Реферат: Впровадження інформаційних технологій в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня Захлюпаний Володимир директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня


- -

Впровадження інформаційних технологій
в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня


Захлюпаний Володимир

директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня

Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва.

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.

Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку дітей. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За комп’ютерами - майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем. Звичайно, труднощів на цьому шляху більш, ніж достатньо. Значною перешкодою, зокрема, можна назвати недостатнє (або навіть нульове) фінансування розвитку комп’ютерних технологій у наших школах, а ці технології надзвичайно дорогі (вартість комп’ютерів, їх модернізація, обслуговування, мережа, придбання програмного забезпечення, підключення до мережі Інтернет); вони потребують високого фахового рівня вчителів, відповідної підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

Якими взагалі можуть бути напрямки застосування комп’ютерних технологій в сучасній школі? Якщо трохи дати волю фантазії, то можна уявити, що в кожній школі з’явилося по два-три комп’ютерних класи, що вони об’єднані в локальну мережу, під’єднані до Інтернету; що, крім цього, є комп’ютерні комплекти з повним набором периферії (принтер, сканер і т.п.) у адміністраторів школи, що на кожному вчительському місці - комп’ютер з можливістю проектування на екран. У названих умовах модель використання комп’ютерних технологій може бути такою:

ведення і оформлення внутрішкільної документації;

складання розкладу уроків;

створення і використання бази даних учителів та учнів школи;

моніторинг діяльності вчителів;

оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних телеконференцій, віртуальних нарад, передачі термінової інформації на екрани вчительських машин;

пошук і збір інформації за допомогою Internet (від нормативно-правової до придбання підручників);

використання електронної пошти для зв’язку, наприклад, з органами управління освіти;

налагодження творчих зв’язків з іншими навчальними закладами, у тому числі і за кордоном;

психологічне тестування працівників школи і дітей.

У навчальній діяльності:

обов’язкове вивчення комп’ютерних та інформаційних технологій;

використання навчальних програм з усіх предметів;

комп’ютерне тестування і контроль знань;

користування каталогами і замовлення книг у публічних бібліотеках через Internet;

використання учнями матеріалів, опублікованих в Internet, для підготовки доповідей та рефератів;

видання методичних розробок, шкільних збірників: альманахів, газет;

користування електронними текстами художніх творів (сумнівно, чи хоч одна шкільна бібліотека зможе видати учням одного класу, наприклад, 30 екземплярів “Чорної Ради” П.Куліша);

використання електронних енциклопедій (“Кирилл и Мефодий”, Britannica, предметні енциклопедії та інші).

Усі перераховані можливості не є фантастикою і можуть уже сьогодні

впроваджуватись у роботу навчальних закладів. Саме таку мету нині ставить перед собою і наша школа.

Об’єктивною реальністю є те, що ми живемо в інформатизованому світі. Тому кожній школі зараз потрібно забезпечити, крім комп’ютеризації навчального процесу, реалізацію цільової програми інформатизації закладу освіти. Таке завдання прагне виконати й адміністрація загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня.

На педагогічну раду для обговорення було винесено питання впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес. З урахуванням фінансових можливостей школи, кадрового забезпечення була прийнята програма впровадження комп’ютерних інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність школи. Виконання програми розраховано на п’ять років, так як її реалізація виконується власними коштами школи.

Дана програма повина забезпечити реалізацію моделі використання комп’ютерних технологій в загальноосвітній школі. Для нашої школи ця модель схематично виглядає так:

Модель застосування комп’ютерних технологій


^ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 м.Ірпеня

ВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


РОБОТА

^ ІНФОРМАЦІЙНО – АНАЛІТИЧНОГО

ЦЕНТРУ


СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ

І Н Т Е Р Н Е ТКолір в схемі означає: напрямки які вже реалізовано, а які встадії підготовки.

