Реферат: План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Сумській області завдань на ІІ квартал 2009 року


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра охорони навколишнього

природного середовища України


___________________ Тригубенко С. М.

“____” ______________ 2009 р.

ПОГОДЖУЮ

Начальник державної

екологічної інспекції


_________________ Костров М. М.

“____” ______________ 2009 р.П Л А Н заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Сумській області завдань
на ІІ квартал 2009 року

з/п

Назва заходу

Виконавець

^ Строк

виконання

Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект
ІІ
Розвиток законодавства

2.1

Участь у підготовці матеріалів та пропозицій до проектів змін і доповнень до законів України

Всі

відділи

Протягом

кварталу

Покращення та вдосконалення

екологічного законодавства

2.2

Підготовка матеріалів до рішень і розпоряджень облдержадміністрації та облради

Всі

відділи

Протягом

кварталу

Прийняття рішень, які дозволяють ефективно вирішувати екологічні проблеми

2.3

Участь у підготовці матеріалів та пропозицій щодо адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського союзу

Всі

відділи

Протягом

кварталу

Наближення екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу
ІV
Розробка та реалізація Державних програм

4.1

контроль за станом виконання загальнодержавних та регіональних природоохоронних програм та додержання вимог природоохоронного законодавства органами місцевого самоврядування та виконавчої влади в районах області

ВПВ

ЗНБ

ОМК

Протягом

кварталу

Покращення виконання загальнодержавних та регіональних програм з охорони навколишнього природного середовища

4.2

Забезпечення контролю за станом виконання регіональної програми “Полісся”

ОМК

Протягом

кварталу

Поліпшення та оздоровлення довкілля в зоні “Полісся”

4.3

Забезпечення контролю за виконанням комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Сумської області до 2015 року

ВПВ

ЗНБ

ОМК

ІЛК

Протягом

кварталу

Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження і відтворення біорізноманіття області

4.3.1

Моніторинг стану водних ресурсів:

- проведення інструментально-лабораторного контролю за стаціонарними джерелами забруднення поверхневих вод та створення відповідної інформаційної бази даних

ІЛК

Протягом

кварталу

Підвищення якості обґрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх здійснення

4.3.2

Екологічний моніторинг та інформаційне забезпечення:

- забезпечення достовірності і порівнянності вимірів і оцінок показників екологічного стану компонентів довкілля

ІЛК

Протягом

кварталу

Забезпечення державних органів, юридичних осіб та громадян достовірною інформацією про стан навколишнього середовища і його несприятливі зміни

4.4

Забезпечення контролю за виконанням обласних заходів у складі Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води

ВПВ

ЗНБ

ОМК

ІЛК


Протягом

кварталу

Відновлення і забезпечення сталого функціонування екосистеми басейну Дніпра. Удосконалення системи моніторингу та контролю забруднення поверхневих вод

Практичні заходи щодо реалізації державної політики

6.1

Контроль за виконанням Указу Президента України від 21.11.05 №1643 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року “Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель”

ВПВ

ЗНБ

ОМК


Протягом

кварталу

Забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів

6.2

продовження операції “Першоцвіт”.


Організація та проведення операції «Нерест»

ВПВ

ЗНБ

ОМК

Квітень-Травень

Збереження в природі ранньоквітучих рослин

Збереження рибних запасів області
6.3
Проведення рейдових перевірок по охороні рослинного і тваринного

світу області

ЗНБ

ОМК

Протягом

кварталу

Покращення збереженості біоресурсів області

6.4

Проведення спільної з Державною інспекцією з енергозбереження перевірки ВАТ «Дубовязівський хлібокомбінат» Конотопського району та надання інформації до ДержекоінспекціїВПВ

ОМК

Квітень

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від паливо - використовуючого обладнання

6.5

Освоєння нових методик виконання вимірювань вмісту забруднюючих речовин в об'єктах довкілля

ІЛК

Протягом

кварталу

Удосконалення системи контролю

забруднення об'єктів довкілля

6.6

Надання консультацій з питань підготовки документації щодо проведення атестації вимірювальних лабораторій та участь в атестації

