Реферат: Інформаційно-аналітичні матеріали (звіт) про виконання у 2011 році Державною архітектурно-будівельною інспекцією України покладених на неї завдань


Інформаційно-аналітичні матеріали (звіт)

про виконання у 2011 році Державною архітектурно-будівельною інспекцією України покладених на неї завдань


І. Загальна частина


Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 № 1085 утворено як центральний орган виконавчої влади Державну архітектурно-будівельну інспекцію України з покладенням на неї функцій щодо реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та контролю у сфері житлово-комунального господарства.

Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 439/2011.

Відповідно до Положення Державна архітектурно-будівельна інспекція здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи – інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Чисельність Держархбудінспекції України складає 76 штатних одиниць, територіальних органів – 1337 одиниць.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України є правонаступником прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу державного управління, що діяв у складі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, та Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, що діяв у складі Міністерства житлово-комунального господарства України. Порівняно із загальною чисельністю зазначених урядових органів чисельність Держархбудінспекції України зменшена на 23 відсотки.

Основними завданнями Держархбудінспекції України та її територіальних органів є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, а саме:

здійснення в межах своїх повноважень державного контролю за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил із зазначених питань;

виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури;

внесення Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозицій щодо формування політики із відповідних питань.

Свою практичну діяльність Державна архітектурно-будівельна інспекція України розпочала із червня 2011 року. Однак, враховуючи зазначене, звіт про роботу Держархбудінспекції України охоплює увесь період 2011 року.

У 2011 році робота Державної архітектурно-будівельної інспекції України спрямовувалася на забезпечення виконання положень Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки, зокрема у частині спрощення дозвільної системи у будівництві, скорочення кількості ліцензованих видів будівельних робіт.

З цією метою Держархбудінспекцією України забезпечено:

підготовку відповідних розділів прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності;

розроблення пакету нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації зазначеного Закону України, які затверджені Кабінетом Міністрів України та Мінрегіоном, у тому числі постанов та наказів;

забезпечено практичне впровадження нової дозвільної системи у будівництві, внаслідок чого будівельні роботи більше ніж на 90 відсотках об’єктів виконуються за декларативним принципом. Така ж ситуація із уведенням об’єктів в експлуатацію;

підготовлені законодавчі пропозиції щодо реформування системи відповідальності суб’єктів будівельної діяльності відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які прийняті Верховною Радою України у складі Закону України від 22 грудня 2011 року № 4220-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності»;

протягом року налагоджено взаємодію інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю з місцевими дозвільними центрами, внаслідок чого на кінець року забезпечено стовідсоткову участь інспекторів у дозвільних центрах;

реалізовано завдання щодо скорочення кількості ліцензованих видів робіт у будівництві – із 650 ця кількість зменшена до 96;

вперше за державного системного і суцільного контролю, здійсненого силами інспекцій держархбудконтролю, проведено підготовку до опалювального сезону;

підготовлені і передані Мінрегіону і Мін'юсту законодавчі пропозиції щодо розмежування між центральними та місцевими органами повноважень щодо здійснення контролю за наданням житлово-комунальних послуг, а також щодо встановлення відповідальності за порушення при наданні таких послуг;

здійснювалися інші необхідні організаційно-технічні та інформаційні заходи, спрямовані на забезпечення проведення державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю, ліцензування будівельної діяльності та контролю у сфері житлово-комунального господарства, інформація щодо яких наведена у наступних розділах.

Таким чином, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України протягом 2011 року забезпечено належну роботу з виконання покладених на неї завдань, у тому числі реформовано законодавчу та нормативно-правову базу, створено необхідні умови для продовження роботи у 2012 році.

^ Перелік прийнятих (зареєстрованих у Мін'юсті) нормативно-правових актів, розроблених Держархбудінспекцією України


З метою спрощення дозвільно-погоджувальних процедур у сфері містобудування Верховною Радою України прийнято Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». В рамках реалізації його положень Держархбудінспекцією України підготовлено низку нормативно-правових актів, спрямованих у тому числі на вдосконалення процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, зокрема Кабінетом Міністрів України прийнято постанови, які набрали чинність:

від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»;

від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»;

від 23.05.2011 № 549 «Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції»;

від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»;

від 25.05.2011 № 558 «Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 947 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами».