Згідно з програмою, в школі проведена модернізація комп’ютерного класу, придбано сучасні комп’ютери, підключено школу до мережі Internet, створено шкільний сайт, випущено електронну газету “Шкільний дзвінок”, придбано програмні засоби для управлінської діяльності, створено інформаційно-аналітичний центр в школі, обладнано мультимедійний клас, створено шкільну мережу: директор – бібліотека – секретар – психолог - мультимедійний клас, а також заплановано ще ряд заходів впровадження нових інформаційних технологій у школі.

Кроком на шляху організаційно-педагогічного забезпечення використання комп’ютерної техніки як засобу підвищення ефективності навчально-виховного та управлінського процесу стало створення шкільних баз даних учнів та вчителів школи, створення технологій, орієнтованих на розв’язання адміністративних проблем, які є специфічними саме для освітнього закладу: систематизація і обробка за допомогою комп’ютера всієї шкільної документації, створення аналітичної бази діяльності навчального закладу (графіки, діаграми, таблиці тощо).

Після виконання такого значного об’єму роботи перед школою відкрився новий простір у використанні сучасних інформаційних технологій.

Школа була підключена до всесвітньої мережі Internet. Вихід в Інтернет дав можливість познайомитися з новими досягненнями науки в сфері комп’ютерних технологій, з досвідом роботи інших шкіл та освітніх закладів нового типу (гімназій, ліцеїв, колегіумів та ін.).

Через електронну пошту Інтернет-можливості дозволили школі мати зв’язок із школами, вищими навчальними закладами, освітянськими організаціями, підприємствами та фірмами. З’явився широкий доступ до матеріалів Всеукраїнських конференцій, документів Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук, до нових цікавих освітянських проектів.

Разом із можливістю вивчати роботу шкіл України з’явилась потреба представлення діяльності і нашого освітнього закладу у всесвітній мережі Інтернет. Так виникла ідея створення свого шкільного сайту. За створення і реалізацію цього проекту довелося взятися мені особисто і як директору школи, і як учителю основ інформатики та обчислювальної техніки.

Матеріали для шкільного сайту добиралися адміністрацією школи, учителями, батьківською громадськістю та учнями. Обговорювалися рубрики, які необхідно було б розмістити на шкільному сайті. Після збору матеріалів почалася кропітка робота щодо створення шкільної Web-сторінки. Понад три місяці ми активно працювали над втіленням цієї ідеї.

Шкільний сайт вийшов досить потужний. Його об’єм - 4,5Мбайт, що складається із 425 файлів. Багато корисної інформації для вчителів, учнів, громадськості розміщено на нашому сайті. Перш за все це представлення роботи школи, тому одна з основних web-сторінок - візитка школи. З неї можна дізнатися про кількісний і якісний склад учителів школи, учнів, про роботу шкільної дитячої організації, матеріальну базу, основні напрямки діяльності школи, соціально-педагогічний паспорт навчального закладу.


Сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня

На нашому сайті є представлення адміністрації та вчителів, а також сторінка історії школи, яка включає в себе більш як 60- річний період життя і розвитку навчального закладу та освіти селища Гостомель з 1835 року до сьогоднішнього дня.

Дуже широко представлена методична робота педагогів школи. Перш за все це представлення предметних методичних об’єднань, кожне з яких має свої особливості та специфіку: гімн, девіз, результативність роботи, штандарт. Можна ознайомитися з проблемними питаннями, над якими працюють учителі, з роботою їх студій, секцій, гуртків.

У розділі “Методична робота” є сторінка, де подані: структура методичної роботи школи; опис методичних кабінетів, матеріали з досвіду роботи методичних об’єднань, творчих і динамічних груп, шкіл ППД.

У школі створені три методичні кабінети: кабінет початкової ланки, для середніх і старших класів та виховної роботи. Шкільний сайт дає детальний опис кожного аспекту методичної діяльності, де також розміщена вся шкільна методична документація: планування, облік та методичні рекомендації.

Позакласна робота на сайті представлена у вигляді опису роботи гуртків, секцій, фотографій дитячої художньої самодіяльності, опису роботи шкільної організації “Краяни”.

