Реферат: Соціально-економічне становище м. Луганська за січень–березень 2007 рокуСоціально-економічне становище м.Луганська

за січень–березень 2007 року


Повідомлення Головного управління статистики

у Луганській області
ПромисловістьУ березні 2007р. обсяги виробленої промислової продукції зросли проти попереднього місяця на 6,2%, березня 2006р. – на 5,9%.

У січні–березні 2007р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року приріст виробництва склав 8,4%.

Зростання обсягів виробленої продукції відзначалося у промисловості всіх районів міста: Артемівського – на 16,9%, Кам’янобрідського – на 12,1%, Ленінського – на 7,4%, Жовтневого – на 2,0%.

У добувній промисловості обсяги виробництва порівняно з січнем–березнем 2006р. збільшились на 22,3%, у тому числі на підприємствах з добування і збагачення кам’яного вугілля – на 25,8%. Обсяги видобутку природного газу скорочено на 2,6%.

У переробній промисловості у січні–березні 2007р. одержано приріст виробництва 8,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 4,9%. Майже на чверть одержано приріст у виробництві напоїв, на одну п’яту – м’яса і м’ясних продуктів, на 7,6% – прянощів та приправ, на 3,0% – какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів. Поряд з цим на третину скоротилося виробництво молочних продуктів та морозива, майже на чверть – макаронних виробів і сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання, на 18,0% – продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, на 8,2% – рибних продуктів.

За січень–березень 2007р. випущено 3,2 тис.т ковбасних виробів, 36 т сирів жирних, 6,0 тис.т борошна, 2,6 тис.т круп, 10,6 тис.т хлібобулочних виробів, 4,7 тис.т пряників і виробів аналогічних, печива солодкого, вафель, 1,3 тис.т виробів макаронних без начинки, 84 т майонезів і соусів, 1,1 млн.дал напоїв безалкогольних.

На підприємствах легкої промисловості зафіксовано зниження обсягів виробленої продукції проти січня–березня 2006р. на 24,5%. Скорочено випуск білизни постільної, светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних трикотажних машинного чи ручного в’язання, одягу верхнього трикотажного, пальт, напівпальт, накидок, курток теплих типу “парки” чи “аляски” та виробів аналогічних жіночих та дівчачих з тканини, жакетів та блейзерів, піджаків, курток типу піджаків, джемперів та виробів аналогічних жіночих та дівчачих з тканини, спідниць та спідниць-брюк, блузок, тунік, батників, сорочок жіночих та дівчачих з тканини. Водночас у 175 разів збільшено виробництво одягу та доповнень до нього для маленьких дітей зростом не більше 86 см трикотажних, машинного чи ручного в’язання, у 6,1 раза – брюк та бриджів жіночих та дівчачих з тканини, у 4 рази – комплектів і костюмів робочих чоловічих та хлопчачих, більш ніж наполовину – костюмів спортивних та інших видів одягу трикотажних, на 14,4% – трикотажу спіднього.

В обробленні деревини та виробництві виробів з неї, крім меблів випуск продукції зріс на 9,9%.

Збільшилося виробництво вікон, дверей, їх рам та порогів дерев’яних (у 36,6 раза), тари дерев’яної та її частин (у 3,6 раза).

Підприємствами целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяль-ності скорочено обсяги проти січня–березня 2006р. на 14,4%. Наполовину знижено випуск крафт-лайнеру некрейдованого, на три чверті – товарів шкільних та канцелярських з паперу та картону, на 40% – етикеток та ярликів з паперу та картону з друкованим текстом або зображенням, на 20% – тари з паперу.

Друкування газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, скорочено на 51,5%, проте друкування книг збільшено на 3,0%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості виробництво продукції у січні–березні 2007р. зросло на 63,1%. Збільшився випуск у хімічному виробництві на 1,3%, з нього у виробництві основної хімічної продукції – на 54,5%, виробництві мила та миючих засобів – на 60,9%, пластмасових виробів – у 2,1 раза. При цьому наполовину скорочено виробництво гумових виробів, майже на третину – лаків і фарб.

Найбільший темп приросту серед основних видів промислової діяльності досягнуто у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 92,1%. У металургії та виробництві готових металевих виробів у січні–березні 2007р. проти відповідного періоду торік виробництво продукції збільшено на 11,8%. Майже наполовину збільшено виробництво у литті металів, більш ніж на чверть – у виробництві готових металевих виробів, а виробництво труб залишилося майже на рівні січня–березня 2006р. (приріст склав 0,6%).

