Реферат: Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи Чуднівської міжрайонної державної податкової інспекції на 2011 рік ( зі змінами та доповненнями)Звіт про виконання

Плану основних питань економічної та контрольної роботи

Чуднівської міжрайонної державної податкової інспекції на 2011 рік ( зі змінами та доповненнями)


Розділ 1. Організація роботи Чуднівської міжрайонної державної податкової інспекції щодо забезпечення виконання завдань із надходження платежів до бюджетів


Чуднівською МДПІ протягом 2011 року вживались заходи шодо забезпечення надходження податків, зборів та інших платежів до бюджету.

За підсумками роботи 2011 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 63.4 млн. грн. при завданні 63.6 млн. грн., виконання складає 99,7 %.

Виконання доходів місцевого бюджету за 2011 рік становить 109,3 %, додатково надійшло 4.3 млн. грн. Надходження доходів місцевого бюджету складають 50.6 млн. грн. при доведеному завданні 46.2 млн. грн. Виконання доходів місцевого бюджету по головному офісу становить 110.7%. при завданні 27.4 млн. грн., фактично надійшло 30.3 млн. грн, по Любарському відділенні виконання доходів місцевого бюджету становить 107,4%, при завданні 18.8 млн. грн., фактично надійшло 20.2 млн. грн. Порівняно з минулим 2010 роком надійшло до місцевого бюджету більше на 4.5 млн. грн


Надходження за 2011 рік до місцевого бюджету по головному офісу Чуднівської МДПІ та Любарського відділення

До Державного бюджету за 2011 рік по Чуднівській МДПІ надійшло 12.9 млн.грн. при завданні 17.3 млн.грн, виконання складає 74.2 %. Низький відсоток виконання завдання Державного бюджету пояснюється невиконанням доведеного завдання надходжень до спеціального фонду в частині надходження дотаційного ПДВ, завдання по якому виконано на 25.1 %,недопоступило до бюджету 4.6 млн. грн. Основне переробне підприємство ВАТ «Галіївський маслозавод» починаючи з червня 2011 року не проводить господарську діяльність пов»язану з переробкою молока.

Завдання надходжень до Загального Фонду Державного бюджету по Чуднівській МДПІ за 2011 рік виконано на 100.7 % , додатково надійшло до бюджету 77.4 тис.грн, при завданні 11016 тис.грн фактично надійшло 11093 тис.грн. Завдання надходжень до Загального фонду Державного бюджету не виконано головним офісом Чуднівської МДПІ. При завданні в сумі 7635 тис.грн фактично надійшло 7508 тис.грн., виконання становить 98.3%,недопоступило до бюджету 127.6 тис.грн.

Не виконано доходи Загального фонду Державного бюджету по основному бюджетоутворюючому податку-податку на додану вартість , по якому недопоступило до бюджету в сумі 634 тис.грн. виконання становить 75.6%.планове завдання на 2011 рік доведене в сумі 2598 тис.грн, фактично надійшло до бюджету 1963 тис.грн.

У 2011 році наказами Чуднівської МДПІ від 24.01.11 №10 та від 29.06.11 №200 було затверджено перелік платежів, закріплених за структурними підрозділами МДПІ, контроль за справлянням яких покладено на ДПС України відповідно до вимог нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

Загальна сума втрат внаслідок пільгового оподаткування становить 9417,9 тис.грн, в т.ч. по податках Державного бюджету в сумі 7248,9 тис.грн та місцевого бюджету 2169,0 тис.грн. Загальна чисельність платників-пільговиків-75, в т.ч. по податку на прибуток -20 платників, платі за землю-38 пл. податку на додану вартість -28 платників.


Із загальної суми пільг по податку на прибуток звільнено доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна,які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань в сумі 442,7 тис.грн. Пільгою в сумі 289,1 тис.грн скористалась громадська організація Місія «Відродження»,по якій звільнені доходи від проведення їх основної діяльності.