Фотографії інтер’єрів навчальних кабінетів, бібліотеки, шкільних майстерень, спортзалів, теплиці, їдальні, тренажерного залу та комп’ютерного класу можна знайти на сторінці “Навчальні кабінети”.

На сторінці “Шкільні музеї” відображена пошуково-краєзнавча робота, представлений історико-краєзнавчий музейний комплекс, у складі якого - музей історії школи та музей селища Гостомель, - а також кімната народознавства.

Найбільш об’ємною є сторінка, яка містить всю шкільну документацію: статут школи, колективну угоду між адміністрацією школи та профспілковим комітетом, правила внутрішкільного розпорядку, посадові обов’язки всіх працівників, план роботи школи, навчальний план, мережу класів, питання рейтингу роботи педагогів школи.

Зі шкільного сайту можна відкрити web-сторінку з матеріалами про рідне селище Гостомель, де розміщена інформація про населення, територію, виконавчу владу, підприємства і організації селища, фотографії визначних місць та краєвидів нашого рідного Гостомеля.

Є також можливість зі шкільного сайту перейти на сайт відділу освіти Ірпінської міської ради, сайт управління освіти Київської обласної держадміністрації, сайт Міністерства освіти і науки України, сайт Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Створення шкільного сайту дало новий поштовх до реалізації інших

цікавих ідей комп’ютеризації навчально-виховного процесу, інформаційно-аналітичної діяльності закладу освіти.

Велика кількість діагностичних матеріалів, створених за допомогою комп’ютера, послужила базою для організації в школі інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи. Це матеріали всіх напрямків роботи школи, які розміщено у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо.

Матеріали інформаційно-аналітичного центру – моніторингового та статистичного характеру. Це дає змогу не спрощувати функції методичних кабінетів школи (що містять матеріали для вчителів початкових класів, учителів 5-11 класів та для класних керівників), а навпаки, доповнити зміст навчально-виховного процесу конкретними статистичними, аналітичними даними про роботу закладу освіти.

Не буду перераховувати всіх матеріалів інформаційно-аналітичного центру, зупинюсь лише на основних, які найчастіше використовуються адміністрацією школи, вчителями при підготовці до педрад, нарад, батьківських зборів тощо.

На турнікетах центру з 1995р. проаналізовані і подані у вигляді діаграм матеріали про кількість учнів та класів школи; наповнюваність класів; повні та неповні сім’ї; склад педагогічних працівників школи; кількість гуртків, які працюють у школі; кількість учнів, що стоять на обліку в кримінальній міліції; кількість учнів, оформлених в інтернат; оздоровлення учнів школи; учні, які мають хронічні захворювання; багатодітні сім’ї, в яких виховуються учні школи; учні, що постраждали від аварії на ЧАЕС та багато багато інших.

Тут графічно представлений такий матеріал: результати учнівських олімпіад з базових дисциплін; кількість учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Київського територіального відділення Малої Академії Наук України; рейтинговий підсумок роботи вчителів, проведений міським відділом освіти.

На стендах центру можна знайти інформацію про фінансово-економічну діяльність школи: платні освітні послуги, позабюджетні надходження, забезпеченість підручниками учнів школи, відвідування шкільної бібліотеки учнями.

У шкільному центрі є велика кількість пам’яток для вчителів, циклограм, структурних схем, питання рейтингу вчителів; представлено планування роботи школи, план проведення атестації, курсової перепідготовки та багато інших матеріалів.

Згодом, у процесі реалізації програми впровадження комп’ютерних технологій, довелось власними зусиллями створювати свої програми, які б могли автоматизувати пошук необхідної інформації. Так була створена база даних учителів школи та база даних учнів школи. Враховуючи, що в школі працює більше ста працівників та навчається більше 1100 учнів, ефективність цих програм стає очевидною.