ІЛК

Згідно заявок

Забезпечення єдності вимірювань

показників складу та властивостей проб об’єктів довкілля

6.7

Участь у перевірках виробничих підрозділів аналітконтролю підприємств на відповідність критеріям атестації

ІЛК

Протягом

кварталу

Забезпечення якості проведення вимірювань показників складу та властивостей проб об’єктів довкілля

6.8

інструментально–лабораторний контроль за якістю зворотних вод об'єктів – водокористувачів для визначення відповідності їх встановленим нормативам ГДС та впливом їх на стан поверхневих водних об’єктів

ІЛК

Протягом

кварталу

Поліпшення якості зворотної води

завдяки додержання підприємствами – водокористувачами нормативів ГДС

6.9

Контроль за викидами від стаціонарних джерел викидів на підприємствах області

ІЛК

Протягом

кварталу

Зменшення антропогенного навантаження на довкілля завдяки додержання підприємствами нормативів викидів

6.10

Контроль за якістю ґрунтів на територіях природно-заповідного фонду, промислових підприємств та сільгоспугідь

ІЛК

Протягом

кварталу

Оцінка техногенного навантаження на землі області

6.11

Здійснення відбору проб та аналізу викидів та скидів у випадках аварійного забруднення та надзвичайних екологічних ситуацій

ІЛК

В разі не-обхідності

Оцінка забруднення та розробка

заходів по ліквідації аварійного

забруднення

6.12

Інструментально-лабораторний контроль за якістю поверхневих вод у затверджених створах

ІЛК

Згідно графіка періодичності відбору проб

Оцінка антропогенного навантаження на поверхневі водні об’єкти

6.13

Впровадження «Єдиної автоматизованої системи із отриманих результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування»

ІЛК

Протягом кварталу

Забезпечення якості проведення вимірювань показників складу та властивостей проб об’єктів довкілля та отримання оперативної інформації про стан навколишнього природного природного середовища

6.14

Контроль правомірності надання земельних ділянок у користування для будь-яких потреб, в першу чергу, в межах прибережних захисних смуг водних об’єктів

ЗНБ

ОМК


Протягом

кварталу

Посилення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства при використанні земельних ділянок в прибережних зонах

6.15

Проведення контролю за транскордонним перевезенням небезпечних речовин та небезпечних відходів

ЕКК

Постійно

Недопущення ввезення на територію України небезпечних речовин та небезпечних відходів

6.16

Контроль за ввезенням в Україну та вивезенням за її межі видів флори та фауни, що регулюються СІТЕS; занесені до Червоної книги України

ЕКК

Постійно

Збереження рослинних ресурсів та тварин, занесених до Червоної книги України, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій та мисливських трофеїв

6.17

Перевірка роботи постів екологічного контролю в пунктах пропуску області

ЕКК

Протягом

кварталу

Підвищення ефективності роботи держінспекторів на постах екоконтролю;

Додержання вимог міжнародних угод та конвенцій, підписаних Урядом України з метою підвищення ефективності роботи по переміщенню товарів та транспортних засобів через державний кордон України

6.18

Перевірки щодо здійснення делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в галузі охорони довкілля в м. Суми, Охтирка, Охтирському та Роменському районах

Всі

відділи

Протягом кварталу

Посилення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства, виконання місцевих та загальнодержавних програм

6.19

Складання звітів про результати проведення інспекційної діяльності в ІІ кварталі

Всі

відділи

ЧервеньVІІІ
Екологічна наука, освіта і громадськість

8.1

Організація та проведення навчання спеціалістів відомчих підрозділів аналітичного контролю з питань освоєння методик вимірювання

ІЛК

Протягом

кварталу
^ Забезпечення єдності вимірювань показників складу та властивостей проб об’єктів довкілля
8.2

Участь в засіданнях громадських рад всіх рівнів з питань охорони навколишнього природного середовища;

надання інформації у межах компетенції на відповідні запити чи звернення громадян

Всі

відділи

Протягом

кварталу
Забезпечення реалізації вимог Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, виконання положень Орхуської конвенції.
8.3