На підприємствах машинобудування рівень виробництва січня–березня 2006р. скорочено на 2,4%. Це сталося за рахунок скорочення більш ніж на чверть виробництва у транспортному машинобудуванні і виробництві електричних машин та устатковання – на 9,3%. При цьому значно збільшено виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства – у 2,7 раза, механічного устатковання – у 2,6 раза, інших машин і устатковання спеціального призначення – на 55,5%, побутових приладів – на 30,5%, верстатів – на 19,0%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) проти січня–березня 2006р. зросли на 4,0%.

Інноваційною діяльністю у промисловості м.Луганська у 2006р. займалося 14 підприємств, або 9,8% їхньої загальної кількості.

У цілому на інноваційні роботи у 2006р. підприємства міста витратили 21,5 млн.грн., що складає більш ніж одну п’яту загального обсягу інноваційних витрат області.

Із загальної кількості інноваційно активних підприємств 50,0% освоїли виробництво інноваційних видів продукції. В цілому було впроваджено 24 вида інноваційної продукції, з яких п’ята частка – нові машини, устатковання, прилади, апарати тощо.

У 2006р. 28,6% інноваційно активних підприємств м.Луганська впровад-жували у виробництво нові технологічні процеси.

Для створення і впровадження нової продукції та виробничих процесів 14,3% інноваційно активних підприємств міста придбали нові технології.

За 2006р. обсяг реалізованої інноваційної продукції склав 319,5 млн.грн., або 5,9% від загального обсягу реалізованої промислової продукції міста.


^ Капітальні інвестиції


За 2006р. у розвиток економіки м.Луганська суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1279,0 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (80,7% загального обсягу) становлять інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання), 15,7% – витрати, пов’язані з поліпшенням об’єктів (капітальним ремонтом, модифікацією, модернізацією). На придбання та створення інших необоротних матеріальних активів (земельних ділянок, бібліотечних фондів, інвентарної тари тощо) витрачено 2,8% усіх інвестицій. У нематеріальні активи спрямовано 0,8% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 49,1% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 59,4% усіх обсягів. Частка коштів державного і місцевих бюджетів становила 15,8% усіх інвестицій, коштів іноземних інвесторів – 2,7%. Населенням у індивідуальне житлове будівництво інвестовано 1,5% загального обсягу коштів.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів становили лише 0,9% від загального обсягу капітальних інвестицій.

За 2006р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1031,5 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що на 42,2% більше, ніж за 2005р.

За технологічною структурою інвестицій в основний капітал 51,5% усіх обсягів становили витрати на придбання машин, обладнання та устатковання. Питома вага витрат на виконання будівельних і монтажних робіт становила 46,3%. Із загального обсягу цих робіт 5,2% здійснено господарським способом.

За видами економічної діяльності найвагомішу частку (26,3%) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток торгівлі; ремонт автомобілів, побутових товарів та предметів особистого вжитку. З цих коштів 58,4% освоєно підприємствами оптової торгівлі, що у 3,1 раза більше, ніж у 2005р. Інвестиції на розвиток оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами збільшилися порівняно з 2005р. у 10,0 раза.

Підприємствами промисловості освоєно 25,6% усіх інвестицій в основний капітал. З цих коштів 61,3% освоєно підприємствами переробної промисловості. За 2006р. в переробній промисловості освоєно 161,8 млн.грн., що на 24,5% більше, ніж у 2005р. Найвищі темпи зростання інвестицій серед підприємств переробної промисловості одержано на підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, де обсяги капіталовкладень зросли у 44,2 раза.

Значно (у 17,3 раза) зросли обсяги інвестицій в основний капітал в початкову загальну освіту.

Частка інвестицій у сільське господарство, мисливство та лісове госпо-дарство зменшилася на 17,6% проти 2005р. і становила 9,9 млн.грн.

Капіталовкладення у житлове будівництво становили 85,1 млн.грн., що на 9,6% більше, ніж у 2005р. Їхня частка у загальному обсязі інвестицій в основний капітал становила 8,3% (за 2005р. – 10,1%).


