Реферат: Затвердити План заходів Державного комітету ветеринарної медицини, спрямованих на запобігання корупційним І злочинним проявам, на 2011 рік (далі План заходів), що додається

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ
Н А К А З


29.12. 2010 року м. Київ № 580


Про затвердження

Плану заходів Держкомветмедицини

на 2011 рік, спрямованих на запобігання

корупційним та злочинним проявам


Відповідно до антикорупційного законодавства, Закону України “Про державну службу”, Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”, схваленої Указом Президента України від 11 вересня 2006 року № 742, та з метою удосконалення організаційних передумов боротьби з корупцією


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити План заходів Державного комітету ветеринарної медицини, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам, на 2011 рік (далі - План заходів), що додається.


2. Завідувачу сектору з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини довести цей наказ до керівників структурних підрозділів Держкомветмедицини, територіальних органів та регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.


3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Держкомветмедицини, головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті:

3.1 Забезпечити своєчасне виконання Плану заходів.

3.2 Раз на півроку, до 10 липня та 10 січня, надавати сектору з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини аналітичну інформацію про хід виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та хід виконання Плану заходів.


3.3 При складанні аналітичної інформації та інформації про хід виконання Плану заходів керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 року № 1785 “Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Методичними рекомендаціями щодо надання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, затвердженими наказом Головдержслужби від 25 січня 2005 року № 38, Методичними рекомендаціями для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції, затвердженими наказом Головдержслужби від 13 жовтня 2005 року № 244.


4. Контроль за виконанням наказу залишаю засобою.


^ Перший заступник Голови В.М.Горжеєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного комітету

ветеринарної медицини

від 29 грудня 2010 року № 580


^ ПЛАН

заходів Держкомветмедицини на 2011 рік, спрямованих запобігання корупційним та злочинним проявам на 2011 рік


1. Неухильно дотримуватись положень Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України “Про державну службу” та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру. Аналіз причин проявів корупції та порушення вимог законів України “Про засади запобігання і протидії корупції” і “Про державну службу” в апараті Комітету та його територіальних органах.


Керівники самостійних структурних підрозділів Держкомветмедицини, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державних підприємст, установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини


^ Протягом року


2. Забезпечити своєчасне подання сектору з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини аналітичної інформації про виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України “Про державну службу” та хід виконання Плану заходів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 року № 1785 до 10 числа місяця, що настає за звітним півріччям.


Керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно -санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті


^ До 10 липня 2011 року

До 10 січня 2012 року


3. Після прийняття рішення про звільнення з посади державного службовця подавати інформацію до Головдержслужби, Держкомветмедицини та до суду, який постановив обвинувальний вирок або постанову про накладення адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Зазначена інформація повинна містити прізвище, ім'я та по батькові, дату і
місце народження звільненої особи; назву посади, з якої особа була звільнена; прийняте судом рішення (стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України, вид покарання, сума

накладеного штрафу, дата набрання законної сили рішенням суду); прийняте керівником рішення (дата, номер, короткий зміст наказу або розпорядження).

Сектор з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини, керівники структурних підрозділів Держкомветмедицини,, головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини

^ Протягом року


4. За можливостві ввести посаду спеціаліста з питань запобігання та
протидії корупції, у разі відсутності можливості покласти на особу з числа спеціалістів функції щодо вжиття організаційних заходів спрямованих на запобігання та протидію корупційним проявам.Керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державних установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини

до 31 січня 2011

5. Невідкладний та об’єктивний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції


Сектор з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини, керівники структурних підрозділів Держкомветмедицини, головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державних установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини

^ Протягом року


6. Антикорупційна оцінка проектів нормативно-правових актів шляхом здійснення їх правової експертизи з метою запобігання виникненню можливих корупційних ризиків.


^ Сектор з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини


Протягом року


7. Забезпечити додержання законодавства в бюджетній сфері, вживати заходів щодо протидії та недопущення фінансових порушень, нецільовому використанню бюджетних коштів, посилення ролі бухгалтерського обліку як механізму контролю. Вживати заходів щодо забезпечення належного матеріального стимулювання державних службовців.


Управління фінансів та економіки Держкомветмедицини, сектор контрольно-ревізійної роботи, сектор управління державним майном, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державних установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини


^ Протягом року


8. Забезпечити добір і розстановку кадрів на основі об’єктивного конкурсного відбору, контроль за додержанням законодавства щодо заборони державним службовцям займатись підприємницькою діяльністю та запобігання виникненню (виявлення) конфлікту інтересів. Забезпечити формування кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів Держкомветмедицини.


Сектор кадрової роботи Держкомветмедицини, сектор з питань запобігання та протидії корупції, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

^ Протягом року


9. Посилити контроль за проведенням державних закупівель, забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.


Управління фінансів та економіки Держкомветмедицини, сектор з питань запобігання та протидії корупцї, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державних установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини

^ Протягом року


10. Вживати заходів щодо недопущення хабарництва, поборів, розкраданню бюджетних коштів, зловживання службовим становищем посадовими особами державних підприємств, установ, організацій Держкомветмедицини.


Керівники самостійних структурних підрозділів Держкомветмедицини, сектор з питань запобігання та протидії корупції, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державних установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини


^ Протягом року


11. Забезпечення винесення на розгляд на засіданнях колегії питання щодо виконання вимог законодавства про державну службу, протидії корупції, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них.


Секретар колегії Держкомветмедицини, сектор з питань запобігання та протидії корупції, керівники управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

^ Протягом року


12. Контроль за своєчасним поданням державними службовцями апарату Держкомветмедицини та його територіальних органів відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік

Сектор кадрової роботи Держкомветмедицини, сектор з питань запобігання та протидії корупції, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

^ 15 квітня 20011 року


13. Проведення профілактичної роз’яснювальної роботи з працівниками щодо запобігання і припинення корупційних діянь.


Сектор з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини, сектор правового забезпечення Держкомветмедицини, сектор кадрової роботи Держкомветмедицини, керівники самостійних структурних підрозділів Держкомветмедицини, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державних установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини

^ Протягом року


14. Розгляд результатів виконання Плану заходів та питань щодо виконання законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією на нарадах з керівниками структурних підрозділів.


Сектор з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини, сектор кадрової роботи Держкомветмедицини, керівники самостійних структурних підрозділів Держкомветмедицини, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державних установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомветмедицини


Щомісяця


15. Забезпечити своєчасне реагування на повідомлення контролюючих органів та громадян про корупційні діяння та інші протиправні дії. Інформувати громадськість про заходи щодо запобігання корупційним діянням та їх висвітлення на офіційному WEB – сайті (http://vet.org.ua) Держкомветмедицини та в інших засобах масової інформації.


Сектор правового забезпечення Держкомветмедицини, сектор з питань запобігання та протидії корупції, керівники самостійних структурних підрозділів Держкомветмедицини, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

^ Протягом року


16. Проведення ревізій за зверненнями правоохоронних органів на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Держкомветмедицини.


Управління фінансів та економіки Держкомветмедицини, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, управлінь в містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарного контролю та державному кордоні та транспорті

^ Протягом року


17. Забезпечити вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності винних у вчиненні корупційних правопорушень державних службовців Держкомветмедицини та його територіальних органів.


Сектор з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини, керівники самостійних структурних підрозділів Держветфітослужби, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Протягом року


18. Розробити план заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам на 2012 рік.


Сектор з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини, керівники самостійних структурних підрозділів Держкомветмедицини, керівники головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Грудень 2011 року
еще рефераты
Еще работы по разное