Реферат: Про затвердження Правил торгівлі на ринках м


Додаток 2


Аналіз впливу регуляторного акта:

проекту рішення виконавчого комітету

«Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Дніпрорудне»


I. Проблема, що передбачається вирішити:

Ринки є соціально значущими об’єктами міста Дніпрорудне, бо на них працюють суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які забезпечують робочі місця та сталі надходження до місцевого бюджету ринкового збору.

Розширення ринків є необхідністю сьогодення так, як задоволення потреб споживачів в будь-якому напрямку послуг та якісного, культурного їх обслуговування являється вирішенням однієї з проблем підвищення рівня добробуту всіх верств населення. Враховуючи кількість покупців на ринках, не останнє місце займають питання щодо зовнішнього вигляду, санітарного та ветеринарного стану кожного ринку, створення умов щодо захисту прав споживачів.

Чинним законодавством встановлено вимоги до об’єктів ринкової торгівлі, дотримання яких є обов’язковим для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність.

На жаль зовнішній вигляд ринків м. Дніпрорудне не відповідає сучасним архітектурно-естетичним вимогам. Мають місце порушення Правил торгівлі продуктами та промисловими товарами: відсутня інформація до приналежності об’єкта торгівлі, відсутні якісні посвідчення, реалізуються товари, термін придатності яких скінчився, продукти харчування реалізуються без сертифікатів відповідності.

На всіх продовольчих ринках існують факти реалізації продуктів харчування домашнього виготовлення: кров’яні ковбаси, кремові кондитерські вироби, риба в’ялена, що заборонено до продажу. Реалізація молочної продукції здійснюється на відкритих торговельних прилавках. Порушуються правила реалізації продуктів харчування на лотках дрібнороздрібної мережі, розташованої на територіях ринків. Припускається спільна реалізація сирої і готової продукції, швидкопсувної продукції без холодильного обладнання. Ваговимірювальна техніка, що використовується на торговельних місцях, не завжди сертифікована, а, значить, не гарантує якісне обслуговування споживачів.

З метою впорядкування роботи ринків міста на підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», рішенням № 13 від 24.04.2003 року VII сесії двадцять четвертого скликання Дніпрорудненської міської ради були затверджені Правила торгівлі на ринках м. Дніпрорудне. Але, враховуючи вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», є необхідність затвердити даний нормативний документ за процедурою регуляторного акту.

Підставою для розробки проекту даного регуляторного акту став Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 року № 57/188/84/105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 року № 288/6576.

Проект Правил торгівлі на ринках міста Дніпрорудне та аналіз його регуляторного впливу виноситься на оприлюднення.

Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – впорядкування роботи ринків та подальше вдосконалення їх функціонування шляхом встановлення чітких правил.

^ II. Мета регулювання:

- встановлення чітких вимог до організації функціонування ринків в м. Дніпрорудне;

- упорядкування підприємницької діяльності на території об’єктів ринкової торгівлі міста Дніпрорудне;

- створення сприятливих умов для споживачів у придбанні товарів на ринках;

- надання суб’єктам підприємницької діяльності міста рівних гарантованих можливостей у здійсненні підприємницької діяльності на ринках;

- наповнення доходної частини місцевого бюджету.

^ III. Альтернативні способи досягнення цілей

У якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо такий варіант, при якому все залишається без змін. На нашу думку, такий варіант буде лише заглиблювати існуючі проблеми з роботи об’єктів ринкової торгівлі міста і жодним шляхом не сприятиме їх вирішенню.

Перевагами обраного способу регулювання є:

- встановлення чітких умов функціонування ринків міста Дніпрорудне усіх форм власності;

- суб’єктам господарювання будуть надані однаково прозорі можливості для ведення підприємницької діяльності на будь-якому ринку міста Дніпрорудне.