^ Будівельна діяльність


У I кварталі 2007р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 70,4 млн.грн., що на 21,3% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Слід зазначити, що підприємствами м.Луганська виконано 25,5% загаль-ного обсягу будівництва області.

Приріст обсягів будівництва у січні–березні 2007р. в першу чергу пов’язаний із зростанням на 22,2% обсягів робіт на будівництві будівель та споруд, питома вага яких у загальному обсязі будівництва становила 87,0%.

У січні–березні 2007р. працювало 82,4% загальної кількості підприємств міста (у січні–березні 2006р. – 75,5%). Наростили обсяги будівництва 69,3% працюючих підприємств, що на 19,3 в.п. більше, ніж у січні–березні попереднього року.

За 2006р. будівельниками м.Луганська введено в експлуатацію 48,5 тис.кв.м загальної площі житла, в тому числі 1,0 тис.кв.м у сільській місцевості. У порівнянні з 2005р. обсяг введеного житла скоротився на 19,6%.

Із загального обсягу житла у 2006р. індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 38,6 тис.кв.м житла, що на 3,6% менше, ніж у 2005р.

За рахунок коштів державного бюджету введено в експлуатацію 1,0 тис.кв.м житла. Ця частка залишається незначною і становить 2,1% загального обсягу житла м.Луганська.

Протягом 2006р. введено в експлуатацію потужності з виробництва вузлів та деталей для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу на 250 шт., полотна трикотажного машинного чи ручного в’язання на 60 т, одягу спіднього з тканини на 10 тис.шт., капелюхів та головних уборів на 10 тис.шт., з переробки рибної продукції на 130 т та м’яса на 3618 т, з виробництва тортів і виробів кондитерських, виробів хлібобулочних інших з доданням підсолод-жувальних речовин на 25 т, виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів довготривалого зберігання на 70 т, по розливу безалкогольних напоїв на 4200 тис. пляшок, з виробництва вітамінів, провітамінів та їх похідних на 9933 тис.упак., 0,49 км автомобільних доріг з твердим покриттям в промисловості, 1,0 км магістральних газопроводів, 2,40 км місцевих водопро-відних мереж, вузли доступу до мережі Інтернет на 1465 портів, полігон складування побутових відходів на 8 га, торгові центри, магазини на 17911 кв.м торгової площі, автомобільно-газонаповнювальні компресорні станції на 995 заправок на добу, кафе на 270 посадочних місць.

У результаті будівництва та реконструкції АТС введено в експлуатацію 12408 номерів та опорно-транзитні станції на 5940 номерів.


Транспорт^ Підприємствами автомобільного транспорту м.Луганська за січень–березень 2007р. доставлено замовникам 0,3 млн.т вантажів, що на 1,4% більше, ніж за січень–березень 2006р. Вантажооборот становив 150,1 млн.ткм і за рахунок збільшення середньої відстані перевезення вантажів збільшився на 13,2%. Питома вага м.Луганська в загальному обсязі вантажних перевезень області склала 19,1%, вантажообороті – 38,7%.

За січень–березень 2007р. послугами пасажирського автомобільного транспорту скористалися 36,0 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 505,6 млн.пас.км. Порівняно з січнем–березнем 2006р. обсяг відправлених пасажирів збільшився на 22,9%, пасажирооборот зменшився на 22,4%.

На автомобільному транспорті міста існує конкуренція між вже діючими у цій сфері підприємствами та приватними перевізниками, які зайняли на ринку пасажирських перевезень значну нишу.

За січень–березень 2007р. фізичними особами-підприємцями перевезено 24,6 млн. пасажирів (68,4% від загального обсягу), виконано пасажирооборот в обсязі 368,7 млн.пас.км (72,9%). Питома вага м.Луганська в обсязі пасажирських перевезень, які виконують фізичні особи області, склала 49,1%, пасажиро- обороті – 60,4%. Обсяг перевезених пасажирів у порівнянні з січнем–березнем 2006р. збільшився на 9,3%, а пасажирооборот зменшився на 29,0%.

Обсяг перевезених пасажирів підприємствами-юридичними особами збіль-шився на 68,4% і становив 11,4 млн.пас.


Фінанси


Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяль-ності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–лютий 2007р. становив 15,1 млн.грн. прибутку (загальна сума прибутку – 91,3 млн.грн., збитків – 76,2 млн.грн.).