Загальна сума пільг з податку на додану вартість за 2011 рік становить 6860,1 тис.грн. За нульовою ставкою оподатковувались операції з експорту товарів ПП «Брикетуючі технології», ВАТ «Краснопільський РМЗ», ТОВ «Бердичівський ВРЗ»,ТОВ «Комбікормовий завод» ,сума пільги становить 1456,3 тис.грн. Пільгою з податку на додану вартість в сумі 4128,1 тис.грн скористались сільськогосподарські підприємства.Організовано роботу щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків.


Здійснювавя моніторинг повноти надходження коштів до всіх рівнів бюджету за підсумками операційного дня.


Інспекцією проводився аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності основних бюджетоутворюючих платників, співставлення їх з попереднім звітним податковим періодом, відповідність податкової віддачі середньо галузевим показникам.


Інспекцією проводився аналіз стану забезпечення надходжень у розрізі основних бюджетоутворюючих платників.


^ Розділ 2. Організація роботи щодо контролю за додержанням

податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів юридичними особами платежів:

податку на прибуток

Чуднівською МДПІ впродовж 2011 року здійснювався контроль за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податку на прибуток.

Зареєстрованими платниками податку на прибуток Чуднівського району в 2011 році сплачено до бюджету 3800,0 тис. грн. при завданні 3261,0 тис. грн., виконання становить 116,5% та більше проти минулого року на 1990 тис. грн.

Зареєстрованими платниками податку на прибуток Любарського району в 2011 році сплачено до бюджету 1101,1 тис. грн. при завданні 1006,0 тис. грн., виконання становить 109,5%.

Із зареєстрованих 142 платників податку на прибуток фактично сплачує податок 141 суб»єкт господарювання, не сплачує податок на прибуток одне збиткове підприємство ВАТ «Цикорій».

Відповідно представленої звітності за 9-ть місяців 2011 року по Чуднівського району нараховано податку на прибуток в сумі 799,8 тис. грн. при задекларованому валовому доходу 50310,3 тис. грн., рівень податкової віддачі становить 1,59 %. При декларуванні податку на прибуток платниками забезпечена відповідність нарахування податку на прибуток темпам зростання валового доходу. В третьому кварталі 2011 року нараховано до сплати податку на прибуток в сумі 395 тис. грн., що майже відповідає нарахуванням другого кварталу (97,7%), при тому, що загальні обсяги доходів порівняно з другим кварталом зменшились на 13379 тис. грн. та складають 63,1%.

Відповідно представленої звітності за 9-ть місяців 2011 року по Люарському району нараховано податку на прибуток в сумі 235,0 тис.грн. при задекларованому валовому доходу 45327,3 тис.грн., рівень податкової віддачі становить 1,59%. При декларуванні податку на прибуток платниками забезпечена відповідність нарахування податку на прибуток темпам зростання валового доходу.


Податковою інспекцією вживалися заходи щодо залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов»язання з податку на прибуток.

За результатами проведеної роботи кількість «мінімізаторів» зменшилась на 6 платників податку на прибуток та на 01.10.2011 року чисельність їх становить 9.

Інспекцією щоквартально проводився аналіз рівня податкової віддачі з податку на прибуток, зокрема тих платників, які віднесено до категорії платників – «мінімізаторів». На засіданнях робочої групи по розгляду декларацій вивчено причини мінімізації та низького рівня податкової віддачі.

До платників – «мінімізаторів» віднесено: ВАТ «Галіївський маслозавод», СТ»Хлібодар-Полісся»,Чуднівське комунальне підприємство «Теплокомуненерго», аптека № 65, Коровинецьке споживче товариство, Дубищанське СТ, Карповецьке СТ.

МДПІ упереджено від»ємне значення по ВКСП «Каскад», платником задекларовано об»єкт оподаткування в сумі 1400 грн, нараховано податок на прибуток та досягнуто рівень податкової віддачі в розмірі 1%.

