Реферат: Економічна ситуація в Україні
Економічна ситуація в Україні


За короткий час Україною досягнуто ряд важливих позитивних результатів як у зовнішній, так і у внутрішній політиці.

Найголовніше – це утримання тенденції економічного зростання. В Україні позитивна динаміка ВВП утримується вже сім років поспіль.


Валовий внутрішній продукт
У січні-лютому 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року реальний ВВП зріс на 8,6% (торік – на 1,5%), за орієнтовною оцінкою номінальний обсяг ВВП за січень-лютий 2007 р. склав 87392 млн. грн.

Протягом січня-лютого 2007 р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у будівництві – 18,7%, переробній промисловості – 15,5%, торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 14,0%.
^ Сектор промислового виробництва
Обсяги виробленої промислової продукції за січень-лютий 2007 р. порівняно з відповідним періодом 2006 р. зросли на 13,4% (торік – скорочення на 0,1%). У добувній промисловості випуск промислової продукції збільшився на 5,7% (торік – на 3,2%), в переробній – на 16,0% (торік – скорочення на 1,3%). Разом з тим відбулося падіння обсягів виробництва промислової продукції на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на 4,5% (торік – зростання на 9,2%).

У лютому 2007 р. порівняно з попереднім місяцем ц.р. загальний обсяг випуску промислової продукції зменшився на 0,6%, що зумовлено скороченням обсягів виробництва на підприємствах добувної промисловості - на 3,7%, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води - на 5,2%. Разом з тим, у переробній промисловості обсяги виробництва зросли – на 0,2%. Найбільше збільшення обсягів випуску промислової продукції відбулося на підприємствах легкої промисловості (на 15,3%), машинобудування (на 10,6%), оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (на 9,2%), целюлозно-паперового виробництва та видавничої справи (на 8,0%). Скорочення виробництва зафіксовано на підприємствах з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (на 4,1%), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (на 4,0%), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції та з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 0,4%), хімічної та нафтохімічної промисловостей (на 0,2%).

Промислове виробництво по окремих видах діяльності
Машинобудування

Приріст обсягів виробництва промислової продукції у січні-лютому 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року склав 28,1% (торік – 8,5%). Збільшення обсягів машинобудування обумовлюється в першу чергу нарощуванням обсягів з виробництва автомобільного транспорту (на 56,3%), машин та устаткування для сільського та лісового господарства (на 52,6%), контрольно-вимірювальних приладів (на 43,2%), машин для добувної промисловості і будівництва (на 42,2%), залізничного машинобудування (на 29,2%), електричних машин та устаткування (на 24,0%), у виробництві верстатів (на 17,3%), машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів (на 21,4%), побутових приладів (на 13,0%), машин та устаткування для металургії (на 7,9%), апаратури для радіо, телебачення та зв’язку (на 6,8%). Разом з тим, спостерігалося зменшення обсягів випуску продукції на підприємствах з виробництва офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин (на 8,7%). За січень 2007 р. кількість прибуткових підприємств галузі склала 58,2% (за січень 2006 р. – 52,9%).

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. За січень-лютий 2007 р. зростання виробництва галузі склало 18,9% порівняно з відповідним періодом попереднього року (торік - скорочення на  3,7%). Зростання відбулося на підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів на 18,1%, інших видів первинного оброблення сталі – на 23,5%, труб – на 32,3%, готових металевих виробів – на 26,7%, металевого лиття – на 24,8%, кольорових металів – на 1,8%. За січень 2007 р. кількість прибуткових підприємств галузі склала 65,1% (за січень 2006 р. – 60,4%).

Хімічна та нафтохімічна. Обсяги виробництва за січень-лютий 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились на 9,8% (торік –  скорочення на 2,1%). Збільшились обсяги випуску продукції у хімічному виробництві на 8,7%, з нього у виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 16,2%, у фармацевтичному виробництві – на 8,6%, основної хімічної продукції – на 8,4%, у виробництві штучних і синтетичних волокон (на 6,4%), лаків та фарб – 3,6%. Збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва пластмасових виробів - на 26,0%. Зменшення випуску обсягів продукції спостерігалось у виробництві гумових виробів на 11,4%. За січень 2007 р. кількість прибуткових підприємств галузі склала 65,7% (за січень 2006 р. – 61,7%).

