Реферат: Очаківська районна державна адміністрація розпорядження голови районної державної адміністрації
Очаківська районна державна адміністрація


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови районної державної адміністрації


« 14 » лютого 2007р. № 78

Про основні завдання цивільного захисту Очаківського району на 2007 рік


Відповідно до статей 2, 6, 27 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, законів України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про правові засади цивільного захисту”, директиви Прем’єр-Міністра України – начальника цивільного захисту України від 15.12.06р. № 1543-ск/29 “Про основні завдання цивільного захисту України у 2007 році”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.01.2007р. № 12-р “Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2007р.”:


1. Затвердити організаційно-методичні рекомендації щодо планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки Очаківської районної місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій України у 2007 році (додаються) і План основних заходів з підготовки Очаківської районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України на 2007 рік (додається).


2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (Жуков) спільно з керівниками управлінь, відділів райдержадміністрації, сільськими головами, керівниками підприємств, установ та організацій, начальниками служб цивільної оборони:


2.1. До 15 лютого 2007 року спланувати підготовку цивільного захисту підпорядкованої ланки та довести до виконавців зміст і терміни виконання заходів. До 28 лютого 2007 року надіслати копії документів до головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;


2.2. Звіти про виконання організаційно-методичних рекомендацій щодо планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки Очаківської районної місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій України у 2007 році та Плану основних заходів з підготовки Очаківської районної місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України на 2007 рік надавати до головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації за місяць до 02 числа наступного місяця, за перше півріччя 2007 року до 25 червня 2007 року, за 2007 рік – до 20 грудня 2007 року.


2.3. Пропозиції стосовно планування заходів з підготовки Очаківської районної місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України у 2008 році подати до головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до 15 липня 2007 року.


3. Взяти до відома, що виконання заходів з підвищення готовності цивільного захисту района є одним із пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.


4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності в установленому чинним законодавством порядку передбачити у відповідних бюджетах фінансування заходів цивільного захисту.


5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 03 квітня 2006 року № 107 “Про підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту (Цивільної оборони) райлну та основні завдання на 2006 рік”.


8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Богдана В.І.


Голова райдержадміністрації С.В. Гурський


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови райдержадміністрації

від 14.02.2007Р. № 78

^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки Очаківської районної місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій України у 2007 році

Результати здійснення заходів (перевірок, навчань, тренувань, зборів), аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері цивільної оборони свідчать про те, що основні вимоги, заходи та завдання, визначені розпорядженням голови райдержадміністрації від 03 квітня 2006 року № 107 „Про підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту (Цивільної оборони) району та основні завдання на 2006 рік” в основному виконано.

^ Основні зусилля були направлені на здійснення завчасних попереджувальних заходів, адекватне реагування на надзвичайні ситуації, удосконалення процесів управління заходами цивільного захисту в районі.

З метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проведено 14 засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації.


Здійснено інвентаризацію апаратури оповіщення. Перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення і зв’язку виконано в повному обсязі..

Проведена передача апаратури оповіщення цивільної оборони на баланс райдержадміністрації.

Проведено інвентаризацію захисних споруд цивільної оборони (протирадіаційних укриттів). Проведені заняття з керівниками штатних розрахунково-аналітичних груп (далі – РАГ), а також перевірено матеріальне забезпечення номерних постів радіаційного та хімічного спостереження..

Відкоригований план евакуації населення району у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру в мирний час та план евакуації населення район в особливий період..

Проведено спеціальні навчання по виконанню заходів щодо: діям органів виконавчої влади в разі виникнення осередків високопатогенного пташинного грипу, дій органів управління цивільного захисту у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі складними погодними умовами, запобігання загибелі людей на воді.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах протягом 2006 року проведено День цивільної оборони і у дошкільних закладах – Тиждень безпеки дитини.

В районній газеті опубліковано 18 статей, підготовлено виступів на радіо – 11.

В мережі обласних курсів підвищення кваліфікації пройшли навчання 39 осіб, що складає 100% від плану.


