Реферат: { Додатково див. Наказ Державної митної служби n 179 ( v0179342-99 ) від 23. 03
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 771 від 08.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 січня 1999 р.
за N 42/3335


Про затвердження Положення про порядок здійснення
контролю за доставкою вантажів у митниці призначення

{ Додатково див. Наказ Державної митної служби
N 179 ( v0179342-99 ) від 23.03.99
Лист Державної митної служби
N 09/2-4907-ЕП ( v4907342-00 ) від 15.12.2000 }{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 386 ( z0664-02 ) від 23.07.2002
N 653 ( z0927-03 ) від 06.10.2003
N 849 ( z1217-03 ) від 10.12.2003
N 865 ( z1232-03 ) від 12.12.2003
N 221 ( z0429-04 ) від 29.03.2004
N 522 ( z0951-04 ) від 15.07.2004 }{ Додатково див. Лист Державної митної служби
N 19/484-ЕП ( v_484342-05 ) від 16.12.2005 }{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 172 ( z0296-06 ) від 07.03.2006
N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }
З метою посилення контролю за доставкою вантажів у митниці
призначення Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою вантажів у митниці призначення (додається).

2. Наказ Держмитслужби від 04.04.97 N 150 ( z0240-97 ) "Про
затвердження Положення про порядок контролю за переміщенням
товарів та інших предметів між митницями на території України"
вважати таким, що втратив чинність.

3. Начальнику Інформаційно-аналітичного митного управління
(ІАМУ) (Копосов С.А.) розробити та поетапно впровадити в
експлуатацію програмно-інформаційний комплекс для здійснення
контролю за доставкою вантажів у митниці призначення з
використанням Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби України. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної митної служби N 386 ( z0664-02 ) від
23.07.2002 )

4. Начальникам регіональних митниць, начальникам митниць
довести цей наказ до відома особового складу та забезпечити його
неухильне виконання.

5. Начальнику Управління організації митного контролю
(Більчук О.С.) у місячний термін підготувати перелік нормативних
документів Держмитслужби, що втрачають чинність у зв'язку з
набранням чинності цим наказом.

6. Правовому управлінню (Тимошенко С.В.) забезпечити в
установлений строк державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Соболя І.М.

В.о.Голови Служби О.Єгоров

Затверджено
Наказ Держмитслужби України
08.12.98 N 771

Положення про порядок здійснення контролю
за доставкою вантажів у митниці призначення( В тексті Положення абривіатуру "БД ІАМУ" замінено
словами "ЄАІС Держмитслужби України" згідно з
Наказом Державної митної служби N 386 ( z0664-02 )
від 23.07.2002 )( У тексті Положення слово "інспектор" у всіх відмінках замінено
словами "посадова особа" у відповідному відмінку; слова
"прикордонний пункт пропуску" у всіх відмінках і числах
замінено словами "пункт пропуску через державний кордон" у
відповідному відмінку й числі згідно з Наказом Державної митної
служби N 522 ( z0951-04 ) від 15.07.2004 ){ У тексті Положення слова "відділ контролю за доставкою
вантажів" у всіх відмінках замінено абревіатурою "ВКПТ"
згідно з Наказом Державної митної служби N 495
( z0773-06 ) від 20.06.2006 }
1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок здійснення контролю за доставкою
вантажів у митниці призначення (далі - Положення) розроблено з
метою встановлення надійного контролю за переміщенням товарів та
інших предметів між митницями України, оперативного реагування у
разі виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацій під час
такого переміщення, підвищення рівня відповідальності осіб, що
здійснюють перевезення вантажів, з метою ведення статистичної
обробки та аналізу інформації про переміщувані вантажі.

1.2. Дія Положення поширюється на переміщення товарів, що
перебувають під митним контролем і переміщуються між митницями,
структурними підрозділами однієї митниці територією України
юридичними та фізичними особами, за винятком товарів, на які
поширюється дія Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці
призначення переміщуваних через митний кордон України товарів
окремих видів, затвердженого наказом Держмитслужби України від
13.10.2005 N 969 ( z1393-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.11.2005 за N 1393/11673. { Пункт 1.2 в редакції
Наказу Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні:

( Підпункт 1.3.1 пункту 1.3 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 221 ( z0429-04 ) від 29.03.2004 )

1.3.1. "Консолідований вантаж" - вантаж, що перевозиться
одним транспортним засобом, але складається з декількох партій
товарів, призначених різним одержувачам.

( Підпункт 1.3.3 пункту 1.3 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 221 ( z0429-04 ) від 29.03.2004 )

1.3.2. "Митниця відправлення" - будь-який митний орган
України, з якого для всієї кількості товарів та інших предметів
або їх частини починається переміщення.

1.3.3. "Митниця призначення" - будь-який митний орган
України, де закінчується переміщення товарів та інших предметів.

