Реферат: Акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію


Додаток N 1
до Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств


АКТ
про тимчасове виведення основних фондів
з виробничого процесу та їх консервацію

______________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження підприємства)

Комісія, утворена наказом (розпорядженням) _______________________

______________________________________________________________________

(посада керівника, який видав наказ/розпорядження)

від "___" ____________ 199 р. N

у складі голови комісії __________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

членів комісії __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

провела огляд основних фондів підприємства та проаналізувала такі матеріали:

______________________________________________________________________

(назва)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Комісія встановила:

______________________________________________________________________

(висновки щодо техніко-економічних показників стану основних фондів)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Рішення комісії:

______________________________________________________________________

(обгрунтовані висновки про необхідність консервації основних фондів, термін

______________________________________________________________________

консервації та пропозиції щодо джерел фінансування)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Голова комісії

_____________________________________
(підпис, дата)

Члени комісії

_____________________________________
(підпис, дата)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
еще рефераты
Еще работы по разное