Крім цього, прийнято накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

від 24.06.2011 № 91 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж»;

від 24.06.2011 № 92 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів».

З метою взаємодії державних адміністраторів з Держархбудінспекцією та її територіальними органами під час проходження дозвільно-погоджувальних процедур наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 05.10.2011 № 94 затверджено та погоджено Держкомпідприємництвом регламенти (інформаційні картки) з видачі дозволів на виконання будівельних робіт та сертифікатів.

З метою посилення та персоніфікації відповідальності учасників будівництва та в рамках завершального законодавчого етапу реформування у сфері містобудівної діяльності Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності», який набрав чинності 19 січня 2012 року.

Так, Законом:

– посилено відповідальність усіх учасників будівельного процесу. Розміри штрафних санкцій приведені до обґрунтованого рівня і для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виражаються у фіксованих розмірах мінімальних заробітних плат;

– установлено відповідальність за порушення при здійсненні нових видів діяльності, які виникли у зв’язку із прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та за які на цей час відповідальність не була передбачена взагалі (виконання робіт без повідомлення чи декларації тощо);

– визначено персональну відповідальність відповідальних працівників, які виконують роботи, що можуть нести загрозу життю і здоров’ю населення (головний інженер проекту, головний архітектор проекту, експерт, що здійснює експертизу проекту тощо).

Крім того, Законом врегульовуються також деякі інші аспекти державного управління в зазначеній сфері правового регулювання, зокрема щодо:

– непоширення вимоги проведення конкурсних торгів на роботи із знесення самочинно збудованих об'єктів, замовником яких виступають інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

актуалізації поняття самочинного будівництва.

Поряд з цим слід відмітити, що з метою врегулювання процедури страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, а також продовження терміну дії Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури та врегулювання питання щодо обробки персональних даних фізичних осіб при проходженні дозвільно-погоджувальних процедур у сфері державного архітектурно-будівельного контролю Держархбудінспекцією України підготовлено та забезпечено подання на розгляд Уряду проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та проекту відповідного рішення Уряду.

^ Представництво інтересів Держархбудінспекції України у судах


У 2011 році загальна цифра судових проваджень, стороною або третьою особою в яких є Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи, складає понад 1100.

Активна участь щодо представництва у судових провадженнях забезпечується інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській, Одеській та Тернопільській областях. Найнижча активність з питань позовної діяльності відзначається в інспекціях Чернігівської, Волинської та Житомирської областей.

Проведений аналіз позовних справ свідчить про те, що загалом предметом судового розгляду є:

– стягнення штрафів за правопорушення у сфері містобудування;

– скасування постанов про накладення штрафів;

– спонукання до вчинення дій, зокрема виконання вимог приписів;

– знесення самочинно збудованого об’єкта або приведення реконструйованих об’єктів у первісний стан;

– визнання права власності на збудовані об’єкти;

– визнання незаконними та скасування зареєстрованих повідомлень, декларацій та дозволів;

визнання незаконними відмов у реєстрації повідомлень, декларацій та дозволів.

Аналіз наданої інформації свідчить про те, що інспекції державного архітектурно-будівельного контролю здебільшого накладають штрафи на підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За інформацією, наданою територіальними органами Держархбудінспекції України, протягом звітного року у рамках позовної роботи накладено більше 23 тис. штрафних санкцій на підставі ст.ст. 96, 961, 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому, виконано 95 %.

В усіх інших випадках матеріали своєчасно передаються до Державної виконавчої служби для стягнення штрафів у примусовому порядку.

Найбільша питома вага стягнутих штрафних санкцій відносно накладених спостерігається в інспекціях Запорізької, Київської, Житомирської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей. Найнижчий цей показник в інспекціях Сумської, Рівненської, Одеської, Тернопільської, Черкаської областей.

Протягом 2011 року накладено 726 штрафних санкцій на підставі Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування».

Активна претензійно-позовна робота не лише в сфері державного архітектурно-будівельного контролю, а й з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства ведеться в інспекціях Львівської, Одеської Тернопільської областей.