Підтримка та постійне формування зв’язків з громадськими природоохоронними організаціями з актуальних питань охорони природних об’єктів, контролю за

додержанням вимог екологічного законодавства

Всі

відділи

Протягом

кварталу

Реалізація пріоритетів необхідності охорони та збереження довкілля, використання та збереження природних ресурсів

8.4

Участь в засіданнях, семінарах з питань охорони довкілля


Всі

відділи

Постійно

Інформування про проблеми та досягнення в галузі охорони довкілля

8.5

Проведення нарад-семінарів з держінспекторами з питань удосконалення інспекційної діяльності, вивчення нормативно-правових актів

Всі

відділи,

сектор

правового

забезпечення

Згідно графіка

Підвищення освітнього рівня спеціалістів, своєчасне доведення законодавчих актів та змін до них до інспекторського складу Інспекції

8.6

Організація висвітлення в ЗМІ питань охорони довкілля, ходу та підсумків проведення природоохоронних акцій, операцій, заходів

КГ

Постійно

Розширення інформаційного простору щодо діяльності Інспекції по вирішенню регіональних екологічних проблем
ІX ^ Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики
9.1

Підготовка звіту про роботу зі зверненнями громадян

КГ

Червень
9.2

Підвищення кваліфікації в Державній екологічній академії після дипломної освіти Мін природи

КГ

Протягом кварталу

Підвищення рівня знань спеціалістів Інспекції

9.3

Підготовка звітів за формами 3-ПВ

КГ

Червень
9.4

Організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії, підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад

КГ

Протягом кварталу

Відбір кращих працівників для роботи в Інспекції

9.5

Аналіз та підготовка звіту щодо виконання плану заходів з виконання покладених на Інспекцію завдань на 2 квартал 2009 року

Всі

відділи

До 15

червня
X
^ Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
10.1

Здійснення перевірок підприємств з питань додержання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря:

м. Суми

1. ВАТ «Сумихімпром»

2.ТОВ «Октант», вул. Тополянська, 23

3.ПП «Максимум», вул. Скрябіна, 11

4. «Калина ЛТД», вул. Героїчна, 32

5. ТОВ «Альфа група», вул. Воєводіна, 25

6.АТП «Укрространс»

7.ПП Кульомза, Воєводіна, 27

8. ПП Шерстюк, вул. Білопільський шлях, 18

9. КП «Зеленбуд»

10. КП «Шляхрембуд»

11. «Юніон трейд»

12. ТОВ «Фрунзе-Сервіс»

13. КП «Міськводоканал»

14.ТОВ «Верес»

15. ТОВ «Тріз»

16. СТО 997

17. ТОВ «Суми-Авто»

18. ДП «Газовик»

19. АТП 1802

20.ТОВ «ЕКО – маркет»

Сумський район

1. ЗАТ НВПП «Райз – Агро»

2.ТОВ завод «Еко-продукт», с. Іволжанське

3. Сільські ради

4. Укр. Лит Поль–СЕLL, с. Степанівка

5.ТОВ «Планета строй Плюс», с. Підліснівка

6. ТОВ АФ «Хлібодар»

7. ТОВ АФ «Владана»

8. ПСП «Гарант»

9. «Хотінський хліб»

10. Мета – М, Кровненська с/р


м. Охтирка та Охтирський район

1.НГВУ «Охтирканафтогаз»

2.Охтирське УБР

3.Прикарпатське УБР

4.в/ч А 0563

5.в/ч 2276

6. СПА курорт 1936 «Буймерівка»

7. Охтирський сиркомбінат ПП «Рось»

8. Сільські ради району

9. СТО «Суми-Авто»

10. Охтирський КХП

11.ПП «Експрес»

13. ДП «Водоторгприлад»

14. ДП «Водоочистка»

Інші підприємства області

«Тайм-2002», м. Суми (Недригайлівський район)

Кролевецький райавтодор

Глухівський райавтодор

Путивльський райавтодор

Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор»

ВАТ «Дубовязівський хлібокомбінат»

ВАТ «Лебединський завод «Темп»

