Реферат: Щодо реалізації районної програми «Здоров’я Дергачівщини» на 2009-2012 роки № п/п


ЗАХОДИ

щодо реалізації районної програми «Здоров’я Дергачівщини»

на 2009-2012 роки№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний виконавець

учасники

Термін виконання

1.

Удосконалення медичної допомоги жителям району на засадах сімейної медицини.


Укомплектування закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) лікарями загальної практики сімейної медицини; підвищення рівня їх кваліфікації.

Забезпечення впровадження у діяльність лікарів загальної практики сімейної медицини алгоритму інтегрованого ведення хвороб дитячого віку.

Оснащення, лікувально-профілактичних закладів медичним обладнанням, апаратурою, санітарним автотранспортом відповідно до табелю оснащення та обсягів надання медичної допомоги.

Відкриття пунктів невідкладної допомоги у сільській місцевості, забезпечення їх оснащенням, санітарним автотранспортом, медичним обладнанням, апаратурою та лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги громадянам.

5. Проведення заходів з профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій, ВІЛ/СНІДу, гепатитів в закладах охорони здоров»я первинної ланки забезпечення їх сучасним стерилізаційним обладнанням та іншими засобами.Нач.відділу кадрів, головні лікарі ЛПЗ


Головні лікарі ЛПЗ


Головні лікарі ЛПЗ


Головний лікар КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ»


Заст..головного лікаря з лікувальної роботи, райінфекціоніст, головні лікарі ЛПЗАмбулаторії сімейної медицини , центральна районна лікарня


Голови сільрад


РДА2009-2010 роки


2009-2010 роки


2009-2010 роки


2009-2010 роки

2.

Удосконалення медичної допомоги матері та дитині (в межах цього напрямку планується здійснити і заходи щодо реалізації Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» на період до 2015 року)Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров»я , які надають медичну допомогу дітям та матерям.

Забезпечення укомплектування закладів охорони здоров»я лікарями-педіатрами, неонатологами, дитячими анестезіологами, створення умов для підвищення рівня їх кваліфікації з питань невідкладної допомоги новонародженим та дітям.

Забезпечення жіночих консультацій та пологових відділень центральних районних лікарень сучасною ультразвуковою апаратурою, в першу чергу, для якісної пренатальної діагностики стану плоду.

Забезпечення масових обстежень на сучасному діагностичному обладнанні(мамографах) з метою проведення скринінгового обстеження жінок для раннього виявлення патології молочної залози та зниження занедбаності та смертності від раку молочної залози.

Охоплення не менше 50% лікарів акушер-гінекологів та 30% акушерок циклами тематичних заходів під час підвищення рівня їх кваліфікації «Діагностика захворювань шийки матки у жінок, онкологічної патології та попередження онкозанедбаності»

Забезпечення систематичного підвищення рівня знань лікарів усіх фахів щодо сучасних методів профілактики раку шийки матки (зокрема впровадження вакцинації вакциною «Церварікс».
Заступник головного лікаря по дитинству, головні лікарі ЛПЗ


Головні лікарі ЛПЗ


Нач.відділу кадрів, заст..головного лікаря по дитинству


Заступник головного лікаря з лікувальної роботи, рай акушер-гінеколог


Заступник головного лікаря з лікувальної роботи, рай акушер-гінеколог


Рай акушер-гінеколог


Заст..головного лікаря з лікувальної роботи, рай акушер-гінеколог, районкологцентральна районна лікарня, амбулаторії сімейного лікаря

2009-2012рр


2009-2010


2009-2010


2009-2010


2009-р


2009-р


2009р3.

^ Подальший розвиток, удосконалення та зміцнення матеріально-технічної бази швидкої та невідкладної медичної допомоги.


1. Укомплектування пунктів швидкої медичної допомоги в с.Р.Лозова та сел..Слатине

Забезпечення підрозділів служби необхідним реанімаційним обладнанням для надання невідкладної допомоги при гострих станах.

Створення недоторканого резерву лікарських засобів у комунальних закладах охорони здоров'я для своєчасного надання невідкладної допомоги при виникненні надзвичайних станів.
головний лікар, головні лікарі ЛПЗ, голови с/р,


заст..головного лікаря з медобслуговування населення, начмед


начмед


головні лікарі ЛПЗ

РДА2009-2012


2009


2009


2009

4.