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Обсяги виробництва промислової продукції за січень-лютий 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились на 13,5% (торік – на 8,3%). Також відбулось нарощування обсягів виробництва у переробленні та консервуванні овочів та фруктів – на 25,2%, м’ясній промисловості – на 20,9%, виробництві напоїв – на 18,8%, виробництві жирів - на 11,3%, кондитерській – на 11,5%, тютюновій – на 8,2%, молочній промисловостях – на 4,3%. Разом з тим, відбулося скорочення обсягів виробництва на підприємствах з виробництва макаронних виробів – на 19,7%, борошномельно-крупяної промисловості – на 1,9%. За січень 2007 р. кількість прибуткових підприємств галузі склала 60,9% (за січень 2006 р. – 59,3%).

Легка. У січні-лютому 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року нарощування виробництва продукції галузі склало 2,0% (торік – падіння на 1,7%). Найбільше зростання обсягів випуску промислової продукції зафіксовано у текстильній промисловості з виробництва одягу, хутра та виробів з хутра на 5,1%. Разом з тим, скорочення обсягів продукції відбулося у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів на 8,1%. За січень 2007 р. кількість прибуткових підприємств галузі склала 60,6% (за січень 2006 р. – 57,5%).
^ Оптова й роздрібна торгівля
Фізичний обсяг оптового товарообороту у січні-лютому 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 8,6% (торік – зменшення на 5,4%).

Оборот роздрібної торгівлі за січень-лютий 2007 р. проти відповідного періоду попереднього року зріс на 25,9% (торік – на 26,2%).

Обсяг роздрібного товарообороту за січень-лютий 2007 р. збільшився у порівняних цінах на 26,2% проти відповідного періоду попереднього року (торік – на 28,5%).
^ Стан розрахунків в економіці
За 2006 р. поточна дебіторська заборгованість збільшилась на 64,6 млрд. грн., або на 20,2% (за 2005 р. – на 7,8 млрд. грн.), поточна кредиторська – на 61,3 млрд. грн., або на 15,3% (за 2005 р. – на 6,8 млрд. грн.).

Питома вага простроченої заборгованості залишається значною. Станом на 1січня 2007 р. частка простроченої дебіторської заборгованості в загальній сумі заборгованості склала 15,5% проти 21,6% на 1 січня 2006 р., кредиторської – 15,5% проти 22,0%.

Поточна дебіторська заборгованість між підприємствами України за 2006 р. збільшилась на 17,9% (за 2005 р. – на 2,4%) і складає у структурі дебіторської заборгованості 92,8%. Поточна кредиторська заборгованість між підприємствами України збільшилась за звітний період на 15,3% (за 2005 р. – на 2,5%) і складає у структурі кредиторської заборгованості 90,0%.
^ За електричну енергіюЗа даними Мінпаливенерго за січень-лютий 2007 р. споживачам відпущено електричної енергії на суму 6,9 млрд. грн. Сплачено за відпущену електроенергію 6,5 млрд. грн., або 94,0% від товарного відпуску.

За січень-лютий 2007 р. загальна заборгованість за електроенергію зросла на 4,2% (або 408,8 млн. грн.).
^ За природній газ
З початку 2007 р. НАК “Нафтогаз України” реалізував 8,9 млрд. куб. м. природного газу на суму 4470,1 млн. грн.. У рахунок оплати станом на 1 березня 2007 р. надійшло 2603,0 млн. грн. (58,2% від вартості природного газу, відпущеного з початку 2007 р.).

За січень-лютий 2007 р. загальна заборгованість за природний газ збільшилась на 30,5%, та склала на 01.03.2007 6059,2 млн.грн.
^ Ціни споживчого ринку
У лютому 2007 р. індекс споживчих цін склав 100,6%, з початку року – 101,1% (торік – 103,0%).

У лютому п. р. спостерігалось незначне скорочення цін на продукти харчування (на 0,1%), що спричинено зниженням цін на тваринні жири (на 5,5%), яйця (на 5,2%), цукор (на 4,3%), м’ясо та м’ясопродукти, олію та жири (на 1,0%). Разом з тим подорожчали молоко (на 3,2%), сири (на 2,8%), фрукти (на 1,7%), масло (на 1,0%), овочі (на 0,8%), хліб та хлібопродукти (на 0,4%).

