Реферат: Державний комітет статистики України


Державний комітет статистики України

Головне управління статистики у Харківській області


ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

КОЛОМАЦЬКОГО РАЙОНУ


за січень–вересень 2011 року


Харків

Головне управління статистики у Харківській області


м.Харків, вул. М.Бажанова, 28

тел. 706–26–16

електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net


Відповідальна за випуск М.O. Григорчук


скорочення
грн. – гривня

кг – кілограм

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

ц – центнер

шт. – штука

м – метр

м3—кубічний метр

млн. – мільйон


пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

% – відсоток
^


Умовні позначення
Тире (–)

– явищ не було

Три крапки (…)

– відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)

– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне

«з них»,

«у тому числі»

– наведено не всі доданки загальної сумиПримітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних


© Головне управління статистики у Харківській області, 2011

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.

^ Основні ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

розвитку КОЛОМАЦЬКОГО РАЙОНУ

Фактично

за

січень– вересень

2011р.

Темпи зростання,

зниження у %

січень–серпень

2011р.

до січня–серпня 2010р.

довідково:

січень–серпень

2010р.

до січня–серпня

2009р.

Виробництво продукції тваринництва


м’ясо (реалізація худоби

та птиці на забій у

живій вазі), ц.

266

61,3

123,6

молоко, ц

859

58,6

131,4

яйця, тис.шт.

7,9

91,9

78,2

Вантажооборот, млн.ткм

1,8

97,8

128,1

Пасажирооборот, млн.пас.кмОбсяг реалізованих послуг, тис.грн.1

98,6

29,52

112,32


______________

1 Дані за січень–серпень.

2 У фактичних цінах.


^ ТОВАРНІ РИНКИ

У січні–червні 2011 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились обсяги споживання котельно-пічного палива
на 7,9%, електроенергії – на 0,7%.

Поряд з цим відбулось зменшення використання теплоенергії на 8,2%.

У вересні 2011р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились обсяги споживання палива дизельного у 1,6 раза, бензину моторного – на12,6%.

Станом на 1 жовтня 2011р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшились залишки вугілля кам’яного у 8 разів, палива дизельного – у 2,1 раза, бензину моторного – на 20,6%.


^ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


Рослинництво. Станом на 30 вересня п.р. зернові та зернобобові культури в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Коломацького району обмолочено на площі 7225 га, що складає 75,7% площ, посіяних під урожай 2011р.

З початку жнив одержано 274336 ц зерна у початково оприбуткованій вазі, або у 3,5 раза більше проти відповідної дати минулого року. Збільшення валового збору значною мірою зумовлено зростанням продуктивності хлібних ланів: середня урожайність зернових культур у районі становила 38 ц з 1 га (на 20,4 ц з 1 га вище минулорічної).

Закінчується збирання круп`яних культур. На 30 вересня 2011р. проса намолочено 9563 ц (у півтора раза більше, ніж на відповідну дату торік), гречки – 12969 ц (у 2,6 раза більше). Урожайність вищезазначених культур склала відповідно 33,6 ц з 1 га (на 7,1 ц з 1 га більше) та 16,9 ц з 1 га (на 6,8 ц з 1 га більше).

На початок жовтня зернова кукурудза обмолочена на площі 323 га
(у минулому році – на 457 га). Валовий збір становив 26227 ц (на 94,6% більше, ніж на відповідну дату торік) при урожайності 81,2 ц з 1 га
(29,5 ц з 1 га).

Наближається до завершення збирання соняшнику, який вже обмолочений на 87,1% площ посіву. Обсяг одержаного насіння збільшився на 52% і склав 52001 ц. Зростання сталося завдяки віддачі одиниці площі, яка збільшилась на 6,2 ц і становила 27,3 ц.

Виробництво цукрових буряків (фабричних) у порівнянні з попереднім роком збільшилось на 24,1% і становило 21000 ц, при урожайності 131 ц з 1 га (на 41 ц з 1 га менше).

Площа посіву озимих на зерно і зелений корм під урожай 2012р. була більшою минулорічного рівня на 20,4% і становила 3670 га, всі ці площі засіяні озимими на зерно.

Станом на 30 вересня п.р. сільгосппідприємствами (крім малих) виорано на зяб 5321 га, що на 80,7% більше, ніж торік.

Тваринництво. За січень–вересень 2011р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) ^ Коломацького району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби та птиці у живій вазі) 266 ц, молока – 859 ц, яєць – 7,9 тис.шт. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг виробництва м’яса зменшився на 38,7%, молока – на 41,4%, яєць – на 8,1%.