^ Підготовка закладів охорони здоров'я до надання медичної допомоги під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.


Зміцнення матеріально -технічної бази закладів охорони здоров'я на шляхах ймовірного пересування вболівальників -футболу у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Підготовка медичного персоналу закладів охорони здоров'я, які будуть задіяні у наданні медичної допомоги безпосередньо на стадіонах, навичкам надання невідкладної медичної допомоги.

Укомплектування закладів охорони здоров'я необхідними лікарськими засобами та оснащенням для надання невідкладної медичної допомоги в період проведення змагань

Створення пересувних
лікарських медичних пунктів для
роботи на шляхах ймовірного пересування вболівальників футболу.
Головний лікар району,

Головні лікарі ЛПЗ


Начмед, головні лікарі ЛПЗ


-//-


-//-

^ ЦРЛ, АЗПСМ

2009-2011


2011-2012


2012


2010-2011

5.

Подальший розвиток спеціалізованої допомоги населенню в Дергачівському районі, в т.ч. дітям:


1. Удосконалення надання спеціалізованої медичної допомоги , зокрема хворим з серцево-судинною та судинно-церебральною патологією.

2. Продовження удосконалення реєстру хворих на цукровий та нецукровий діабет.

3. Завершення створення реєстру хворих, які перенесли інсульти та інфарктиЦРЛ


Рай кардіолог, начмед


Рай ендокринолог


райневропатолог

Центральна районна лікарня

2009-2012


2009


2009-2010


6.

^ Проведення комплексних заходів щодо боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією.

1. Розробка та впровадження науково-обгрунтованого комплексу системних заходів щодо боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією із застосуванням різних підходів та засобів (апаратної дезінфекції, сучасних ефективних дезінфекційних засобів, одноразових витратних матеріалів та ін.).

2. Забезпечення поетапною оновлення парку стерилізуючої апаратури в закладах охорони здоров'я на всіх рівнях надання медичної допомоги.


Заст..головного лікаря з лікувальної роботи, зав.відділеннями

Начмед, головні лікарі ЛПЗ

КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ»

2009-2010


2009-2010

7.

^ Заходи щодо забезпечення високовартісними лікарськими засобами пацієнтів, що страждають на важкі хронічні захворювання.

Підвищення ефективності забезпечення хворих на інсулінозалежний тип цукрового діабету, в т.ч. дітей, відповідно до фактичної структури контингенту хворих в районі

Забезпечення пацієнтів з ЛПЗ , що страждають на нецукровнй діабет, лікарськими засобами «Десмопресин» та «Мінірин».

Забезпечення хворих на цукровий діабет засобами самоконтролю та

«діагноспічними смужками» для визначення рівня цукру в крові.

Забезпечення препаратом «Церезим» дітей, хворих на рідкісне спадкове захворювання хворобу Гоше.


Рай ендокринолог, головні лікарі ЛПЗ


-//-


Заст..головного лікаря по дитинству

КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ»

2009-2012


2009-2012


2009-2010

8.

^ Впровадження заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності населення району на інфекційні та соціально - небезпечні хвороби (ВІЛ/СНІД та туберкульоз).Рай інфекціоніст, райтизіатрКЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ, АЗПСМ

2009-2012

9.

^ Заходи щодо забезпечення та покрашення санітарно-епідеміологічного благополуччя на території району.райСЕС

Районна державна адміністрація

КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ


2009-2012

10.

Зміцнення кадрового о потенціалу закладів охорони здоров'я, укомплектування їх фахівцями згідно з передбаченою кількістю посад медичних працівників в сільській місцевості


Підтримка та розвиток цільового набору абітурієнтів з сільської місцевості до вступу у вищі медичні навчальні заклади
При розподілі випускників вищих медичних навчальних закладів І - IV рівня акредитації забезпечення пріоритетного направлення на роботу в заклади охорони здоров'я сільської місцевості.

3. Продовження роботи з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення молодих спеціалістів житлом, насамперед у сільській місцевості, та створення для їх роботи належних умов праці.

