Реферат: Відмітка про одержання


Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

31.01.2011 № 56
1

^ ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ
про використання коштів неприбуткових установ та організаційЗвітнийЗвітний новийУточнюючий
2

Звітний рік

2

0

І кварталПівріччяТри кварталиРік

ІІ квартал1ІІ-ІІІ квартали1ІІ-ІV квартали1
3

Повне найменування неприбуткової установи (організації):
Юридична особаВідокремлений підрозділ
4

Код згідно з ЄДРПОУ

Код виду економічної
діяльності (КВЕД)..5

Місцезнаходження неприбуткової організації (установи):

Поштовий індекс


Телефон2


Факс2


E-mail26

Рішення органу державної податкової служби про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій: дата _____________________ № _________


7

Ознака неприбуткової установи (організації)8

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податковий звіт

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(грн.)

Показники

Код

рядка

Наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року

1

2

3

І частина

Фінансування установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту “а”
пункту 157.1 статті 157 розділу III Податкового кодексу України (далі – Кодекс) (ознака неприбутковості з 0001 до 0004) (сума рядків 1.1 – 1.3)

1
фактично одержане фінансування за загальним фондом

1.1
залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

(сума рядків 1.3.1 – 1.3.7)

1.3
1

2

3

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

(сума рядків 1.3.1.1, 1.3.1.2)

1.3.1
сума коштів

1.3.1.1
вартість майна

1.3.1.2
пасивні доходи

1.3.2
кошти або майно, які надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг

1.3.3
доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг

1.3.4
доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю

1.3.5
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

1.3.6
інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки)

1.3.7
Доходи неприбуткових установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту “б” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості з 0005 – 0008 та 0014)

(сума рядків 2.1 – 2.5)

2
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (сума рядків 2.1.1, 2.1.2)

2.1
сума коштів

2.1.1
вартість майна

2.1.2
пасивні доходи

2.2
надходження від ведення основної діяльності з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 розділу III Кодексу, у тому числі

2.3
сума коштів

2.3.1
вартість майна

2.3.2
доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо ціна регулюється державою

2.3.3
вартість активів (коштів або майна), переданих неприбутковій організації після ліквідації іншої (інших) або зарахованих до бюджету

2.3.4
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому1

2

3

числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

2.4
доходи, отримані як третейський збір

2.5
Доходи пенсійних фондів, кредитних спілок, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту “в” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0009 та 0010) (сума рядків 3.1 , 3.2)

3
Доходи пенсійних фондів (сума рядків 3.1.1 – 3.1.5)

3.1
сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом

3.1.1
доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до цих питань

3.1.2
пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законом про пенсійні фонди

3.1.3
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

3.1.4
доходи, отримані як третейський збір

3.1.5
Доходи кредитних спілок (сума рядків 3.2.1 – 3.2.5)

3.2
сума коштів, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків на потреби, передбачені законом

3.2.1
доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) кредитних спілок

3.2.2
пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законом про кредитні спілки

3.2.3
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

3.2.4
доходи, отримані як третейський збір

3.2.5Доходи неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “г” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0011) ^ (сума рядків 4.1 – 4.5)
4
разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів

4.1
доходи, отримані у вигляді коштів або майна від провадження їх основної діяльності, у тому числі:

4.2
1

2

3

доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо ціна регулюється державою

4.2.1
пасивні доходи

4.3
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

4.4
доходи, отримані як третейський збір

4.5
Доходи неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “ґ” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0012)

(сума рядків з 5.1 – 5.4)

5
разові або періодичні внески засновників та членів

5.1
пасивні доходи

5.2
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

5.3
доходи, отримані як третейський збір

5.4
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно підпункту “д” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0013) (сума рядків 6.1 – 6.4)

6
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

(сума рядків 6.1.1 та 6.1.2)

6.1
сума коштів

6.1.1
вартість майна

6.1.2
інші доходи від надання культових послуг

6.2
пасивні доходи

6.3
доходи, отримані як третейський збір

6.4
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “е” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0015)

(сума рядків 7.1 - 7.3)

7
1

2

3

доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності (сума рядків 7.1.1 – 7.1.3)

7.1
сума внесків

7.1.1
сума коштів

7.1.2
вартість майна

7.1.3
пасивні доходи

7.2
доходи, отримані як третейський збір

7.3
Профінансовані видатки бюджетної установи (організації)

(сума рядків 8.1, 8.2)

8
сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

8.1
сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

8.2
Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетних установ (організацій) (сума рядків 9.1, 9.2)

9
сума витрат на утримання неприбуткової організації, крім бюджетних, у межах кошторису

9.1
витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для виконання діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (сума рядків 9.2.1 – 9.2.9 )

