Реферат: Інноваційні форми роботи методичного об’єднання вчителів математики


Інноваційні форми роботи

методичного об’єднання вчителів математики


В роботі показано досвід методичного об’єднання вчителів математики, який може бути використаний в роботі шкільного та районного методичного об’єднання, для створення фокусних груп та проведення майстер-класу.


Футорян Надія Володимирівна – методист районного методичного кабінету відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації

Норенко Ольга Михайлівна – керівник районного методичного об’єднання вчителів математики, вчитель Катеринопільської загальнооосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.


Професійна культура вчителя математики передбачає працьовитість і допитливість, творчий підхід до справи, підвищення рівня своєї професійної майстерності. І перед учителем стоїть завдання: оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Допомогти вчителю справитись з цим завданням можна за умови вдало організованої і спланованої роботи районного та шкільного методичних об'єднань у співпраці з методистом ЧОІПОПП Козловою О.М. , яка допомагає визначати шляхи особистісного і професійного росту вчителів математики. Велику увагу приділяючи розповсюдженню педагогічних інновацій, технологій, передового педагогічного досвіту вчителів математики. Так в 2010-2011 році в план роботи районного методичного об’єднання вчителів математики було заплановано проведення майстер-класів. Та на базі методичного об’єднання вчителів Катеринопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 було організовано роботу «фокусної групи» "Творчість" .

До складу якої ввійшли:

Футорян Н.В. – методист районного методичного кабінету;

Норенко О.М, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії, керівник РМО вчителів математики;

Гавриш Г.О.- старший вчитель, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії;

Піддяча Л.М.- вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії;

Чехівська О.Л. - вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії;

Гавриш С.К. – вчитель математики, спеціаліст.

Перед початком роботи було здійснено вчителями самооцінку здатності

педагогів до інноваційної діяльності, отриманий результат (рис.1) свідчить, що всі викладачі математики мають рівень готовності педагога до інноваційної діяльності.Рис.1. рівень готовності педагога до інноваційної діяльності.

1-4 –низький рівень, 5-7 балів - середній рівень, 8-10 балів – високий рівень.


Тематика засідань «фокусної групи» "Творчість"

Засідання 1. Формування математичних компетентностей особистості

Мета: З’ясувати проблеми, актуальні для вчителів математики школи щодо того, якими мають бути зміст і методика викладання з метою ефективної роботи.

Питання для дискусії:

І. Які вчитель повинен формувати математичні компетентностей особистості ?

ІІ. Якими мають бути напрями набуття компонентів математичної компетентності?

ІІІ. Який алгоритм формування математичних компетентностей?


Засідання 2. «Метод проектів в роботі вчителя. Яким він має бути?»

Мета: З’ясувати розуміння вчителями проектної діяльності як навчального процесу, яким чином організовувати роботу.

Питання для дискусії:

І. Як організувати роботу з учнями?

ІІ. Які вміння набувають учні в результаті проектної діяльності?

ІІІ. Якою має бути система підготовки педагога?
Засідання 3. Моніторингові дослідження в процесі викладання предмету математики

Мета: Виявити недоліки в проведенні моніторингових досліджень, удосконалити роботу.

І. Яку інформацію можна отримати при проведенні моніторингу?

ІІ. Що підлягає моніторинговим дослідженням?

ІІІ. Яких вимог необхідно дотримуватися?

ІV. Які оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень?
Засідання 4. Вплив сучасних технологій на складові педагогічної майстерності вчителя математики

Мета: З’ясувати, якої методичної допомоги з яких питань потребує саме ця частина педколективу школи.

І. Якою має бути взаємодія вчителя з інформаційним середовищем?

ІІ. Яким ви бачите процес самовдосконалення?

ІІІ. Як доцільно застосовувати ІКТ у процесі вивчення математики?

Робота у групі «Творчість» дає такі результати:

збір ідей;

можливість кожному виступити і бути почутим;

обмін ідеями, досвідом;

отримання інформації;

робота в форматі «рівний»-«рівному»


Враховуючи, що майстер-клас - це оригінальний спосіб організації діяльності педагогів, що має ініціюючий, пошуковий, творчий, самостійний характер діяльності учасників, тому для обговорення й передачі досвіду роботи були

проведені майстер-класи:


«Теорема Піфагора та її застосування»

(Катеринопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1)
«Теорема Вієта і її застосування»

(Єрківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня).

Учителю необхідно постійно вчитись, учитись один в одного. І кращим способом для цього має стати взаємообмін професійним досвідом. Як не згадати слова Т.Шевченка « Чужого научайтесь, і свого не цурайтесь».


Література

1.http://osvita.ua/school/technol/9169

2. uk.oldict.com/майстерклас/

3. school48.edu.kh.ua/

4. readbookz.com/book/172/5545.html

5. ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/.
еще рефераты
Еще работы по разное