МДПІ проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Цикорій» по господарській діяльності другого-третього кварталу 2011 року, за результатами якого встановлено наступне: при задекларованих валових доходах в сумі 577,3 тис. грн платником отримано від»ємне значення об»єкту оподаткування в сумі 205 тис. грн., яке збільшилось порівняно з другим кварталом на 127 тис.грн. Витрати, що враховуються при визначенні об»акта оподаткування складають 781,8 тис. грн.

У Любарському відділенні Чуднівської МДПІ станом на 01.10.2011 року мінімізатори відсутні.

За результатами розгляду декларації з податку на прибуток встановлено розбіжності між показниками декларацій з податку на додану вартість за квітень-вересень 2011 року та декларації з податку на прибуток за звітний період 2011 р., про що направлено лист платнику про надання пояснень та підтверджуючих документів 30.11.2011 р. за № 1312/15-01. Відповідь отримано неповну та без надання підтверджуючих документів, в результаті чого керівництвом МДПІ прийнято рішення про проведення позапланової документальної перевірки ( наказ від 20.12.2011 року за № 333). Посадових осіб до проведення позапланової перевірки ПАТ«Цикорій» не допущено, тому 28.12.2011 року прийнято рішення про застосування умовного адміністративного арешту.

За результатами розгляду декларації з податку на прибуток Любарським відділенням МДПІ встановлено розбіжності між подачею звітності 1- ДФ та декларуванням податку на прибуток. Так, донараховано податку на прибуток у сумі 3,8 тис. грн. за 2-3 квартал 2011 р.


Із громадських організацій проводив господарську діяльність Місія «Відродження», доходи якої від проведення їх основної діяльності звільнені від оподаткування податком на прибуток.

Нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках не проводились.ПДВ

Згідно Реєстру платників податку на додану вартість на обліку у головному офісі Чуднівської МДПІ перебуває 59 платників юридичних осіб та 9 фізичних осіб, у Любарському відділенні – 47 юридичних та 1 – фізична особа відповідно.

Інспекцією проводився контроль за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру платників податку на додану вартість. На постійному контролі діяльність платників податку на додану вартість, які не звітують протягом 12 послідовних місяців або подають декларацію з відсутністю постачання (придбання товарів), та які не встановлені за місцезнаходження з метою виключення таких платників з Реєстру. За рішенням податкового органу виключено із Реєстру платників ПДВ ТОВ «ТВК-Агро» по причині відсутності обсягів постачання та придбання товарів.


Організовано роботу щодо оперативного відпрацювання контрагентів суб’єктів господарювання, які не сплачують податкові зобов’язання у повному обсязі. Станом на 01.01.2012 р. відсутні контрагенти суб’єктів господарювання, які не сплачують податкові зобов’язання у повному обсязі.


Щомісячно за результатами декларування податку на додану вартість проводився аналіз рівня податкової віддачі, вивчаються причини мінімізації податкових зобов»язань.

Протягом 2011 року не сплачено жодної гривні податку на додану вартість по причині проведення експортних операцій та наявності від»ємного значення з ПДВ (стр.24 Декларації по ПДВ) наступними платниками-мінімізаторами: ТОВ НВП «Металоконструкція», ТОВ «Аграрний фонд Терещенка»,ТОВ «Чуднів ХПП», ТОВ «Завод Перспектива», ТОВ «Брикетуючи технології», ВАТ «Галіївський маслозавод», ВАТ «Коровинці цукрозавод».

Інспекцією вживались заходи щодо залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов»язання з податку на додану вартість.

За результатами проведеної роботи виведено з даної категорії платників ПП«ДМВ+Д».


В 2011 році спеціальний режим оподаткування діяльності застосовували 15 платників податку на додану вартість. Скасували реєстрацію спеціального режиму оподаткування - сільськогосподарські підприємства СГ «Надія», та ПА «Стетківці».

