Реферат: Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів І агрохімікатів»


Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу
на використання залишків пестицидів і агрохімікатів»


1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання


В Україні питання поводження з пестицидами та агрохімікатами відносяться до сфери, що становить підвищену екологічну та соціально-економічну небезпеку, і врегулювання яких здійснюється відповідно до законів України «Про пестициди і агрохімікати», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення», «Про екологічну експертизу», «Про захист рослин».

Основними принципами державної політики у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами (далі – препаратами) є пріоритетність збереження здоров’я населення та охорона навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування препаратів, державний контроль щодо їх реєстрації та державних випробувань, ввезення їх на митну територію України, виробництва, зберігання, транспортування, застосування та торгівлі.

Пестициди, відповідно до їх високого ступеню небезпеки, сукупністю токсикологічних та фізико-хімічних властивостей, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 № 1287 та ГОСТ 12.1.007 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» відносяться до категорії особливо небезпечних хімічних речовин, ввезення, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню.

Мінприроди, у відповідності до статті 16-1 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та згідно з покладеними на міністерство завданнями здійснює в установленому порядку державну реєстрацію препаратів, організовує державні випробування препаратів вітчизняного та іноземного виробництва, видає дозволи на використання залишків препаратів, термін реєстрації яких закінчився та на ввезення, використання дослідних партій незареєстрованих препаратів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу.

Регламентування процедури державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів забезпечується згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Надання дозволів на використання залишків пестицидів і агрохімікатів здійснюється у відповідності до статті 4 Закону України «Про пестициди і агрохімікати». Порядок надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів розроблено з метою узгодження положень цього Закону з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та забезпечення належного виконання Мінприроди функцій, передбачених Указом Президента України «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 13.04.2011 № 452/2011 в частині покладених на нього завдань у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, державної екологічної експертизи.


^ 2. Визначення цілей державного регулювання


Розроблення Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів спрямоване на узгодження положень Закону України «Про пестициди і агрохімікати» з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та забезпечення належного виконання Мінприроди функцій, визначених Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України.


^ 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу


Під час розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів» було враховано такі альтернативні способи:


неприйняття розробленого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів» унеможливить врегулювання питання щодо підготовки документів дозвільного характеру відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним;


розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів» забезпечує розв’язання визначеної проблеми у цілому та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття цього акта забезпечить досягнення поставленої мети, починаючи з дня набрання його чинності, та сприятиме впорядкуванню діючих нормативно-правових актів у сфері обігу пестицидів та агрохімікатів і приведенню їх у відповідність до законодавства.

Якщо не привести у відповідність порядок надання документів дозвільного характеру, Мінприроди не матиме підстав для регулювання питань щодо надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.

Тому єдиним способом вирішити вищезазначені проблемні питання є прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів».

^ 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта


Механізм дії регуляторного акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів» з метою узгодження положень Закону України «Про пестициди і агрохімікати» з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» забезпечить створення правових підстав для надання адміністративних послуг міністерством.


^ Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього нормативно-правового акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги цього акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.


^ 5. Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта


Прийняття проекту постанови Уряду забезпечить досягнення встановлених цілей.


^ 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта


Прийняття регуляторного акту забезпечить впорядкування законодавства у сфері обігу пестицидів та агрохімікатів.

Реалізація постанови Уряду не призведе до негативних соціальних, економічних, політичних наслідків.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів» надходжень до державного бюджету та видатків з нього не передбачає.


Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

Не передбачено

Інтереси суб’єктів господарювання

Врегулювання розбіжностей в актах законодавства сприятиме налагодженню ефективної роботи

Не передбачено

Інтереси громадян

Ефективна виробнича діяльність суб’єктів господарювання сприятиме оздоровленню екологічної ситуації на місцях

Не передбачено


^ 7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта


Строк дії цього акта встановлюється на необмежений термін.


8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта


Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.


^ 9. Показники результативності регуляторного акта


Спеціальні чи статистичні показники результативності цього регуляторного акта законодавством не передбачені і не можуть бути встановлені.


^ 10. Відстеження результативності регуляторного акта


Відстеження результативності цього регуляторного акта можливе відповідно до звернення власника науково-технічної інформації.

Відстеження результативності може проводитися шляхом оцінки кількості звернень та наданих дозволів на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься після набрання чинності цим актом, але не пізніше ніж через один рік після його прийняття.

Повторне відстеження – через три роки з дня набрання актом чинності.


Міністр М.В. Злочевський
еще рефераты
Еще работы по разное