Реферат: Затвердити план заходів щодо організації виконання місцевого бюджету в 2012 році (додаток 1)

Україна ПРОЕКТ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ


РІШЕННЯ


від «____» ____________2012р. № ______


Про затвердження плану заходів щодо організації

виконання місцевого бюджету в 2012 році


Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 березня 2012 року № Р-141/0/3-12 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання обласного і місцевих бюджетів області в 2012 році», рішення міської ради від 27 грудня 2011 року № 556-30/VІ «Про місцевий бюджет на 2012 рік», керуючись п.п. 1 п. а) ч. 1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня відповідальності головних розпорядників коштів, виконком міської ради –


В И Р І Ш И В:


1. Затвердити план заходів щодо організації виконання місцевого бюджету в 2012 році (додаток 1).


2. Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам бюджетних установ забезпечити реалізацію затвердженого плану заходів щодо організації виконання місцевого бюджету в 2012 році.


3. Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам бюджетних установ вжити заходів для підвищення фінансово – бюджетної дисципліни, ефективності використання бюджетних ресурсів, попередження порушень бюджетного законодавства та посилення дієвості внутрішнього фінансового контролю з урахуванням пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, наданих за результатами проведених Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області ревізій відповідних бюджетів, державних фінансових аудитів ефективності виконання бюджетних програм та місцевих бюджетів. Посилити попередній та поточний контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, особливо при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Своєчасно приймати управлінські рішення, спрямовані на виконання вимог і пропозицій органів внутрішнього та зовнішнього контролю, інших контролюючих та правоохоронних органів стосовно повного усунення фінансових порушень, причин і умов, що їм сприяли. Щомісячно звітувати до фінансового управління Марганецької міської ради (Дуплій).


4. З метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі використання коштів місцевого бюджету фінансовому управлінню міської ради проводити фінансування з урахуванням можливостей бюджету та пріоритетності проведення видатків у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань (додаток 2).


5. Здійснювати фінансування за субвенціями з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення за порядками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (зі змінами та доповненнями) та від 11 січня 2005 року № 20 „Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (зі змінами та доповненнями).

Управлінню праці та соціального захисту населення (Хникіна) за фактом надходження грошових коштів зазначених субвенцій з державного бюджету забезпечити надання пропозицій до фінансового управління на перерахування цих коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» (зі змінами та доповненнями).


5. Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету готувати фінансовому управлінню міської ради та затверджувати міським головою або відповідальною особою згідно з карткою зі зразками підписів та відбитком печатки власника рахунків, які відкрито в управлінні Державної казначейської служби України у місті Марганці.


6. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань місцевого бюджету на 2012 рік разом з необхідними обґрунтуваннями подаються до фінансового управління міської ради головними розпорядниками коштів місцевого бюджету за особистим підписом їх керівників та погодженням із заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.


7. Заступнику міського голови Кравченко Н.І., в.о.начальника фінансового управління міської ради Дуплій Л.М., завідувачу відділом економіки, інвестицій та регуляторної політики Щур І.А. проводити щоквартальне заслуховування головних розпорядників бюджетних коштів з таких питань:

аналіз виконання показників місцевого бюджету, вжиті заходи щодо недопущення безпідставного накопичення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів, стан розрахункової дисципліни в частині скорочення кредиторської та дебіторської заборгованості;

результати роботи підрозділів внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни, виявлені та попереджені порушення у підвідомчих бюджетних установах;

аналіз виконання державних та регіональних програм, детальний аналіз заходів, які проводилися, обсяги коштів на їх виконання;

підвищення рівня якості надання соціальних послуг населенню міста відповідно до законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень міської ради, виконавчого комітету.


8. Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам бюджетних установ з метою здійснення економного та раціонального використання коштів місцевого бюджету:

передбачити скорочення непершочергових видатків;

забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв;

не допускати росту чисельності працівників бюджетних установ;

обмежити використання коштів для проведення святкових заходів (за вийнятком централізованих заходів спеціально уповноваженим органом);

активізувати роботу щодо розроблення регіональних дорожніх карт щодо упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.


8. Вважати такими, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 27 квітня 2011 року № 223 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання місцевого бюджету у 2011 році».


9. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на в.о.начальника фінансового управління міської ради Дуплій Л.М., на завідувача відділом економіки, інвестицій та регуляторної політики Щур І.А., відповідальність – на керівників бюджетних установ, контроль – на заступника міського голови Кравченко Н.І.


МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.Г.БІДНЯК
еще рефераты
Еще работы по разное