Сільськогосподарськими підприємствами протягом 2011 року проводилась акумуляція сум податку на додану вартість на спеціальні рахунки, відкриті в установах банків. Заборгованість по неакумульованих сумах податку на додану вартість на спец рахунки відсутня. За несвоєчасне перерахування податку на додану вартість на спеціальний рахунок застосована фінансова санкція в сумі 2.0 тис.грн. до ДП «Промінь» та 1,1 тис.грн. по ПАФ «Лан». По Любарському відділенню виявлено 1 порушення щодо неправомірності застосування спеціального режиму оподаткування діяльності суб’єкта господарювання у сфері сільського господарства та донараховано і сплачено до бюджету 6,7 тис.грн.


Щомісячно проводиться опрацювання результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів з метою виявлення суб’єктів господарювання, які використовуються для ухилення від оподаткування згідно автоматизованої системи співставлення податкових зобов»язань та податкового кредиту. В ході виявлення розбіжностей всім платникам направлені листи для надання пояснень та підтверджуючих документів. Усіма платниками надані підтверджуючі документи та проведено усунення розбіжностей шляхом подання уточнюючих розрахунків.

По ТОВ «Металоконструкція» в результаті проведеного аналізу даних, що містяться у податкових деклараціях існував ризик формування податкового кредиту від контрагентів, що мають ознаки сумнівності (мають стан відмінний від «0», анульоване свідоцтво платника ПДВ, керівник і бухгалтер в одній особі, має розбіжності між податковими зобов»язаннями та податковим кредитом відповідно автоматизованої системи співставлення податковиз зобов»язань та податковим кредитом).По виявлених розбіжностях направлено висновки до відділу податкового контролю з метою проведення позапланової документальної перевірки.

По Любарську відділенню за результатами співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів донараховано та сплачено 2,8 тис.грн.

Інспекцією проведено аналіз залишків від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Станом на 01.01.2012 року залишок від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду складає 1559,3 тис. грн. В розрізі платників рахується за

-ТОВ «Чуднів ХПП»в сумі 728.0 тис.грн., виникло за рахунок придбання основних фондів- цілісного майнового комплексу.

-ТОВ «Полат- ліс»-в сумі 332.1 тис.грн., виникло за рахунок реалізації продукції переробки деревини на експорт. Операції, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків на митній території України в загальному обсязі продажу платника займають незначну питому вагу.

-ТОВ «Металоконструкція» має залишок від»ємного значення в сумі 124.7 тис.грн., виникло по причині придбання комплектуючих та матеріальних активів для виготовлення продукції на замовлення Військових частин.

-ПП «Брикетуючі технології»- залишок від»ємного значення в сумі 268.0 тис.грн., виникло за рахунок реалізації виробленої продукції на експорт. Операції,які оподатковуються за ставкою 20 відсотків на митній території України в загальному обсязі продажу платника займають незначну питому вагу.

Відділом оподаткування юридичних осіб передано висновок до відділу податкового контролю по підприємствах ТОВ «Металоконструкція», ТОВ «Брикетуючі технології». Відділом податкового контролю проведено позапланову перевірку ТОВ «Брикетуючі технології», по підприємству ТОВ «Металоконструкція» на даний час проводиться позапланова документальна перевірка.


В 2011 році заявлено відшкодування податку на додану вартість на рахунок одним платником податку на додану вартість, а саме ПП «Ран-ліс» в сумі 300,8 тис.грн. Проведеною документальною перевіркою упереджено відшкодування податку на додану вартість в сумі 37,1 тис.грн.

ФОП з бюджету суми ПДВ до відшкодування у 2011 році не заявляли.

Відшкодування ПДВ, яке заявлене ПП «Ран-ліс» не відповідало критеріям, визначеним у Податковому кодексі України щодо запровадження автоматичного відшкодування ПДВ.


В ході проведення позапланової документальної перевірки ПП «Ран-ліс», яке заявило відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок, відпрацьовано розбіжності податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ, направлено зустрічні перевірки та отримані відповіді з інших ДПІ, отримано від платника підтверджуючі документи.

2.4. акцизного податку

2.4.1. Станом на 01.01.2012 року сплачують збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства юридичних осіб – 15 та фізичних осіб - 155. Податковий борг з збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства відсутній. Нараховані суми сплачуються в повному обсязі. Камеральні перевірки проведені всіх поданих звітів.

