Реферат: 17 статей в мережі Інтернет на антикорупційну проблематику. У державних управліннях охорони навколишнього природного середовища та Державних екологічних інспекцій Львівської, Івано-Франківської, Рівненської та Хмельницької областей було проведено 8


Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції Міністерством екології і природних ресурсів України у 2011 році


Діяльність Міністерства екології та природних ресурсів у 2011році здійснювалася за неухильного дотримання положень Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції ” від 07.04.2011 р. № 3206-VI. З огляду на це у міністерстві проведено роз’яснювальну роботу щодо ознайомлення державних службовців системи Мінприроди з його положеннями, зокрема, в центральному апараті проведено 2 лекції з висвітлення особливостей нового антикорупційного законодавства, на яких були присутніми керівний склад та спеціалісти всіх структурних підрозділів (27 осіб).

Крім цього, у державних управліннях охорони навколишнього природного середовища в областях, мм. Києві та Севастополі було проведено 47 тематичних нарад щодо новел антикорупційного законодавства, 24 семінари, заняття та лекції. 84 представника цих управлінь виступили на ТБ і радіо, розміщено 75 статей в друкованих виданнях й 17 статей в мережі Інтернет на антикорупційну проблематику.

У Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища та Державних екологічних інспекцій Львівської, Івано-Франківської, Рівненської та Хмельницької областей було проведено 8 навчально-методичних нарад з метою ознайомлення державних службовців з основними положеннями указів Президента України від 01.09.2011 №890/2011 «Питання Національного антикорупційного комітету»; 05.10.2011 №964/2011 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; та 21.10.2011 №1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та «Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011—2015 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240. Відповідну роботу проведено й у структурних підрозділах центрального апарату міністерства.

У контексті цієї діяльності організовано підвищення кваліфікації співробітників Міністерства екології та природних ресурсів з питань імплементації норм нового антикорупційного законодавства.

Зокрема, у листопаді 2011 року на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України проведено міжнародний навчальний семінар з питань нового антикорупційного законодавства, в роботі якого брав участь представник міністерства, який отримав сертифікат національного тренера з вищезазначеної проблематики.

Слід також зазначити, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 року №642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції» у період 12-16 грудня 2011 року Національне агентство України з питань державної служби провело навчальний семінар на базі Національної академії внутрішніх справ України, участь в якому брали представники Міністерства екології та природних ресурсів.

На виконання положень Указу Президента України від 05.10.2011р. №964 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» вжито ряд заходів з метою підготовки до запровадження з 1 січня 2012 року спеціальної перевірки та створення необхідних умов для своєчасного і об’єктивного її проведення.

На виконання п.3.1 вищезазначеного Указу Президента України (до затвердження відповідного Порядку) проведена підготовча робота щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

У рамках підготовки до введення в дію з 1 січня 2012 року ст.12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції ” головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції спільно з відділом кадрового забезпечення проведено декілька нарад з метою відпрацювання механізму своєчасного надання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державними службовцями Міністерства.

Окрім цього у звітний період у державних управліннях охорони навколишнього природного середовища в областях, а також міст Києва і Севастополя створено постійно діючі комісії з питань запобігання корупції, які координували роботу у цьому напрямі в межах своєї компетенції.

Забезпечення відкритості і прозорості в роботі міністерства, підвищення рівня інформованості, участі представників громадськості у процесі прийняття рішень з питань охорони навколишнього середовища здійснюється щляхом вільного доступу до веб-сайту Міністерства екології та природних ресурсів, де поряд з інформацією стосовно діяльності Мінприроди в розділі «Антикорупційна діяльність» розміщуються нормативно-правові акти та аналітична інформація щодо виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Зокрема, протягом звітного періоду на сайті оприлюднювалися нові нормативно-правові акти нового антикорупційного законодавства (загальна кількість - 6), а також 6 публікацій з актуальних питань застосування норм Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”.