1.3.4. "Партія товарів":

при перевезеннях залізничним транспортом - товари та інші
предмети, що надходять на станцію призначення одночасно у складі
однієї відправки на адресу одного вантажоодержувача від одного
вантажовідправника з однієї станції відправлення;

при перевезеннях іншими видами транспорту - товари та інші
предмети, що відправляються на адресу одного одержувача за одним
транспортним документом відповідно до транспортних правил, а також
товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або
переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний
кордон України.

( Підпункт 1.3.7 пункту 1.3 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 221 ( z0429-04 ) від 29.03.2004 )

1.3.5. "Проміжна митниця" - будь-який митний орган, де
здійснюється часткове довантаження, розвантаження, перевантаження
товарів або інші операції з товарами, пов'язані з необхідністю
зміни транспортного засобу, митного режиму, усунення загрози
псування вантажу тощо.

( Підпункт 1.3.9 пункту 1.3 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 221 ( z0429-04 ) від 29.03.2004 )

1.3.6. Інші терміни вживаються в значеннях, що визначені
Митним кодексом України ( 92-15 ). ( Пункт 1.3 доповнено
підпунктом 1.3.6 згідно з Наказом Державної митної служби N 221
( z0429-04 ) від 29.03.2004 )

1.4. Товари переміщуються під митним контролем з митниці
відправлення у митницю призначення шляхом їх перевезення
залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським
транспортом.

1.5. Митниця відправлення дає дозвіл на доставку товарів у
митницю призначення за умови відсутності у неї огбрунтованих
претензій до пред'явлених для митного контролю документів, товарів
та транспортних засобів, що перевозять ці товари.

1.6. Як правило, товари перевозяться між митницями під митним
забезпеченням в упаковці, транспортних засобах чи контейнерах,
виготовлених та обладнаних таким чином, щоб товари не могли бути
вилученими з опечатаного вантажного місця, транспортного засобу чи
контейнера або поміщатись у такі місця без залишення видимих
слідів розпечатання чи пошкодження митного забезпечення.

1.6.1. Допускається перевезення товарів під забезпеченням
митних органів інших країн, вантажовідправників або транспортних
організацій, що прийняли такі вантажі до перевезення. Такі
забезпечення, зокрема пломби, визнаються митними органами України
за умови їх відповідності вимогам, що висуваються до митного
забезпечення, яке використовується митними органами України.

Негабаритні вантажі та товари, що переміщуються
пристосованими (спеціально не обладнаними) транспортними засобами,
можуть перевозитися без накладення митного забезпечення у вигляді
пломбування транспортних засобів, в яких переміщуються такі
товари. У таких випадках митні органи у товаросупровідних
документах роблять детальний опис таких товарів та наносять на
самі товари або на їх упаковку маркування або інші ідентифікаційні
знаки з метою виключення можливості підміни цих товарів іншими або
аналогічними.

1.6.2. При перевезенні вантажів автомобільним транспортом
перевізники - резиденти України допускаються до перевезень
вантажів під митним забезпеченням за умови наявності у них
ліцензії Міністерства транспорту України на право здійснення
міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом (крім
перевезень до країн СНД) та свідоцтва про допущення дорожнього
транспортного засобу до перевезення вантажів під митними
печатками і пломбами, виданого митними органами України.

1.7. Якщо чинним законодавством України визначено
необхідність застосування до перевезень окремих видів товарів
запобіжних заходів забезпечення доставки цих товарів у митниці
призначення (надання фінансових гарантій, охорони і супроводження
тощо), митне оформлення таких товарів здійснюється тільки
за умови застосування таких заходів у порядку, визначеному чинними
нормативно-правовими актами України. { Пункт 1.7 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 495
( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

1.8. Для здійснення контролю за доставкою та виявлення фактів
недоставки товарів у митницю призначення використовується
програмно-інформаційний комплекс, що базується на відомчій системі
зв'язку митних органів України.

Департамент інформаційних технологій та митної статистики
Держмитслужби, використовуючи канали оперативного зв'язку,
забезпечує доступ посадовим особам митниць у межах їх службових
повноважень до інформації в Єдиній автоматизованій інформаційній
системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України)
з можливістю перегляду змісту контрольних документів та контролю
їх поточного стану. { Абзац другий пункту 1.8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 495
( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

( Пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 386 ( z0664-02 ) від 23.07.2002 )

1.9. Контроль за доставкою товарів у митниці призначення
здійснює митниця відправлення цих товарів.

