Реферат: Затверджую: Начальник відділу головного архітектора та земельних ресурсів виконавчого комітету Краснодонської міської ради


УЗГОДЖЕНО:

Міський голова м. Краснодона

______________ Ю.Б. Баклагов

«____»_________20___ рік


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник відділу головного архітектора та земельних ресурсів виконавчого комітету Краснодонської міської ради

____________________В.А. Піскунов

«____»_________20___ рік

Уповноважений орган:

____________________________

«____»_____________20___ рік

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)


Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території м. Краснодона


Документ видає: Відділ головного архітектора та земельних відносин Виконавчого комітету Краснодонської міської ради


1.

^ Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання


Єдиний дозвільний центр міста Краснодона.


2.

^ Місцезнаходження дозвільного центру


м. Краснодон, ул. П. Котова, 1-а.


3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру


Понеділок-п'ятниця: з 9 до 16.


4.

Реквізити адміністратора і представника місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документів дозвільного характеру


Шишлаков М.М.

т. 6-33-54


4.1

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)


Закон України «Про рекламу»; підпункт 13 пункту «а» ч.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


4.3.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата і номер, пункт)


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 № 2067.


4.4.


Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата і номер, пункт)
5.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата, номер, пункт)


Рішення сесії Краснодонської міської ради № 7/233 від 06.10.2006 «Про затвердження Порядку розміщення об єктів зовнішньої реклами на території міста Краснодона».


6.

Перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру


- заява встановленої форми на ім я начальника відділу головного архітектора та земельних відносин виконкому Краснодонської міської ради;

- кольорова фотографія або комп'ютерний макет місця (1-2 шт., розміром не менше 6,0*9,0 сантиметрів, не ксерокопія), на якому планується розташування рекламного засобу з вказівкою орієнтиру на місцевості з прив'язкою до адреси;

- ескіз рекламної конструкції з конструктивним рішенням та розмірами;

- для заявника юридичної особи - копія засновницьких документів (статут, витяг з ЄДРПОУ);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної так і фізичної особи-підприємця;

- рішення сесії міської ради «Про визначення місця встановлення об єкту благоустрою».

- у разі розміщення складних спеціальних рекламних конструкцій надається розрахунок конструкції з вказівкою розмірів і навантажень, виконаний проектною організацією, що має відповідну ліцензію;

- розрахунок горизонтальної проекції рекламної конструкції на місці з фотографією місця розташування до і після установки рекламної конструкції.

^ Дозвіл узгоджується з:

- власником, користувачем земельної ділянки або об'єкту нерухомості, де планується розташувати спеціальну рекламну конструкцію (а у разі його вимоги з іншими особами (організаціями);

- з відділом головного архітектора та земельних відносин виконкому Краснодонської міської ради.

- Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів і зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини і об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятниках історії і архітектури, в межах зон охорони такихпам'ятників і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

- власником інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

-Зазначені дозвольні органи узгоджують дозвільний документ протягом 5-ти робочіх днів з момента отримання документів заявника;

- в разі відмови в узгодженні дозволу вищезазначеними органами, заявнику надається мотивоване повідомлення із зазначенням причин відмови за підписом керівника або уповноваженої ним особи;

- заявник може самостійно пройти узгодження документу дозвільного характеру;

- після отримання повністю узгоджених екземплярів дозволу, адміністратор передає їх до відділу головного архітектора та земельних відносин, який готує та подає виконавчому комітету на розгляд проект відповідного рішення.


^ Документи необхідні для розміщення вивіски:

- згода власника будівлі;

- проект фасаду будівлі з пропозицією з розміщення рекламоносія (вивіски) з конструктивним рішенням, заздалегідь узгодженої з органами охорони культурної спадщини;

- пропозиції зовнішнього вигляду вивіски з вказівкою розмірів, матеріалу виготовлення;

- у разі розміщення на будівлі декількох рекламоносіїв або вивісок необхідно розробити пропозиції з комплексного можливого їх розміщення, заздалегідь погодивши з органами охорону культурної спадщини;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.


7.

^ Оплата (безоплатність) за видачу документа дозвільного характеру


Безкоштовно.


8.

Термін, в перебігу якого

видається документ дозвільного характеру


15 днів з моменту ухвалення позитивного

рішення виконавчим комітетом Краснодонської міської ради.


9.

^ Вичерпний перелік підстав для відмови у видачі документа дозвільного характеру


 - надання суб'єктом господарювання неповного пакету документів

необхідних для отримання документа дозвільного характеру;

- виявлення в документах, представлених суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- на заявлене місце встановлений пріоритет іншого заявника.


10.

^ Термін дії документа дозвільного характеру (необмежений термін дії)

Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший не вказаний в заяві, але не більш за термін дії договору на тимчасове користування місцем розташування засобів зовнішньої реклами на території міста Краснодона.


11.

^ Необхідність в проведенні експертизи (обстеження) об'єкту, на який видається документ дозвільного характеру

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

13.

Примітки


Установка будь-якої рекламної конструкції заборонена до отримання затвердженого рішенням виконавчого комітету Краснодонської міської ради дозволу на установку рекламної конструкції.
Городскому голове

г. Краснодона

Баклагову Ю.Б.

Заявление


В соответствии со статьей 7 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» прошу выдать :

разрешение на размещение объекта внешней рекламы

______________________________________________________________________________________________

/ название документу разрешительного характера/

____________________________________________________________________________________

/наименование объекта на который выдается документ/

_____________________________________________________________________________________

/место расположения (адрес) объекта, на который выдается документ/

_____________________________________________________________________________________

/вид деятельности согласно с КВЕД/

_____________________________________________________________________________________

/в дательном падеже полное наименование юридического лица ( имя, отчество, и фамилия физической особы- предпринимателя)/

№____________________________________________________________________________________

/идентификационный номер физического лица-предпринимателя, налогоплательщика/

______________________________________________________________________________________

(имя, отчество, и фамилия руководителя юридического лица / физической особы предпринимателя уполномоченного лица)

______________________________________________________________________________________

/место нахождения (адрес) юридического лица/ местожительство физического лица предпринимателя/


Телефон №___________________________


«___» «_______________» 2012р. ________________________

/подпись/


К заявлению прилагаются документы :

1.Копия выписки из ЕГР вновь зарегистрированных

2. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок

3.Копия конструктивного решения рекламоносителя..

4. Компюторная фотография размещения рекламоносителя..

5. Копия свидетельства об уплате единого налога.

Заполняется администратором разрешительного офиса :

Дата и номер регистрации заявления №_______ «_____»____________2012г


Государственный администратор _________________________


еще рефераты
Еще работы по разное