4. Забезпечення подальшого розвитку системи підвищення кваліфікації медичних працівників на передатестаційних та тематичних циклах, курсах спеціалізації відповідно до вимог чинного законодавства.


начальник відділу кадрів, головні лікарі ЛПЗ


Начальник відділу кадрів, головні лікарі ЛПЗ


Голови сільських рад, начальник відділу кадрів^ ЦРЛ, АЗПСМ

2009-2012


2009-2012

11.

Розвиток інформаційного медичного простору.

1. Впровадження в діяльність
закладів охорони здоров'я
ліцензованих комп'ютерних
програм, що дозволять
аналізувати та контролювати
обсяги надання медичної
допомоги на різних рівнях, у тому числі на рівні ПМСД. а також
забезпечать впровадження
електронних форм державної та
галузевої статистичної звітності,
створення реєстрів хворих на
цукровий діабет, туберкульоз,
серцево-судинні захворювання

та ін.

Поетапне оснащення закладів охорони здоров'я сучасною комп'ютерною та копіювальною технікою.

Підготовка та укомплектування закладів кваліфікованими спеціалістами (інженери, оператори).

Розвиток та впровадження сучасних систем зберігання та передачі інформації.
КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ,

Зав.ІАВ, головні лікарі ЛПЗКЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ,

2009-2012


2009-2012

12.


^ Впровадження різних форм медичного страхування, зокрема, підтримка та поширення діяльності лікарняних кас.


1. Активізація роботи по залученню населення до участі в лікарняних касах (не менш, ніж 5% дорослого населення)

2. Підготовка закладів охорони здоров'я до поетапного переходу на бюджетно-страхову модель надання медичної допомоги із впровадженням обов'язкового медичного соціального страхування.


Головні лікарі ЛПЗ


Головні лікарі ЛПЗ


-//-

районні заклади охорони здоров»я, амбулаторії ЗПСМ

2009-2012

13.

^ Формування здорового способу

життя населення району.


1. Забезпечення широкого впровадження у поточній діяльності закладів охорони здоров'я району різних рівнів та форм власності засад здорового способу життя.

2. Реалізація ЛПЗ та освіти засад державної політики щодо боротьби із тютюнопалінням, вживанням алкоголю, наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, попередження шкідливих звичок; формування, насамперед, в учнівської та студентської молоді, свідомого відношення до здоров'я як до найвищої цінності.

3. Використання місцевих засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.

4. Налагодження співробітництва у справі популяризації здорового способу життя із громадськими, неурядовими організаціями, окремими видатними особистостями.

Головні лікарі ЛПЗ, сімейні лікарі, працівники освіти
2009-2012

14.

^ Заходи щодо інформаційного супроводження реалізації обласної програми «Здоров’я Слобожанщини»

ЦРЛ
2009-2012
Заходи щодо стабільного забезпечення населення району фармацевтичними послугами. Профілактика та попередження незаконного обігу наркотичних засобів

Найменування завдань і заходів

1.

Забезпечення своєчасного та адекватного оперативного реагування у випадках виникнення надзвичайних ситуацій в області, які потребують медикаментозного забезпечення:

розробка та координація заходів по медикаментозному забезпеченню населення у надзвичайних ситуаціях, створення недоторканого резерву лікарських засобів у ЛПЗ району.

2.

Профілактика та попередження незаконного обігу наркотичних засобів:

здійснення контролю за забезпеченням виконання ліцензійних умов щодо обігу наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів відповідно до вимог чинного законодавства; - здійснення спільно з регіональними органами Міністерства внутрішніх справ України заходів по запобіганню порушень законодавства у сфері обігу наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів шляхом проведення спільних нарад, надання роз'яснень чинного законодавства.

3.

Розробка та впровадження організаційних та економічних заходів щодо впорядкування цінової політики при роздрібній та оптовій торгівлі лікарськими засобами аптечними закладами комунальної форми власності.Заходи щодо забезпечення та покращення санітарно-епідеміологічного благополуччя на території району


Збереження здоров’я дитячого населення

1.