^ Однак, незважаючи на позитивну в цілому діяльність у сфері цивільного захисту населення і територій, виявлено ряд недоліків.

Недостатньо здійснюється контроль за виконанням протокольних рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій .

Повільно виконується рішення обласної ради від 11.11.06 № 3 щодо розроблення в районах та містах програм створення СФД.

Не укладено угоди на аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів та територій.

Не створена місцева ланка ТП УІАС НС. Не передбачено фінансування заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах.


В районному бюджеті не плануються кошти на придбання засобів індивідуального захисту територіальних невоєнізованих формувань, а в планах розвитку підприємств зовсім не плануються кошти на придбання засобів індивідуального захисту працюючого на цих. Повільно виконуються дії по створенню місцевих резервів на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Повільно здійснюється робота по підтримці рівня готовності захисних споруд до використання за призначенням. Не налагоджено належної інформаційно-роз`яснювальної та просвітницької роботи серед населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування. Не забезпечено повноцінне функціонування мережі навчально-консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах, не вирішено питання щодо навчання тимчасово непрацюючих через служби зайнятості населення.


Основними причинами виявлених недоліків є недостатній рівень фінансування на всіх рівнях, низька відповідальність керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності у вирішенні питань у сфері цивільного захисту.

З метою забезпечення виконання вимог Закону України „Про цивільну оборону України”, безумовної реалізації вимог інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з цивільного захисту, підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів управління і сил Очаківської районної місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період:


1. ^ Головним завданням цивільного захисту на 2007 рік вважати становлення і підтримання в готовності до функціонування Очаківської районної місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій України, її районних та міських ланок, готовності до проведення ефективних заходів захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій.


^ Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:

забезпеченні реальної готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, проведенні пошуково-рятувальних робіт та захисту населення і територій;

проведенні попереджувальних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки з метою досягнення прийнятного рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

подальшому розвитку і вдосконаленні рятувальної справи, підвищенні ефективності діяльності спеціалізованих аварійно – рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);

навчанні керівного складу органів управління Очаківської районної місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій України, підготовці сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в мирний час та особливий період.


2. Виходячи з головного завдання та основних напрямів діяльності у сфері цивільного захисту Очаківського району у 2007 році, з метою забезпечення досягнення відповідних позитивних кінцевих результатів, визначити такі завдання:


2.1. Начальникам цивільного захисту управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації спільно з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:


проаналізувати проведену роботу і стан виконання вимог законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань цивільного захисту, дати принципову оцінку стану справ у зазначеній сфері діяльності, визначити конкретні завдання і заходи на 2007 рік щодо її подальшого вдосконалення;

продовжити впровадження конкретних дієвих заходів щодо зниження найбільш вірогідних для регіону (місцевості) ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж, шляхом завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт;

обладнати за рахунок придбання сучасних засобів вимірювання відповідні диспетчерські служби для здійснення постійного радіаційного та хімічного спостереження;

укласти з суб’єктами господарювання, які можуть залучатися (за їх згодою) до проведення спеціальної обробки людей та одягу, спеціальної обробки техніки в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідні цивільно - правові угоди;

вести облік місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та закріпити їх за відповідними керівниками, провести попереджувальні роботи з метою недопущення загибелі людей на водних об’єктах;

вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин, насамперед у сфері поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами, відповідно до Законів України „Про відходи”, забезпечити розроблення та виконання регіональних і місцевих програм поводження з відходами, впровадження на відповідних підприємствах сучасних установок з переробки, утилізації та знешкодження відходів;

забезпечити постійну готовність запасних (міських, позаміських) пунктів управління;

не допускати скорочення чисельності існуючих захисних споруд цивільної оборони, вжити конкретних заходів щодо приведення у готовність до використання за призначенням неготових захисних споруд цивільної оборони, не допускати їх розукомплектування;

активізувати роботу з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Миколаївській області, Миколаївським обласним відділом з питань банкрутства щодо недопущення продажу або передачі на баланс іншим власникам захисних споруд цивільної оборони без збереження їх захисних функцій та призначення, зокрема тих, що всупереч чинному законодавству були включені до статутних фондів підприємств, установ та організацій при зміні власника або форми господарювання;

