Реферат: Типова форма №03-15


Типова форма № 03-15

Затверджена наказом Мінстату
України від 29.12.95 р. № 352


___________________________________________

(будівництво, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД
Розрахунок амортизації основних засобів 
(для будівельних організацій)
за ____________ 199__ р.

I. Нарахування амортизації основних засобів


Шифр рахунка, що дебетується, субрахунка або статті

Вид основних засобів (за нормами амортизації)

Норми амортизації (місячні) на :

Нараховано амортизації в попередньому місяці на :

Зміни за попередній місяць

по основних засобах, що надійшли

по основних засобах, що вибули

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

первісна вартість

сума амортизації на:

первісна вартість

сума амортизації на

повне віднов­лення

капі­тальний ремонт

повне віднов­лення

капі­тальний ремонт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

2-а сторінка форми 03-15

Шифр рахунка, що дебетується, субрахунка або статті

Вид основних засобів (за нормами амортизації)

Норми амортизації (місячні) на :

Нараховано амортизації в попередньому місяці на :

Зміни за попередній місяць

по основних засобах, що надійшли

по основних засобах, що вибули

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

первісна вартість

сума амортизації на:

первісна вартість

сума амортизації на

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

3-я сторінка форми 03-15

Шифр рахунка, що дебетується, субрахунка або статті

Вид основних засобів (за нормами амортизації)

Норми амортизації (місячні) на :

Нараховано амортизації в попередньому місяці на :

Зміни за попередній місяць

по основних засобах, що надійшли

по основних засобах, що вибули

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

первісна вартість

сума амортизації на:

первісна вартість

сума амортизації на

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього

Х

Х

Крім того, до відображення по автотранспорту за ф. № 03-16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всього

Х

Х

Х

Х

Х
Із загального підсумку
а) вартість об'єктів, що надійшли (вибули) в запас (в експлуатацію із запасу)

Х

Х

Х

Х

Х

Х4-а сторінка форми 03-15

ІІ. Розрахунок зносу(амортизації) основних засобів

На повне відновлення

На капітальний ремонт

1. Сальдо зносу (амортизації) на початок звітного місяця2. Розрахунок нарахування зносу (амортизації) за місяць:а) нараховано амортизації за місяць – всьогоб) донарахування знос (амортизація)по житлових будинкахпо об'єктах, які оформлені актами вводу в дію, що раніше експлуатувалися без оформлення (на весь період експлуатації):об'єктоб'єктв) виключається знос (амортизація) по об'єктах, які прийняті в експлуатацію, не оформлені актами вводуоб'єктоб'єктоб'єктВсього по ст.2 (а+б – в)3. Знос (амортизація) по прийнятих основних засобах:а) одержаних безоплатноб) придбаних4. Знос (амортизація) по основних засобах, що вибули:а) переданих безоплатноб) вибулих внаслідок ліквідації (реалізації)5. Закінчений капітальний ремонтСальдо зносу (амортизації) на кінець звітного місяця(ст.1+2+3+4-5)
www.blank.net.ua
еще рефераты
Еще работы по разное