Реферат: Да 130 годдзя Я. Купалы І Я


Литературный календарь-2012

НАШЫ ПЕСНЯРЫ

(да 130 - годдзя Я. Купалы і Я. Коласа)
Я. Купала (1882-1942)
“Творчасць Янкі Купалы...

Спасцігай яе чыстым, адкрытым сэрцам, дарагі чытач.

Прымай да сэрца паэтаў боль і паэтаву радасць,

занепакоенасць маральным станам чалавека і чалавецтва,

яго светлы аптымізм, веру ў чалавека.”

Мікола Мішчанчук


Зборнікі вершаў:


«Жалейка» (1908)

«Гусляр» (1910)

«Шляхам жыцця» (1913)

«Спадчына» (1922)

«Ад сэрца» (1940)


Паэмы:


«Зімою» (1907)

«Нікому» (1907)

«Адплата каханнем» (1907)

«У Піліпаўку» (1908)

«За што?» (1908)

«Адвечная песня» (1908)

«Курган» (1910)

«Сон на кургане» (1910)

«Бандароўна» (1913)

«Магіла льва» (1913)

«Яна і я» (1913)

«На папасе» (1913)

«Безназоўнае» (1924)

«З угодкавых настрояў» (1927)

«Над ракой Арэсай» (1933)

«Тарасова доля» (1939)


П’есы:


«Паўлінка» (1912)

«Прымакі» (1913)

«Раскіданае гняздо» (1913)

«Тутэйшыя» (1922)


Пераклады:


«Слова аб палку Ігаравым» (прозай і вершам)

«Інтэрнацыянал»

Польскі тэкст у п’есах Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча «Ідылія» і «Залёты»

Лібрэта оперы «Галька» С. Манюшкі

Паэма А. Пушкіна «Медны коннік»

Шэраг вершаў і паэм Т. Шаўчэнкі

Асобныя творы М.Някрасава, І. Крылова, А. Кальцова, А. Міцкевіча, У. Сыракомлі, М. Канапніцкай, Ю. Крашэўскага, У. Бранеўскага, Е. Жулаўскага і іншых.


Я. Колас (1882-1956)


Якуб Колас страсна любіў прыроду. Ён жыў у арганічнай злітнасці з прыродай,

цешыўся і захапляўся яе цудоўнымі з'явамі, уважліва прыслухоўваўся да яе жыцця,

да шматлікіх таямніц яго, разгаданых і неразгаданых.

Міхась Лынькоў


Зборнікі вершаў:


«Песні жальбы» (1910)

«Водгульле» (1922)

«Нашы дні» (1937)

«Адпомсцім» (1942)

«Голас зямлі» (1943)

«Мой дом» (1946)

«Жыве між нас геній» (1952)


Паэмы:


«Прапаў чалавек» (1913)

«Новая зямля» (1923)

«Сымон-музыка» (1925)

«Суд у лесе» (1943)

«Адплата» (1946)

«Рыбакова хата» (1947)


Трылогія:


«На ростанях» (1955)


Зборнікі апавяданняў:


Апаведаньня. (1912)

«Тоўстае палена» (1913)

«Нёманаў дар» (1913)

«Казкі жыцьця» (1921)

«У ціхай вадзе» (1925)

«Крок за крокам» (1925)

«На рубяжы» (1925)

«Першыя крокі» (1925)

«Казкі жыцьця» (1926)

«На прасторах жыцьця» (1926)

«Нёмнаў дар» і іншыя расказы» (1928)


Апавяданні вершам:


«Прапаў чалавек» (1913)

«Паслушная жонка» (1913)

«Грушы сапяжанкі» (1913)

«Батрак» (1913)

« Як Янка забагацеў» (1913) і іншыя


Аповесці:


«У палескай глушы» (1923)

«На прасторах жыцьця» (1926)

«У глыбі Палесся» (1927)

«Адшчапенец» (1932)

«Дрыгва» (1934)


П’есы:


«Антось Лата» (1917)

«На дарозе жыцьця» (1917)

«Забастоўшчыкі» (1925)

«Вайна вайне» (1938)

«У пушчах Палесься» (1938)


Творы для дзяцей:


«Другое чытанне для дзяцей беларусаў» (1909)

«У старых дубох. Дзеравеншчына. Злучыліся» (1933)

«Рак-вусач» (1938) (вершаваная казка)

«Міхасёвы прыгоды» (1935) (паэма)

«На рэчцы зімой» (1941) (зборнік вершаў)

«У старых дубах» (1941) (зборнік апавяданняў)

«Вершы для дзяцей» (1945)

«Раніца жыцьця» (1950) (зборнік апавяданняў)


Пераклады:


Т. Шаўчэнка. Выбраныя творы.