Лебединський райагробуд

Лебединський моторобудівний завод «Мотор Січ»

ТОВ ВКФ «Наслєдіе», В.-Писарівський район

АФ «Довіра-2008», Недригайлівський район

ВАТ «Полісся» м. Шостка

ВК «Старт», м. Шостка

ТОВ «Сумиагротрейд», смт. Жовтневе, Білопільський район

КП «Водоканал Улянівка», смт. Улянівка, Білопільський район

ЗАТ НВПП «Райз - Агро» Буринське відділення

ТОВ «Буринський цегельний завод»

ТОВ «АрмаПром», м. Кролевець

ТОВ УКРсантарм», м. Кролевець

ТОВ «Конвалія» АЗС, м. Шостка

Роменська ЦРЛ

ПП «Еліпс», м. Ромни

Роменська філія «Харківшляхбуд» ДБУ-29

«Маркетинг-центр ЛТД», м. Ромни

ТОВ «Ворожбалатінвест», Лебединський район

СТОВ ім. Шевченко, с. Голубівка Лебединського району

ВАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»

ТОВ «ПТВ»

ТОВ «Елга»

ВПВ

ОМК

ІЛК

Протягом кварталу
^ Посилення державного контролю у сфері охорони атмосферного повітря
10.1.1

Здійснення перевірок виконання виданих приписів по проведених раніше перевірках з питань додержання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря

ВПВ

ОМК

ІЛК

Протягом кварталу
^ Посилення державного контролю за станом атмосферного повітря
10.2

Здійснення перевірок підприємств з питань додержання вимог законодавства про охорону водних об’єктів:

м. Суми

1. ВАТ «Сумихімпром»

2.ТОВ «Октант», вул. Тополянська,23

3.ПП «Максимум», вул. Скрябіна,11

4. «Калина ЛТД», вул. Героїчна,32

5. ТОВ «Альфа група», вул. Воєводіна,25

6.АТП «Укрространс»

7.ПП Кульомза, вул. Воєводіна,27

8. ПП Шерстюк, вул. Білопільський шлях, 18

9. КП «Зеленбуд»

10. КП «Шляхрембуд»

11. «Юніон трейд»

12. ТОВ «Фрунзе-Сервіс»

13. КП «Міськводоканал»

14.ТОВ «Верес»

15. ТОВ «Тріз»

16. СТО 997

17. ТОВ «Суми-Авто»

18. ДП «Газовик»

19. АТП 1802

20.ТОВ «ЕКО – маркет»

Сумський район

1. ЗАТ НВПП «Райз – Агро»

2.ТОВ завод «Еко-продукт», с. Іволжанське ,

3. Сільські ради

4. Укр. Лит Поль–СЕLL, с. Степанівка

5.ТОВ «Планета строй Плюс», с. Підліснівка

6. ТОВ АФ «Хлібодар»

7. ТОВ АФ «Владана»

8. ПСП «Гарант»

9. «Хотінський хліб»

10. Мета – М, Кровненська с/р

м. Охтирка та Охтирський район

1.НГВУ «Охтирканафтогаз»

2.Охтирське УБР

3.Прикарпатське УБР

4.в/ч А 0563

5.в/ч 2276

6. СПА курорт 1936 «Буймерівка»

7. Охтирський сиркомбінат ПП «Рось»

8. Сільські ради району

9. СТО «Суми-Авто»

10. Охтирський КХП

11.ПП «Експрес»

13. ДП «Водоторгприлад»

14. ДП «Водоочистка»

Інші підприємства області

«Тайм-2002», м. Суми (Недригайлівський район)

Кролевецький райавтодор

Глухівський райавтодор

Путивльський райавтодор

Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор»

ВАТ «Дубовязівський хлібокомбінат»

ВАТ «Лебединський завод «Темп»

Лебединський райагробуд

Лебединський моторобудівний завод «Мотор Січ»

