Реферат: Аналіз регуляторного впливу рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції»


Аналіз регуляторного впливу

рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції»


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На теперішній час в місті існує проблема громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку зі старістю або станом здоров’я, самотність, безпритульність, відсутність житла, малозабезпеченість, стихійне лихо, катастрофа тощо);


^ 2. Цілі державного регулювання

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. № 966-1V, рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування) у новій редакції», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР, Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», 2005 р. № 38 (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-V1 (1276-17) від 16.04.2009р., ВВР, № 38, ст..535), «Типового положення про центр обліку бездомних осіб» (Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011р. № 135 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2011р. за № 750/19488) та Наказу Міністерства соціальної політики України від 12.08.2011р. № 312, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2011р. за № 1031/19769 «Порядок влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)».

Розширення кола послуг, які надаються пунктом обліку бездомних осіб, зокрема, надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають на території України.

Розширення контингенту осіб, яким будуть надаватися послуги відділенням організації надання грошової та натуральної адресної допомоги, тобто осіб похилого віку, інвалідів, які втратили соціально-корисні зв’язки з працездатними родичами, зобов’язаними їх утримувати за законом, (залежними від психоактивних речовин, алкоголю, такими, що знаходяться у місцях позбавлення волі, у розшуку тощо), та потребують різних видів натуральної допомоги згідно акту обстеження матеріально-побутових умов проживання.


^ 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей


Альтернативний спосіб 1. Внести зміни до Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно Наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011р. № 135 та Наказу Міністерства соціальної політики України від 12.08.2011р. № 312,

Це дасть можливість розширити коло послуг які надаються пунктом обліку бездомних осіб, зокрема, надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають на території України та Розширення контингенту осіб, яким будуть надаватися послуги відділенням організації надання грошової та натуральної адресної допомоги, тобто осіб похилого віку, інвалідів, які втратили соціально-корисні зв’язки з працездатними родичами, зобов’язаними їх утримувати за законом, (залежними від психоактивних речовин, алкоголю, такими, що знаходяться у місцях позбавлення волі, у розшуку тощо), та потребують різних видів натуральної допомоги згідно акту обстеження матеріально-побутових умов проживання.

^ Альтернативний спосіб 2. Не вносити зміни до Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Якщо не привести у відповідність Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до Наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011р. № 135 та Наказу Міністерства соціальної політики України від 12.08.2011р. № 312, бездомні особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України та іноземці залишаться без уваги, будуть порушені їх права та свободи, визначені законодавством України.

Альтернативний спосіб 3. Не вносити до Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зміни до відділення організації надання адресної та грошової допомоги, які розширюють контингент осіб, яким будуть надаватися соціально економічні послуги.

Від цієї альтернативи необхідно відмовитися бо на теперішній час дійсно є проблема осіб похилого віку, інвалідів, які втратили соціально корисні зв’язки з працездатними родичами, зобов’язаними їх утримувати за законом, (залежними від психоактивних речовин, алкоголю, такими, що знаходяться у місцях позбавлення волі, у розшуку тощо), та потребують різних видів натуральної допомоги. Ці громадяни часто звертаються до міської влади за допомогою про поліпшення їх матеріального становища.


^ Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми


Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення «Про затвердження Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції».^ Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

фактори, що можуть позитивно вплинути на досягнення мети в разі прийняття регуляторного акта:

реалізація вимог Закону України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. № 966-1V, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР, Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», 2005 р. № 38 (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-V1 (1276-17) від 16.04.2009р., ВВР, № 38, ст..535), «Типового положення про центр обліку бездомних осіб» (Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011р. № 135 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2011р. за № 750/19488) та Наказу Міністерства соціальної політики України від 12.08.2011р. № 312, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2011р. за № 1031/19769 «Порядок влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)»


- фактори, що можуть негативно вплинути на досягнення мети в разі прийняття регуляторного акта:

значний рівень інфляції та фінансова дестабілізація в країні;


^ Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат


Для органів місцевого самоврядування:

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. № 966-1V рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Положення про Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування) у новій редакції» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР, Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», 2005 р. № 38 (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-V1 (1276-17) від 16.04.2009р., ВВР, № 38, ст..535), «Типового положення про центр обліку бездомних осіб» (Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011р. № 135 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2011р. за № 750/19488) та Наказу Міністерства соціальної політики України від 12.08.2011р. № 312, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2011р. за № 1031/19769 «Порядок влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)»

^ Для населення:

Забезпечення реалізації прав бездомних громадян на реєстрацію їхнього місця перебування та на отримання соціальних послуг.

Надання соціальної допомоги особам, які її потребують та втратили соціально-корисні зв’язки з працездатними родичами, зобов’язаними їх утримувати за законом.

^ Для комунальної установи:

Розширення кола осіб, що обслуговуються пунктом обміну бездомних осіб та відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги


^ Обґрунтування строку дії регуляторного акта


Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

Показники результативності регуляторного акта
Кількість виявлених осіб, які звернулися за соціальною допомогою;

Кількість наданої допомоги у відновленні документів бездомних осіб: (отримання медичної допомоги, реєстрації місця перебування, відновленні документів тощо);

Кількість наданих бездомним особам інформаційних, юридичних та інших соціальних послуг;

4. Кількість отриманих скарг, зауважень, пропозицій від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, громадськими організаціями з питань, щодо організації забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, визначених законодавством України.


^ Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта


Строки проведення відстеження:

Базове відстеження проводиться до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років. Тобто повторне відстеження проводиться через рік після проведення базового.

Якщо строк дії регуляторного акта становить один рік або менше року, то повторне відстеження результативності здійснюється за 3 місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення строку дії регуляторного акта.

Періодичне відстеження проводиться один раз на три роки.

^ Метод проведення відстеження результативності:

Застосовується – статистичний метод.

Інформація для відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватися із таких джерел як:

«Звіт про діяльність закладів соціального захисту населення для бездомних громадян» затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 17.07.2006 « 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.08.2006 за № 954/12828;

документообіг, який ведеться у пункті обліку бездомних осіб, зокрема,

«Журнал обліку бездомних громадян», «Журнал реєстрації заяв про

оформлення реєстрації переважного місцезнаходження бездомних

громадян», облікові картки клієнтів.


Директор територіального центру

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) М.М.Михайлюк
еще рефераты
Еще работы по разное