вжити заходів щодо обладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення потенційно небезпечних об’єктів згідно з переліком, затвердженим наказом МНС України від 15.05.06р. № 288, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.06 за № 785/12659;

вжити практичних заходів щодо обладнання (ремонту, відновлення) систем протипожежного захисту, насамперед на об’єктах масового скупчення людей ,

організувати розроблення та розміщення відповідної (у тому числі зовнішньої) соціальної реклами, спрямованої на запобігання травмуванню і загибелі людей, а також на навчання діям в умовах виникнення різних видів надзвичайних ситуацій;

забезпечити підготовку органів управління та керівного складу цивільного захисту усіх рівнів, персоналу підприємств, установ та організацій у ході командно-штабних (штабних) навчань, тренувань та занять з питань дій в умовах надзвичайних ситуацій;

забезпечити фінансування робіт зі створення СФД об’єктів, визначених Регіональною програмою створення страхового фонду документації Миколаївської області на 2006-2007 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.11.05 № 3, за рахунок коштів обласного бюджету, міських (районних) бюджетів та власних коштів суб’єктів господарської діяльності;

постійно здійснювати контроль за виконанням заходів, визначених обласною Програмою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на 2006-2010 роки, затвердженою рішенням районної ради від 22.11.05 № 10, визначити обсяги коштів для фінансування заходів районн0ї Програм при формуванні районного бюджету на 2007 рік відповідно до запитів та забезпечити їх надходження;

продовжити роботу з розвитку та підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення керівного складу, органів управління цивільного захисту (цивільної оборони) та населення, визначити способи скорочення термінів приведення їх у готовність до роботи за призначенням. Перевірки готовності зазначених систем здійснювати відповідно до затверджених графіків;

визначити необхідні обсяги та джерела фінансування робіт щодо приведення у готовність до застосування за призначенням та забезпечити підтримання у належному стані стаціонарних та запасних пунктів управління;

забезпечити безумовне виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.99 № 192 щодо посилення відповідальності за збереження апаратури і технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільної оборони та їх технічну готовність;

Провести коригування і завести на стійки централізованого виклику усіх керівників підприємств, установ, організацій та сільських голів, при необхідності додатково встановити стійки циркулярного виклику;

Терміново розробити та затвердити в установленому порядку районну програму створення СФД;


3. Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям, зокрема:


відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації:


постійно здійснювати контроль за виконанням заходів, спрямованих на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, а також попередження загибелі людей на водних об'єктах шляхом підготовки їх особового складу до дій за призначенням, визначених районною Програмою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на 2006-2010 роки, затвердженою рішенням районної ради від 22.12.05 № 10;

здійснювати методичне керівництво та контроль за плануванням і виконанням заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в сільських радах, структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях району незалежно від форм власності і підпорядкування;

посилити контроль та координацію роботи щодо реального накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах відповідно до затвердженої номенклатури, а також поповнення запасів лікарських засобів, виробів медичного призначення та підтримання санітарно-епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій і профілактики інфекційних захворювань;

постійно здійснювати контроль за виконанням заходів щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України вид 19.08.02 № 1200 „Про затвердження порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”;

продовжити контроль за здійсненням лабораторних випробувань засобів захисту органів дихання та повірку приладів радіаційної та хімічної розвідки;

посилити контроль за виконанням вимог спільного наказу МНС, Мінагрополитики, Мінекономіки та Мінекоресурсів вид 27.03.01р. № 73/82/64/122 „Про затвердження методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті”;

продовжити роботу щодо формування страхового фонду документації на вироби і об’єкти, в першу чергу, потенційно небезпечні та такі, що можуть стати цілями терористичних посягань (у межах відповідної сфери відповідальності та повноважень);


^ Очаківському районному відділу управління МНС України в Миколаївській області:


забезпечити безумовне виконання вимог Закону України „Про правові засади цивільного захисту”, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що стосуються питань техногенної та пожежної безпеки;

організувати збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;

