Реферат: Державний комітет статистики україни


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01023

тел. (044) 287-24-22, факс (044) 235-37-39, телетайп 132-168, E-mail: office@ukrstat.gov.ua, www.ukrstat.gov.ua


Експрес-доповідь


" 4 " 06 2007р.

№ 136


^ Валова продукція сільського господарства у 2006 році


за підсумками остаточних розрахунків у 2006р. загальний обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005р.) склав 94,9 млрд.грн., у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 37,0 млрд.грн., господарствах населення – 57,9 млрд.грн.


^ Темпи зростання ( зниження) обсягів продукції сільського господарства


(у % до попереднього року)
Валова продукція

У тому числі

рослинництва

тваринництва

2000

109,8

123,2

96,4

2001

110,2

112,6

107,0

2002

101,2

98,0

105,3

2003

89,0

85,4

93,5

2004

119,7

135,4

102,0

2005

100,1

97,0

104,7

2006

102,5

101,7

103,6


Порівняно з попереднім роком виробництво сільськогосподарської продукції збільшилося на 2,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 9,5%, що зумовило підвищення їх питомої ваги у загальному виробництві з 36,5% у 2005р. до 39,0% у 2006р. При цьому 96,4% обсягу валової продукції сільськогосподарських підприємств припадала на недержавні підприємства, з них 11,5% – на фермерські господарства. У господарствах населення відбулося зменшення обсягу валової продукції на 1,5%. їхній вклад у загальне виробництво аграрної продукції відносно 2005р. скоротився на 2,5 в.п. і становив 61,0%.(відсотків)


Перевищення обсягів сільськогосподарського виробництва 2005р. відзначалось у 19 регіонах країни: від 1,0% у Чернівецькій області до 9,4% у Миколаївській. Найсуттєвіший внесок у загальний обсяг валової продукції зробили господарства Київської (6,7%), Дніпропетровської (6,3%), Вінницької (5,7%), Харківської, Черкаської та Донецької (по 5,3%) областей.

У галузевій структурі валової продукції сільського господарства провідне місце традиційно належить продукції рослинництва (57,9%) від загального обсягу). У сільськогосподарських підприємствах її частка становить 62,7%, у господарствах населення – 54,8%. Загалом у 2006р. рослинницької продукції вироблено на 54,9 млрд.грн., у т.ч. аграрними підприємствами – на 23,2 млрд. грн., господарствами населення – на 31,7 млрд.грн. Порівняно з 2005р. відбулося збільшення на 1,7% обсягів виробництва продукції рослинництва, у т.ч. в підприємствах – на 6,8%, у господарствах населення обсяги виробництва скоротились на 1,7%.

В галузі тваринництва обсяг виробництва за 2006р. становив 40,0 млрд.грн., що на 3,6% більше порівняно з 2005р. Зростання відбулося за рахунок приросту виробництва на 14,4% в аграрних підприємствах, частка яких у загальному обсязі тваринницької продукції склала 34,5%. господарства населення, які є основними виробниками продукції в цій галузі (26,2 млрд.грн., або 65,5%), скоротили її виробництво на 1,4%.


^ Структура валової продукції сільського господарства

(відсотків)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Зернові культури

13,0

20,1

19,2

10,7

19,5

17,5

15,5

Технічні культури

7,2

6,4

6,9

8,0

7,1

8,5

10,7

Картопля, овочі та баштанні

26,7

23,8

22,7

26,0

25,8

24,9

25,5

Плодоягідні та виноград

4,6

3,4

3,6

5,0

4,4

4,6

3,1

Кормові культури

3,3

3,2

2,8

2,8

2,5

2,4

2,2

Інша продукція рослинництва

1,1

0,3

0,2

0,7

0,8

0,4

0,9

Худоба та птиця

21,7

21,0

21,8

21,9

18,5

19,8

20,9

Молоко

17,1

16,5

17,2

18,6

15,8

15,7

14,8

Яйця

3,4

3,4

4,0

4,5

4,0

4,3

4,6

Інша продукція тваринництва

1,9

1,9

1,6

1,8

1,6

1,9

1,8Голова комітету О.Г. Осауленко


Довідки за телефоном: (044) 287-13-22

Веб-сайт Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua

© Державний комітет статистики України, 2007еще рефераты
Еще работы по разное