Реферат: Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 №641”Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 № 641”


1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” було передбачено, що одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині доходів є плата за надання адміністративних послуг.

У зв’язку із змінами до ст. 29 Бюджетного кодексу України (Закон України № 3828-VI від 06.10.2011) та відповідно до ст. 2 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” плата за надання адміністративних послуги належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України фінансується за бюджетними програмами 2802010 “Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України”, 2802030 “Організація і регулювання діяльності установ в системі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України”.

Проект постанови розроблено з метою забезпечення вимог ст. 29 Бюджетного кодексу України, ст. 2 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” та зменшення розміру плати за надання адміністративних послуг шляхом зменшення вартості бланків ветеринарних документів та скорочення затрат норм часу на їх видачу.


^ 2. Цілі державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою забезпечення вимог ст. 29 Бюджетного кодексу України, ст. 2 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” та зменшення розміру плати за надання адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління.

Прийняття проекту постанови дозволить зменшити витрати для фізичних та юридичних осіб під час надання послуг установами Держветфітослужби України, вдосконалення та впорядкування надання адміністративних послуг, унеможливлення встановлення будь-яких не передбачених законодавством надбавок.

Формування собівартості адміністративних платних послуг Держветфітослужби України відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 “Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг” та наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 26.11.2010 № 524 “Про затвердження норм часу і чисельності працівників державних установ ветеринарної медицини”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.2011 за № 442/19180.


^ 3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін.

Друга альтернатива – прийняти запропонований проект постанови.

З прийняттям зазначеного проекту буде удосконалено державне регулювання надання платних адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини, а саме, буде зменшено розмір плати за надання таких адміністративних послуг: видачі ветеринарного свідоцтва (для України за формами № 1 і 2) - під час переміщення товарів та живих тварин за межі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст; видачі ветеринарних довідок - при переміщенні в межах району, видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів при переміщені за межі України.

Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, є доцільним, адекватним, ефективним, збалансованим, передбаченим, прозорим.


^ 4. Механізм застосування для розв'язання проблеми і відповідні заходи

Проектом запропоновано зменшити розмір плати за надання адміністративних послуг, які надаються органами та установами, що належать до сфери управління Держветфітослужби.

Зазначені зміни є обґрунтованими та сприятимуть удосконаленню законодавчого врегулювання питання надання платної адміністративної послуги з видачі ветеринарного свідоцтва та ветеринарних довідок.

Зменшення розміру вартості вищезазначених адміністративних послуг буде сприяти:

- урегулюванню питання надання платних адміністративних послуг, які надаються, органами та установами, що належать до сфери управління Держветфітослужби;

- забезпеченню сприятливих умов для реалізації юридичними та фізичними особами прав, свобод і законних інтересів.


^ 5. Досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови надасть можливість удосконалити законодавче врегулювання питання надання платних адміністративних послуг з видачі ветеринарного свідоцтва та ветеринарних довідок.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Проект постанови не встановлює додаткових вимог до суб’єктів господарювання, інших фізичних та юридичних осіб, його реалізація не потребує виконання ними додаткових заходів, пов’язаних із отриманням адміністративних послуг, які надаються органами та установами, що належать до сфери управління Держветфітослужби України.


^ 6. Очікувані результати прийняття акта

Запропонований регуляторний акт стосується інтересів держави, суб’єктів, які надають платні адміністративні послуги, фізичних та юридичних осіб, які отрмують адміністративні послуги.


Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення платних адміністративних послуг до вимог чинного законодавства.

Додаткові витрати державного бюджету, повязані з придбанням бланків ветеринарних документів

Сфера інтересів суб'єктів, які надають платні адміністративні послуги

Упорядкування діяльності та приведення її до вимог чинного законодавства.

Додаткові витрати суб’єктів, які надають платні адміністративні послуги, відсутні

Сфера інтересів фізичних та юридичних осіб

Встановлення огрунтованих цін на платні адміністративні послуги по території України.

Відповідно до переліку платних адміністративних послуг

Результатом прийняття та впровадження проекту постанови є приведення платних адміністративних послуг до вимог чинного законодавства та встановлення обгрунтованих цін на платні адміністративні послуги по території України.


^ 7. Обґрунтування строку дії акта

Спрогнозувати можливі зміни чинного законодавства у цій сфері на даний час неможливо, тому строк дії даного регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень у часі.


^ 8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності проекту постанови буде:

- кількість звернень фізичних та юридичних осіб щодо видачі документів дозвільного характеру суб'єктами, які надають платні адміністративні послуги;

- кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру.

Кошти будуть надходити до державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

Кількість осіб, на яких буде поширюватися дія регуляторного акта, відповідатиме кількості осіб які звернулися за наданням відповідної платної адміністративної послуги.

Передбачається високий рівень поінформованості: по-перше – проект постанови було оприлюднено з метою обговорення та отримання зауважень та пропозицій; по-друге – після прийняття, зазначений нормативно-правовий акт буде розміщено на сайті Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.


^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом аналізу показників результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, а також моніторингу звернень суб’єктів господарювання з питань, які регулюються проектом постанови.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності, зазначених в пункті 8, та шляхом обробки статистичної звітності в порівнянні з базовим відстеженням результативності минулого року.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта - не більше ніж сорок п’ять робочих днів.


Заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України О.В. Сень


“___”____________2012 р.

еще рефераты
Еще работы по разное