Реферат: Юридична адреса

Вих. № ____


від "____"____________ ______р .


1
1470000


Найменування та код зберігача


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗБЕРІГАЧУ АБ “ТАВРИКА”

НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Повне найменування:


Юридична адреса:


Поштова адреса:^ Банківські реквізити:Телефон / факс:


Розпорядники рахунку:
^ 1. Просимо відкрити рахунок у ЦП для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами , а також здійснювати функції зберігача цінних паперів.

2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлені і зобов`язуємося їх повністю виконувати. Довіряємо здійснювати операції по своєму рахунку у цінних згідно цих умов.

3. Ми гарантуємо, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать нам чи нашим довіреним особам відповідно до діючого законодавства.

4. Зобов`язуємося сповіщати про всі зміни в документах які надаються для відкриття рахунку у цінних паперах , згідно переліку п.5.

5.Перелік документів що додаються:

А – Взаємного фонду інвестиційної компанії:

копія Положення про взаємний фонд, засвідчену підписами керівників (розпорядника рахунку) та печатками Фонду та Керуючого рахунком;

Інформація про реєстроутримувача інвестиційних сертифікатів, завірену підписами керівників (розпорядника рахунку) та печатками Фонду та Керуючого рахунком.


Б – Інвестиційної компанії:

Розпорядження на відкриття рахунку у цінних паперах, підписане розпорядником рахунку та завірену печаткою юридичної особи (форма Зберігача);

анкету рахунку у цінних паперах, підписану розпорядником рахунку та завірену печаткою юридичної особи (форма Зберігача);

анкету керуючого рахунком у цінних паперах, підписану розпорядником рахунку та завірену печаткою юридичної особи (форма Зберігача);

копія свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав це свідоцтво (довідку);

довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи (форма Зберігача);

копія Дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, виданого інвестиційній компанії, засвідчену підписом керівника та печаткою інвестиційної компанії;

копії інших Дозволів та Ліцензій, завірені підписом керівника та печаткою юридичної особи;

копія інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, завірену керівником та печаткою юридичної особи;

копія довідки про ідентифікаційний код платника податків (4-ОПП) та Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, завірену підписом керівника та печаткою юридичної особи;

картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах (не менше двох розпорядників) та відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником та головним бухгалтером (бухгалтером) юридичної особи (якщо посада головного бухгалтера передбачена штатним розписом юридичної особи) і засвідчену нотаріально (форма Зберігача);

анкети розпорядників рахунку у цінних паперах (форма Зберігача);

нотаріально засвідчені копії Установчих документів зі всіма чинними змінами;

витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, копія наказу про призначення керівника юридичної особи, завірений підписом та печаткою юридичної особи або копія іншого документу (витяг з нього) щодо призначення керівника, строків та обсягів його повноважень, завірений підписом керівника та печаткою юридичної особи;

довідка про склад засновників та пов`язаних осіб, завірену підписом керівника та печаткою юридичної особи;

довідка по склад органів управління, завірену підписом керівника та печаткою юридичної особи;

копії паспортів та довідок про присвоєння номеру платника податку фізичних осіб-розпорядників рахунку та осіб, які вказані в довідках, списках, переліках та ін. (З обов`язковою присутністю власника паспорту);

довідка про окремі самостійні підрозділи юридичної особи (філії, дочірні підприємства та ін.);

довідка про юридичних осіб, у яких юридична особа має участь;

довідка про об`єднання підприємств, до складу яких входить юридична особа;

анкети юридичних осіб, фізичних осіб, які вказані у вищезазначених довідках.


___________/_____________/

підпис та П.І.Б. розпорядника рахунку


^ Підстава для відкриття рахунку у цінних паперах:


Договір №___ від “___”________ _____ р.
Відмітки зберігача:

^ Відкрити рахунок у цінних паперах

Дата відкриття та номер рахунку у цінних паперах:


“___”_________________200__ р. № ___________

Начальник управління депозитарних операцій

__________________________________ Т.В. НеймаркДля заповнення персоналом Зберігача:

№ та дата в журналі вхідної документаціїпідпис

№ та дата в журналі розпоряджень

підпис

Номер та дата в журналі операцій
підпис
еще рефераты
Еще работы по разное