ТОВ ВКФ «Наслєдіе», в. Писарівський район

АФ «Довіра-2008», Недригайлівський район

ВАТ «Полісся», м. Шостка

ВК «Старт», м. Шостка

ТОВ «Сумиагротрейд», смт. Жовтневе

КП «Водоканал Улянівка», смт. Улянівка, Білопільський район

ЗАТ НВПП «Райз - Агро» Буринське відділення

ТОВ «Буринський цегельний завод»

ТОВ «АрмаПром», м. Кролевець

ТОВ УКРсантарм», м. Кролевець

ТОВ «Конвалія» АЗС, м. Шостка

Роменська ЦРЛ

ПП «Еліпс», м. Ромни

Роменська філія «Харківшляхбуд» ДБУ-29

«Маркетинг-центр ЛТД», м. Ромни

ТОВ «Ворожбалатінвест», Лебединський район

СТОВ ім. Шевченко, с. Голубівка Лебединського району

ПП «Середа», Сумський район

ПП «Колос», Краснопільський район

Суми рибгосп

Лебединська меліоративна станція

ВПВ

ОМК

ІЛК

Протягом кварталу

Посилення державного контролю за станом водних об’єктів

10.2.1

Здійснення перевірок виконання виданих приписів по проведених раніше перевірках з питань додержання вимог законодавства про охорону водних об’єктів

ВПВ

ОМК

ІЛК

Протягом кварталу

Посилення державного контролю за станом водних об’єктів

10.3

Контроль підприємств за додержанням вимог природоохоронного законодавства при використанні земель та надр:

м. Суми

1. ВАТ «Сумихімпром»

2. КП «Шляхрембуд»

3. КП «Міськводоканал»

4. ВАТ «Сумириба»

Сумський район

1. ЗАТ НВПП «Райз – Агро»

2.ТОВ завод «Еко-продукт», с. Іволжанське

3. Сільські ради

4. ВКП «НОТЕХ»

5. Дослідне господарство інститут агропромислового виробництва

6. ЗАТ АП «Прогрес-Технологія»

м. Охтирка та Охтирський район

1. НГВУ «Охтирканафтогаз»

2. Охтирське УБР

3. Прикарпатське УБР

4. в\ч А 0563

5. в\ч 2276

6. Сільські ради району

7. Охтирський сиркомбінат ПП «Рось»

8. СТОВ «Кириківське»

9. НГВУ «Полпаванафтогаз» (Будівська площа)

10. Краснозаярське НГКР


Лебединський район:

1. Українські аргарні інвестиції, с. Рябушки

2. ТОВ «Пролісок»

ЗНБ

ОМК


Протягом кварталу

Посилення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони та використання земель і надр

10.3.1

Здійснення перевірок виконання виданих приписів по проведених раніше перевірках з питань додержання вимог законодавства при використанні земель та надр

ЗНБ

ОМК


Протягом кварталу

Посилення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони та використання земель і надр

10.4

Перевірка додержання вимог природоохоронного і лісового законодавства в сфері охорони, використання та відтворення ресурсів рослинного світу лісокористувачами:

1. ДП «Охтирський лісове господарство»

2. КП «Лутищанський агролісгосп»

3. ДП «Сумський агролісгосп»

4. ДП «Сумське лісове господарство»

5. ДП «Тростянецьке лісове господарство»

6. ДП «Шосткинський агро лісгосп»

7. ДП «Роменський агролісгосп»ЗНБ


ОМК


Протягом кварталу

Посилення державного контролю за станом використання та збереження рослинного світу держлісгоспів, агролісгоспів, інших лісокористувачів

10.4.1

Здійснення перевірок виконання виданих приписів по проведених раніше перевірках з питань додержання вимог природоохоронного і лісового законодавства в сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу лісокористувачами

ЗНБ

ОМК


Протягом кварталу

Посилення державного контролю за станом використання та збереження рослинного світу держлісгоспів, агролісгоспів, інших лісокористувачів

10.5

Перевірка додержання вимог природоохоронного законодавства в сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу користувачами мисливських угідь:

Сумська районна організація УТМР;

Охтирська районна організація УТМР;

Білопільська районна організація УТМР;

ДП «Охтирський лісове господарство».