Надходження до бюджету збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за період січня – грудня 2011 року склали 188,5 тис.грн. при доведеному завданні 171,4 тис.грн., що складає 109,9 відсотків.


Здійснюється постійний контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів.


^ 2.5. інших платежів з юридичних осіб

В 2011 році Чуднівською МДПІ проводився контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати ресурсних, та інших платежів до бюджету.

Протягом 2011 року до зведеного бюджету забезпечено надходження збору за спеціальне використання лісових ресурсів в сумі 532,5 тис. грн при доведеному завданні 255,9 тис.грн., виконання становить 208,0% .До загального фонду Державного бюджету надійшло збору 106,0 тис.грн при завданні 94,1 тис.грн., що становить 112,6 %. Податковий борг по збору за спеціальне використання лісових ресурсів відсутній.

Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів за 2011 рік забезпечено в сумі 643,6 тис. грн. при плановому завданні 532,0 тис.грн., що становить 120,9%. Через відсутність у платників лічильників та лімітів на використання води додатково задекларовано 112,5 тис.грн.

За 2011 рік надійшло екологічного податку надійшло 134,2 тис.грн при завданні 115,2 тис.грн, що становить 116,5%.

З метою забезпечення збору ресурсних та інших платежів до бюджетів, контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою їх сплати у 2011 року МДПІ здійснювались наступні заходи:

- шляхом проведення звірки переліку водокористувачів та переліку підприємств які використовують підземну воду для задоволення питних і санітарно - гігієнічних потреб залучено до обліку та оподаткування відповідно до п.326.12 ст.326 Податкового кодексу України в 2011 році - 15 юридичних та 16 фізичних осіб на загальну суму 3,2 тис.грн. Суб’єктів господарювання, які не сплачували або сплачували у неповному обсязі протягом шести місяців збір за спеціальне використання води немає.

- шляхом проведення звірки з підприємствами УЕГГ ПАТ «Житомиргаз» та Чуднівським селищним комунальним підприємством по благоустрою селища в 2011році залучено до обліку та оподаткування екологічним податком 32 платника на суму 0,5 тис.грн.

При проведенні камеральних перевірок податкових декларацій екологічного податку за ІІ квартал 2011 року порушень не виявлено.

Чуднівська МДПІ співпрацює з органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та райдержадміністрацією по питанню правильності визначення платниками екологічного податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів;

МДПІ проведено звірку переліку лісокористувачів, яким видано лісорубні та лісові квитки з отриманими розрахунки збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Розбіжностей між задекларованими та виданими лісорубними та лісовими квитками не виявлено.

На обліку Чуднівської МДПІ перебуває 91 юридична особа та 171 ФОП, діяльність яких підлягає патентуванню. За результатами 2011 року надійшло плати за торговий патент 402,0 тис.грн. при завданні 347,6 тис.грн, або виконано на 115,7 %.


Юридичні особи, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти історико-культурного призначення, відсутні.

Чуднівською МДПІ не ініціювалось перед ДПА в області питання щодо призупинення дії або анулювання спеціальних дозволів на користування надрами надрокористувачам, так як відсутні платники які б протягом шести місяців не сплачували або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами.


Розділ 3. Організація роботи МДПІ щодо контролю за додержанням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати фізичними особами – підприємцями платежів до бюджетів

Відділом оподаткування фізичних осіб постійно здійснювався контроль за діяльністю фізичних осіб - підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування; залучаються до оподаткування фізичні особи, які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності та не були суб’єктами підприємницької діяльності, а також проводяться перевірки фізичних осіб - підприємців, які здійснюють експортні операції.


Проведеною плановою документальною перевіркою в грудні минулого року суб’єкта підприємницької діяльності Девушкіна М.В. встановлено правочин нікчемним внаслідок чого зменшується сума податкового кредиту з ПДВ в розмірі 656830грн., сума податкового зобов’язання з ПДВ 665750грн. валових доходів 3328752грн., валових витрат 3284836грн.