У перакладзе з украінскай мовы Я. Купалы, Я. Коласа, П. Глебкі, З. Бядулі, П. Броўкі, А. Куляшова, К. Крапівы. (1941)

Т. Шаўчэнка. «Кабзар».

У перакладзе з украінскай мовы Я. Купалы, Я. Коласа, К. Крапівы, З. Бядулі, М. Клімковіча, П. Глебкі, А. Куляшова, П. Броўкі. (1952)


Зборы твораў:


Збор твораў у 2-х тамах. 1928-1929

Збор твораў у 7 тамах. 1952-1954

Збор твораў у 12 тамах. 1961-1964

Збор твораў у 14 тамах. 1972-1978


^ КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2012 ГОДА

45 лет - Алексин А. «А тем временем где-то…» 1967

40 лет - Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой» 1972

70 лет - Бажов П. «Ключ-камень» 1942

35 лет - Барто А.Л. «Переводы с детского» 1977

85 лет - Белых Г. и Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 1927

170 лет - Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» 1852

80 лет - Гайдар А. «Дальние страны» 1932

75 лет - Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» 1937

120 лет - Гарин-Михайловский Г.Н. «Детство Тёмы» 1892

180 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1832

100 лет - Горький А.М. «Воробьишко» 1912

100 лет - Горький А.М. «Случай с Евсейкой» 1912

200 лет - бр. Гримм «Детские и семейные сказки» 1812

90 лет - Грин А. «Алые паруса» 1922

175 лет - Диккенс Ч.«Оливер Твист» 1837

100 лет - Дойль Артур Конан «Затерянный мир» 1912

110 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» 1902

55 лет - Ефремов И. «Туманность Андромеды»1957

25 лет - Коваль Ю.И. «Полынные сказки» 1987

145 лет - Костер Шарль Теодор Анри де «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» 1867

175 лет - Лермонтов М.Ю. стихотворение «Бородино» 1837

175 лет - Лермонтов М.Ю. стихотворение «Смерть поэта» 28 янв. 1837 г.

65 лет - Маршак С. «Быль-небылица» 1947

65 лет - Маршак С.Я. «Избранные переводы» 1947

85 лет - Маршак С.Я. стихотворению «Почта» 1927

75 лет - Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» 1937

50 лет - Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!»1962

65 лет - Носов Н.Н. «Весёлые рассказы» (1947)1947

60 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» 1952

55 лет - Носов Н. «Фантазёры» 1957

80 лет - Пантелеев Л. «Пакет» 1932

80 лет - Пантелеев Л. «Часы» (1932) 1932

75 лет - Паустовский К. сборник рассказов «Созвездие гончих псов» 1937

40 лет - Погодин Р.П. «Где леший живет?»1972

190 лет - Пушкин А.С.«Песнь о вещем Олеге» 1822

25 лет - Рыбаков А. «Дети Арбата» 1987

90 лет - Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» 1922

70 лет - Сент-Экзюпери А. де «Военный лётчик» (1942)1942

130 лет - Твен Марк «Принц и нищий» 1882

50 лет - Токмакова И.П. «Времена года» 1962

75 лет - Толкиен Дж. Р. «Хоббит, или Туда и Обратно» 1937

85 лет - Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина» 1927

170 лет - Толстой Л.Н. «Детство» 1852

155 лет - Тургенев И.С. «Записки охотника» 1852

150 лет - Тургенев И.С. «Отцы и дети» 1862

35 лет - Успенский Э. «Вниз по волшебной реке» 1977

60 лет - Хемингуэй Э. «Старик и море» 1952

95 лет - Чуковский К.И. «Крокодил» 1917

90 лет - Чуковский К.И. «Мойдодыр» 1922

90 лет - Чуковский К.И. «Тараканище» 1922

80 лет - Шолохов М. «Поднятая целина» 1932

55 лет - Шолохов М. «Судьба человека» 1957

^ Беларускія кнігі-юбіляры 2012 года


50 гадоў - В. Быкаў "Здрада"

50 гадоў - В. Быкаў "Трэцяя ракета"

40 гадоў - В. Быкаў "Абеліск"

40 гадоў - В. Быкаў "Сотнікаў"

45 гадоў - У. Дубоўка"Жоўтая акацыя"

