Реферат: Державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин міністерства соціальної політики україниплан науково-дослідних робіт Державної установи Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин за рахунок бюджетних асигнувань на


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


П Л А Н

науково-дослідних робіт Державної установи Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин

за рахунок бюджетних асигнувань на 2012 рік


Луганськ


№ п/п

Назва роботи, етапів

Структурний

підрозділ Міністерства -

Замовник

Науковий підрозділ Інституту-Виконавець

Термін виконання

Вартість, тис. грн.

Очікувані результати

початок

закінчення
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Розробка пропозицій до проекту Закону України "Про колективні договори і угоди" із врахуванням положень Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та конвенцій Міжнародної організації праці


Департамент соціального страхування та партнерства

Відділ із наукового забезпечення розвитку соціально-трудових відносин


01.01.2012

31.10.2012
Пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства про колективні договори і угоди.

2.

Розробка проекту Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні з урахуванням положень Глобального пакту Міжнародної організації праці про робочі місця


Департамент соціального страхування та партнерства

Відділ із наукового забезпечення розвитку соціально-трудових відносин


01.01.2012

30.11.2012
Проект Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

3.

Розробка єдиних нормативів адміністративних витрат фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Департамент соціального страхування та партнерства

Відділ із наукового забезпечення розвитку соціально-трудових відносин

Відділ із наукового супроводження розробки соціальних стандартів

01.01.2012

01.05.2012
Затвердження відповідним актом єдиних нормативів адміністративних витрат фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

4.

Розробка та подальше супроводження Методичних рекомендацій щодо розроблення професійних стандартів за компетентнісним підходом в рамках впровадження Національної рамки кваліфікацій

Департамент заробітної плати та умов праці

Відділ із наукового забезпечення розвитку соціально-трудових відносин


01.01.2012

переходить на 2013
Методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів за компетентнісним підходом у рамках впровадження Національної рамки кваліфікацій.

5.

Розробка тематичного Словника професій та Переліку кваліфікацій

Департамент заробітної плати та умов праці

Відділ із наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери

01.01.2012

переходить на 2013
Макет Словника професій та Переліку кваліфікацій.

6.

Удосконалення Національного класифікатора України ДК 003 Класифікатор професій:

-підготовка чергових змін до Класифікатора професій;

- узгодження та подання на затвердження проекту Класифікатора професій другого видання з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади України та остаточних рекомендацій Міжнародної організації праці щодо Міжнародної стандартної класифікації професій 2008 року (ISCO-08).

Департамент заробітної плати та умов праціВідділ із наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери

01.01. 201231.08. 2012
Проекти чергових змін до Класифікатора професій

01.01.2012

31.12.2012
Проект нового видання Класифікатора професій, розроблений відповідно до ISCO-08 та поданий на погодження та затвердження.

7.

Розробка проектів стандартів соціальних послуг, які надаються особам, звільненим з місць позбавлення волі

Департамент соціальних послуг

Відділ із наукового супроводження розробки соціальних стандартів

01.01.2012

31.10.2012
Проект стандартів соціальних послуг, які надаються особам, звільненим з місць позбавлення волі

8.

Розробка науково обґрунтованих підходів та проектів нормативних документів щодо організації в Україні паліативної допомоги на дому, що надається особам похилого віку та інвалідам:

Департамент соціальних послуг

Відділ із наукового супроводження розробки соціальних стандартів


01.01.2011

31.12.2012
Проекти нормативних документів щодо організації в Україні паліативної допомоги на дому особам похилого віку та інвалідам.
- розробка Концепції щодо організації в Україні паліативної допомоги на дому01.01.2012

30.06.2012
Проект Концепції щодо організації в Україні паліативної допомоги на дому.
- розробка проекту Типового положення про організацію паліативної допомоги на дому на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)01.09.2012

31.12.2012
Проект Типового положення про організацію паліативної допомоги на дому на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

9.

Подолання бідності працюючого населення в Україні

Департамент стратегічного

планування

Відділ із вивчення регіональних, етносоціальних та демографічних аспектів розвитку соціально-трудової сфери


01.01. 2011

31.10. 2012
Аналіз ситуації з бідністю працюючого населення

(наукова записка – липень 2012 року).

Удосконалення чинного законодавства щодо подолання бідності працюючого населення.

