Реферат: Міністерство економічного розвитку І торгівлі україниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НАКАЗ
12.08.2011

м. Київ

N 36Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2011 р. за N 1036/19774
Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

^ Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

^ Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
12.08.2011 N 36

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2011 р. за N 1036/19774


^ Порядок
проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону здійснюються Мінекономрозвитку, а саме на товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб'єкт).

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.4. Мінекономрозвитку має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності суб'єкта, яка передбачена у плані проведення перевірок.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена планом перевірок.

Мінекономрозвитку має право здійснювати безвиїзні та виїзні перевірки.

Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб'єкта працівниками Мінекономрозвитку, не пов'язана з виходом працівників Мінекономрозвитку за місцезнаходженням суб'єкта.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб'єкта працівниками Мінекономрозвитку, пов'язана з виходом працівників Мінекономрозвитку за місцезнаходженням суб'єкта.

Перевірці підлягають суб'єкт та/або його відокремлені підрозділи (у разі наявності).

Участь у планових та позапланових перевірках, у тому числі виїзних, має (мають) право брати працівник(и) Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг).
^ II. Організація та підготовка проведення перевірки
2.1. Підставою для проведення Мінекономрозвитку планової перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Мінекономрозвитку.

Планова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше ніж один раз на три роки на підставі наказу Мінекономрозвитку.

2.2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

2.3. Планова перевірка передбачає перевірку відповідності діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом наступної перевірки.

2.4. Плановою перевіркою охоплюється перелік питань щодо додержання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом обов'язків, визначених статтями 6 - 12, 17 Закону, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2.5. Про проведення планової перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повинен бути попередньо повідомлений Мінекономрозвитку рекомендованим листом з повідомленням про вручення не менше ніж за десять календарних днів (з моменту отримання суб'єктом повідомлення) до початку її проведення.

2.6. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Мінекономрозвитку за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями.

2.7. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмового повідомлення органів державної влади та місцевого самоврядування про ознаки порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

за ініціативою Держфінмоніторингу у разі безпосереднього виявлення нею ознак порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму під час його діяльності;

виявлення нових документів (обставин), що не були відомі та не могли бути відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки.

2.8. Повторна перевірка питань, які перевірялись, проводиться лише за рішенням суду або за постановою слідчого у кримінальній справі.

2.9. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої можуть входити:

працівники центрального апарату Мінекономрозвитку;

працівники Держфінмоніторингу.

2.10. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Мінекономрозвитку повинен становити дві особи.

2.11. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення планової/позапланової перевірки (далі - посвідчення), яке підписується Міністром економічного розвитку і торгівлі України (додаток 1). У разі відсутності Міністра економічного розвитку і торгівлі України посвідчення підписується особою, яка виконує його обов'язки.

2.12. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі проведення перевірки, але не більше ніж на 7 робочих днів.

2.13. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений Міністром економічного розвитку і торгівлі України або особою, яка виконує його обов'язки, але не більше ніж на 5 робочих днів.

2.14. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання копії посвідчення керівником суб'єкта або уповноваженої ним особи (далі - керівник суб'єкта/уповноважена особа). Про отримання копії посвідчення керівник суб'єкта/уповноважена особа на оригіналі посвідчення власноруч робить відмітку такого змісту: "Копію отримав. Прізвище, ініціали, дата отримання" та засвідчує власним підписом.

У разі необхідності керівник робочої групи за своїм підписом разом з посвідченням надає керівнику суб'єкта/уповноваженій особі запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2).

2.15. Облік виданих посвідчень ведеться за місцем їх видачі та реєструється в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 3).
^ III. Проведення планової перевірки
3.1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

3.2. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб'єкта та/або його відокремлених підрозділів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.3. Представники робочої групи мають право знімати копії з документів суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, необхідних для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення керівником суб'єкта/уповноваженою особою.

3.4. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що даний документ створений суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом керівника суб'єкта/уповноваженої особи та скріплену печаткою суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, проводиться огляд електронного документа, про що складається відповідний акт (додаток 4).

