Реферат: Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ.


НАЗВА АКТУ: " Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську"
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003р. №1160-ІV , Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Вознесенської міської ради „Про  затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Вознесенську" в новій редакції як регуляторного акту.
^ 1.Опис проблеми.
В листопаді 2008 року Вознесенською міською радою прийнято рішення „Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську ". Вказаним рішенням затверджено Порядок видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Проте, за останні роки нормативно -правові акти, які регулюють сферу розміщення зовнішньої реклами в Україні значно змінено та доповнено, а саме постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 968 "Про внесення змін до типових правил розміщення зовнішньої реклами " внесено зміни до Типових правил розміщення зовнішньої реклами. Цими змінами передбачено, що :

- міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

- у процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами;

- плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до місцевого бюджету.

Із вищезазначеного виникає проблема у тому , що діючий регуляторний акт не відповідає чинному законодавству .

З метою приведення Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську у відповідність до вимог чинного законодавства пропонується скасувати рішення № 5 ХХХV11 сесії V скликання Вознесенської міської ради від 07.11.2008 року "Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Вознесенську" та затвердити запропонований проект рішення сесії міської ради "Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Вознесенську" в новій редакції .

^ 2. Цілі регулювання.

Вказаний проект рішення вдосконалить сферу розміщення зовнішньої реклами в місті, оскільки:

- впорядковує відносини між місцевою владою та суб"єктами господарювання у нерегульований на цей час ланці відносин;

- конкретизує вимоги щодо розміщення та утримання рекламних засобів на території м. Вознесенська ;

- регламентує короткотермінове розміщення зовнішньої реклами та проведення рекламних акцій;

- впорядковує нормативно – правову базу відповідно до вимог чинного законодавства;

- вказує підстави для здійснення демонтажних робіт;

- роз'ясняє типологію рекламних засобів;

- збільшує надходження коштів до міського бюджету.


Зазначеним проектом регуляторного акту визначається порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів та регулюються господарчі правовідносини, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста Вознесенська.

Одночасно, даним проектом регуляторного акту запроваджуються технічні та естетичні вимоги до рекламних засобів на території міста, що сприятимуть найбільш повній реалізації конституційних прав вознесенців та гостей міста на безпечне для життя і здоров'я довкілля.


^ 3. Способи досягнення цілей.

Альтернативи вирішення проблеми :

1. Залишити без змін рішення № 5 ХХХV11 сесії V скликання Вознесенської міської ради від 07.11.2008 року "Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Вознесенську".

Згідно цього рішення робочим органом є представники управлінь Вознесенської міської ради та відділів виконавчого комітету Вознесенської міської ради , які уповноважені виконавчим комітетом міської ради виконувати покладені на нього функції, передбачені цим Порядком, що на даний час суперечить вимогам чинного законодавства .

2. Внести зміни до регуляторного акту " Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Вознесенську", виклавши їх в новій редакції.

У разі прийняття регуляторного акту в новій редакції, функції по регулюванню питань щодо розміщення зовнішньої реклами будуть покладені на відділ архітектури та містобудування Управління комунальної власності Вознесенської міської ради , що буде відповідати вимогам чинного законодавства.

Прийняття нового рішення забезпечить :

регулювання порядку тимчасового розміщення зовнішньої реклами в місті;

виконання вимог діючого законодавства щодо визначення робочого органу по виконанню функцій по регулюванню питань щодо тимчасового розміщення зовнішньої реклами.

За таких обставин , перевага була віддана другому способу , оскільки лише у цьому випадку можливо досягнути вищезазначеної мети.


^ 4.Механізм вирішення проблеми.

Для вирішення проблеми пропонується :

- розробити регуляторний акт рішення сесії Вознесенської міської ради " Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Вознесенську " в новій редакції. Основними досягненнями вважаються : забезпечення прозорості процедури та встановлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру, виявлення самовільно встановлених рекламних засобів;

- затвердити його на засіданні сесії Вознесенської міської ради.

Термін дії регуляторного акту пропонується не обмежувати в часі. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні зміни.


^ 5. Можливості досягнення цілей.

Прийняття зазначеного регуляторного акта :

- врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій ;

- надає можливість робочому органу до більш повного та досконалого виконання своїх обов'язків з регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламних засобів на території міста. Відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності зазначеної редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Вознесенську.


^ 6.Очікувані результати.

Внаслідок прийняття нової редакції порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Вознесенську буде впорядковано процеси оформлення дозвільної документації на розміщення рекламних засобів та врегульовано відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, їх використання та демонтажу, сформовано вимоги до оформлення зовнішнього середовища .


 

Особи

Можливі вигоди

 

^ Можливі витрати

 

Громадяни та суб'єкти

господарювання

1. Прозорість процесів оформлення та розташування зовнішньої реклами н а території міста.

 2.Спрощення оформлення та внесення змін у дозвільну документацію.

3. Подача заяв через "Дозвільний центр м. Вознесенська"- який виключить ситуації, пов'язані з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами.

4. Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.


Відсутні


Відсутні


Відсутні


Відсутні

Органи   місцевого самоврядування

1 .Досягнення  цілей передбачених п.1     цього Аналізу.

2. Більш  ефективне регулювання  рекламної

діяльності на території міста.

3.Збільшення надходжень до міського бюджету.

4. Покращення іміджу влади через встановлення прозорих процедур видачі документів дозвільного характеру.

5. Підвищення рівня довіри до місцевої влади.

Відсутні


Відсутні


Відсутні

 

Відсутні


Відсутні


Територіальна громада

 

1 .Підвищення якості та естетичності засобів зовнішньої реклами.

2.Підвищення безпеки життєдіяльності у процесі використання засобів зовнішньої реклами на території міста.

3. Передбачуваність дій влади.

4.Покращення благоустрою міста.

5.Забезпечення діяльності суб"єктів господарювання в правовому режимі.


Відсутні


Відсутні


Відсутні

Відсутні

Відсутні

 

 ^ 7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого   регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні зміни.

^ 8. Визначення показників регуляторного акту.

Ефективність регуляторного впливу рішення сесії Вознесенської міської ради "Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Вознесенську" визначатиметься за такими показниками:

1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території міста Вознесенська.

2. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.

3. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

4. Кількість попереджень щодо порушення Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вознесенську.

5. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у    комунальній власності Вознесенська , для розміщення зовнішньої реклами.


9.Заходи відстеження результативності регуляторного акту " Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Вознесенську".
^ Цільова група :
Суб"єкти підприємницької діяльності ,які розміщують зовнішню рекламу на території м.Вознесенська .


Спосіб базового відстеження результативності .


№ п.п.

Найменування показників

Виконавець

1

Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території міста Вознесенська


Робочий орган.

2

Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.


Робочий орган.

3

Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами


Робочий орган.

4

Кількість попереджень щодо порушення Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вознесенську

Робочий орган.

5

Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у    комунальній власності Вознесенська, для розміщення зовнішньої реклами.


Робочий орган.Базове відстеження результативності регуляторного акту провести протягом року.

Повторне відстеження результативності провести через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цього рішення .

Періодичне відстеження результативності проводити раз на кожні три роки , починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.


Начальник відділу державної реєстрації,

адміністрування дозвільного центру та

СУЯ апарату Виконавчого комітету

Вознесенської міської ради О.В.Лобаєвська

еще рефераты
Еще работы по разное