Реферат: Методика ренкінгування компаній з управління активами, що обслуговують страхові компанії, за результатами їхньої діяльності Загальні положення


Затверджено

рішенням Ради УАІБ

від 13.10.2011


УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

(УАІБ)


Методика ренкінгування компаній з управління активами, що обслуговують страхові компанії, за результатами їхньої діяльності


1. Загальні положення


1.1. Мета побудови ренкінгів


Ренкінгування (ранжування) компаній з управління активами (КУА) страхових компаній (СК) за результатами їх діяльності здійснюється УАІБ на підставі звітності компаній з управління активами з метою порівняння результатів діяльності КУА за такими показниками:

обсягом активів страхових компаній в управлінні;

приростом активів страхових компаній в управлінні;

кількістю страхових компаній, які обслуговуються КУА.


Ренкінгування компаній з управління активами страхових компаній здійснюється за абсолютним значенням вищезазначених показників станом на останню звітну дату.


УАІБ удосконалюватиме дану методику в міру розвитку галузі, а також у зв’язку із змінами нормативного-правової бази.


^ 1.2. Джерела інформації для побудови ренкінгів


Ренкінгування КУА, що обслуговують страхові компанії, здійснюється на підставі інформації, що надається КУА до УАІБ відповідно до Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ компаніями з управління активами-учасниками асоціації.

До ренкінгування включаються ті КУА, інформація про діяльність яких була подана своєчасно.


^ 2. Ренкінгування КУА


2.1. Обсяг активів страхових компаній в управлінні КУА


Ренкінгування КУА за обсягом активів страхових компаній в управлінні здійснюється за інформацією, поданою КУА на останню звітну дату за формою, вказаною у табл. 2.1.1, розташованою у порядку зменшення показника обсягу активів страхових компаній в управлінні.


Таблиця 2.1.1

Ренкінг КУА за обсягом активів СК в управлінні

у __кварталі 20__ року

Ранг

Назва КУА

^ Обсяг активів СК в управлінні, грн.

Частка на ринку послуг з управління активами СК, %

1

2

3

4^ 2.2. Приріст активів страхових компаній в управлінні


Ренкінгування КУА за приростом активів страхових компаній в управлінні здійснюється за інформацією, поданою КУА на останню звітну дату за формою, вказаною у табл. 2.2.1, розташованою у порядку зменшення показника приросту обсягу активів страхових компаній в управлінні.


Таблиця 2.2.1

Ренкінг КУА за приростом активів СК в управлінні

у __кварталі 20__ року

Ранг

Назва КУА

Обсяг активів СК в управлінні на кінець кварталу, грн.

Обсяг активів СК в управлінні на початок кварталу, грн.

^ Приріст активів СК в управлінні за квартал, грн.

Приріст активів СК в управлінні за квартал, %

1

2

3

4

5

6^ 2.3. Кількість страхових компаній, які обслуговуються КУА


Ренкінгування КУА за кількістю страхових компаній, які обслуговуються КУА, здійснюється за інформацією, поданою КУА на останню звітну дату за формою, вказаною у табл. 2.3.1, розташованою у порядку зменшення кількості страхових компаній.


Таблиця 2.3.1

Ренкінг КУА за кількістю СК, активи яких знаходяться в управлінні

у __кварталі 20__ року

Ранг

Назва КУА

Кількість СК, які обслуговуються КУА

1

2

3


еще рефераты
Еще работы по разное