За січень–вересень 2011р. порівняно з аналогічним періодом 2010р. вирощування худоби та птиці у цій категорії господарств зменшилось на 5,8% і склало 556 ц, у т.ч. великої рогатої худоби – на 6,8% (61 ц), свиней – на 4,3% (495 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби свиней на вирощуванні та відгодівлі збільшились на 17,8% і склали 451 г, свиней – на 22,6% (141 г).

Продуктивність корів знизилась на 1579 кг, або на 32,3%, і становила 3304 кг молока; несучість курок-несучок – на 17 шт. (на 36,2%) і склала 30 яєць.

На початок жовтня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 94 голови великої рогатої худоби (з них 25 голів корів), 1142 голови свиней, 107 голів овець, 786 голів птиці. Порівняно до
1 жовтня 2010р. чисельність великої рогатої худоби збільшилась на
41 голову (на 77,4%), птиці – на 69 голів (на 9,6%); разом з тим, поголів’я корів зменшилось на 2 голови (на 7,4%), свиней – на 445 голів (на 28%).

У підприємствах району загальне надходження приплоду телят зменшилось на 69%, поросят – на 23,9% (впродовж січня–вересня народилось телят 13 голів, поросят – 1168 голів). У розрахунку на
100 маток, що були на початок року, вихід телят склав 50 голів (за січень–вересень 2010р. – 62 голови), поросят – 1458 голів (594 голови).

Падіж свиней за січень–вересень звітного року зменшився і склав 4,3% до обороту стада проти 13,1% торік, падіж великої рогатої худоби зріс і склав 0,8% проти 0,6%.

Станом на 1 жовтня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 4,2 тис.ц кормових одиниць, що на 2,5% більше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 8,7 ц корм.од (більше на 22,5%).

^ Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–вересень 2011р. сільськогосподарськими підприємствами Коломацького району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби
(у живій вазі) – 44 т, молока та молочних продуктів – 52 т, зернових та зернобобових культур – 9690 т, насіння соняшнику – 2031 т, сої – 449 т, цукрових буряків (включаючи давальницьку сировину) – 705 т. Порівняно до січня–вересня 2010р. збільшились обсяги продажу цукрових буряків у 7,4 раза, зернових та зернобобових культур – 2,5 раза, сої – на 34,4%. Разом з тим, зменшились обсяги реалізації молока на 24,6%, худоби – на 13,7%, насіння соняшнику – на 6,4%.

Середні ціни реалізації молока у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 35,9% і склали 2625 грн. за т, насіння соняшнику – на 22,3% (3618,2 грн. за т), сої – на 20,4% (3109,6 грн. за т), цукрових буряків – на 8,7% (373,2 грн. за т), худоби – на 0,1% (8877,3 грн. за т). Водночас, ціна реалізації зернових знизилась на 2,5% (1361,2 грн. за т).

У структурі реалізації аграрної продукції за напрямками збуту питома вага комерційних каналів становила 96,1%, видачі пайовикам – 3,2%, населення – 0,7%.


ТРАНСПОРТ


Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів підприємців – фізичних осіб) склав
8,2 тис. тонн, що більше, ніж за відповідний період минулого року на 0,5%. Вантажообіг становив 1813,6 тис.ткм, що на 2,2% менше. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

На сьогодні в районі не зареєстровані перевізники (юридичні та фізичні особи), які виконують пасажирські маршрутні перевезення.


^ НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ


За січень–серпень 2011р. по підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 98,6 тис.грн. і зменшився на 70,5% в порівнянні з відповідним періодом попереднього року (у фактичних цінах).

Населенню реалізовано послуг на 88,2 тис.грн., що складає 89,5% до загального обсягу.


^ Доходи населення


Заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками підприємств, установ та організацій Коломацького району станом на
1 вересня 2011р. не було.

За січень–серпень 2011р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 168 сімей, з них у міських поселеннях – 71 сім’я (42,3%). Призначені субсидії на суму 2678 грн. 164 сім’ям, що становило 97,6% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.

Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у серпні по району склала 4,0 грн.

У серпні 146 сімей отримали державну допомогу у вигляді субсидій.

За січень–серпень 2011р. сім’ї отримали субсидії на суму 200465 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 148590 грн. (74,1%).

Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець серпня склала 85027 грн.

За січень–серпень 2011р. до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива звернулися 177 сімей, з них
103 сім’ї проживає у сільській місцевості.

Призначено субсидій 154 сім’ям (87,0%) на загальну суму 100164 грн.

Середній розмір призначених населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива однією сім’єю по району за серпень становила 245,0 грн.

Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за січень–серпень в районі отримали 87 сімей на загальну суму 58844 грн.

Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець серпня склала 41320 грн.

