Реферат: Основні показники рівня життя населення


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯПоказники

2011 рік

січень

лютий

березень

Індекс споживчих цін (у відсотках до попереднього місяця)

101,0

100,9

101,4

Наявний доход у розрахунку на одну особу, грн.

18347,0

(дані за

2010 рік)

-

-

Заробітна плата, грн.

2297

2338

2531

^ Мінімальна заробітна плата, грн.

941

941

941

Середній розмір пенсії разом із цільовою грошовою допомогою станом на 1 число кожного кварталу, грн. (форма № 5-ПФ – квартальна)

1151,93

(станом

на

01.01.2011)

1151,931177,96

(станом

на

01.04.2011)


Мінімальний розмір допомоги по безробіттю, грн.


- для застрахованих осіб, у яких розмір виплат залежить від страхового стажу


- іншим застрахованим та незастрахованим особам714


510
714


510
714


510


^ Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, грн. :


для працездатних осіб
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів


197,61


562,5

197,61


562,5

197,61


562,5^ П


рожитковий мінімум (ПМ) в середньому на одну особу в місяць, грн.


у тому числі :


894


894


894

ПМ для працездатних осіб, грн.

941

941

941

ПМ для осіб, які втратили працездатність, грн.

750

750

750^ ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯРеальний наявний доход, визначений з урахуванням цінового фактору, за 2010 рік збільшився на 23,1 відс. порівняно з попереднім роком

За даними Держстату України за 2010 рік номінальні доходи населення склали 1101,0 млрд. грн., що на 23,1 відс. більше порівняно з попереднім роком. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання

товарів та послуг, збільшився на 27,1 відс., а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору – на 16,2 відсотка.


Доходи та витрати населення за 2010 рік характеризуються такими даними:

2010 рік

млн. грн.

відсотків до 2009 року
Доходи-всьогоЗаробітна плата

Прибуток та змішаний доход

Доходи від власності (одержані)

Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

в тому числі:

соціальні допомоги

інші поточні трансферти

соціальні трансферти в натурі

1101015


459153

161214

56958


423690


237776

32927

152987

123,1


125,7

124,2

164,4


116,2


116,5

99,8

120,0
^ Витрати та заощадження – всьогоПридбання товарів та послуг

Доходи від власності (сплачені)

Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

в тому числі:

поточні податки на доходи, майно тощо

внески на соціальне страхування

інші поточні трансферти

Нагромадження нефінансових активів

Приріст фінансових активів

з них:

приріст грошових вкладів та

заощаджень в цінних паперах

заощадження в іноземній валюті

позики, одержані за виключенням погашених (-)
^ Наявний доход
Заощадження
Наявний доход на одну особу, грн.1101015


838220

30182


76255


52329

13788

10138

23054

133304


82982

78583


-31677


841591

156358

18347,0


123,1


118,2

79,8


113,7


115,3

116,9

102,5

219,7

190,8


х

103,6


х


127,1

194,5

127,6
Питома вага заробітної плати в структурі доходів населення за 2010 рік становила 41,7 відсотка.

Частка доходів у виді прибутку та змішаного доходу в структурі доходів населення складає 14,6 відс.; доходів від власності, одержаних – 5,2 відс.; соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів – 38,5 відс. (додаток 1).Наявний доход у розрахунку на одну особу за 2010 рік становив 18347,0 грн., що на 27,6 відс. більше ніж у попередньому році.


^ ЗАРОБІТНА ПЛАТАСередньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-березень 2011 року зросла на 19,9 відс. по відношенню до відповідного періоду 2010 року і становила 2389 грн.


За даними Держстату України середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-березень 2011 року становила 2389 грн., що на 19,9 відс. більше ніж у відповідному періоді 2010 року. Найнижчим рівень середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за цей період був у працівників, зайнятих рибальством та

рибництвом – 1274 грн. (53,3 відс. до середнього рівня по економіці), а найвищим – у працівників, зайнятих фінансовою діяльністю – 5076 грн. (212,5 відс.).

У промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-березень 2011 року у порівнянні з відповідним періодом 2010 року зросла на 23,9 відс. і склала 2863 гривень.

Серед областей найнижчим її рівень за цей час був у Тернопільській області – 1670 грн. (69,9 відс. до середнього рівня по економіці), найвищим – у Донецькій області – 2794 грн. (117,0 відс.). У м. Києві – 3640 грн. (152,4 відс.).

За січень-березень 2011 року індекс реальної заробітної плати по відношенню до відповідного періоду попереднього року становив 111,1 відсотка.

У березні 2011 року заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності становила 2531 грн., що на 8,3 відс. більше ніж у лютому і на 20,0 відс. більше ніж у відповідному місяці 2010 року (у промисловості заробітна плата працівників становила 3095 грн., або 123,4 відс. в порівнянні з березнем 2010 року).

Найнижчим рівень заробітної плати за видами економічної діяльності у березні 2011 року був у працівників, зайнятих рибальством та рибництвом – 50,5 відс. до середнього рівня заробітної плати по країні. Також низький рівень заробітної плати мали працівники підприємств сільського господарства, мисливства – 61,6 відс., працівники закладів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 65,2 відс., працівники готелів та ресторанів – 67,4 відсотка.

Коефіцієнт співвідношення між найвищим та найнижчим рівнями заробітної
плати по видах економічної діяльності у березні 2011 року становив 4,1 рази (у працівників зайнятих фінансовою діяльністю - 5283 грн. або 208,7 відс. до середнього рівня по економіці; у працівників, зайнятих рибальством та рибництвом – 1280 грн., або 50,5 відс. до середнього рівня по економіці).
На міжрегіональному рівні найнижча заробітна плата у березні 2011 року була у працівників Тернопільської області (1735 грн.), а найвища – у працівників Донецької області (2966 грн.). У м. Києві – 3894 гривень.

Індекс реальної заробітної плати у березні 2011 року по відношенню до лютого становив 106,6 відс., а в порівнянні з березнем 2010 року - 111,3 відс. (додаток 2).

Серед 10 млн. працівників, яким оплачено 50 відсотків і більше робочого часу, встановленого на березень 2011 р., 0,8 млн. (7,7 відс.) отримували заробітну плату у межах встановленої мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (941 грн.) (додаток 3).


^ Розподіл кількості працівників за розмірами

заробітної плати, нарахованої за березень 2010 року
^ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За даними Пенсійного фонду України (Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 01.04.2011 р., форма № 5-ПФ квартальна) середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 квітня 2011 р. становив
1177,96 грн., що на 2,3 відс. більше від розміру середньої пенсії станом на 1 січня 2011 року (додаток 4).


^ ЦІНИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

За період з початку року індекс споживчих цін становив 104,7 відсотка

Індекс на споживчі товари та послуги за даними Держстату України у квітні 2011 року склав 101,3 відсотка.
Квітень 2011 року

(у відсотках до грудня

2010 року)

Довідково:

Квітень 2010 року

(у відсотках до грудня

2009 року)

Індекс споживчих цін

104,7

104,4З початку року зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої (на 5,0 відс.), алкогольні напої та тютюнові вироби (на 4,0 відс.), житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 9,2 відс.), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 1,1 відс.), охорону здоров’я (на 2,6 відс.), транспорт (на 13,1 відс.), відпочинок і культуру (на 1,5 відс.), освіту (на 1,3 відс.), ресторани та готелі (на 2,9 відс.).

Знизились ціни на одяг і взуття (на 0,1 відс.), різні товари та послуги (на 0,1 відс.), тарифи на зв’язок знизились (на 0,3 відс.). Інформація щодо індексів споживчих цін наведена у додатках 5, 6.


^ ВИТРАТИ І РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

(за даними Держкомстату України щодо витрат і ресурсів

домогосподарств України за 9 місяців 2010 року)


Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства за 9 місяців 2010 р. склали 3308 гривень. Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 3440 грн., сільське – 3012 гривень. У середньому на одного члена домогосподарства загальні доходи становили 1277 грн. на місяць, у міських домогосподарствах – 1354 грн., у сільських – 1112 гривень.