ЗНБ

ОМК


Протягом кварталу

Посилення державного контролю за

раціональним використанням, збереженням та відтворенням тваринного світу області

10.5.1

Здійснення перевірок виконання виданих приписів по проведених раніше перевірках з питань додержання вимог природоохоронного законодавства в сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу користувачами мисливських угідь

ЗНБ

ОМК


Протягом кварталу

Посилення державного контролю за

раціональним використанням, збереженням та відтворенням тваринного світу області

10.6

Перевірка додержання землекористувачами вимог природоохоронного законодавства на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду:

Білопільський район:

ландшафтний заказник «Середньосеймський» - райдержадміністрація

Лебединський район:

1. Відділення УСПЗ «Михайлівська цілина»

м. Охтирка та Охтирський район:

1. «Климентівський» - гідрологічний заказник загальнодержавного значення

2. «Хухрянський» - гідрологічний заказник загальнодержавного значення

3. «Бакирівський» - гідрологічний заказник загальнодержавного значення

4. «Дуб біля школи» - ботанічна пам’ятка природи місцевого значення

5. «Джерело» - гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення


м. Суми та Сумський район

1. “Банний яр” - ботанічний заказник загальнодержавного значення

2. “Кияницький” - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

3. “Підліснівський” - ботанічний заказник місцевого значення

4. “Могрицький” – ландшафтний заказник місцевого значення

5. “Золотарівський”- зоологічний заказник місцевого значення

6. “Лунарієвий” - ботанічний заказник місцевого значення

7. “Низівський” - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення

8. “Дуб на вул. Антонова” - ботанічна пам’ятка природи місцевого значення

9. “Липові насадження”- ботанічна пам’ятка природи місцевого значення

10. “Веретенівський” - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення

11. “Басівський” - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення

12. “Джерело Вакалівське” - гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення
13. “Джерело Барвінкове-1” - гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення
14. “Джерело Барвінкове-2” - гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

15. “Хотінський”- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення

Тростянецький район

1. “Макове” – заповідне урочище

2. “Ділянка лісу”– заповідне урочище

3. “Нескучанська дача” – заповідне урочище

4. “Залугове” – заповідне урочище

5. “Ділянка лісу”– заповідне урочище

6. “Красне” – заповідне урочище

7. “Сумська діброва”– заповідне урочище

8. “Веселе”– заповідне урочище

9. “Тростянецький” - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

Роменський район

1. «Гора Золотуха» - геологічний заказник місцевого значення

2. “Вовківці” – гідрологічний заказник місцевого значення

ЗНБ

ОМК


Протягом кварталу

Посилення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства на територіях та об’єктах ПЗФ

10.6.1

Здійснення перевірок виконання виданих приписів по проведених раніше перевірках з питань додержання вимог природоохоронного законодавства на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

ЗНБ

ОМК


Протягом кварталу

Посилення контролю за додержанням вимог природоохоронного законо-давства на територіях та об’єктах ПЗФ

10.7

Здійснення перевірок підприємств з питань додержання вимог законодавства в сфері поводження з відходами:

м. Суми

1. ВАТ «Сумихімпром»

2.ТОВ «Октант», вул. Тополянська,23

3.ПП «Максимум», вул. Скрябіна,11

4. «Калина ЛТД», вул. Героїчна,32

5. ТОВ «Альфа група», вул. Воєводіна,25

6.АТП «Укрространс»

7.ПП Кульомза, вул. Воєводіна,27

8. ПП Шерстюк, вул. Білопільський шлях, 18

9. КП «Зеленбуд»

10. КП «Шляхрембуд»

11. «Юніон трейд»

12. ТОВ «Фрунзе-Сервіс»

13. КП «Міськводоканал»

14.ТОВ «Верес»

15. ТОВ «Тріз»

16. СТО 997

17. ТОВ «Суми-Авто»

18. ДП «Газовик»

19. АТП 1802

20.ТОВ «ЕКО – маркет»

Сумський район

1. ЗАТ НВПП «Райз – Агро»

2.ТОВ завод «Еко-продукт», с. Іволжанське

3. Сільські ради

4. Укр. Лит Поль–СЕLL, с. Степанівка

5.ТОВ «Планета строй Плюс», с. Підліснівка

6. ТОВ АФ «Хлібодар»