^ Контрольно-інспекційна робота

Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудування


Протягом 2011 року територіальними органами Держархбудінспекції України видано та зареєстровано майже 46,5 тисяч документів дозвільного характеру, що посвідчують право на виконання підготовчих і будівельних робіт. У 2010 році показник виданих дозволів на виконання будівельних робіт склав біля 19 тисяч одиниць.

Зазначені результати свідчать про позитивні зміни у містобудівному законодавстві, пов’язані із введенням у дію відповідних нормативно-правових актів, а саме: Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» та № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», а також Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 № 91, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.07.2011 за № 830/19568.

З переходом процедури оформлення документів за декларативним принципом збільшились показники введення в експлуатацію об’єктів будівництва, які до цього часу знаходились «в тіні» у зв’язку із складною процедурою проходження документів.

У 2011 році прийнято в експлуатацію більше 52 тисяч об’єктів будівництва, з яких понад 40 тисяч збудовано у законному порядку, понад 12 тисяч об’єктів збудовано без дозволу на виконання будівельних робіт та прийнято у зазначеному порядку згідно з наказом Мінрегіону від 24.06.2011 № 91.

Таке зростання показників було досягнуто у тому числі завдяки проведеній територіальними органами Держархбудінспекції України роз’яснювальній та інформаційній роботі на місцях (у регіонах) щодо поступового переходу оформлення за декларативним принципом документів на об’єкти будівництва І-ІІІ категорії складності та необхідності прийняття в експлуатацію об’єктів, що збудовані без відповідного дозволу на їх виконання.

У 2011 році Держархбудінспекцією України та її територіальними органами забезпечено неухильне виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», налагоджена співпраця з органами місцевого самоврядування з питань участі інспекцій у роботі регіональних дозвільних центрів.

За даними Держкомпідприємництва України, оприлюдненими на офіційному сайті, на сьогодні в Україні створено та діє 681 дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру. Станом на 10.01.2012 посадовими особами інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю забезпечена участь у роботі усіх діючих дозвільних центрів.

Слід відзначити якісну роботу в дозвільних центрах представників інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю у Луганській, Рівненській, Хмельницькій областях та м. Севастополі.

Незважаючи на стримуючі організаційно-кадрові процеси, пов’язані з ліквідацією урядового органу та утворенням центрального органу виконавчої влади – Держархбудінспекції України, протягом 2011 року інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю у регіонах проведено 67,5 тисяч перевірок об’єктів будівництва стосовно дотримання містобудівного законодавства, з яких: 26 тисяч − на об’єктах будівництва, замовниками яких є суб’єкти господарювання (8,5 тисяч – планових та 17,5 тисяч – позапланових), та 41 тисячу − на об’єктах, замовниками яких є фізичні особи (4 тисячі – планових та 37 тисяч – позапланових).

За результатами проведених у 2011 році перевірок об’єктів будівництва представниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в регіонах видано 16 тисяч приписів про усунення порушень містобудівного законодавства. У 2010 році таких приписів було видано 18,5 тисяч.

Зменшення кількості приписів свідчить про підвищення рівня культури забудовників, що є результатом у тому числі інформаційно-роз’яснювальної роботи Держархбудінспекції України та її територіальних органів.

^ Протягом 2011 року територіальними органами Держархбудінспекції України на підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено 42,5 тисячі штрафів загальною сумою більше 13 мільйонів гривень, з яких стягнуто до державного бюджету 11,5 мільйона гривень. У 2010 році – 63 тисячі штрафів загальною сумою 15 мільйонів гривень, з яких було стягнуто майже 14 мільйонів гривень.

Крім цього, за результатами проведених перевірок об’єктів будівництва та виявлених порушень містобудівного законодавства, будівельних норм, стандартів і правил у 2011 році інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю в регіонах згідно із Законом України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» застосовано 2 700 штрафних санкцій на загальну суму 89 мільйонів гривень, з яких стягнуто до державного бюджету 19 мільйонів гривень. У 2010 році було застосовано 2 тисячі санкцій на загальну суму 142 мільйони гривень, з яких було стягнуто до державного бюджету 9,5 мільйонів гривень.