Протягом січня–лютого 2007р. збитково працювало 36,5% підприємств. Найбільше таких підприємств у будівництві (52,5% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), у транспорті та зв’язку (43,8%), у промисловості (42,3%).

Найбільший позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування отримали промислові підприємства (7,5 млн.грн.), підприємства торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (5,0 млн.грн.), підприємства, які займаються наданням комунальних та індивідуальних послуг; діяльністю у сфері культури та спорту (3,4 млн.грн.).

^ Дебіторська та кредиторська заборгованість (з урахуванням довго-строкової) суб’єктів господарювання м.Луганська (без малих підприємств та бюджетних установ) на 1 січня 2007р. становила відповідно 5791,1 та 7905,1 млн.грн. У порівнянні з 1 січня 2006р. дебіторська заборгованість збільшилась на 24,5%, кредиторська – на 17,9%.

У структурі дебіторської заборгованості частка боргів між підприємствами України становила 98,5% (5706,7 млн.грн.), із суб’єктами господарської діяльності інших країн – 1,5% (84,4 млн.грн.). У структурі кредиторської заборгованості – 98,4% (7775,1 млн.грн.), 1,6% (130,0 млн.грн.) відповідно.

Найбільші обсяги заборгованості у сумі заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн СНД місто має з Російською Федерацією: дебіторської – 77,8% (29,1 млн.грн.), кредиторської – 92,2% (22,5 млн.грн.).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі поточної дебіторської заборгованості на 1 січня 2007р. становила 47,0%, кредиторської – 45,6%.


^ Зовнішньоекономічна діяльність


Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень–лютий 2007р. склав 68,9 млн.дол.США і проти січня–лютого 2006р. збільшився на 50,9%. При цьому обсяги експорту збільшились на 42,5%, імпорту – на 69,6% і становили відповідно 44,9 та 24,0 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 20,9 млн.дол. (у січні–лютому 2006р. – 17,4 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювали 175 підприємств та фізичних осіб м.Луганська з партнерами із 50 країн світу.

До країн СНД було експортовано 53,6% усіх товарів, до інших країн – 46,4% (у січні–лютому 2006р. – відповідно 30,4% і 69,6%). З країн СНД імпортовано 61,1% усіх товарів, з інших країн світу - 38,9% (у січні–лютому 2006р. – 32,6% і 67,4%).

До головних торгових партнерів – Російської Федерації, Німеччини, Сполученого Королівства, Франції здійснювалось 65,7% експортних поставок. Імпортні надходження з Російської Федерації склали 59,1% загального обсягу, з Німеччини, Польщі, Угорщини, Китаю – 25,5%.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі м.Луганська, як і раніше, складають недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, транспортні засоби та шляхове обладнання, текстиль та вироби з текстилю, механічне та електричне обладнання.

У загальному обсязі експорту товарів за січень–лютий 2007р. проти відповідного періоду 2006р. збільшилася частка мінеральних продуктів, деревини і виробів з деревини, полімерних матеріалів, транспортних засобів та шляхового обладнання, недорогоцінних металів та виробів з них. Натомість зменшилася частка взуття, шкіряної і хутряної сировини та виробів з них, готових харчових продуктів, текстилю та виробів з текстилю.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка мінеральних продуктів, недорогоцінних металів та виробів з них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів. Зменшилася частка шкіряної і хутряної сировини, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, текстилю та виробів з текстилю, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, деревини і виробів з деревини, готових харчових продуктів.

За I квартал 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалося збільшення обсягів зовнішньої торгівлі послугами. Експорт збільшився на 16,8% і становив 3,5 млн.дол.США, імпорт – на 73,5% і склав 1,8 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 1,7 млн.дол. (у 2006р. – 1,9 млн.дол.).

Підприємства м.Луганська здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами із 78 країнами світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту становили транспортні послуги (78,3%) , послуги у сфері освіти (15,5%), імпорту – послуги готелів та ресторанів (30,4%), транспортні послуги (30,3%), послуги у сфері освіти (21,3%).

Обсяг послуг, наданих країнам СНД, становив 0,5 млн.дол. (14,0% від загального обсягу експорту м.Луганська). Порівняно з відповідним періодом 2006р. він зменшився на 31,7%, у тому числі по Російській Федерації – на 32,3%.