Рівень сплати населенням району житлово-комунальних послуг з початку року склав 123,7%, проти 105,4% по області. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП у % до суми заборгованості на початок звітного року по району склав 5,2%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у серпні 2011р. порівняно з липнем на 7,8%, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 0,1 місяця.


^ Ринок праці


За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 вересня 2011р. перебувало
185 безробітних, що на 42,3% більше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць зменшився на 0,5 в.п. і на 1 вересня 2011р становив 4,6%.


^ ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ


На 1 вересня 2011р. у Коломацькому районі, за оцінкою, проживало 7635 осіб. Упродовж січня–серпня 2011р. чисельність населення зменшилася на 64 особи, що в розрахунку на 1000 населення складало 12,5 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного (52 особи) та міграційного (12 осіб) скорочень.

Порівняно з січнем–серпнем 2010р., обсяг природного скорочення зменшився на 6 осіб, або з 11,1 до 10,1 осіб на 1000 населення.

Природний рух населення у січні–серпні 2011р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності, а також суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих припадало 49 дітей, які народилися живими.

Усього1

Січень–липень 2011р. у % до січня–серпня 2010р.

На 1000 наявного населення2

січень–серпень 2011р.

січень–серпень 2010р.

січень–серпень 2011р.

січень–серпень 2010р.Кількість народжених живими, осіб

50

52

96,2

9,8

10,0

Кількість померлих, осіб

102

110

92,7

19,9

21,2

Природне скорочення населення, осіб

52

58

89,7

10,1

11,2

Кількість шлюбів, одиниць

13

9

144,4

2,5

1,7

Кількість розлучень, одиниць

2

13

х

0,4

2,5


_____________

Тут і далі за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану. Інформація щодо кількості розлучень з липня 2010р. наведена без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI).

2 Тут і далі по розділу показники наводяться в розрахунку за рік.


За січень–серпень 2011р. відмічалось зменшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 50 осіб, що на 2 особи
(на 3,8%) менше, ніж за січень–серпень 2010р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–серпнем 2010р., зменшився з 10,0 до 9,8 осіб на 1000 населення.

У січні–серпні 2011р. рівень народжуваності в міських поселеннях був меншим, ніж в сільській місцевості (9,6‰ проти 9,9‰).

У січні–серпні 2011р. в районі померло 102 особи, у тому числі
1 дитина у віці до 1 року. Порівняно з січнем–серпнем 2010р. кількість померлих в районі зменшилась на 8 осіб (на 7,3%), рівень смертності зменшився з 21,2 до 19,9 померлих на 1000 населення.

У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності вище, ніж у сільській місцевості – 22,8‰ проти 17,8‰.

За січень–серпень 2011р. було зареєстровано 13 шлюбів, що на
4 шлюби (на 44,4%) більше, ніж за січень–серпень 2010р. Інтенсивність укладання шлюбів збільшилась, порівняно з січнем–серпнем 2010р., з 1,7 до 2,5 одиниць на 1000 населення.

У січні–серпні 2011р. в районі зареєстровано 2 розлучення, показник розлучень складав 0,4 одиниць на 1000 населення.

За січень–серпень 2011р. у район прибула 31 особа, вибуло 43 особи, сальдо міграції було від’ємним – 12 осіб. У порівнянні з січнем–серпнем 2010р., кількість прибулих та вибулих зменшилась, відповідно, на 56 осіб (на 64,4%) та 10 осіб (на 18,9%).


^ Криміногенна ситуація


За адміністративними даними органів внутрішніх справ, прокуратури протягом січня–вересня п.р. у районі зареєстровано
56 злочинів, їх кількість порівняно з відповідним періодом 2010р. зменшилась на 1,8%. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складали 46,4%, їх кількість порівняно з січнем–вереснем 2010р. збільшилась на 23,8%.


В.о. начальника Головного

управління статистики О.Г.Мамонтова

Надсилається

електронною поштоюЗ М І С Т


Стор.


Основні показники соціально-економічного розвитку

Коломацького району….………………………………………………..

3Товарні ринки……………………………………………………………..

4Сільське господарство …………………………………………………....

4Транспорт.....................................................................................................

6Нефінансові послуги……………………………………………………

6Доходи населення…………………………………………………………

6Ринок праці………………………………………………………………...

7Демографічна ситуація…………………………………............................

7Криміногенна ситуація……………………………………………………

9
Вих. 40-18/207-16 19.10.2011


Державний комітет статистики України

Головне управління статистики у Харківській області


Про соціально-економічне становище Коломацького району

за січень–вересень 2011 року


Відповідальна за випуск М.O. Григорчук

еще рефераты
Еще работы по разное