Держархбудінспекцією України та її територіальними органами у 2011 році була проведена масштабна робота з виконання рішень Уряду стосовно вжиття невідкладних заходів щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, об’єкти, проектною документацією на будівництво яких передбачалися відповідні засоби для безперешкодного доступу, не приймалися в експлуатацію, якщо проектні рішення не були виконані під час будівництва.

У разі, якщо проектною документацією не було передбачено забезпечення об’єктів засобами безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, Держархбудінспекцією України та її територіальними органами надавалися замовнику відповідні рекомендації, а проектні організації, які не забезпечили під час розроблення проектної документації дотримання будівельних норм і правил, притягувалися до відповідальності.

У рамках зазначених заходів Державною архітектурно-будівельною інспекцією України спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація інвалідів-спинальників України» 10.11.2011 проведена виїзна нарада за участю представників Мінрегіону, засобів масової інформації, представників Київської міської державної адміністрації, замовників, проектних організацій з метою вивчення питання щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до збудованих житлових будинків по вулицях М. Цвєтаєвої та К. Данькевича.

Держархбудінспекцією України та її територіальними органами у 2011 році було забезпечено щомісячний моніторинг виконання будівельних робіт на об'єктах Державної цільової програми стосовно підготовки до проведення в Україні у 2012 році чемпіонату Європи з футболу. При цьому особлива увага приділялася дотриманню термінів розгляду документів щодо отримання дозволів на виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію об’єктів, включених до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

На виконання доручення Уряду Державною архітектурно-будівельною інспекцією України із залученням територіальних органів здійснювався щомісячний моніторинг прийняття в експлуатацію об’єктів не завершеного будівництвом житла, об’єктів соціальної інфраструктури, соціально значущих у розрізі регіонів об’єктів.

Держархбудінспекцією України забезпечено участь у підготовці 10 проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», який набрав чинності з 6 липня 2011 року та виконання якого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 покладено на Державну архітектурно-будівельну інспекцію України як центральний орган виконавчої влади.

Надано пропозиції Мінекономрозвитку щодо необхідності розроблення постанови Кабінету Міністрів України, що стосується затвердження єдиних форм документів з оформлення результатів здійснення ринкового нагляду (актів перевірок, приписів, протоколів, постанов).

Для вирішення можливості залучення небюджетних коштів при здійсненні заходів з державного нагляду за нехарчовою продукцією Держархбудінспекцією України внесено на розгляд Мінрегіону проект змін до зазначеного Закону України.


^ Ведення єдиного реєстру дозвільних документів


З травня 2011 року Держархбудінспекцією України розпочато ведення Єдиного реєстру – формування електронної бази даних на платформі програми EXEL у розрізі адміністративних одиниць України, в якій містяться відомості про отримані повідомлення про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстровані декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, видані дозволи на виконання будівельних робіт, зареєстровані декларації про готовність об’єкта до експлуатації та видані сертифікати, відмови у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів. об’єкти будівництва, або такі, що перебувають у стані реконструкції, реставрації, капітального ремонту, їх стану тощо.

З 05.08.2011 набрав чинності Порядок ведення єдиного реєстру зазначених документів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 № 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.07.2011 за № 885/19623.

Зазначеним Порядком на Держархбудінспекцію України покладено ведення єдиного реєстру як єдиної комп’ютерної бази даних, функціонування і супроводження програмного забезпечення реєстру, збереження та захист бази даних реєстру та забезпечення доступу до нього територіальних органів Держархбудінспекції України.

З метою організації у цьому напрямку роботи територіальних органів у вересні 2011 року Держархбудінспекцією України проведено навчання з посадовими особами територіальних органів Держархбудінспекції України, що готують інформацію для внесення її до єдиного реєстру.

Проведено державну реєстрацію Єдиного реєстру шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.

За період з 20 травня по 31 грудня 2011 року Держархбудінспекцією України опрацьовано та зареєстровано 120 600 повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, дозволів на виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

На жаль, наразі спостерігається тенденція безпідставного повернення документів на доопрацювання. Лідером скарг до Держарбудінспекції України з приводу цього питання стали інспекції у Дніпропетровській, Миколаївській областях та Автономній Республіці Крим.