Поряд із власними програмами широко почали використовувати й інші програмні засоби. Маючи можливість користуватися сканером, робити комп’ютерну верстку та інше, вирішили створити свою шкільну газету, яка б розповсюджувалась не тільки в школі, а й на місцевих підприємствах, серед батьків, громадськості селища. Тому спільно з редакцією міської газети “Ірпінський вісник” почали випуск нашого шкільного видання. Провели конкурс на кращу назву газети. Більшості вчителів та учнів сподобалась назва “Шкільний дзвінок”. Перший випуск “Шкільного дзвінка” вийшов у травні 2001 року. І з того часу всі жителі селища разом із газетою “Ірпінський вісник” одержують і наш “Шкільний дзвінок”, в якому розповідаємо про життя школи, про наші успіхи і проблеми, друкуємо цікаві матеріали, статті і просто шкільні новини. Учні школи беруть інтерв’ю у вчителів, жителів селища, пробують реалізувати свої літературні здібності: друкують власні вірші, нариси, оповідання. Зараз кожен випуск свіжого номера “Шкільного дзвінка” усі чекають з нетерпінням.

Маючи власну газету та вихід в Інтернет, отримали можливість реалізувати ще один інформаційний проект - створення шкільної електронної газети. Електронна версія шкільної газети створювалася за аналогією до шкільного. У ній розміщено статті, замітки, шкільні новини, учнівські інтерв’ю, твори учнів, матеріали рубрик “Наші випускники”, “У світі цікавого” та іншу інформацію. З виходом кожного номера “Шкільного дзвінка” поновлюється і його електронна версія. Тепер матеріали “Шкільного дзвінка” можна прочитати в будь-якому куточку нашої планети.


Електронна газета школи

Наступним кроком виконання програми впровадження комп’ютерних

технологій стала необхідність використання навчальних комп’ютерних програм на уроках. Придбані навчальні комп'ютерні програми з фізики, хімії, астрономії, історії, математики. Уведено посаду лаборанта комп’ютерного класу. А головне - розпочата підготовка вчителів для роботи з комп’ютером, щоб кожен учитель, який хотів би використати комп’ютер для викладання свого предмета, зміг би це зробити.

На базі шкільного комп’ютерного класу організували курси, де 12 учителів школи почали освоювати ПК (персональний комп’ютер). Це тільки початок навчання вчителів основам комп’ютерної грамотності. Але навіть після того, як початкову підготовку вже пройшли 12 учителів школи, все ж рівень уміння педагогів працювати з комп’ютером залишається не високим
( діаграма 1).

І зміни в цьому напрямку потрібні значні, тому що попереду - створення і втілення програми спеціалізації школи, а в такому закладі кожен учитель повинен досконало володіти навичками роботи на комп’ютері.


Д
іаграма 1

Значною проблемою при використанні комп’ютера на уроках є те, що значна більшість комп’ютерних програм з навчальних предметів створені російською мовою. Українських програм поки що мало. Тому потрібно було створювати свої. Разом з учнями школи було розпочато створення власних комп’ютерних програм.

Одна з таких програм, яка вже працює в нашому комп’ютерному класі, – це тестова програма для тематичних атестацій з будь-якого навчального предмета. Програма, написана мовою JavaScript, являє собою тест, до якого входять питання типу radio (вибір правильної відповіді однієї із декількох), питання типу text (введення з клавіатури правильної відповіді), питання типу layer (розміщення в певній послідовності).Учень, виконуючи тест, може обмежуватися вчителем у часі.

Після закінчення тестування програма оцінює роботу учня за 12-бальною шкалою, а також дає можливість проаналізувати правильні і неправильні відповіді; є можливість включити підказки під час розгляду питань, які не були зараховані при тестуванні, тобто за допомогою даної програми можна самостійно займатися вивченням навчального матеріалу.

Програма проста в користуванні, тому її може застосувати вчитель, який має навіть елементарні навички користування комп’ютером. При складанні тестових завдань, написаних мовою VisualBasic була використана форма, за допомогою якої можна створити базу питань, звідки автоматично відбиралися б завдання для проведення тестування.