За підсумками лютого п. р. відбулося несуттєве зростання цін (на 0,1%) на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 5,7%. Найбільше – плата за опалення, гарячу воду (на 10,3%), каналізацію (на 8,3%), квартиру та холодну воду (на 8,2%).

Упродовж лютого п. р. на 1,0% подорожчали послуги сфери охорони здоров’я , що зумовлено зростанням вартості амбулаторних послуг (на 1,4%) та медичних товарів та обладнання (на 0,8%).

Ціни на паливо-мастильні матеріали зменшились на 2,5%, що призвело до здешевлення послуг на транспорт в цілому на 0,3%. Зокрема зменшилась плата за перевезення залізничним транспортом на 1,9%.
^ Ціни виробників промислової продукції
У лютому 2007 р. індекс цін виробників промислової продукції склав 101,1%, з початку року – 103,4 (торік - 101,5%).

У лютому п. р. ціни на виробництво продукції добувної промисловості зросли на 0,8%. У добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних, зростання цін становило 1,7%, у добуванні паливно-енергетичних – залишилися без змін.

Продукція переробної промисловості подорожчала на 0,7%. Найбільше (на 5,0%) зросли ціни у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції. На 1,8% подорожчала продукція у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, у хімічному виробництві – на 1,3%, обробленні деревини та виробництві виробів з неї, крім меблів – на 1,0%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,8%, виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування – на 0,7%, у целюлозно-паперовому виробництві; видавничій діяльності – на 0,4%. Водночас у виробництві коксу і продуктів нафтоперероблення відбулося зниження цін на 4,9%.

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води продукція подорожчала на 2,8%, при цьому тарифи на електроенергію підвищилися на 3,5%, теплоенергію – на 1,1%.
^ Фіскальний блок (за даними Державного казначейства України)
Реальні доходи Зведеного бюджету за січень-лютий 2007 р. зросли на 20,0% проти відповідного періоду попереднього року, а Державного – на 20,3%.

Профіцит Зведеного бюджету за січень-лютий 2007 р. склав 6254,2 млн. грн., (торік – 2497,4 млн. грн.), профіцит Державного бюджету – 4628,3 млн. грн., (торік - 561,0 млн. грн.).

Доходи Зведеного бюджету за січень-лютий 2007 р. склали 27290,3 млн. грн. (торік – 20637,2 млн. грн.) з рівнем виконання 14,2% від плану, затвердженого ВРУ, ВР АРК та місцевими радами з урахуванням змін; Державного – 21116,3 млн. грн. (торік – 15929,2 млн. грн.) з рівнем виконання 14,3% від річного плану, затвердженого ВРУ на 2007 рік.

У структурі доходів Зведеного бюджету найбільшу частку складають податкові надходження, за січень-лютий 2007 р. вони становили 75,6% від загального обсягу доходів (торік – 70,8%). Питома вага податку на додану вартість у структурі доходів становить 31,8% (торік – 20,3%), податку з доходів фізичних осіб – 14,8% (торік – 13,3%), податку на прибуток підприємств – 12,8% (торік – 13,5%), податку на міжнародну торгівлю та зовнішні операції – 4,3% (торік – 4,0%).

Сума видатків Зведеного бюджету досягла 21062,2 млн. грн., Державного – 16514,5 млн. грн. Рівень виконання видатків Зведеного бюджету склав 10,4% від плану, затвердженого ВРУ, ВР АРК та місцевими радами; Державного – 10,2% від річного плану, затвердженого ВРУ на 2007 рік.

У січні-лютому 2007 р. кредитування Зведеного бюджету здійснювалось лише за рахунок внутрішнього кредитування у розмірі 26,1 млн. грн. (обсяг наданих кредитів склав 53,6 млн. грн., повернених – 79,7 млн. грн.). Кредитування Державного бюджету здійснювалось у розмірі 26,5 млн. грн. (обсяг наданих кредитів склав 49,5 млн. грн., повернених – 76,0 млн. грн.).
^ Валютний та грошово-кредитний ринок
Офіційний курс гривні щодо долара США з початку п. р. залишався незмінним і на 01.03.2007 склав 5,0500 грн./дол.

З початку п. р. відбулося знецінення гривні щодо ЄВРО на 2,07 коп., або на 0,3%. Офіційний курс гривні до ЄВРО на 01.03.2007 склав 6,6716 грн./ЄВРО.