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, становив 3,0 млн.дол. (86,0% від загального обсягу експорту послуг м.Луганська). Порівняно з відповідним періодом 2006р. він збільшився на 32,1%, у тому числі до Сполученого Королівства – у 4,2 раза, Німеччини – на 32,2%.

Послуги з країн СНД становили 0,4 млн.дол. (20,6% від загального обсягу імпорту м.Луганська). Порівняно з відповідним періодом 2006р. вони збільшилися на 35,9%, у тому числі з Російської Федерації – на 32,5%.

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, становив 1,4 млн.дол. (79,4% від загального обсягу імпорту м.Луганська). Порівняно з відповідним періодом 2006р. він збільшився на 0,7 млн.дол. (на 86,9%), у тому числі з Німеччини – у 2,6 раза, Сполученого Королівства – на 80,8%, Польщі – на 27,3%.

Іноземними інвесторами із 23 країн світу за I квартал 2007р. вкладено в економіку міста 3,3 млн.дол.США прямих інвестицій.

Основними країнами-інвесторами є Угорщина (59,7% загального обсягу прямих інвестицій), Сполучене Королівство (10,2%), Російська Федерація (5,3%), Віргінські Острови (Британія) (7,6%), Сполучені Штати Америки (4,2%), Кіпр (3,8%).

Більше половини внесеного з початку інвестування іноземного капіталу зосереджено в транспортних підприємствах, а саме 54,3% – у наземному транспорті. Значні обсяги інвестицій вкладено нерезидентами в оптову торгівлю, харчову промисловість, будівництво – майже 20% загального обсягу.


^ Оптова та роздрібна торгівля, ресторанне господарствоОборот підприємств оптової торгівлі м.Луганська за 2006р. становив 8015,3 млн.грн. (48,6% від оптового товарообороту області). Порівняно з 2005р. обсяг оптового товарообороту збільшився на 14,1%.

^ Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2006р. становив 1766,9 млн.грн., що у порівнянних цінах на 25,2% більше обсягу 2005р.

^ Товарооборот ресторанного господарства за 2006р. зменшився проти 2005р. на 2,6% і склав 35,6 млн.грн.


^ Ціни і тарифи


З початку року індекс інфляції на споживчому ринку області склав 100,6%, що на 0,7 в.п. нижче, ніж в цілому по Україні (101,3%).

На продовольчому ринку обласного центру роздрібні ціни за січень–березень 2007р. в цілому зросли на 2,6%. За цей час найбільше подорожчали овочі, включаючи картоплю (на 9,2%), масло вершкове (на 8,4%), крупи і бобові (на 8,3%), сир (на 7,2%). На 4,7–1,0% стали дорожчими фрукти, макаронні вироби, тютюнові вироби, безалкогольні напої, хліб та хлібопродукти, безалкогольні і алкогольні напої, яйця, молоко, риба і рибопродукти. Водночас на 7,7% подешевшали цукор, на 2,3% – м’ясо та м’ясопродукти, олія та жири, на 0,4% – борошно.

За три місяця 2007р. зростання роздрібних цін по непродовольчій групі товарів у м.Луганську становило 0,3%. На 6,7% подорожчало кам’яне вугілля, на 5,3% – книги, газети, журнали, на 4,2% – фармацевтичні товари, на 3,0% – мастильні матеріали, на 2,3% – парфумерно-косметичні товари. Разом з цим на 13,7% подешевшав газ скраплений, на 2,3% – аудіо- та відеообладнання, на 2,2% – дизельне паливо, на 2,0% – автозапчастини.

З початку року ціни (тарифи) на послуги в цілому зросли на 3,4%. На 18,3% стали дорожчими послуги нотаріусів, на 16,8% – авіаційні регулярні перевезення, на 13,4% – проживання у гуртожитках, на 10,0% – навчання на курсах, на 9,1% – туристсько-екскурсійні послуги, на 8,3% – плата за стоянку особистого транспорту, на 8,0% – технічне обслуговування та ремонт автомобілів. На 7,0–1,1% стали дорожчими плата за проїзд у пасажирському залізничному і автодорожньому транспорті, фотопослуги, індивідуальні і медичні послуги, квитки у кінотеатрах, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку. Водночас на 16,2% подешевшала плата за мобільний зв’язок.


^ Доходи населенн
еще рефераты
Еще работы по разное