Чим більшою, об’ємнішою є база, тим менше однакових запитань при повторному виконанні тесту. Порядок запитань при кожному запуску програми різний.


Тести для тематичних атестацій
Форма для створення питаньДана програма створювалась і для того, щоб її можна було використовувати в мережі Інтернет. Є бажання в перспективі проводити дистанційне навчання, і наша тестова програма буде найнеобхіднішою для цього. На сьогодні за допомогою нашої програми створено тести для тематичної атестації з основ інформатики і обчислювальної техніки,української літератури, історії.

Розробляються тести для тематичної атестації з математики, біології, української мови, географії. Планується проведення тематичних атестацій з даних предметів у комп’ютерному класі. Готуючись до заліків, контрольних та самостійних робіт, учні матимуть можливість самостійно працювати з тестовими програмами, виконувати тренувальні види робіт за комп’ютером.

Перспектива використання дистанційної освіти в закладах освіти, у тому числі і в школах, є досить значною. З кожним роком усе більше й більше учнів мають можливість працювати вдома на своїх особистих комп’ютерах, збільшується і кількість учнів, які в домашніх умовах можуть користуватися мережею Інтернет, електронною поштою (діаграма 2). Тому дистанційне навчання в найближчий час буде широко використовуватися в кожній школі.

Діаграма 2А це значить, що потрібно створювати власну шкільну базу з навчальних предметів для спілкування між учителем і учнем, для можливості самостійного вивчення навчального матеріалу через мережу Інтернет. Тому перспективним напрямком роботи є розробка гіпертекстових навчальних курсів. У школі вже розпочато розроблення за допомогою програми PowerPoint таких програмних засобів з курсу інформатики, як: “Знайомство з Word”, “Робота з Excel”, “Мова розмітки гіпертексту – HTML”, “Глобальна мережа Інтернет”, “OC Windows” та інші. З інших навчальних предметів теж планується розробити окремі навчальні курси для індивідуальної та групової роботи учнів.

Можливості дистанційної освіти дозволять істотно спростити завдання проведення лабораторного практикуму за рахунок використання мультимедіа-технологій, імітаційного моделювання і т.п. Віртуальна реальність дозволяє продемонструвати учням явища, які у звичайних умовах показати дуже складно чи взагалі неможливо. Для роботи з такими мультимедійними програмами в школі плануємо створена аудиторія, де можна було б за допомогою комп’ютера та проектора проводити демонстрацію віртуальних явищ. Це шкільний мультимедійний клас.


Шкільний мультимедійний клас.
Поряд із запровадженням комп’ютерного тестування в школі розпочато впровадження комп’ютерних спецкурсів.

Одним із таких - є спецкурс з хімії для спеціалізованого профільного хіміко-технологічного класу “Комп’ютерне моделювання хімічних процесів” з елементами дистанційного навчання.

Метою даного спецкурсу є оволодіння сучасними комп’ютерними технологіями дослідження, опанування методів дослідницької роботи. У даному спецкурсі використовуються такі інформаційні ресурси:

- електронні підручники (“Відкрита хімія 2.5 – Фізікон.МФТІ, Москва”; “ІС Хімія – мультимедійна енциклопедія”; “Хімічний тренажер – ПЗ, автор Єльнікова О.В.”; “Електронна таблиця Д.І.Менделєєва”);

- програмні засоби – інструменти для моделювання (ChemOfficePro – моделювання молекул; PowerPoint – моделювання презентацій досліджень); ChemLab – моделювання хімічних реакцій;

- Інтернет-ресурси (www.college.ru; www.physicon.ru; www.alchimik.ru та інші);

- навчальне середовище SunRayTestOffisePro (тестування учнів).

Під час спецкурсу учні оволодівають комп’ютерними програмами для вивчення хімії та проведення хімічних досліджень, знайомляться з методикою пошуку інформації в електронних підручниках, енциклопедіях та інших електронних джерелах інформації, у тому числі і в мережі Інтернет. Результати свого пошуку інформації школярі представляють у вигляді презентацій.