За січень-лютий 2007 р. обсяг грошової маси збільшився на 0,1% (торік зменшився – на 1,4%), грошової бази зменшився - на 4,6% (торік - на 7,5%), готівки в обігу зменшився - на 4,3% (торік – на 5,4%).

Частка готівки в обігу у структурі грошової маси на кінець лютого 2007 р. склала 27,5% проти 28,7% на кінець 2006 р., в структурі грошової бази – 77,4% проти 77,1% на кінець 2006 р. Рівень монетизації національної економіки на кінець лютого 2007 р. склав 44,1.

Заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками в економіку України, на кінець лютого 2007 р. склала 256,2 млрд. грн. З початку року обсяг кредитних вкладень збільшився на 4,5%, у тому числі: у національній валюті – на 2,0%, в іноземній валюті - на 7,0%.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, за січень-лютий 2007 р. збільшились на 1,7% і становили 187,3 млрд. грн. Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб зросли на 6,4%.
^ Сільськогосподарський сектор
У січні-лютому 2007 р. виробництво сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств проти відповідного періоду попереднього року зросло на 5,6% (торік - на 3,6%), при цьому у сільськогосподарських підприємствах відбулося зростання на 12,7%, у господарствах населення – на 1,6%. Обсяг виробленої сільськогосподарської продукції у фактичних цінах склав 4,9 млрд. грн.

У січні-лютому 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року в усіх категоріях господарств обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) збільшились на 10,2%, яєць – на 4,9%. Разом з тим, на 2,7% зменшились обсяги виробництва молока.

Загальний обсяг реалізації сільськогосподарської продукції у січні-лютому 2007 р. збільшився на 9,0% порівняно з відповідним періодом попереднього року, у т.ч. продукції тваринництва – на 16,0%, продукції рослинництва зменшився – на 2,0%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами у січні-лютому 2007 р. зросли на 3,0% порівняно з відповідним періодом минулого року. Ціни на продукцію рослинництва зросли на 25,0%. У той же час ціни на продукцію тваринництва зменшились на 7,0%.
^ Інвестиції в основний капітал
Підприємствами та організаціями усіх форм власності за 9 місяців 2006 р. освоєно 79711,9 млн. грн. капітальних інвестицій.

Напрямки освоєння капітальних інвестицій. У структурі капітальних інвестицій частка інвестицій в основний капітал складає 85,6%. На поліпшення стану об'єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модернізацію) направлено 9,4% капітальних інвестицій. Інвестиції в нематеріальні активи склали 2,6% до загального обсягу капітальних інвестицій, витрати на формування основного стану – 0,4%, на інші необоротні матеріальні активи – 2,0%.

Інвестиції в основний капітал за січень-вересень 2006 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 16,1% (за січень-вересень 2005 р.– на 3,4%) і склали 68201,4 млн. грн. Приросту обсягів інвестицій в основний капітал досягнуто у 25 регіонах (у січні-вересні 2005 р. – у 13 регіонах).

У технологічній структурі інвестицій в основний капітал витрати на придбання машин, обладнання та устаткування складають 48,1% (у січні-вересні 2005 р. – 48,6%) від загального обсягу, на будівельні і монтажні роботи - 45,6% (у січні-вересні 2005 р. – 45,2%).

Підприємствами обробної промисловості за 9 місяців 2006 р. освоєно 17106,5 млн.грн., що на 14,2% більше проти 9 місяців 2005 р. Зросли обсяги інвестицій в основний капітал у такі види економічної діяльності, як виробництво гумових і пластмасових виробів – у 2,7 раза, неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – в 2,3 раза, целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа і виробництво електричного та електронного устаткування – у 1,7 раза, виробництво транспортного устаткування – у 1,5 раза. У будівництво та технічне переоснащення об’єктів транспорту та зв'язку було направлено 18,7% освоєних обсягів інвестицій в основний капітал.

Капіталовкладення у житлове будівництво за 9 місяців 2006 р. становили 10719,6 млн.грн., що на 20,8% більше, ніж за січень-вересень 2005 р. Їхня частка у загальному обсязі інвестицій в основний капітал становила 15,7% (за січень-вересень 2005 р. – 14,1%).
^ Зовнішньоекономічна діяльністьЗа січень 2007 р. експорт товарів збільшився на 37,2% порівняно з січнем 2006 р., імпорт – на 36,5%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 492,2 млн. дол. США (за січень 2006 р. – 373,8 млн. дол. США).

Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,87 (у січні 2006 р. – 0,86).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 168 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської Федерації – 24,% від загального обсягу експорту, Туреччини – 8,8%, Італії – 8,4%, Польщі – 3,6%, Німеччини – по 3,4%, Угорщини – 2,9, Білорусі – 2,8%.

У січні 2007 р. експорт до Росії збільшився на 71,4% порівняно з січнем 2006 р., а імпорт – на 2,9%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами з Росією продовжує залишатись від’ємним (-210,2 млн. дол. США).

Найбільші імпортні надходження в Україну здійснювались з Російської Федерації – 26,5% від загального обсягу імпорту, Туркменістану – 16,4%, Німеччини – 6,7%, Китаю – 5,4%, Казахстану – 5,3%, Польщі – 4,1%, Бельгії – 2,6%.
^ Прямі іноземні інвестиції
У 2006 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 4580,5 млн. дол. США прямих інвестицій, нерезидентами вилучено капіталу на суму 552,6 млн. дол. США.

Чистий приріст іноземного капіталу за 2006 р. склав 4295,9 млн.грн., що становить 25,4% обсягу інвестицій на початок 2006 року та - 54,8% приросту за 2005 р.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну на 01.01.2007 р., становив 21186,0 млн. дол. США, що складало 454,6 дол. США на одного мешканця України.

Найбільші обсяги капіталу за 2006 р. внесено нерезидентами із Кіпру – на 1375,9 млн. дол., Франції – на 738,9 млн. дол., Нідерландів – на 573,5 млн. дол.,Великобританії– на 382,4 млн. дол., Угорщини – на 173,5 млн.дол., Австрії – на 161,4 млн. дол., Російської Федерації – на 145,0 млн. дол., Польщі – на 140,5 млн. дол., Німеччини – на 116,9 млн. дол., Аруби – на 81,8 млн. дол., Британських Віргінських островів – на 71,7 млн. дол., Греції – на 52,6 млн.дол.

Інвестиційно привабливими залишаються підприємства з швидкоокупними видами економічної діяльності, такими як оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі – 10,7% загального обсягу інвестування, металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів – 7,3%, а також з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 6,9%. Інтерес інвесторів викликають підприємства, що здійснюють фінансову діяльність – 11,4%, (від загального обсягу інвестування), операції з нерухомим майном, оренду, інжиринг та надання послуг підприємцям – 6,1%.
^ Доходи населення Номінальні та реальні доходи населення
За січень 2007 р. порівняно з січнем 2006 р. номінальні доходи населення збільшились на 27,7% і склали 35,3 млрд. грн.

За січень 2007 р. номінальні наявні доходи, які можуть бути використані населенням для придбання споживчих товарів та послуг, збільшилися на 25,0% порівняно з січнем 2006 р., а реальні наявні доходи громадян, з урахуванням цінового фактора – на 12,8%.

Наявний доход у розрахунку на одну особу за січень 2007 р. становив 589,3 грн.
^ Заробітна плата та соціальні виплати
Номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників у лютому 2007 р. зросла порівняно з попереднім місяцем на 2,7%, а порівняно з лютим 2006 р. - на 26,2% і становила 1142,01 грн.

Реальна заробітна плата у лютому 2007 р. порівняно з попереднім місяцем зросла на 2,0%., а у порівнянні з лютим 2006 збільшилась на 11,9%. За січень-лютий 2007 р. у порівнянні з відповідним періодом 2006 р. реальна заробітна плата збільшилась на 12,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж лютого 2007 р. збільшилась на 0,3% і склала на 1 березня 2007 р. 897,9 млн. грн. Сума заборгованості з початку року зросла на 11,3%.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств упродовж лютого 2007 р. збільшилась на 3,9% і на 1 березня 2007 р. склала 382,2 млн. грн. Сума заборгованості з початку року зросла на 21,2%.

