Реферат: Держкомстат Головне управління статистики у м. КиєвіЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

у м.Києві


11.03.2011 № 71


^ Витрати і ресурси домогосподарств м.Києва

у ІІІ кварталі 2010 року

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)


Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства м.Києва у IІI кварталі 2010р. склали 5530,7 грн. проти 3560,0 грн. по Україні. У середньому на одного члена домогосподарства загальні доходи становили 2152,0 грн. на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів однієї особи в 2,6 раза перевищив рівень встановленого на цей період прожиткового мінімуму (843 грн.).

Співвідношення загальних доходів 10% найбільш та найменш забезпеченого населення України становило 5,9 раза (Додаток 1). Мінімальний рівень загальних доходів серед 10% найбільш забезпеченого населення перевищував максимальний серед 10% найменш забезпеченого населення України у 3,8 раза. Найбільш заможні 20% населення отримували 37,6% усіх загальних доходів.

^ Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства м.Києва у III кварталі 2010р. склали 4723,6 грн., що на 8,4% більше ніж у відповідному періоді 2009р. В середньому на одного члена домогосподарства сукупні витрати становили 1838,0 грн. проти 1702,8 грн. у ІII кварталі 2009р. та 1207,7 грн. по Україні.

Серед усіх сукупних витрат домогосподарств 87,0% направлялося на споживчі цілі (у IIІ кварталі 2009р. – 88,4%).

Найбільшу частку сукупних витрат (41,0%) домогосподарства направляли на харчування (включаючи харчування поза домом). В порівнянні з IIІ кварталом 2009р. частка цих витрат зменшилась на 0,8 в.п.

На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг (за виключенням витрат на харчування поза домом) домогосподарства направляли 43,2% усіх сукупних витрат (на 0,7 в.п. менше, ніж у липні–вересні 2009р.)


^ Структура сукупних витрат домогосподарств
______________

* Включаючи харчування поза домом.

** Без вартості харчування поза домом.


Частки сукупних витрат домогосподарств на алкогольні напої та тютюнові вироби становили, відповідно, по 1,4% кожна, у III кварталі 2009р. – 1,5% та 1,2%.

Частка сукупних витрат на допомогу родичам та іншим особам, купівлю акцій, сертифікатів, вклади до банків, на будівництво і капітальний ремонт житла та інші напрями використання ресурсів домогосподарств збільшилась на 1,4 в.п. і склала 13,0% (Додаток 2).

Вартість харчування у IIІ кварталі 2010р. становила в середньому на одну особу 24,7 грн. на добу проти 23,3 грн. у III кварталі 2009 року та 19,9 грн. по Україні.

У липні-вересні 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. відбулися значні зміни у структурі харчування. Збільшилось споживання у домогосподарствах фруктів і ягід – на 1,9%. Скоротилося споживання олії та інших рослинних жирів – на 11,8%, риби і рибопродуктів – на 11,1%, картоплі – на 10,8%, цукру – на 10,0%, яєць – на 9,5% молока і молочних продуктів – на 9,2%, овочів і баштанних – на 8,7%, хліба і хлібних продуктів – на 7,4%, м’яса і м’ясопродуктів – на 6,8%.

Частка сукупних витрат на купівлю непродовольчих товарів та послуг (за виключенням витрат на харчування поза домом) зменшилась проти липня-вересня 2009р. на 0,7 в.п. і склала 43,2%. Пересічне домогосподарство м.Києва у III кварталі 2010р. витрачало на житло, воду, електроенергію, газ, інші види палива – 10,1% всіх сукупних витрат, на транспорт – 6,9%, оновлення гардеробу – 5,0%, на охорону здоров’я (медикаменти та медичні послуги) – 4,7%, на ресторани та готелі – 4,0%, на зв’язок – 3,3%, на відпочинок і культуру – 3,0%, на різні товари та послуги – 2,4%, на освіту – 2,1%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 1,7%.


^ Споживання продуктів харчування в середньому

за місяць у розрахунку на одну особу
_____________

* Включаючи цукор, використаний на кондитерські вироби, та мед.