Програма ChemLab
За допомогою вищеназваних програмних засобів учні мають можливість виконувати ЗД-моделювання молекул та міжмолекулярних зв’язків, моделювання хімічних реакцій, виводити результати моделювання на друк, проводити самоконтроль знань за допомогою тестуючих середовищ, орієнтуватися у навчальних середовищах дистанційного навчання.

Впровадження комп’ютерних технологій може мати широке застосування і в роботі шкільного психолога. Необхідність освоєння сучасних потоків інформації виникає при потребі використання в процесі навчання різноманітних методик діагностики явних та прихованих здібностей дітей, мотивів їх поведінки і навчання, специфіки мислення кожного учня (швидкості мислення, ступеню самоконтролю, рівня можливості тощо).

Наявність подібного роду технологічного інструменту дозволяє здійснити індивідуальний підхід до кожного учня з урахуванням його особісного розвитку.

Комп’ютерна психодіагностика дозволяє проаналізувати не тільки результати тестування конкретного, окремо взятого учня, але й групові (класні) результати досліджень.

У школі впроваджується в навчально-виховний процес, зокрема в роботі шкільного психолога, психодіагностична система „Універсал”- , яка дає можливість отримувати психологічні характеристики як на учнів школи, так і на інших суб’єктів навчально-виховного процесу.


Діагностично-проектуючий комп’ютерний комплекс „Універсал”
Діагностично-проектуючий комп’ютерний комплекс „Універсал”-програма розроблена на основі інноваційної технології психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учня в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Основними результатами при комп’ютерній обробці інформації в програмі є статистично-кількісний аналіз рівня розвитку особистості учня, системний аналіз розвитку окремих груп, класних колективів, всього навчального закладу.

Програмою також передбачено прогнозування розвитку особистості учня, систематизація проблем та потенційних можливостей, конструювання стратегічних та тактичних корекційно-виховних задач в автоматичному і творчому режимах, проектування змісту корекційно-виховної роботи в класному колективі та виховного процесу навчального закладу.

Результати роздруковуються в чорно-білому та кольоровому зображенні у вигляді таблиць, графіків, матриць, діаграм, списків, візитних карток на класний колектив, творчих проектів класного керівника (керівників груп, клубів, факультативів тощо), психологічних карток учня в динаміці його розвитку.

Ще одним із напрямків використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі є автоматизація складання розкладу уроків.

Нині у школі широко використовуються нові інофрмаційні технології також і в адміністративній та методичній роботі. Придбані і вже працюють такі програми, як: “Ректор – 3” (автоматизоване складання розкладу уроків), “Ефективна школа” (тарифікація, навчальний план, навантаження, кадри, звіти та інше), “Педагогічний моніторинг” (оцінка роботи вчителя, самоаналіз).

Програма “Ректор-3” дає можливість швидко скласти розклад уроків для будь-якої кількості класів. Практично за 1-2 дні для нашої школи із 40 класами за допомогою “Ректора” складається розклад уроків.

Програма складання розкладу уроківІ хоча ще не всі побажання заступника директора з навчально-виховної роботи та вчителів може врахувати “Ректор”, а розклад потрібно доопрацьовувати, кожна нова версія цієї програми дає можливість більш досконало виконувати дану роботу. Школа співпрацює з автором програми, надаючи пропозиції для оптимального варіанту роботи такого програмного засобу.

Цікавим та корисним для роботи адміністрації школи є комплекс програм “Ефективна школа ХХІ”. З цим комплексом школа в повному обсязі почне працювати з наступного навчального року.

Комплексна програма “Ефективна школа ХХІ” являє собою основу системи комп’ютеризації управління освітою.

Даний програмно-технічний комплекс дозволяє значно полегшити роботу директора школи та його заступників, упорядкувати ведення шкільної документації, систематизувати управлінську діяльність адміністрації. Одночасно може вирішуватися проблема забезпечення вищих органів управління повною та оперативною інформацією про діяльність школи, забезпечувати відповідний рівень контролю.