У структурі боргу із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, як і раніше, найбільшими залишаються частки, що припадають на промисловість (49,9%), операції з нерухомістю (11,9%), будівництво (11,4%), сільське господарство (11,2%).
^ Ринок праці
Упродовж січня-лютого 2007 р. чисельність громадян, які мали статус безробітних, збільшилась порівняно з початком року на 7% і склала на 1 березня 2007 р. 812,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 березня 2007 р. становив 2,9% працездатного населення працездатного віку. Найвищий рівень безробіття спостерігався у Тернопільській (6,0%), Рівненській (5,2%) та Черкаській(4,9%) областях, а найнижчий – у м. Києві (0,4%).^ Реформування системи технічного регулювання
Існуюча система технічного регулювання та захисту прав споживачів в Україні ще не відповідає основним положенням законодавства ЄС.

Рівень гармонізації національних стандартів з міжнародними становить лише 22 %.

Взаємне визнання робіт із сертифікації продукції діє лише із 11 країнами СНД.

У зв’язку з цим, Урядом вживаються рішучі заходи задля створення системи технічного регулювання та захисту прав споживачів, адаптованої до вимог СОТ та ЄС.

Вже розроблено та затверджено 16 технічних регламентів на основі європейських директив нового підходу, впровадження яких розпочнеться з 2007 року. Впровадження технічних регламентів надасть суб’єктам господарювання право вибору, замість обов’язкової сертифікації продукції, застосовувати просту та малозатратну процедуру декларування відповідності продукції.

Скорочено перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації (на 55 товарних позицій).

В 2007р. буде розроблено проект Закону України “Про державний ринковий нагляд за додержанням вимог щодо безпеки продукції та послуг”. Прийняття цього законопроекту дозволить впровадити європейські принципи державного нагляду за безпекою товарів.

Починаючи з 2007 року, щороку буде прийматися не менше, ніж 1800 національних стандартів, що відповідають міжнародним та європейським вимогам.


Інвестиційний клімат в Україні
Знаковою подією для України стало надання їй статусу країни з ринковою економікою з боку Європейського Союзу і США, що набуло чинності з 30 грудня 2005 року, та рішення законодавчого органу США про скасування поправки Джексона – Веніка щодо України. Зазначене створює основу для ефективної розбудови відносин між Україною та країнами світу, сигналізує про перехід двосторонніх відносин у якісно нову фазу, забезпечуючи умови для залучення інвестицій.

На сьогодні в Україні вже створено єдине правове поле для інвестування.

Правовідносини в інвестиційній сфері регулюються Законами України: “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження”, “Про захист іноземних інвестицій на Україні”.

Законодавство України передбачає певні гарантії діяльності для іноземних інвесторів. Так, на території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надані рівні умови діяльності із вітчизняними інвесторами.

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів в разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. При цьому іноземному інвестору гарантується адекватна і ефективна компенсація.

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи посадовими особами передбачених законодавством обов`язків щодо іноземного інвестора.

У разі припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Іноземні інвестори можуть здійснювати інвестиції в Україну у вигляді будь-яких цінностей, зокрема конвертованої валюти, будь-якого рухомого або нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав, акцій, облігацій, інших цінних паперів, прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, права на винаходи, ноу-хау тощо.

Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об’єкти, інвестування, в які не заборонено законами України.

Іноземні інвестори самі визначають найбільш прийнятну для них форму здійснення інвестицій: шляхом створення юридичної особи, що повністю належить іноземному інвестору, чи за їх частковою участю, або на підставі договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність, укладених з українськими підприємствами.

Законом України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб`єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” встановлено, що на території України до суб`єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, включаючи постійні представництва нерезидентів, створених за участю іноземних інвестицій, застосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків та зборів, встановлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Важливими правовими документами, які регулюють взаємовідносини між суб`єктами інвестиційної діяльності, є міждержавні угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій.

Для створення сприятливих, більш чітких правових та організаційних умов для діяльності іноземних інвесторів утворено Український центр сприяння іноземному інвестуванню. Основними завданнями Центру є: сприяння залученню іноземних інвестицій, надання консультацій економічного та правового характеру щодо можливостей внесення іноземних інвестицій в економіку України; пошук потенційних інвесторів для вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності; сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; супроводження інвестиційних проектів, сприяння захисту прав інвесторів та інші.

Верховною Радою України 11 січня 2006 року прийнято Закони України “Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг” та “Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг”. Приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг сприятиме створенню необхідних правових та економічних передумов для розвитку міжнародного факторингу.еще рефераты
Еще работы по разное