Частка населення із середньодушовими загальними доходами в місяць нижче прожиткового мінімуму збільшилась порівняно з січнем-вереснем 2009 р. у 1,5 раза і склала 24 відсотка.

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства за 9 місяців 2010 р. склали 3013 грн., що на 11 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2009 року. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 3150 грн., сільське – 2706 гривень. В середньому на одного члена домогосподарства сукупні витрати становили 1163 грн. на місяць, у міських домогосподарствах – 1240 грн., у сільських – 999 гривень.

В структурі споживчих сукупних витрат (89,5 відс. сукупних витрат) питома вага продовольчих товарів за 9 місяців 2010 р. склала 54,8 відсотка.Вартість харчування за 9 місяців 2010 р. становила в середньому на одну особу 20 грн. на добу проти 18 грн. за 9 місяців 2009 року.

Відбулися деякі зміни у структурі харчування: збільшилося споживання в домогосподарствах м’яса, м’ясопродуктів – на 6 відс. та фруктів, ягід, горіхів і винограду – на 3 відсотка. Скоротилося споживання цукру – на 9 відс., риби і рибопродуктів – на 6 відс., олії та інших рослинних жирів, картоплі, овочів і баштанних – відповідно на 5 відс. кожного, молока і молочних продуктів – на 3 відс. Залишилося на рівні 9 місяців 2009 р. споживання яєць та хліба і хлібних продуктів.


^ Споживання продуктів харчування в домогосподарствах


(в середньому за місяць в

розрахунку на одну особу, кг)
9 місяців 2009 р.

9 місяців 2010 р.

Всі домогосподар

ства

у тому числі проживають

Всі домогосподар

ства

у тому числі проживають

у міських поселеннях

у сільській місцевості

у міських поселеннях

у сільській місцевості

М’ясо і м’ясопродукти

4,7

5,1

3,9

5,0

5,4

4,1

Молоко і молочні продукти

19,8

19,6

20,4

19,2

18,9

19,7

Яйця, штук

20

21

19

20

21

19

Риба і рибопродукти

1,8

1,9

1,6

1,7

1,8

1,6

Цукор

3,4

3,2

3,6

3,1

2,9

3,3

Олія та інші рослинні жири

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

Картопля

8,0

6,9

10,2

7,6

6,6

9,9

Овочі і баштанні

10,8

11,0

10,5

10,3

10,2

10,3

Фрукти, ягоди,

горіхи, виноград

3,4

4,2

2,1

3,5

4,3

2,2

Хліб і хлібні продукти

9,3

8,5

10,9

9,3

8,5

11,0


Сільські домогосподарства витрачали на харчування більшу частину сукупних витрат, ніж міські (відповідно 57 відс. проти 52 відс.). При цьому сільські жителі споживали більше: картоплі – в 1,5 раза, хліба та хлібних продуктів – в 1,3 раза, цукру – на 14 відс., молока і молочних продуктів – на 4 відс., овочів і баштанних – на 1 відсоток.

У структурі сукупних витрат оплата житла, комунальних продуктів та послуг (з урахуванням суми безготівкових пільг та субсидій) становила 7 відс., або 218 грн. на місяць (за 9 місяців 2009 р. – 8 відс. або 204 грн.). Міське домогосподарство на такі цілі в середньому щомісяця витрачало 262 грн., сільське – 122 гривні.

Свої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. Середньомісячні сукупні ресурси одного пересічного домогосподарства за 9 місяців 2010 р. склали 3408 грн., міського – 3548 грн., сільського – 3094 грн. і зросли порівняно з відповідним періодом 2009 р. у цілому по Україні та у міських поселеннях відповідно на 14 відс., у сільській місцевості – на 15 відсотків. У середньому на одного члена домогосподарства сукупні ресурси становили відповідно 1316 грн., 1397 грн. та 1142 гривень.