У структурі сукупних витрат домогосподарств витрати, пов’язані з оплатою житла, комунальних продуктів та послуг (з урахуванням суми пільг та субсидій), зменшились у порівнянні з відповідним періодом 2009р. на 1,1 в.п. і становили 8,2%, у т. ч. частка пільг та субсидій (готівкових та безготівкових) зменшилась на 0,2 в.п. і становила 0,5%.

^ Середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства у порівнянні з ІII кварталом 2009р. збільшились в 1,2 раза і склали
5877,2 грн. (Додаток 3). В середньому на одного члена домогосподарства сукупні ресурси становили 2286,9 грн. проти 1845,2 грн. у IIІ кварталі 2009р. та 1418,6 грн. по Україні.

Відбулися зміни у структурі формування ресурсів домогосподарств м.Києва. Зменшилася частка грошових доходів у структурі сукупних ресурсів з 94,2% у липні–вересні 2009р. до 91,7% у відповідному періоді 2010р.


^ Структура сукупних ресурсів домогосподарств_____________

* Оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості.

** Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг,

електроенергії та палива, на оплату товарів і послуг з охорони здоров’я,

туристичних послуг, на оплату послуг транспорту, зв’язку.


У III кварталі 2010р. основним джерелом надходження ресурсів домогосподарств залишилась оплата праці, частка якої становила 60,1% усіх сукупних ресурсів. У порівнянні з аналогічним періодом 2009р. збільшилась частка інших надходжень – на 1,9 в.п., пенсій, стипендій, допомог – на 1,3 в.п., зменшилась частка доходів від зайнятості – на
2,0 в.п., допомог від родичів та інших осіб – на 1,1 в.п., пільг та субсидій – на 0,1 в.п.


Додатки: на 3-х аркушах


Начальник Головного управління Р.Г. Віленчук


Довідки за телефоном: (044) 486-68-69

Веб-сайт Головного управління статистики у м. Києві: http://gorstat.kiev.ukrstat.gov.ua

© Головне управління статистики у м. Києві, 2011

Додаток 1

^ Розподіл загальних доходів за децильними
(10%-ми) групами населення у ІII кварталі 2010 року*


(відсотків)
Всі
домогосподарства

^ Загальні доходи – всього

100,0

у т.ч. за децильними (10%-ми) групами населення за рівнем середньодушових загальних доходів
перша (з найменшими доходами)

4,0

друга

5,5

третя

6,4

четверта

7,3

п’ята

8,2

шоста

9,1

сьома

10,2

восьма

11,7

дев’ята

14,1

десята (з найбільшими доходами)

23,5

Коефіцієнт концентрації
(індекс Джині)

0,271

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

3,8

Співвідношення загальних доходів 10% найбільш та найменш забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

5,9*Через відсутність регіонального розрізу наведено дані по Україні.

Додаток 2

^ Сукупні витрати домогосподарств м.Києва


(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
IІI квартал

2009 року

ІII квартал

2010 року

сума, грн.

%

сума, грн.

%

Продукти харчування

1661,05

38,1

1813,11

38,3

Алкогольні напої

67,77

1,5

70,21

1,4

Тютюнові вироби

51,94

1,2

64,69

1,4

Одяг та взуття

180,56

4,1

233,65

5,0

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива

^ Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг

з них сума пільг та субсидій


482,29


405,66

30,81


11,1


9,3

0,7


477,68


386,37

23,82


10,1


8,2

0,5

Предмети домашнього вжитку,

побутова техніка та поточне

утримання житла159,533,778,041,7

Охорона здоров'я

з них сума пільг та дотацій на товари і послуги з охорони здоров'я

128,36


15,37

2,9


0,4

221,19


38,81

4,7


0,8

Транспорт

з них сума пільг на проїзд в транспорті

266,21

19,44

6,1

0,4

326,11

21,04

6,9

0,4

Зв'язок

з них сума пільг на оплату телефону

157,08

1,29

3,6

0,0

155,57

0,89

3,3

0,0

Відпочинок і культура

з них сума пільг на оплату туристичних

послуг

167,51


0,00

3,8


0,0

142,36


0,00

3,0


0,0

Освіта

98,41

2,3

97,48

2,1

Ресторани та готелі

з них

харчування поза домом

витрати на оплату путівок на бази відпочинку тощо

з них пільги безготівкові на оплату путівок на бази відпочинку тощо

318,92


164,64


74,11


8,93

7,3


3,7


1,7


0,2

316,16


130,71


65,29


1,47

6,7


2,7


1,4


0,0

Різні товари та послуги

115,78

2,7

114,64

2,4

^ Споживчі сукупні витрати

3855,41

88,4

4110,89

87,0

Розподіл споживчих сукупних витрат:

продовольчі товари

1780,76

40,8

1948,01

41,1

непродовольчі товари

763,24

17,5

872,98

18,6

послуги

^ Довідково: витрати на продовольчі товари та харчування поза домом

1311,41


1945,40

30,1


44,5

1289,90


2078,72

27,3


43,8

^ Неспоживчі сукупні витрати ( допомога родичам, іншим особам, купівля акцій, нерухомості, будівництво, капремонт, вклади до банків, інші витрати )

503,80

11,6

612,67

13,0

Всього сукупних витрат

4359,21

100,0

4723,56

100,0

Середній розмір домогосподарства (осіб)

2,56

Х

2,57

Х

Додаток 3


^ Сукупні ресурси домогосподарств м.Києва


(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
IІI квартал

2009 року

IIІ квартал

2010 року

сума, грн.

%

сума, грн.

%

^ Всього сукупних ресурсів

у тому числі:

Загальні доходи

Грошові доходи

4723,72


4583,92

4450,00

100,0


97,0

94,2

5877,21


5530,70

5391,44

100,0


94,1

91,7

Оплата праці

3108,65

65,8

3533,25

60,1

Доходи від підприємницької діяльності

та самозайнятості


218,28


4,6


487,14


8,3

Доходи від продажу

сільськогосподарської продукції


0,55


0,0


0,00


0,0

Пенсії, стипендії, допомоги та субсидії,

надані готівкою


739,12


15,6


990,53


16,9

Грошова допомога від родичів та інших

осіб


275,64


5,8


293,55


5,0

Інші грошові доходи

107,76

2,4

86,97

1,4

^ Негрошові доходи

133,92

2,8

139,26

2,4

Вартість спожитої продукції, отриманої

з особистого підсобного господарства та

від самозаготівель4,460,13,390,1

Пільги та субсидії безготівкові на оплату

житлово-комунальних послуг,

електроенергії та палива30,810,723,820,4

Пільги безготівкові на оплату товарів та

послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо24,300,540,280,7

Пільги безготівкові на оплату

послуг транспорту, зв'язку


20,73


0,4


21,93


0,4

Грошова оцінка допомоги від родичів та

інших осіб продовольчими товарами


53,62


1,1


49,84


0,8

Використання заощаджень, позики,

повернені домогосподарству борги


139,80


3,0


346,51


5,9

Довідково:

Середній розмір домогосподарства (осіб)

2,56

Х

2,57

Х^ Методологічні пояснення:

Загальні доходи – це сума грошових та натуральних (в грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами домогосподарства у вигляді оплати праці (за виключенням прибуткового податку та обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, худоби, продукції особистого підсобного господарства та продуктів, отриманих в порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог, пільг та субсидій, грошових допомог від родичів та інших осіб, а також вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства (за винятком поточних витрат на її виробництво), в порядку самозаготівель, вартості подарованих родичами та іншими особами продуктів харчування та інших грошових та негрошових доходів.

^ Сукупні ресурси домогосподарств включають грошові доходи, вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства (за винятком поточних витрат на її виробництво), в порядку самозаготівель та подарованої родичами та іншими особами, суму пільг та субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, вартість отриманих безготівкових пільг та субсидій, суми використаних заощаджень, приросту в обстежуваному періоді позик, кредитів, боргів, узятих домогосподарством, а також – повернених домогосподарству.

^ Сукупні витрати складаються з грошових витрат (у т.ч. – на придбання товарів та послуг), вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, від самозаготівель та в подарунок від інших домогосподарств, вартості продукції, подарованої родичам та іншим особам, суми безготівкових пільг та субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, суми безготівкових пільг на оплату санаторно-курортних путівок, на купівлю ліків, лікування, зубопротезування тощо, на оплату послуг транспорту та зв’язку.

еще рефераты
Еще работы по разное