забезпечити проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення постраждалого населення (в межах компетенції);

організувати навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;

здійснити комплекс попереджувальних пожежно-профілактичних та техногенних заходів по недопущенню пожеж та надзвичайних ситуацій у місцях з масовим перебуванням людей, об’єктах з нічним перебуванням людей, у період підготовки і збирання врожаю, переробки і збереження сільгосппродукції, на об’єктах із збереженням значних матеріальних цінностей та житлового сектору;

забезпечити високу готовність підпорядкованих сил та засобів до ефективного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, оперативність їх застосування;

надавати оперативну допомогу населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, забезпечити оснащення пожежно-рятувальних підрозділів рятувальними засобами;

посилити державний нагляд та контроль за станом цивільного захисту (цивільної оборони), техногенної та пожежної безпеки, реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

вжити дієвих заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління МНС України в Миколаївській області, реалізації ними своїх прав і виконання повноважень;

продовжити здійснення перевірок протипожежного стану об’єктів, що будуються. Призупиняти в установленому порядку будівельно-монтажні роботи на новобудовах, які будуються без відповідних проектів або за проектами, що не отримали позитивних висновків стосовно пожежної безпеки;

взяти активну участь у заходах із антитерористичної діяльності (спеціальних навчаннях та тренуваннях тощо) за планами СБУ, а також у заходах з оперативної підготовки Збройних Сил України (командно-штабних, штабних навчаннях та тренуваннях);

забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів цивільного захисту;

продовжити разом з місцевими органами виконавчої влади щорічне проведення Всеукраїнської акції „Герой-рятівник року”;

протягом року організувати та забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати суспільство про стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також заходи, що вживаються для забезпечення їх безпеки;

сприяти укладанню договорів між об’єктами та державними аварійно-рятувальними службами відповідно до переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами.


^ Очаківському місьрайвідділу управління МВС України в Миколаївській області


забезпечити готовність органів управління і сил щодо охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних та культурних цінностей в місцях виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечити збереження апаратури і технічних засобів оповіщення, контроль її справності, чітке виконання оперативними черговими інструкції щодо застосування та обслуговування апаратури оповіщення;

забезпечити охорону режимно-обмежувальних і карантинних зон в осередках радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження і під час їх ліквідації;


центральній районній лікарні:


забезпечити постійну готовність медичних формувань Державної служби медицини катастроф до оперативного медичного реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та терористичного характеру, здійснення заходів мінімізації та ліквідації їх медико-санітарних наслідків, проводити покращення їх матеріально-технічного оснащення;

продовжити роботу із створення, накопичення, зберігання та поновлення резервів лікарських засобів, медичних біологічних препаратів (вакцин, сироваток), виробів медичного призначення на випадок ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;

підвищувати ефективність превентивних заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на врятування життя та збереження здоров’я людей;

розробити та уточнити плани і забезпечити постійну готовність сил і засобів до евакуації хворих та персоналу закладів охорони здоров’я у випадку аварій техногенного, природного або терористичного походження;

забезпечити оперативне, адекватне реагування на медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій та їх мінімізацію, своєчасне надання встановлених обсягів медичної допомоги постраждалому населенню;

забезпечити встановлення автономних джерел живлення у лікувальних закладах відповідно до вимог ДБН В. 2.5-23-2003;


^ Очаківській районній санітарно-епідеміологічній станції


забезпечити постійну готовність установ спостереження та лабораторного нагляду до роботи в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру відповідно до своїх функцій;

контролювати виконання планів заходів в районі щодо профілактики карантинних інфекцій та ліквідації вогнища на випадок його виникнення;

провести необхідний комплекс заходів із забезпечення належного функціонування центрів специфічної індикації біологічних патогенних агентів (далі – БПА) та режиму біологічної безпеки в них;

провести підготовку фахівців установ та закладів, що належать до системи індикації БПА, з питань застосування методів індикації та ідентифікації БПА і тренувальні навчання з розгортання лабораторних підрозділів, відпрацюванням порядку взаємодії між головними установами та центрами індикації, координуючими органами цивільного захисту в умовах виникнення надзвичайної ситуації;