Ініціювати питання своєчасного виконання ремонтних робіт, покрашення
матеріально-технічного, санітарно-гігієнічного стану закладів, придбання учбових
меблів необхідних розмірів, переобладнання систем штучного освітлення,
кабінетів комп'ютерної техніки, створення умов для організації фізичного
виховання, дотримання правил особистої гігієни.

2.

Сприяти організації повноцінного гарячого харчування дітей з урахуванням їх віку, задоволенню потреб в основних речовинах та енергії, дотриманню вимог до якості продуктів харчування.


3.

Ініціювати вирішення питання щодо укомплектування закладів освіти кваліфікованими кадрами середніх медичних працівників, лікарями-педіатрами.


4.

Активно проводити просвітницьку роботу серед дітей та персоналу дитячих закладів з питань охорони життя та здоров'я дітей, формування навичок здорового способу життя, профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь.


Якість і безпека продуктів харчування.


1.

Розробити комплексні заходи щодо поліпшення якості і безпеки харчових
продуктів шляхом удосконалення технології їх виробництва, додержання правил
транспортування, зберігання та реалізації харчових продуктів, контролю якості та
сертифікації.

2.

Створити систему швидкого реагування на результати санітарно-гігієнічного та
ветеринарно-санітарного моніторингу щодо негативного впливу харчування на
стан здоров'я населенняЗбереження та забезпечення належного епідемічного благополуччя

1.

Сприяти відповідній санітарно-просвітницькій роботі щодо досягнення належного рівня охоплення населення профілактичними щепленнями.


2.

Ініціювати питання впровадження сучасних
високоефективних дезінфекційних засобів, поетапного створення системи
об'єктивного бактеріологічного контролю.

3.

Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у встановленому порядку питання проведення реконструкції приміщень протитуберкульозних закладів у відповідності до вимог санітарного законодавства.
І. ^ Заходи, щодо удосконалення медичної допомоги населенню Дергачівського району на 2009 рік


заходи

Загальний об’єм фінансування

Районний бюджет

Місцевий бюджет

Субвен. держ. бюджету

Субвен.обл.бюджету

Бюджет служб.

Необхід. додат. фінансування
1. Будівництво поліклініки в м.Дергачі на 600 відвідувань

20 млн.

грн20 млн.грн

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво:

- котельної;

- системи газо забезпечення;

- водонапірної башти і свердловини, для лікувально-оздоровчого комплексу в м.Дергачі, вул..Садова, 12

3. придбання:

3.1 санітарного автомобіля для Пересічанської АЗПСМ

100 тис.

грн

100 тис.грн3.2. автомобіля невідкладної допомоги ВАЗ 2104

60 тис.грн


60 тис.

грн


3.3 стерилізатора сухо повітряного типу ГГ-40

10 тис.

грн


10 тис.

грн


3.4 стерилізатора парового типу ГГ-20

15 тис.

грн


15

тис.

грн


4.Капітальний ремонт приміщення та придбання санітарного автомобілю для пункту швидкої медичної допомоги в сел..Слатине
200 тис.

грн.5.Капітальний ремонт приміщення та придбання санітарного автомобілю для пункту швидкої медичної допомоги в с.Р.Лозова
200 тис.

грн.6.Доооснащення реконструйованого відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії
40 тис.

грн.7.Закупівля та монтах опалювального котла для Вільшанської лікарні

30 тис.

грн.

ІІ. ^ Заходи щодо забезпечення

високовартісними лікарськими засобами пацієнтів,

що страждають на важкі хронічні захворювання, на 2009 рік


заходи

Загальний об’єм фінансування

Районний бюджет

Місцевий бюджет

Субвен. держ. бюджету

Субвен.обл.бюджету

Бюджет служб.

Необхід. додат. фінансування
1. Хворі на цукровий діабет

1.1. інсулінозалежні

2123175


623175

700 тис.грн

800 тис.грн
1.2 нецукровий діабет

18009


18009


2. Онкологічні хворі

96000

96 тис.

грн3. Хворі на туберкульоз

5000

5тис.грн4. ВІЛ-інфіковані, хворі на СНІД

6000

6тис.грн

Заступник головного лікаря ДЦРЛ С.Г. Бережна
еще рефераты
Еще работы по разное