У зв’язку з цим, Держархбудінспекцією України зобов’язано територіальні органи розмістити у приміщеннях інформаційні стенди з необхідною інформацією для заповнення декларацій, заяв та відповідні зразки, передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 і № 466 та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 № 91.

Державний контроль у сфері житлово-комунального господарства


З червня 2011 року територіальними органами Держархбудінспекції України здійснено 1082 перевірки суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі 717 планових та 365 позапланових.

Найбільше перевірок проведено в Одеській – 177, Хмельницькій – 79 областях та у м. Києві – 62; найменше – у м. Севастополі – 14 перевірок, у Черкаській та Закарпатській областях – по 10 контрольних заходів.

Найвищий показник контрольно-інспекційної роботи у сфері житлово-комунального господарства протягом звітного періоду спостерігався в інспекціях таких регіонів: Одеської області – більше 25 контрольних заходів на одного інспектора, Хмельницької – 20, Миколаївської – 15; найнижчий показник у Чернівецькій області та Автономній Республіці Крим – по 5 контрольних заходів, у Закарпатській області – 3. Середня кількість виконаних заходів державного контролю протягом звітного періоду на одного працюючого складає 9 перевірок.

За результатами виконаних перевірок інспекціями надано суб’єктам господарювання 838 приписів (розпоряджень), з яких станом на 01.01.2012 виконано 632 (75%). Найбільше приписів (розпоряджень) видано у Луганській області – 59 (при 61-ій проведеній перевірці, з них 49 (84%) – виконано), Львівській області –58 (при 60-ти проведених перевірках, з них 24 (41%) – виконано), Харківській області – 51 (при 44-ох проведених перевірках, з них 40 (78%) – виконано) та у м. Києві – 51 (при 62-ох проведених перевірках, з них 51 (100%) – виконано); найменше надано приписів у Івано-Франківській області – 2 (при 16-ти проведених перевірках) та Автономній Республіці Крим – 4 (при 24-ох виконаних перевірках).

Всі приписи (розпорядження) виконано у містах Києві та Севастополі, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, Автономній Республіці Крим.


^ Контроль за підготовкою та проходженням опалювального сезону


Державна архітектурно-будівельна інспекція України відповідно до наданих повноважень та згідно з ^ Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Міністерства палива та енергетики та Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 10.12.2008 № 620/378, протягом липня – вересня 2011 року здійснювала контроль за станом підготовки теплових господарств споживачів до опалювального періоду 2011/2012 років.

До інспекцій надано балансоутримувачами теплових господарств (з урахуванням паспортів та актів готовності, які надавалися до територіальних органів Держжитлокомунінспекції) 198 389 паспортів та актів (76 % загальної кількості), у тому числі виїзними перевірками обстежено 21 298 об’єктів (8 % від загальної кількості об’єктів, що готувалися до опалювального сезону) та невиїзними – 163 654 (62 % від загальної кількості таких об’єктів).

Робочими групами, до складу яких були включені представники територіальних органів Держенергонагляду, Держгірпромнагляду, Державної інспекції контролю за цінами, представники облдержадміністрацій, міськдержадміністрацій Києва та Севастополя, відповідальні за підготовку територіальних одиниць України до опалювального сезону 2011/2012 років, з виїздом у регіони перевірено 8 229 об’єктів, з яких було визнано готовими до цьогорічного опалювального сезону 7 900 об’єктів (96%).

Інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю на місцях взято участь у 568 засіданнях місцевих комісій з підготовки до опалювального сезону 2011-2012 років та у 179 засіданнях щодо стану його проходження.


^ Участь у заходах під час проведення місячника безпеки щодо використання газу в побуті


На виконання доручення Уряду Держархбудінспекцією України та її територіальними органами взято участь у проведенні місячника безпеки використання газу в побуті.

Територіальними органами Держархбудінспекції України з 01 по 31 жовтня 2011 року проведено вибірковий контроль виконання робіт з утримання та обслуговування вентиляційних систем житлових будинків. Всього перевірено 224 суб’єкти господарювання, які надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (всього перевірено 12 614 житлових будинків). Під час здійснення заходів державного контролю зафіксовані порушення норм утримання та обслуговування вентиляційних систем житлових будинків 97 суб’єктами господарювання на 1 449 житлових будинках (12% від загальної кількості перевірених житлових будинків).