Частка грошових доходів у структурі сукупних ресурсів домогосподарств збільшилась порівняно з січнем-вереснем 2009 р. на 1,7 в.п. і становила 90 відсотків. У міських домогосподарствах вона збільшилась на 2 в.п., у сільських – на 1,1 в.п. і становила відповідно 93 відс. та 83 відсотка.

Більше половини сукупних ресурсів домогосподарств складали доходи від зайнятості, частка яких порівняно з січнем-вереснем 2009 р. збільшилася на 1,2 в.п., в основному за рахунок зростання з 5 відс. до 6 відс. частки доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості.

Пенсії, стипендії та соціальні допомоги (включаючи готівкові та безготівкові пільги та субсидії) становили більше чверті сукупних ресурсів пересічного домогосподарства, доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель – 8 відсотків.


Значні розбіжності мали структури формування сукупних ресурсів міських та сільських домогосподарств.

Доходи від зайнятості становили 60 відс. сукупних ресурсів міських домогосподарств (їх частка порівняно з січнем-вереснем 2009 р. збільшилася на 1,9 в.п.), чверть – пенсії, стипендії та соціальні допомоги, надані готівкою, 2 відс. – доходи від особистого підсобного господарства (їх частки залишилися на рівні 9 місяців 2009 р.).

У структурі сукупних ресурсів сільських домогосподарств частка доходів від зайнятості становила 37 відс., що на 1,1 в.п. менше, ніж у січні-вересні 2009 року. Суттєвим джерелом надходжень продовжували залишатись пенсії, стипендії та соціальні допомоги, надані готівкою, частка яких становила 29 відс. (за 9 місяців 2009 р. – 28 відс.). Частка доходів від особистого підсобного господарства та від самозаготівель у цій групі домогосподарств збільшилася на 2 в.п. і склала 24 відс. сукупних ресурсів сільських домогосподарств.


^ ПОКАЗНИКИ БІДНОСТІ


За даними обстеження умов життя домогосподарств за 9 місяців 2010 р. відповідно до прийнятого критерію (75 відсотків медіанного значення сукупних еквівалентних витрат населення країни) рівень бідності знизився на 1,5 в.п. порівняно з відповідним періодом 2009 р. і становив 25,1 відсотка. При цьому, межа бідності становила 921 грн. на місяць і перевищила значення межі бідності за 9 місяців 2009 р. на 110 гривень.

Глибина бідності за 9 місяців 2010 р. зменшилась на 1,4 в.п. і становила 21,3 відсотка.

На регіональному рівні високий рівень бідності зафіксовано у Волинській (44,0 відс), Житомирській (41,7 відс.), Кіровоградській (40,8 відс.), Херсонській (40,5 відс.), Тернопільській (39,4 відс.), Рівненській (31,8 відс.) областях.

Найкраща ситуація за рівнем бідності за 9 місяців 2010 р. склалася в м. Києві, де значення показника становить 9,2 відсотка. Також низьке значення показника спостерігалось у Черкаській (14,0 відс.), Київській (18,9 відс.), Запорізькій та Харківській (19,1 відс.), Чернігівській (19,3 відс.), Миколаївській (20,0 відс.) областях (додаток 7).


ВИСНОВОК


За 2010 рік в порівнянні з попереднім роком:

номінальні доходи населення зросли на 23,1 відсотка;

реальний наявний доход збільшився на 16,2 відсотка;

наявний доход у розрахунку на одну особу збільшився на 27,6 відсотка.


За січень-березень 2011 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року:

середньомісячна заробітна плата зросла на 19,9 відсотка;

реальна заробітна плата збільшилась на 11,1 відсотка.


За березень 2011 року в порівнянні з лютим:

номінальна заробітна плата зросла на 8,3 відсотка;

реальна заробітна плата збільшилась на 6,6 відсотка.


Індекс споживчих цін у квітні за період з початку року становив 104,7 відсотка.

За квітень 2011 року індекс споживчих цін становив 101,3 відсотка.
еще рефераты
Еще работы по разное