3.5. У разі здійснення планової безвиїзної перевірки до суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу разом із повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки.
^ IV. Проведення позапланової перевірки
4.1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

4.2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 2.7 розділу II цього Порядку, Міністром економічного розвитку і торгівлі України або особою, яка виконує його обов'язки. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

4.3. У разі потреби одержання від суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається письмовий запит (додаток 2) з вимогою надання відповідних документів.

4.4. Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати Мінекономрозвитку всі перелічені в запиті документи або належним чином засвідчені їх копії.

4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2 - 3.4 розділу III цього Порядку.
^ V. Оформлення результатів перевірок
5.1. За результатами планових та позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - акт перевірки) за формою згідно з додатком 5.

Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник суб'єкта/уповноважена особа не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.

5.2. У разі коли перевірки здійснювалися за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, що знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного) виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму викладаються в різних актах перевірки.

При цьому до акта перевірки суб'єкта включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.

5.3. До примірника акта перевірки обов'язково додаються матеріали перевірки - копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в акті перевірки.

Інформація, що міститься в акті перевірки, не підлягає розголошенню співробітниками Мінекономрозвитку, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі іншим юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

5.4. При складанні акта перевірки повинні бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

5.5. Не допускається викладати в акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

5.6. В акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму керівник робочої групи вказує в акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в акті перевірки.

5.7. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання акта перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.

5.8. У разі ненадання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

5.9. Якщо член робочої групи не згодний із змістом акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до акта перевірки.

5.10. У разі відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи підписати акт перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках акта перевірки. Керівник суб'єкта/уповноважена особа має право надати зауваження до акта перевірки.

Перший примірник акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику суб'єкта/уповноваженій особі, другий - зберігається в Мінекономрозвитку.

5.11. У разі відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи отримати перший примірник акта перевірки та зробити про це запис на другому примірнику акта перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках акта перевірки в місці, визначеному для підпису представником суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п'яти робочих днів перший примірник акта перевірки надсилається суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.12. Зауваження до акта перевірки можуть надаватися суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом протягом трьох робочих днів з дати отримання першого примірника акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною акта перевірки.

5.13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в журналі обліку результатів перевірок (додаток 6), що зберігається в Мінекономрозвитку.

У разі прийняття працівником (ами) Держфінмоніторингу участі у перевірках суб'єктів Держфінмоніторингу надається копія акта перевірки.
^ VI. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи
6.1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для забезпечення безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати з керівництвом суб'єкта організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.2. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки зобов'язані:

вручити керівнику суб'єкта/уповноваженій особі в приміщенні суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу або в приміщенні Мінекономрозвитку копію посвідчення. У разі відмови представника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку на оригіналі посвідчення про отримання копії посвідчення керівник робочої групи робить відповідний запис на оригіналі посвідчення та засвідчує це власним підписом;

повідомити (усно) керівника суб'єкта/уповноважену особу про права, обов'язки та повноваження членів робочої групи, причину та мету перевірки, про права, обов'язки та відповідальність посадових осіб суб'єкта;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього розділу, скласти акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки (додаток 7);

узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.3. Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається у разі:

недопуску робочої групи до приміщень суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу;

відмови (ухилення) керівника суб'єкта/уповноваженої особи у наданні документів, необхідних для проведення перевірки.

6.4. У разі відсутності суб'єкта за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи або у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або його відокремленого підрозділу за його місцезнаходженням, складається акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 8).

6.5. У разі відмови керівника суб'єкта/уповноваженої особи на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику суб'єкта/уповноваженій особі запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, із зазначенням часу та дати надання необхідних документів.
^ VII. Права та обов'язки суб'єкта, посадових осіб суб'єкта
7.1. Посадові особи суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про порядок та план проведення перевірки, права та обов'язки робочої групи та посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

7.2. Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ провадить свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника суб'єкта/уповноваженої особи відповідними документами;

поставити на оригіналі посвідчення відмітку про отримання копії посвідчення, повернути посвідчення керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.