Інформація про виявлену нікчемність направлена до ДПІ у м. Житомир, в якому такий платник обліковується, з метою визначення підстав визнання договору, укладеного між другою парою контрагентів, нікчемним та відповідно зменшення суми податкового кредиту.


Протягом 2011 року надходження платежів до місцевих бюджетів в обсягах, визначених відповідними рішеннями місцевих органів влади, та встановлених наказами ДПА в області про розрахункову базу по податку з доходів фізичних осіб виконані в повному обсязі в розмірі 107,3 відсотків.

За період жовтня - грудня 2011 року на засіданнях районної робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення було запрошено керівників 42 суб’єктів господарювання та 46 СПД - фізичних осіб по яких проведеним аналізом податкових розрахунків Ф-1ДФ за період 2-3 кварталу 2011року встановлено виплата заробітної плати найманим працівникам нижче законодавчо встановленого рівня . За результатами вжитих заходів керівники 35-ти підприємств та 42 СПД –фізичних осіб взяли зобов’язання підняти з листопада місяця поточного року заробітну плату в розмірі до 1200,0грн.

До Чуднівської районної державної адміністрації та Управління праці направлено перелік підприємств – «мінімізаторів» з метою підвищення рівня виплати заробітної та заслуховування посадових осіб на засіданнях комісій райдержадміністрації.

Завдяки заходам, проведеними податковою інспекцією по 24 підприємствах підвищено рівень заробітної плати, в результаті до бюджету надійшло 4,6 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, погашено заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 168,0тис.грн., погашено заборгованість по податку з доходів за орендовані земельні ділянки в сумі 350,5тис.грн.


Працівниками відділу оподаткування фізичних осіб проводився аналіз діяльності фізичних осіб за ступенями ризику для включення до плану-графіка проведення документальних перевірок.

Відділом оподаткування фізичних осіб Чуднівської МДПІ з метою забезпечення повноти сплати податку збору за першу реєстрацію транспортних засобів з органами МРЕВ ДАІ та Держтехнагляду щомісячно проводилися звірки щодо кількості транспортних засобів зареєстрованих в МРЕВ ДАІ та відділу Держтехнагляду з кількістю відображених транспортних засобів в поданих розрахунках юридичними особами та громадянами, які сплатили збір за першу реєстрацію.


^ Розділ 4. Організація роботи щодо забезпечення надходження коштів до бюджетів за рахунок погашення податкового боргу


Забезпечено проведення організаційних заходів по виконанню прогнозних показників по мобілізації надходжень до бюджетів за рахунок погашення податкового боргу. Надходження платежів за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу до Зведеного бюджету 1254,2 тис.грн., до державного бюджету 569,8 тис.грн.


Щомісячно надсилалася звітність до ОДПА з питань розрахунків суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою.


Податковий борг по головному офісу МДПІ на 01.01.2012 року до Зведеного бюджету становить 1495,9 тис. грн., який в порівняні з 01.01.2011 року збільшився на 137,4 тис. грн., до Державного бюджету становить 578,5 тис. грн., який в порівнянні 01.01.2011 року збільшився на 83,4 тис. грн.

Податковий борг по Любарському відділенню МДПІ на 01.01.2012 року до Зведеного бюджету становить 1217,7 тис. грн., який в порівняні з 01.01.2011 року зменшився на 114,3 тис. грн., до Державного бюджету становить 757,2 тис. грн., який в порівнянні 01.01.2011 року збільшився на 77,3 тис. грн.


Сума описаного майна в податкову заставу становить 339,6 тис. грн.


Податковий борг платників податків, щодо яких порушено провадження про банкрутство на звітну дату становить 999,3 тис. грн. В процедурі банкрутства знаходиться 5 платників-боржників. У 2011 році надходження коштів на рахунок 3010 «Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна» до Державного бюджету склали 0,3 тис. грн. при плані 1,5 тис. грн., що становить 16,5 відсотка від доведеного завдання, до місцевого бюджету надходження за звітний період склали 0,55 тис. грн., при плані 1,1 тис. грн., що становить 49,5 відсотка від доведеного завдання. Факти передачі майна з ознаками безхазяйного від підрозділів податкової міліції за звітний період не надавались. Залишки матеріальних цінностей, які визнані безхазяйними – відсутні.