40 гадоў - У. Караткевіч"Хрыстос прызямліўся ў Гародні"

35 гадоў - У. Караткевіч"Зямля пад белымі крыламі"

100 гадоў - Я. Колас "Песні жальбы"

85 гадоў - Я. Колас"У глыбі Палесся"

80 гадоў - Я. Колас"Адшчапенец"

80 гадоў - А. Куляшоў"Па песню, па сонца"

90 гадоў - Я. Купала"Спадчына"

65 гадоў - Я. Колас"Рыбакова хата"

85 гадоў - Я. Купала"Магіла льва"

100 гадоў - Я. Купала"Сон на кургане"

75 гадоў - М. Лынькоў

"Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў"

75 гадоў - М. Лынькоў"Міколка-паравоз"

55 гадоў - М.Танк"Спадчына"

85 гадоў - Я. Маур"Чалавек ідзе"

50 гадоў - М. Танк"Мой хлеб надзённы"

65 гадоў - М. Танк "Кніжка пра мядзведзя"

90 гадоў - М. Чарот"Завіруха"

90 гадоў - М. Чарот"Босыя на вогнішчы"

80 гадоў - К. Чорны"Бацькаўччына"


^ Книги-юбиляры 2012 годa

25 лет

Коваль Ю.И. «Полынные сказки»

Рыбаков А. «Дети Арбата»

35 лет

Алексин А. «Третий в пятом ряду»

Барто А.Л. «Переводы с детского»

Стругацкие А. и Б. «За миллиард лет до конца света»

Успенский Э. «Вниз по волшебной реке»

40 лет

Азимов А. «Сами боги»

Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой»

Стругацкие А. и Б. «Пикник на обочине»

^ 45 лет

Алексин А. «А тем временем где-то…»

Лиханов А. «Чистые камушки»

50 лет

Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!»

Токмакова И.П. «Деревья»

Яковлев Ю.Я. «Собирающий облака»

55 лет

Брэдбери Р. «Вино из одуванчиков»

Волков А. «Земля и небо»

Носов Н. «Фантазёры»

Чарушин Е. «Про Томку»

Шолохов М. «Судьба человека»

60 лет

Дубов Н.И. «Огни на реке»

Нортон А. «Сын звездного человека»

Хемингуэй Э. «Старик и море»

Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома»

65 лет

Кончаловская Н.П. «Наша древняя столица»

Маршак С. «Быль-небылица»

Маршак С.Я. «Избранные переводы»

Носов Н.Н. «Весёлые рассказы»

Франк А. «Дневник Анны Франк»

70 лет

Сент-Экзюпери А. де «Военный лётчик»

Симонов К. стихотворение «Родина»

Житков Б. «Морские истории»

75 лет

Гайдар А.П. «Судьба барабанщика»

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»

Паустовский К. сборник рассказов «Созвездие гончих псов»

Толкиен Дж. Р. «Хоббит, или Туда и Обратно»

80 лет

Гайдар А. «Дальние страны»

Пантелеев Л. «Пакет» Пантелеев Л. «Часы» (1932)

Шолохов М. «Поднятая целина»

85 лет

Белых Г. и Пантелеев Л. «Республика ШКИД»

Маршак С.Я. стихотворению «Почта»

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина»

90 лет

Грин А. «Алые паруса»

Чуковский К.И. «Мойдодыр»

Чуковский К.И. «Тараканище»

Чуковский К.И. «Крокодил»

^ 100 лет

Горький А.М. «Воробьишко»

Горький А.М. «Случай с Евсейкой»

Дойль Артур Конан «Затерянный мир»

110 лет

Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей»

Киплинг Р. «Сказки просто так»

^ 115 лет

Войнич Э.-Л.«Овод»

Гарин-Михайловский Г.Н. «Детство Тёмы»

130 лет

Твен Марк «Принц и нищий»

140 лет

Толстой Л.Н. «Азбука»

Толстой Л.Н. «Кавказский пленник»

^ 150 лет

Тургенев И.С. «Отцы и дети»

155 лет

Тургенев И.С. «Записки охотника»

170 лет

Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома»

Гоголь Н.В. Первый том «Мёртвых душ»

Толстой Л.Н. «Детство»

175 лет

Диккенс Ч.«Оливер Твист»

Ишимова А.О. «Священная история для детей»

Лермонтов М.Ю. стихотворение «Бородино»

Лермонтов М.Ю. стихотворение «Смерть поэта»

180 лет

Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Даль В. «Русские сказки, из предания народного на

грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому

приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные художником Владимиром Луганским»


190 лет

Гофман Э.Т. «Житейские воззрения кота Мурра»

Пушкин А.С.«Песнь о вещем Олеге»

^ 200 лет

бр. Гримм «Детские и семейные сказки»

250 лет

Гоцци К. «Король олень»

295 лет

«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (напечатанная в

С.-Петербурге лета господня 1717, февраля 4 дня)


^ Писатели-юбиляры 2012 года


465 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса (9.10.1547-1616)

390 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста Мольера (настоящее имя – Жан Батист Поклен) (15.01.1622-1673)

345 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (30.11.1667-1745)

225 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (настоящее имя – Алексей Алексеевич Перовский) (1787-1836)

210 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (26.02.1802-1885)

210 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (Дюма-отец) (24.07.1802-1870)

205 лет со дня рождения белорусского поэта, драматурга Викентия Ивановича Дудина-Марцинкевича (1807-1884)

200 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса (7.02.1812-1870)

200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича Гончарова (18.06.1812-1891)

180 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса Кэрролла (настоящее имя – Чарлз Латуидж Доджсон) (27.01.1832-1898)

160 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (настоящая фамилия – Мамин) (6.11.1852-1912)

145 лет со дня рождения английского писателя Джона Голсуорси (14.08.1867-1933)

140 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы Тэффи (настоящее имя – Надежда Александровна Лохвицкая) (21.05.1872-1952)

130 лет со дня рождения английского писателя Алена Александера Милна (18.01.1882-1956)

130 лет со дня рождения английской писательницы Вирджинии Вулф (25.01.1882-1941)

130 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (11.09.1882-1938)

125 лет со дня рождения русского поэта Самуила Яковлевича Маршака (3.11.1887-1964)

120 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Роналда Руйела Толкиена (Толкина) (3.01.1892-1973)

120 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (31.05.1892-1968)

120 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой (8.10.1892-1941)

115 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (28.01.1897-1986)

110 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой (28.04.1902-1969)

110 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (31.10.1902-1982)

105 лет со дня рождения русского писателя Николая Сергеевича Атарова (25.08.1907-1978)

105 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен (14.11.1907-2002)

95 лет исполнилось украинской поэтессе, художнику-иллюстратору, музыканту, педагогу Валерии Флориановне Даувальдер (1917)

90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (26.06.1922-1996)

75 лет исполнилось поэтессе и переводчице Юнне Петровне Мориц (2.06.1937)

75 лет исполнилось русскому писателю Эдуарду Николаевичу Успенскому (22.12.1937)

65 лет исполнилось русскому писателю Григорию Бенционовичу Остеру (27.11.1947)


Паэты і пісьменнікі Беларусі – юбіляры 2012 года


910 гадоў з дня нараджэння Еуфрасінні Полацкай

490 гадоў з дня нараджэння Івана Мялешкі

450 гадоў з дня нараджэння Сымона Буднага

65 гадоў з дня нараджэння Георгія Марчука

65 гадоў з дня нараджэння Анатоля Кудраўца

60 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Глушакова

75 гадоў з дня нараджэння Валянціна Мыслауца

125 гадоў з дня нараджэння Анатоля Дзекача

75 гадоў з дня нараджэння Анатоля Бароускага

90 гадоў з дня нараджэння Юрыя Якаўлева

65 гадоў з дня нараджэння Георгія Марчука

65 гадоў з дня нараджэнняАнатоля Марчука

65 гадоў з дня нараджэння Яўгена Хвалея

65 гадоў з дня нараджэння Васіля Гігевіча

105 гадоў з дня нараджэння Кастуся Губарэвіча

105 гадоў з дня нараджэння Міколы Садковіча

210 гадоў з дня нараджэння Іпаліта Клімашэўскага

70 гадоў з дня нараджэння Веры Вярбы

100 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Карпава

100 гадоў з дня нараджэння Тараса Хадкевіча

90 гадоў з дня нараджэння Міколы Гамолкі

125 гадоў з дня нараджэння Алеся Гаруна

85 гадоў з дня нараджэння Хведара Жычкі

60 гадоў з дня нараджэння Алеся Емельянава

70 гадоў з дня нараджэння Івана Арабейкі

130 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта Янки Купалы

(Іван Дамінікавіч Луцевіч) (7.07.1882-1942)

95 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Янкі Брыля

( Іван Антонавіч Брыль) (4.08.1917)


еще рефераты
Еще работы по разное