управлінню ветеринарної медицини в Очаківському районі:


забезпечити контроль за тваринами групи ризику щодо розповсюдження інфекцій. З метою профілактики вжити заходів щодо налагодження підготовки відповідних спеціалістів та населення з цього питання;

вжити заходів щодо удосконалення системи лабораторних досліджень радіоактивних, спеціальних отруйних та бактеріологічних (біологічних) речовин у пробах сільськогосподарського виробництва, харчової сировини та джерелах водопостачання у сільській місцевості, забезпечити надійний захист сільськогосподарських рослин від ураження хворобами та шкідниками (епіфітотій);


управлінню аг промислового розвитку райдержадміністрації:


вжити конкретних практичних заходів щодо централізованого знешкодження або захоронення застарілих, непридатних до використання засобів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів відповідно до Закону України „Про пестициди і агрохімікати” на спеціально визначених полігонах;

вжити заходів щодо обладнання потенційно небезпечних об’єктів системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

продовжити роботу щодо формування страхового фонду документації на вироби і об’єкти, в першу чергу, потенційно небезпечні та такі, що можуть стати цілями терористичних посягань (у межах відповідної сфери відповідальності та повноважень);


відділу містобудування, архітектури. житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації:


активізувати впровадження сучасних інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на підвищення стійкості функціонування об’єктів і систем життєзабезпечення;

спланувати та здійснити контрольні перевірки стану техногенної безпеки об’єктів комунальної теплоенергетики і водопровідно-каналізаційного господарства з відпрацюванням та затвердженням відповідних заходів щодо його поліпшення;

для висотних, житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, інших унікальних за призначенням, складністю та обсягами об’єктів будівництва, на які відсутні норми проектування, розробляти індивідуальні технічні вимоги, якими визначати конкретні вимоги до проектування об’єкта з урахуванням його архітектурно-планувальних, конструктивних, інженерних рішень, у тому числі специфіку протипожежного захисту, а також організаційні заходи щодо його безпечної експлуатації;

не допускати прийняття до експлуатації і пуску нових потенційно небезпечних та інших об’єктів без завчасного (проектного) забезпечення умов безпеки їх діяльності, персоналу, сусідніх об’єктів та населення, яке проживає поблизу (незалежно від форми власності зазначених об’єктів);

продовжити роботу щодо формування страхового фонду документації на вироби і об’єкти, в першу чергу, потенційно небезпечні та такі, що можуть стати цілями терористичних посягань (у межах відповідної сфери відповідальності та повноважень);

продовжити роботу щодо розробки та введення в дію правил утримання, експлуатації та використання захисних споруд цивільної оборони;

продовжити виконання робіт з оцінки технічного стану та продовження ресурсу будівельних конструкцій, будівель і споруд об’єктів підвищеної небезпеки;

вжити заходів щодо обладнання потенційно небезпечних об’єктів системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

продовжити роботу щодо створення реєстру аварійно небезпечних будівель та споруд, організувати комісійне вибіркове обстеження технічного стану аварійно небезпечних будівельних конструкцій, будівель і споруд;

сприяти створенню страхового фонду документації на будинки та споруди, що будуються, забезпечити безумовне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.04 № 1243 „Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, особливу увагу звернути на недопущення прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта без закладення проектної документації до страхового фонду документації;

продовжити інвентаризацію всього наявного фонду будинків усіх форм власності щодо його технічного стану;

не допускати виконання будівельних робіт на об’єктах, які не забезпечені проектною документацією, особливу увагу звертати на об’єкти, які планується будувати в зонах можливого затоплення, в порушення вимог Порядку використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків;

активізувати впровадження сучасних інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на підвищення стійкості функціонування об’єктів і систем життєзабезпечення;

для висотних, житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, інших унікальних за призначенням, складністю та обсягами об’єктів будівництва, на які відсутні норми проектування, розробляти індивідуальні технічні вимоги, якими визначати конкретні вимоги до проектування об’єкта з урахуванням його архітектурно-планувальних, конструктивних, інженерних рішень, у тому числі специфіку протипожежного захисту, а також організаційні заходи щодо його безпечної експлуатації;