Протягом року оформлялось та надавалось розстрочення сплати грошового зобов’язання по ПАТ «Чуднівське управління газового господарства». Грошове зобов’язання достроково погашено.

Направлено 2 звернення до місцевих органів влади про розірвання контрактів (виділення коштів, майна в рахунок погашення податкового боргу Голові ліквідаційної комісії КП «Чуднівська друкарня»).


Головний офіс Чуднівської МДПІ
Любарське відділення Чуднівської МДПІ

Розділ 5. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів


Протягом 2011 року проведено аналіз обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Вживалися заходи, спрямовані на запобігання і боротьбу з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За результатами роботи керівництву МДПІ готувалася інформація з відповідними пропозиціями.


Чуднівською МДПІ забезпечувався контроль за своєчасністю та повнотою перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (подовжені) ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.


Проводилася робота щодо забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Протягом 2011 року складено 4 акти перевірки щодо порушення вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та застосовано штрафних санкцій на суму 12,6 тис. грн., які в повному обсязі надійшли до бюджету

Протягом 2011 року належно організовано роботу представників Чуднівської МДПІ на акцизному складі Чуднівської філії ДП « Житомирський ЛГЗ».


Розділ 6. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи

^ 6.1. організація проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок

Протягом 2011 року відділом податкового контролю здійснено -72 невиїзні (зустрічні) перевірки, в т.ч., 46 - по головному офісу та по Любарському відділенню – 26.


Уся податкова звітність, надана до податкового органу, була перевірена камерально. За результатами проведених камеральних перевірок донараховано до бюджету 2,7 тис. грн., які надійшли до бюджету у повному обсязі.


^ 6.2. організація проведення перевірок відповідно до плану – графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання

Формування та затвердження планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання відділом податкового контролю юридичних осіб здійснювалося в установлені ДПА терміни.

Згідно плану-графіка у 2011 році заплановано і проведено 11 планових перевірок. Проведеними плановими перевірками донараховано і узгоджено 791 тис.грн., з них сплачено - 720 тис.грн., що складає 91 %. За результатами планових виїзних документальних перевірок зменшено збитки на суму 377,0 тис. грн. та від»ємне значення рядка 24 декларації по ПДВ на суму 577,0 тис. грн.


Супроводження проведення документальних планових перевірок здійснювалося відповідно до вимог ДПА в області.


Протягом 2011 року організовано проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, які здійснюють діяльність в окремих галузях та сферах економіки, в т.ч. їх дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів та контрагентів, зокрема:

сільськогосподарські виробники – філія (Чуднівська) ТОВ СП «Нібулон», Чуднівська філія ПрАТ «Райз Максимко», виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари і гарячої води: Любарський РЕМ, Чуднівський РЕМ, Чуднівське УЕГГ.


Протягом 2011 року по Чуднівській МДПІ було проведено одну позапланову перевірку (закриття) фінансово-господарської діяльності небанківських фінансових установ,а саме Житомирський МСЦ АТ «УПСК» (ід.код. 35013317), за результатами якої донараховано 0,6 тис.грн податку на прибуток.


Оскарження та скасування у адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, у 2011 році не було.


^ 6.3. організація проведення документальних позапланових та фактичних перевірок

Організацією та супроводженням документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, не виявлено підприємств, які використовують схеми мінімізації податкових зобов’язань, шляхом здійснення експорту невластивої для основного виду діяльності продукції та платників, які допустили різке зростання податкового кредиту з ПДВ та мають значні розбіжності у показниках податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ.