Програма “Ефективна школа ХХІ”Завдання, які вирішуються програмно-технічним комплексом:

- впровадження інформаційних технологій у сферу діяльності закладу освіти для підвищення ефективності роботи педагогічних колективів, керівників та інших спеціалістів за рахунок якості та оперативності планово-економічних, управлінських, методичних та облікових завдань на основі автоматизації;

- оперативне забезпечення органів управління освіти інформацією про діяльність освітнього закладу;

- забезпечення керівників і спеціалістів закладів освіти сучасним, високоефективним інструментом;

- впорядкування обліку й обробки інформації, удосконалення системи ведення документації;

- вплив реального проникнення комп’ютеризації школи на залучення в процес осіб, які безпосередньо вирішують проблеми шкільної освіти.

Усі завдання перш за все зорієнтовані на виконання безпосередніх фунціональних обов’язків заступником директора та секретарем школи.

Робоче місце “Секретар директора школи” містить вирішення таких завдань: відомості про контингент учнів і співробітників школи; інтерпретатор.

Робоче місце “Заступник директора школи” включає завдання: табель, тарифікація, шкільна мережа, навчальні плани. Кожен може працювати як із своїми програмами, так і з іншими. Думаю, що програма в перспективі матиме широке застосування в навчально-виховному процесі нашої школи.

Наступна програма, яка має широке застосування в школі є автоматизованим річним планом роботи навчального закладу.

Програма „План роботи школи”
З річним планом роботи можна працювати в слідуючих режимах: робота з довідниками (в цьому режимі можна відредагувати назви алгоритмів управління, додати відповідальних або підсумки), занесення та зміна даних(можна доповнити або змінити занесені заходи), огляд і друк заходів (параметри огляду заходів визначають часовий інтервал та заходи, за якими напрямками роботи виводити звіти), оцінка ефективності управління (проводиться згідно з автоматизованою факторно-критеріальною моделлю), контроль виконання заходів (можна контролювати процес виконання заходів за алгоритми, за відповідальними, за підсумками, за виконанням, а також можна обрати період для контролю), план на тиждень (можна отримати план роботи на конкретний тиждень за всіма алгоритмами, відповідальними та підсумками).

У нашій школі вже другий рік проводиться рейтингова оцінка роботи вчителя. Визначено близько 50-ти питань, за якими адміністрація школи разом із профспілковим комітетом оцінює роботу вчителів, підводить підсумки, нагороджує кращих педагогів. Більш широко можна підійти до цього питання використовуючи програму AdmMonitor (Педагогічний моніторинг). Серед можливостей цієї програми є не тільки визначення оцінки результатів роботи працівника адміністрацією школи, а й проведення самоаналізу діяльності вчителя, що дозволить глибоко аналізувати і досліджувати роботу кожного педагога.

Наприклад при проведенні атестації вчителів за допомогою кваліметричних моделей кожним учителем проводиться самовідстеження у вільному режимі (наприклад, самоаналіз аналітичної, педагогічної діяльності, чи професійної діяльності).

Кваліметрична модель
Заповнивши таку кваліметричну модель будуються діаграми зіставлення середнього показника по школі і визначається його приріст за певний проміжок часу.

Аналогічну роботу проводять директор школи, його заступники, керівники МО. Чим більше респондентів тим точніший результат моніторингу.


Діаграма результату моніторингу
На закінчення хочеться сказати, що колектив школи, поставивши перед собою мету комп’ютеризації навчально-виховного процесу, уже зробив перші впевнені кроки для її реалізації.

Але це тільки початок, а попереду - ще досить великий об’єм роботи, із значними матеріальними затратами, затратами часу, фізичних сил та інтелектуальних можливостей колективу. І ми впевнені, що це єдино правильний шлях у наших умовах.


еще рефераты
Еще работы по разное