7.3. Керівник суб'єкта/уповноважена особа може звернутись зі скаргою на дії членів робочої групи до Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

 

^ Директор департаменту
розвитку реального сектору економіки

О. В. Пендзин 


Додаток 1
до Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу


ПОСВІДЧЕННЯ N ____ від ____________
на право проведення планової/позапланової перевірки
__________________________________________________________
(найменування суб'єкта державного фінансового моніторингу)

     Я, ________________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (реквізити наказу)

ДОРУЧАЮ: __________________________________________________________________________;
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Суб'єкт перевірки: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

     На підставі цього посвідчення зазначені посадові особи Мінекономрозвитку мають право:

     мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

     вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

     вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

     у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для забезпечення безпеки;

     у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

     узгоджувати із керівником суб'єкта або уповноваженою ним особою (далі - керівник суб'єкта/уповноважена особа) організаційні питання щодо проведення перевірки.

     Повноваження за цим посвідченням не можуть бути передані іншим особам.

     Строк проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року по "___" __________ 20__ року.

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Строк проведення перевірки продовжено до "__" ___ 20__ року.

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

     Копію посвідчення на проведення перевірки отримав:
"___" ____________ 20__ року

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище керівника суб'єкта/уповноваженої особи) 


Додаток 2
до Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингуМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
^ ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення перевірки

Керівнику ____________________________
_____________________________________
(найменування суб'єкта та/або його відокремленого
підрозділу, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження __________________________
__________________________________________     Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

керівник робочої групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на підставі
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (дата, номер наказу та посвідчення)
виданого
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
прошу на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у термін до _______ год. "___" _________ 20___ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму належним чином засвідчені копії таких документів:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище) 


Додаток 3
до Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу


^ ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на право проведення перевірок
Посвідчення

Дані суб'єкта або його відокремленого підрозділу

Вид перевірки

Підстава проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Продовження строку проведення перевірки

N
з/п

дата видачі

найменування

обліковий ідентифікатор

область

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 


Додаток 4
до Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингуМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
^ АКТ
огляду електронного документа
__________________________________________________________
(найменування суб'єкта та/або його відокремленого
підрозділу, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

__________________________________________
(місцезнаходження)

"___" ____________ 20__ року

     На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого
______________________________________________________________________________ N ______
                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано) 
від "___" ____________ 20__ року, працівниками Мінекономрозвитку:
1) ____________________________________________________________________________________;
                                      (посада, прізвище, ініціали) 
2) ____________________________________________________________________________________
                                      (посада, прізвище, ініціали) 

під час проведення перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

     Під час огляду електронного документа встановлено нижченаведене:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Працівники Мінекономрозвитку:

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

___________________________________;
(ініціали, прізвище)

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали, прізвище) 


Додаток 5
до Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингуПримірник N ___

^ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
АКТ N ____
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
______________________________________________________
(повне найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання акта перевірки)

 
Вступна частина

     Вид перевірки ______________________________________________________________________
                                                                                 (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)

     Строк проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

     Місце, за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
                                                     (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку)

     Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців тощо):
_____________________________________________________________________________________

     Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:
_____________________________________________________________________________________

     Банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________

     Засоби зв'язку:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилася працівниками Мінекономрозвитку:

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________;
(посада)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________
(посада)

     Перевірка проводилася у присутності суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________;
(посада)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________
(посада)

     Підстава для проведення перевірки:

_____________________________________________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

Період діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку: з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__року.

     Дані про державну реєстрацію суб'єкта:

_____________________________________________________________________________________
                      (дата, номер видачі свідоцтва (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
                                                                                   осіб - підприємців тощо), ким видано)
_____________________________________________________________________________________
та/або

     Дані про відокремлений підрозділ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Описова частина

     Перелік документів, які були надані суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:
еще рефераты
Еще работы по разное