За результатами рішень судових органів та постанов слідчих по Чуднівській МДПІ в 2011 році було проведено 6 документальних позапланових виїзних перевірок, за результатами яких донараховано 73,1 тис.грн., які сплачені в повному обсязі до державного бюджету.


Проведеними документальними перевірками суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності, проведено 4 перевірки, додатково донараховано і надійшло до бюджету 49 тис. грн.


За результатами контролю за суб»єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з питань дотримання ними порядку розрахунків проведено 120 фактичних перевірок, за результатами яких донараховано штрафних санкцій на загальну суму 210,7 тис. грн. штрафних санкцій, які сплачені в повному обсязі до державного бюджету.


Розділ 7. Організація роботи щодо виявлення, розкриття та упередження порушень у сфері оподаткування

Вживалися заходи щодо упередження та викриття фактів незаконного відшкодування з бюджету ПДВ. Проведеною позапланової документальною перевіркою ПП « Ран – Ліс» упереджено до відшкодування на розрахунковий рахунок ПДВ у сумі 34,7 тис. грн.


За результатами проведених заходів Чуднівською МДПІ в 2011 році фактів фальсифікації алкогольних напоїв та тютюнових виробів не встановлено.


У 2011 році за результатами проведених спільних з ВПМ Бердичівської ОДПІ заходів не виявлено діяльності «конвертаційних центрів» та суб»єктів господарювання з ознаками фіктивності.


Протягом 2011 року проведеними спільними рейдами перевірками по питанню легалізації робочих місць встановлено 35 фактів використання найманих працівників суб’єктами підприємницької діяльності без укладання договорів. В результаті заходів з 19 - ти суб’єктами укладено трудові угоди, інші зареєструвались СПД.

Проведеною фактичною перевіркою ФОП Вишинської Н.Є. .встановлено факт використання найманого працівника без укладання трудового договору. За матеріалами перевірки прокуратурою району порушено кримінальну справу за ст.172 ч2 КК України.


Розділ 8. Координація роботи Чуднівської міжрайонної державної податкової інспекції з питань основної діяльності


^ 8.1. вжиття заходів щодо реорганізації Чуднівської МДПІ та оптимізації


У строки, визначені ДПА в області та установлені законодавством порядку, 17.01.2011 року зареєстровано Чуднівську міжрайонну державну податкову інспекцію. Видано Свідоцтво про державну реєстрацію та довідку АБ № 222667 від 24.01.2011 р. про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).


Чуднівську міжрайонну державну податкову інспекцію зареєстровано в органі Державної податкової служби (довідка ф-4-ОПП № 379/19 від 31.01.2011р), Пенсійному фонді (повідомлення № 480/03 від 26.01.2011 р.), фонді соціального страхування у Чуднівському районі, а також повідомлено Державне казначейство та інші.

Підготовлено та надано на погодження в установленому порядку голові ДПС області тимчасову організаційну структуру Чуднівської міжрайонної державної податкової інспекції ДПС у Житомирській області.


Розроблено та надано на погодження в установленому порядку голові ДПС області тимчасовий штатний розпис Чуднівської МДПІ.


Упродовж 2011 року здійснювалися в установленому порядку заходи щодо фінансово-господарської діяльності, пов’язаних з реорганізацією Чуднівської МДПІ.


^ 8.2. планування діяльності Чуднівської МДПІ

Забезпечено формування звіту про виконання Уточненого плану основних питань економічної та контрольної роботи державної податкової інспекції у Чуднівському районі на 2010 рік.


Забезпечено розробку та затвердження планів роботи МДПІ на відповідний квартал 2011 року.


Забезпечено складання звіту про виконання плану роботи МДПІ на відповідний квартал 2011 року.


Забезпечено розробку та надання на затвердження Плану основних питань економічної та контрольної роботи Чуднівської міжрайонної державної податкової інспекції на 2012 рік та на I півріччя 2012 року.


^ 8.3 організація проведення апаратних нарад (нарад) керівного складу Чуднівської МДПІ, спільних, нарад територіальних органів державної виконавчої влади тощо

Протягом 2011 року
еще рефераты
Еще работы по разное