10.

Аналіз потреб ринку праці щодо застосування у галузевому розрізі інтегрованих робітничих професій. Розробка переліку інтегрованих робітничих професій

Департамент ринку праці та зайнятості

Відділ із наукового забезпечення розвитку соціально-трудових відносин


01.01.2012

30.11.2012
Проект Постанови Кабінету Міністрів України „Про виконання заходів щодо підготовки робітників за інтегрованими професіями відповідно до потреб національного ринку праці у період до 2015 року”.

11.

Праценадлишковість молодіжного сегмента ринку праці в регіонально-галузевому та функціонально-професійному розрізах


Департамент ринку праці та зайнятості

Відділ із вивчення регіональних, етносоціальних та демографічних аспектів розвитку соціально-трудової сфери

01.01.2012

30.11.2012
Пропозиції щодо законодавчо-нормативного забезпечення зайнятості молоді.

12.

Розробка проекту Концепції щодо регулювання прикордонної трудової міграції з урахуванням положень Меморандуму про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Федеральною міграційною службою (Російська Федерація) з питань трудової міграції від. 23.03.2011

Департамент ринку праці та зайнятості

Відділ із вивчення регіональних, етносоціальних та демографічних аспектів розвитку соціально-трудової сфери


01.01.2012

30.09.2012
Розробка проекту Концепції щодо регулювання прикордонної трудової міграції.

13.

Розробка економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання транспортних послуг пільговими категоріями громадян

Департамент державної соціальної

допомоги

Відділ соціально-економіко-математичного моделювання

01.01.2012

30.11.2012
Економічно та соціально обґрунтовані нормативи споживання транспортних послуг пільговими категоріями громадян.

Оглядовий звіт з відповідними рекомендаціями щодо використання досвіду проведення експерименту стосовно впровадження програми „Соціальна картка”, який було проведено у 2006-2008 роках у м. Дніпродзержинську.

14.

Шляхи та засоби активізації підприємницької діяльності та самозайнятості осіб з інвалідністю

Департамент соціального захисту інвалідів

Відділ із вивчення регіональних, етносоціальних та демографічних аспектів розвитку соціально-трудової сфери


01.01.2012

30.11.2012
1. Огляд сучасного стану підприємницької діяльності та самозайнятості осіб з інвалідністю в Україні.

2. Пропозиції щодо використання зарубіжного та міжнародного досвіду з організації підприємницької діяльності та самозайнятості осіб з інвалідністю.

3. Результати соціологічного опитування щодо виявлення особистої мотивації осіб з інвалідністю до організації підприємницької діяльності та самозайнятості.

4. Проект переліку видів економічної діяльності та конкретних робіт, перспективних з позиції організації інвалідами підприємницької діяльності та самозайнятості.

15.

Монетизація та ваучеризація пільг, компенсацій, різних видів допомоги та послуг, передбачених Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”


Департамент соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відділ із вивчення регіональних, етносоціальних та демографічних аспектів розвитку соціально-трудової сфери


01.01.2012

30.09.2012
Пропозиції щодо внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з метою реформування порядку надання пільг та компенсаційних виплат

16

Розробка уніфікованих підходів щодо удосконалення системи фінансового планування утримання бюджетних установ сфери соціального захисту
Відділ із наукового супроводження розробки соціальних стандартів


01.01.2012

переходить

на 2013
Проект уніфікованих підходів щодо удосконалення системи фінансового планування при фінансуванні на утримання бюджетних установ сфери соціального захисту

Розробка окремих уніфікованих фінансових нормативів
01.01.2012

31.08.2012
Проекти окремих уніфікованих фінансових нормативів.

17.

Розробка проекту Закону України "Про засади соціального захисту населення"

Департамент стратегічного

планування

Відділ із наукового супроводження розробки соціальних стандартів


01.01.2012

31.12.2012
Проект Закону України "Про засади соціального захисту населення"

18.

Науковий супровід завдань Мінсоцполітики з питань соціально-трудових відносин та удосконалення системи соціальних послуг

Керівництво Мінсоцпролітики
01.01.2012

31.12.2012
Аналітичні записки, пропозиції до законодавчих актів з питань соціально-трудових відносин та удосконалення системи соціальних послуг.
Директор С.В. Мельник
еще рефераты
Еще работы по разное