазначеного у рядку А (підпункт 5.2.3 Закону)

2
Сума витрат, пов’язаних з безоплатним наданням вугілля (підпункт 5.2.11 Закону)

3
Сума коштів (вартість майна), добровільно перерахована (передана) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, але не більше 0,2 відсотка від показника, зазначеного у рядку Б (підпункт 5.2.17 Закону)

4
Частина суми, зазначеної у рядку Г, що не перевищує суми (А х 0,1), зменшена на суму (А х 0,02)

5
Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року

А
Фонд оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік

Б
Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2 )

В
до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування

(підпункт 5.2.2 Закону)

В1
до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам – засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону)

В2
Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону)

Г

Наведена інформація є достовірною.


Керівник підприємства __________________________ ____________________

підпис прізвище

М.П.


Головний бухгалтер ____________________________ _______________________

підпис прізвище
еще рефераты
Еще работы по разное