7. ТОВ АФ «Владана»

8. ПСП «Гарант»

9. «Хотінський хліб»

10. Мета – М, Кровненська с/р

м. Охтирка та Охтирський район

1.НГВУ «Охтирканафтогаз»

2.Охтирське УБР

3.Прикарпатське УБР

4.в/ч А 0563

5.в/ч 2276

6. СПА курорт 1936 «Буймерівка»

7. Охтирський сиркомбінат ПП «Рось»

8. Сільські ради району

9. СТО «Суми-Авто»

10. Охтирський КХП

11.ПП «Експрес»

12. ДП «Водоторгприлад»

13. ДП «Водоочистка»

Інші підприємства області

1. «Тайм-2002», м. Суми (Недригайлівський район)

Кролевецький райавтодор

Глухівський райавтодор

Путивльський райавтодор

Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор»

ВАТ «Дубовязівський хлібокомбінат»

ВАТ «Лебединський завод «Темп»

Лебединський райагробуд

Лебединський моторобудівний завод «Мотор Січ»

ТОВ ВКФ «Наслєдіе», В.-Писарівський район

АФ «Довіра-2008», Недригайлівський район

ВАТ «Полісся», м. Шостка

ВК «Старт», м. Шостка

ТОВ «Сумиагротрейд», смт. Жовтневе

КП «Водоканал Улянівка», смт. Улянівка, Білопільський район

ЗАТ НВПП «Райз - Агро» Буринське відділення

ТОВ «Буринський цегельний завод»

ТОВ «АрмаПром», м. Кролевець

ТОВ УКРсантарм», м. Кролевець

ТОВ «Конвалія» АЗС, м. Шостка

Роменська ЦРЛ

ПП «Еліпс», м. Ромни

Роменська філія «Харківшляхбуд» ДБУ-29

«Маркетинг-центр ЛТД», м. Ромни

ТОВ «Ворожбалатінвест», Лебединський район

СТОВ ім. Шевченко, с. Голубівка Лебединського району

Поводження з НЗП сільські ради Краснопільського району

Поводження з НЗП сільські ради Буринського району

ВПВ

ОМК

ІЛК

Протягом кварталу

Посилення державного контролю в сфері поводження з відходами

10.7.1

Здійснення перевірок виконання виданих приписів по проведених раніше перевірках з питань додержання вимог законодавства в сфері поводження з відходами

ВПВ

ОМК

ІЛК

Протягом кварталу

Посилення державного контролю в сфері поводження з відходами

10.8.

Проведення контролю за утриманням зелених насаджень міст та інших населених пунктів області:

1. Міські, селищні та сільські ради

2. КП «Зеленбуд», м. Суми

ВПВ

ЗНБ

ОМК

Протягом

кварталу

Покращення стану зелених насаджень населених пунктів та недопущення їх незаконного вирубування

10.8.1

Здійснення перевірок виконання виданих приписів по проведених раніше перевірках з питань додержання вимог законодавства в сфері утриманням зелених насаджень міст та інших населених пунктів

ВПВ

ЗНБ

ОМК

Протягом

кварталу

Покращення стану зелених насаджень населених пунктів та недопущення їх незаконного вирубування^ Начальник Державної екологічної

інспекції в Сумській області Г. І. Базаров


Примітка:

КГ – відділ бухгалтерського обліку, адміністративно-господарського забезпечення, контролю виконання, зв’язків з громадськістю і ЗМІ та по роботі з кадрами

ІЛК – відділ інструментально-лабораторного контролю
ВПВ – відділ екологічного контролю водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами
ЗНБ – відділу екологічного контролю за використанням і охороною земель, надр, ПЗФ та біологічних ресурсів

ОМК – відділ оперативного екологічного міжрайонного контролю

ЕКК – відділ координації екологічного контролю та радіаційної безпеки на пунктах пропуску через державний кордон та роботи в зоні

діяльності митниць призначення та відправлення

еще рефераты
Еще работы по разное