У рамках відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією 9 грудня 2011 року Міністерством екології та природних ресурсів України проведено відео конференцію на тему: «Довкілля і корупція:основні тенденції та шляхи зменшення», в якій брали участь керівники державних управлінь охорони навколишнього природного середовища та державних екологічних інспекцій з усіх областей України, мм. Києва та Севастополя. Планується, що проведення аналогічних заходів здійснюватиметься щороку .

У звітний період Міністерством екології та природних ресурсів проведено вибіркове соціологічне дослідження з метою діагностики державних службовців державних управлінь охорони навколишнього природного середовища та державних екологічних інспекцій й окремих структурних підрозділів центрального апарату міністерства з питань запобігання корупції Деякі результати дослідження подані нижче.


Результати соціологічного дослідження, проведеного з 8 по 18 листопада поточного року у 4 областях (Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Хмельницька) - 201 анкета.

Респонденти – державні службовці управлінь охорони навколишнього природного середовища та державних екологічних інспекцій й окремих структурних підрозділів центрального апарату міністерства.


Питання: за період вашої роботи корупція у вашому підрозділі:

а) зросла - 65%

б) зменшилася – 17%

в) суттєво не змінилась – 18%


Питання: які чинники можуть суттєво вплинути на зменшення рівня корупції в системі Мінприроди:

а) збільшення заробітної плати та соціальних гарантій - 85%

б) створення системи жорсткого контролю – 5%

в) удосконалення системи підбору кадрів – 10%


Питання: основними запобіжниками у протидії корупції є:

а) узгодження планів роботи - 42%

б) заохочення найкращих співробітників – 35%

в) створення системи невідворотності покарання – 23%


Питання: з якими труднощами зтикаєтесь у роботі із запобігання корупції:

а) слабка матеріальна основа - 52%

б) нерозуміння проблеми – 10%

в) не знаю – 38%


Питання: які структурні підрозділи міністерства у найбільшій мірі схильні до корупції:

а) підрозділи, що надають дозволи та ліцензії - 58%

б) підрозділи, які дають погодження – 20%

в) Державна екологічна інспекція – 22%


У ході підготовки до проведення підсумкової колегії Міністерства екології та природних ресурсів проведено перевірку організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах центрального апарату Мінприроди. Протягом 2011 року з питаннями відносно дотримання антикорупційного законодавства звернулося 147 громадян, організацій та підприємств різної форми власності, що на 4 % більше показників попереднього року.

Найбільш запитуваною інформацією була така, що пов’язана з:

порушеннями у наданні ліцензій на впровадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів;

ймовірними порушеннями процедури отримання різноманітних дозвільних документів;

із забезпеченням неналежного державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.


Усі державні службовці системи Мінприроди ознайомлені із Загальними правилами поведінки державного службовця та Попередженням „Про спеціальні обмеження, встановлені законами України „Про державну службу„ та „Про засади запобігання і протидії корупції в Україні” щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Ці документи зберігаються в особових справах державних службовців. З вищезазначеними документами ознайомлюються особи, які подають документи на участь у конкурсі, проходять стажування на посадах державних службовців тощо.

Також всім державним службовцям системи Мінприроди доведено основні положення Роз’яснення Міністерства юстиції України від 28.07. 2011 року стосовно одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог статті 13 Закону України “Про державну службу”  державними службовцями системи Мінприроди у встановлені терміни подані декларації про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік. Узагальнена інформація направлена до Національного агентства України з питань державної служби. У Мінприроди забезпечується неухильне дотримання встановленого порядку щодо подання декларацій особами, які припиняють трудові відносини з міністерством, та які не мали можливості подати їх до 15.04.11 з причин, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.08  № 1135.

    Разом з тим, незважаючи на систематичне проведення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання проявам корупції і злочинності в екологічній сфері, протягом 2011 року 15 державними службовцями міністерства допущено порушення вимог антикорупційного законодавства.
еще рефераты
Еще работы по разное