не допускати прийняття в експлуатацію і пуску нових потенційно небезпечних та інших об’єктів без завчасного (проектного) забезпечення умов безпеки їх діяльності, персоналу, сусідніх об’єктів та населення, що мешкає поблизу (незалежно від форми власності зазначених об’єктів), посилити нагляд за об’єктами, що будуються, а також за об’єктами, на які відсутні норми проектування;


відділу освіти райдержадміністрації:


забезпечити в районі дієвий контроль за роботою навчальних закладів, якістю навчання з нормативних дисциплін „Цивільна оборона” та „Основи безпеки життєдіяльності”, а також запровадження ними при цьому новітніх навчальних технологій та застосування вимог нових законодавчих і нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;

вжити заходів щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів освіти ;

забезпечити разом із відділом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації та райвідділом управлінням МНС України в Миколаївській області дієвий контроль за роботою навчальних закладів, якістю навчання з нормативних дисциплін „Цивільний захист” та „Безпека життєдіяльності”, а також запровадження ними при цьому новітніх навчальних технологій та застосування вимог нових законодавчих і нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;

продовжити роботу з удосконалення системи позашкільної роботи в змаганнях у межах дитячого руху „Школа безпеки”, „Дружин юних пожежників”, „Юних інспекторів дорожнього руху” та пожежно-прикладного виду спорту;

провести разом із відділом з питань надзвичайних ситуацій головним управління з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації та райвідділу управлінням МНС України в Миколаївській області у дошкільних, загальноосвітніх та інших навчально-виховних закладах батьківські збори, конкурси, вікторини, зустрічі з працівниками системи МНС з метою навчання дітей основ безпечної життєдіяльності, а також тиждень знань правил з питань безпеки життєдіяльності;

в квітні місяці провести підсумкові заняття „День цивільного захисту” у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, а в дошкільних закладах у травні місяці „Тиждень безпеки дитини”;

продовжити роботу щодо формування страхового фонду документації на потенційно небезпечні об’єкти та такі, що можуть стати цілями терористичних посягань (у межах відповідної сфери відповідальності та повноважень);


відділу культури і туризму райдержадміністрації:


вжити дійових заходів щодо забезпечення пожежно-технічної безпеки об’єктів культури і мистецтв комунальної власності району, у першу чергу об’єктів з масовим перебуванням людей;

продовжити роботу щодо формування страхового фонду документації на вироби і об’єкти культурної спадщини, що можуть стати цілями терористичних посягань (у межах відповідної сфери відповідальності та повноважень);


управлінню економіки райдержадміністрації:


продовжити роботу щодо формування страхового фонду документації на вироби і об’єкти, в першу чергу, потенційно небезпечні та такі, що можуть стати цілями терористичних посягань (у межах відповідної сфери відповідальності та повноважень);

організувати створення регіонального матеріального резерву згідно з Програмою, затвердженою рішенням районної ради від 22.12.05 № 10 та розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.07.01 № 427-р „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”;


фінансовому управлінню райдержадміністрації:


забезпечити своєчасне та у повному обсязі фінансування відповідних програм у сфері цивільного захисту,

за умови виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, в межах чинного законодавства, забезпечити своєчасне та повне фінансування видатків за напрямками використання коштів з резервного фонду обласного бюджету;


^ Очаківській філії ВАТ енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго»:


передбачити заходи щодо безперебійного забезпечення життєдіяльності населення, об’єктів господарської діяльності, установ та організацій району електропостачанням, заборонити відключення від мережі електропостачання підприємств, установ та організацій, які безпосередньо беруть участь у заходах щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечити виконання невідкладних аварійно-відновлювальних робіт;

забезпечити через засоби масової інформації цілеспрямовану роботу щодо агітації і пропаганди запобігання використанню у побуті несправних електроприладів;

забезпечити створення страхового фонду документації на підпорядкованих об’єктів;


^ Очаківське управління експлуатації газового господар
еще рефераты
Еще работы по разное