^ IV. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Основним завданням пропонованого проекту рішення є затвердження «Правил торгівлі на ринках міста Дніпрорудне», якими передбачаються вимоги, пропоновані адміністрації ринків, а також особливості торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на ринках міста.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

- розробка проекту Правил торгівлі на ринках міста Дніпрорудне;

- покладання на виконком обов’язків по оформленню дозволів на розміщення ринків міста;

- проведення аналізу надходжень ринкового збору до місцевого бюджету;

- активізація діяльності міських установ (міськСЕС, служба ветеринарної медицини) з дотримання вимог чинного законодавства на ринках міста;

- спрямування зусиль адміністрацій ринків на дотримання вимог щодо торгівлі на їх об’єктах підприємницької діяльності.

Дані Правила підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на усунення перешкод при здійсненні підприємницької діяльності на території ринків, безпосереднє розв’язання проблеми їх ефективної роботи та раціонального використання існуючих трудових ресурсів територіальної громади.


^ V. Обґрунтування можливості досягнення цілей за умови прийняття регуляторного акту.

Перевагами у досягненні визначених цілей є чинники:

- прийняття документу, що регламентує основні вимоги до організації ринків на території м. Дніпрорудне;

- встановлення чітких умов ведення підприємницької діяльності на території ринків для суб’єктів господарювання і торгівлі для громадян;

- поширення серед всіх суб’єктів господарювання єдиної інформації щодо Правил торгівлі на ринках м. Дніпрорудне;

- забезпечення надходжень ринкового збору до місцевого бюджету;

- створення сприятливих умов з дотримання Закону України «Про захист прав споживачів».

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання і приватних осіб виконувати встановлені вимоги щодо дотримання Правил торгівлі на ринках м. Дніпрорудне відповідно до діючого законодавства.

Не передбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного акту є чинники:

- зміни у діючому законодавстві.

^ VI. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- удосконалення нормативної бази з питань функціонування ринків;

- усунення порушень при здійсненні торгівлі на ринках м. Дніпрорудне;

- усунення однієї з причин виникнення стихійної торгівлі.

Витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту.

Суб’єкти господарювання

- рівні можливості зайняття підприємницькою діяльністю в межах діючого законодавства;

- гарантована можливість здійснення підприємницької діяльності на території ринків міста;

- наявність документа, що регламентує основні вимоги до організації ринків.

Наявних витрат не вбачається.

Населення

- забезпечення належного рівня та умов торговельного обслуговування;

- підвищення якості обслуговування на ринках міста;

- захист прав і інтересів споживачів.

Наявних витрат не вбачається.^ VII. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

^ VIII. Показники результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акту передбачається за наступними критеріями:

8.1 Кількість скарг від мешканців міста з питань функціонування ринків;

8.2 Кількість письмових інформаційних повідомлень від контролюючих установ щодо порушень норм чинного законодавства у роботі ринків на території м. Дніпрорудне;

8.3 Сума надходжень до міського бюджету ринкового збору;

8.4 Загальна кількість торгових місць на ринках міста Дніпрорудне.

Додаткові показники результативності даного регуляторного акту не визначаються.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акту буде проведено на етапі підготовки (до обрання чинності регуляторного акту).

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності даного регуляторного акту.

^ IX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акту буде здійснюватися за наступними показниками:


Захід

Відповідальний за виконання

Збір інформації щодо кількості торгових місць на ринках в м. Дніпрорудне.

Спеціаліст виконкому з питань торгівлі та захисту прав споживачів.

Аналіз та відстеження динаміки щодо надходжень до місцевого бюджету ринкового збору.

Відділ обліку та звітності виконкому.

Аналіз та відстеження кількості інформації від контролюючих установ щодо порушень, встановлених на ринках м. Дніпрорудне.

Спеціаліст виконкому з питань торгівлі та захисту прав споживачів.

Аналіз кількості скарг від мешканців міста щодо роботи ринків

Спеціаліст виконкому з питань торгівлі та захисту прав споживачів.Міський голова Є.С. МАТВЄЄВ
еще рефераты
Еще работы по разное