Реферат: Аналіз регуляторного впливу до проекту Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування УкраїниАналіз регуляторного впливу

до проекту Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України "Про телекомунікації" визначено повноваження Національної комісії з питань регулювання зв’язку України (далі - НКРЗ) щодо встановлення порядку маршрутизації трафіка.

Відповідно до пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 2 грудня 2010 року № 2751-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 19.01.2011, НКРЗ регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, встановлює порядок маршрутизації трафіка.

З метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій та на виконання Закону України "Про телекомунікації", НКРЗ розроблено проект Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України (далі –Порядок), який взято за основу рішенням комісії від 20 жовтня 2011 року № 582 і розміщено на сайті для громадського обговорення.

Проект Порядку розроблено з урахуванням норм національного законодавства та директивних документів ЄС.

Положеннями Порядку встановлюються вимоги щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України.

^ 2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями підготовки проекту Порядку є:

встановлення порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України незалежно від технологій побудови мереж;

приведення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері надання телекомунікаційних послуг у відповідність до чинного законодавства та світових тенденцій розвитку телекомунікацій.

^ 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до проекту Порядку може бути розглянуто варіант, за яким проект Порядку не вводиться в дію.

Така альтернатива ускладнить регулювання надання послуг пропуску трафіка голосової телефонії (особливо в частині використання для цього мереж з комутацією пакетів) та здійснення його маршрутизації.

Також у цьому випадку НКРЗ не буде мати документу, яким чітко встановлюються вимоги щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування незалежно від технологій, які при цьому застосовуються.

Крім цього, ця альтернатива є неприйнятною за причини того, що не відповідає вимогам:

пункту 16 частини 1 статті 18 Закону України "Про телекомунікації", згідно з яким НКРЗ регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, встановлює порядок маршрутизації трафіка.

частини 2 розділу ІІ Закону України від 2 грудня 2010 року № 2751-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка", згідно з яким Кабінет Міністрів України повинен забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, які випливають із Закону.

^ Другою альтернативою є розробка проекту Порядку, яким буде визначатись:

організаційні вимоги щодо порядку маршрутизації трафіка голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України;

вимоги щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України незалежно від технологій, які при цьому застосовуються.

Дія проекту Порядку пошириться на всіх суб’єктів ринку телекомунікацій.

Підставою для розробки та введення проекту Порядку є.

Закон України від 2 грудня 2010 року № 2751-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка", яким, в тому числі, було внесено зміни до:

частини 1 статті 18 Закону України "Про телекомунікації", згідно з якою НКРЗ регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, встановлює порядок маршрутизації трафіка.

Схвалення Кабінетом Міністрів України 19.01.2011 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 2 грудня 2010 року № 2751-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка", згідно з пунктом 2 якого на НКРЗ покладено обов’язок встановлення порядку маршрутизації трафіка.

^ 4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

З метою виконання вимог Закону України "Про телекомунікації" та "Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка", НКРЗ розроблено проект Порядку, яким визначається порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, незалежно від технологій побудови мереж.

Способом досягнення цілей державного регулювання є:

встановлення організаційних вимог щодо порядку маршрутизації трафіка голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України;

встановлення вимог щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України незалежно від технологій, які при цьому застосовуються.

Передбачення проектом Порядку всіх цих вимог, їх детальний опис та відпрацювання закладеного в них алгоритму реалізації порядку маршрутизації трафіка голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування Україниі, повинен дозволити НКРЗ забезпечити регулювання взаємодії операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка.

^ 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття та введення в дію Закону України від 2 грудня 2010 року
№ 2751-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка" створило умови для реалізації повноважень НКРЗ в частині визначення порядку маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України незалежно від технологій, які при цьому застосовуються.

Відповідно до частини 12 статті 20 Закону, рішення НКРЗ, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами телекомунікацій. Відповідно до статті 1 Закону, суб’єкти ринку телекомунікацій – оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій.

Згідно із статтею 1 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Таким чином, проект Порядку, розроблений із дотриманням вимог всіх перерахованих вище законодавчих актів, встановить порядок реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та буде обов’язковим для виконання всіма суб’єктами ринку телекомунікацій і не суперечитиме вимогам законодавства України.

^ 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту

Введення в дію Порядку дозволить НКРЗ встановити порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України незалежно від технологій, які при цьому застосовуються, та отримати важелі для здійснення ефективного регулювання ринку телекомунікацій в частині взаємодії операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, а також підвищити рівень конкуренції у міжоператорському середовищі.

Позитивними факторами у цьому випадку можуть бути:

виконання вимог Закону України від 2 грудня 2010 року
№ 2751-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка" в частині реалізації повноважень НКРЗ, передбачених частиноюи 1 статті 18 Закону;

впровадження прозорого механізму встановлення порядку маршрутизації трафіка голосової телефонії;

підвищення рівня конкуренції на ринку телекомунікацій;

^ 7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту

Обмежень строку дії регуляторного акту не передбачається.

8. Показники результативності регуляторного акту

1. Основними показниками результативності прийняття проекту Порядку є встановлення вимог щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України незалежно від технологій побудови мереж.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дії цього акта поширюються на всіх на всіх суб’єктів ринку телекомунікацій.

3. Рівень поінформованості вище середнього.

З метою інформування суб’єктів господарювання проект Порядку 20.10.2011 оприлюднено на офіційному web-сайті Національної комісії з питань регулювання зв’язку України.

^ 9. Відстеження результативності регуляторного акту

Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися відповідно до норм Закону України „Про засади державної регуляторної політики” на основі та шляхом обробки статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом року після набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання чинності цього акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись один раз на три роки з дня закінчення повторного відстеження результативності.

Базове, повторне та періодичне відстеження буде здійснюватися на основі даних операторів, провайдерів телекомунікацій.


Голова Національної комісії з питань

регулювання зв’язку України П. Яцук


еще рефераты
Еще работы по разное