9.2
для провадження благодійної діяльності

9.2.1
для провадження екологічної діяльності

9.2.2
для провадження оздоровчої діяльності

9.2.3
для провадження аматорської спортивної діяльності

9.2.4
для провадження культурної діяльності

9.2.5
для провадження просвітньої діяльності

9.2.6
для провадження освітньої діяльності

9.2.7
для провадження наукової діяльності

9.2.8
для інших потреб, передбачених статутними документами

9.2.9
ІІ частинаДохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу

10
Сума витрат, пов‘язаних з отриманням доходів з інших джерел

11
Прибуток, що підлягає оподаткуванню (р.10 – р.11)

12
1
2
3

Податкове зобов‘язання за звітний податковий період (р.12 х С / 100), де С - ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом

13
Податок на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень
14^ Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (р.13 – р.14 )
15Сума доходів, що звільняються від оподаткування, отриманих за попередній звітний (податковий) рік

16
Прибуток від доходу з інших джерел, зменшений на суму податку за попередній звітний (податковий) рік (р.12 – р.13)

17
Загальна сума доходів за попередній звітний (податковий) рік (р. 16 + р. 17)

18
Сума витрат за попередній звітний податковий рік та за I квартал поточного року

19
Нерозподілена сума прибутку на кінець І кварталу року, що настає за звітним роком (р. 18 – р. 19)

20
Норматив отримання доходів згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу (р. 18 х 25 / 100)

21
Сума перевищення (р. 20 – р. 21)

22
^ Податок на прибуток, нарахований із суми перевищення (позитивне значення р. 22 х С /100, де С - ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом)

23
^ Сума нарахованого податку на прибуток до сплати за І квартал
(р. 15 + р. 23)

24
Самостійне виправлення помилок3

1

2

3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється(ються) ((р. 15 + р. 23) Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки – (р.15 + р.23) Податкового звіту, який уточнюється)) (або р. 01 додатка, або сума рядків 01 додатків)

25
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкового звіту, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (р.25 х 5%) (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/ звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати р. 02 додатка або сумі рядків 02 додатків)

26
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати р. 03 додатка або сумі рядків 03 додатків)

27
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється(ються) ((р.15 + р.23) Податкового звіту, який уточнюється – (р. 15 + р.23) Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки) (або р. 04 додатка, або сума рядків 04 додатків)

28
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Податкового звіту

(р. 25 х 3%)

29Додаток(ки)4

_____ арк.
Доповнення до Податкового звіту (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4
статті 46 розділу ІІ Кодексу)


_____арк.


1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.
2 Заповнюється за бажанням.

3 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкового звіту відповідно до статті 50 розділу ІІ Кодексу.

4 Подається(ються) у разі виправлення помилок у складі звітного/звітного нового Податкового звіту, в якому(их) наводиться інформація про виправлену(і) помилку(и). За кожний звітний період, у якому виявлено помилку(и), подається окремий додаток.


Наведена інформація є достовірною.


,,_______’’_________________________20____року

(дата заповнення Податкового звіту (дд.мм.рррр))Керівник неприбуткової установи (організації)

Реєстраційний номер облікової

картки або серія та № паспорта5(підпис)


М. П.

(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

Реєстраційний номер облікової

картки або серія та № паспорта5(підпис)

(ініціали, прізвище)

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Ця частина Податкового звіту заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

,, ……..’’_ ……………20__ року(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))За результатами камеральної перевірки Податкового звіту (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від ,,…… ’’………………..20_ року №….....

,,…….’’_…………………........... 20_____ року.
(підпис, ініціали, прізвище) посадової (службової)

особи органу державної податкової служби^ Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту


Код платника згідно з ЄДРПОУ
Звітний (податковий) період 20__року


I кварталПівріччяТри кварталиРікІІ квартал1ІІ-ІІІ квартали1ІІ-ІV квартали1

Звітний (податковий) період, за який виявлено помилку(и) 20__ року
I кварталПівріччяТри кварталиРік^ Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и) 2


Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому)

періоді, наступному за періодом, у якому виявлено помилку(и)Показники

Код

рядка

Сума

1

2

3

Дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу

10
Сума витрат, пов‘язаних з отриманням доходів з інших джерел

11
Прибуток, що підлягає оподаткуванню (р.10 – р.11)

12
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (р.12 х С / 100), де С - ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом

13
Податок на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень
14^ Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (р.13 – р.14 )
15Сума доходів, що звільняються від оподаткування, отриманих за попередній звітний (податковий) рік

16
Прибуток від доходу з інших джерел, зменшений на суму податку за попередній звітний (податковий) рік (р.12 – р.13)

17
Загальна сума доходів за попередній звітний (податковий) рік (р.16 + р.17)

18
Сума витрат за попередній звітний податковий рік та за I квартал поточного року

19
Нерозподілена сума прибутку на кінець І кварталу, наступного за звітним

(р. 18 – р. 19)

20
еще рефераты
Еще работы по разное