^ Контроль за об’єктами благоустрою


На виконання доручення Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю під керівництвом Держархбудінспекції України проведено перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.09 № 1342, в частині благоустрою, що стосується розміщення, обладнання та утримання майданчиків для паркування транспортних засобів.

Зазначеними перевірками було охоплено близько 75 % майданчиків для паркування транспортних засобів від загальної кількості в населених пунктах України.


^ Подання до місцевих органів влади


За результатами проведеної роботи органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям направлено більше 800 листів із пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків та поліпшення роботи у сфері житлово-комунального господарства.


^ Подання до органів прокуратури та суду


З метою здійснення заходів прокурорського реагування інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю до органів прокуратури направлено 39 матеріалів перевірок, з яких 7 справ у Одеській, по 5 справ у Луганській, Тернопільській та Хмельницькій областях, 4 справи у Миколаївській області, 3 справи у м. Києві, по 2 справи у Закарпатській та Чернігівській областях, по 1 справі у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській, Черкаській областях та у м. Севастополі. Решта інспекцій до органів прокуратури матеріали не направляли.

Інспекцією у Львівській області подано до суду 11 позовних заяв щодо невиконання суб’єктами господарювання у сфері житлово-комунального господарства наданих Інспекцією приписів (розпоряджень).

За однією із справ органами прокуратури в Тернопільській області порушено кримінальну справу, у Чернігівській області за матеріалами однієї справи керівництво суб’єкта господарювання притягнуто до дисциплінарної відповідальності, за трьома справами у Луганській та Полтавській областях порушення усунуто.


^ Здійснення перерахунків за неякісні, не надані або надані не в повному обсязі житлово-комунальні послуги


На виконання приписів (розпоряджень) інспекцій суб’єктами господарювання у сфері житлово-комунального господарства виконано перерахунків споживачам за ненадані/неякісно надані житлово-комунальні послуги на 1, 162 млн. грн., найбільше у Тернопільській області – 0,183 млн. грн., Луганській області – 0,157 млн. грн. та Сумській області – 0,152 млн. грн.


^ Здійснення ліцензування будівельної діяльності


У 2011 році видано 9 790 ліцензій на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

При цьому за 7 місяців 2011 року (червень – грудень) Держархбудінспекцією України проведено 7 457 ліцензійних дій, зокрема: видано ліцензій – 6 615, переоформлено ліцензій – 824, видано дублікатів ліцензій – 18.

Проведено перевірок дотримання ліцензійних вимог – 1529, з яких 1171 – планова та 358 – позапланових.

За результатами перевірок дотримання ліцензійних умов анульовано 241 ліцензію суб’єктам господарювання.

Кількість діючих ліцензій на кінець 2011 року становить більше 35 000.

У 2012 році закінчується дія 11 240 ліцензій.

З метою удосконалення роботи із суб’єктами господарювання та оптимізації органів ліцензування наказом Держархбудінспекції України від 22.11.2012 № 136 розподілено навантаження на окремі територіальні органи щодо видачі, переоформлення, анулювання ліцензій, а також видачі їх дублікатів таким чином:


№ з/п

Територіальний орган,

який приймає документи

Адміністративно-територіальна одиниця, де зареєстровані суб’єкти господарюванняінспекція в Автономній Республіці Крим

Автономна Республіка Крим, м. Севастопольінспекція у Донецькій області

Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Луганська областіінспекція у Львівській області

Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька областіінспекція в Одеській області

Одеська, Миколаївська та Херсонська областіінспекція у м. Києві

м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області


Протягом 2011 року Держархбудінспекцією здійснювався контроль за проведенням територіальними органами перевірок дотримання ліцензійних вимог.

Крім того, у звітному періоді активізовано контроль за роботою експертних організацій. За необ’єктивний розгляд наданих суб’єктами господарювання матеріалів 10 експертних організацій позбавлено повноважень відповідно до пункту 5.2 Порядку уповноваження установ та органі
еще рефераты
Еще работы по разное