Посадові особи митниці в межах своїх повноважень отримують з
використанням персональних електронних обчислювальних машин, які
розміщені в приміщеннях структурних підрозділів митниці (далі -
ПЕОМ), з ЄАІС Держмитслужби України каналами оперативного зв'язку
інформацію за документами контролю за доставкою, поставленими на
контроль у цій митниці, з можливістю контролю їх поточного стану.
{ Абзац другий пункту 1.9 в редакції Наказу Державної митної
служби N 522 ( z0951-04 ) від 15.07.2004, із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від
20.06.2006 }

Відповідальність за організацію щоденного перегляду
контрольних документів у ЄАІС Держмитслужби України та інформації
про переміщувані вантажі покладається на начальників митниць.

1.10. У разі виявлення фактів недоставки вантажу в митницю
призначення справу про порушення митних правил порушує митниця,
якій було надане відповідне зобов'язання. { Абзац перший пункту
1.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

Допускається порушення такої справи митницею, що
безпосередньо виявила порушення митних правил, про що протягом
доби інформується митниця відправлення. { Абзац другий пункту 1.10
в редакції Наказу Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від
20.06.2006 }

У разі виникнення спірних питань щодо порушення справи про
порушення митних правил та здійснення провадження вони вирішуються
Департаментом організації боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил Держмитслужби. { Абзац третій пункту 1.10 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 495
( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

2. Строк доставки товарів

2.1. Митниця відправлення обов'язково встановлює строк
доставки товарів у митницю призначення.

Строк доставки товарів у митницю призначення визначається,
виходячи з відстані до митниці призначення, виду транспортного
засобу, а також маршруту та інших умов перевезення, і не повинен
перевищувати максимального (граничного) строку доставки. ( Пункт
2.1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної митної
служби N 522 ( z0951-04 ) від 15.07.2004 )

Граничний строк доставки товарів визначається чинним
законодавством України.

Товари, що переміщуються через митну територію України у
митному режимі транзиту, у разі проведення перевантаження з одного
виду транспорту на інший можуть тимчасово розміщуватись на складах
митних органів або митних ліцензійних складах за умови дотримання
граничних строків транзиту, визначених Кабінетом Міністрів
України, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.2. Максимальний строк доставки в митницю призначення
товарів, що переміщуються прохідним або внутрішнім митним
транзитом, визначається відповідно до законодавства України, яке
регулює процедуру переміщення товарів залежно від виду транспорту,
а саме:

автомобільним транспортом - до 10 діб;

залізничним транспортом - до 28 діб;

авіаційним транспортом - до 5 діб;

морським та річковим транспортом - до 20 діб;

трубопровідним транспортом - до 31 доби.

У разі переміщення автомобільним транспортом консолідованих
вантажів строк доставки їх у митниці призначення обчислюється з
урахуванням кількості партій товарів і митниць призначення.
{ Пункт 2.2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Державної
митної служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

( Пункт 2.2 в редакції Наказу Державної митної служби N 386
( z0664-02 ) від 23.07.2002, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної митної служби N 653 ( z0927-03 ) від
06.10.2003 - набирає чинності 01.01.2004, в редакції Наказу
Державної митної служби N 221 ( z0429-04 ) від 29.03.2004 )

2.3. Якщо для окремих видів товарів або видів перевезень
відсутній установлений чинними нормативно-правовими актами України
граничний строк доставки, цей строк установлюється самою митницею
відправлення з урахуванням можливостей транспортного засобу,
маршруту перевезення, відстані до митниці призначення,
властивостей товарів та інших умов.

При цьому максимальний строк доставки таких товарів у митницю
призначення не може перевищувати 20 діб.

2.4. В окремих випадках, коли вантаж не може прибути в
митницю призначення у строк, установлений митницею відправлення,
внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що
перешкоджають руху транспортного засобу, строк доставки товарів у
митницю призначення може бути продовжений на час дії зазначених
обставин чи подій.

Такими обставинами чи подіями можуть бути:

стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне
природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портів
тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів);

військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який
пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить вантаж;

страйк;

злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника,
транспортного засобу чи вантажу, що перевозиться цим транспортним
засобом;

пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж,
яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу
або повну чи часткову втрату вантажу;

неможливість подальшого руху транспортного засобу, коли зсув,
пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу
дорожньому руху, життю чи здоров'ю громадян або навколишньому
середовищу;

інші схожі за характером обставини чи події.

При цьому власник товарів або власник транспортного засобу
(або особа, яка безпосередньо здійснює перевезення товарів, що
перебувають під митним контролем) повинен звернутися з письмовою
заявою до найближчої митниці (або митного поста), в зоні
діяльності якої сталася дія надзвичайних або невідворотних
обставин чи подій, для продовження строку доставки товарів.

До письмової заяви можуть додаватися належним чином
засвідчені відповідними органами документи, що підтверджують дію
надзвичайних або невідворотних обставин чи подій.

Залежно від виду надзвичайних або невідворотних обставин чи
подій документи, що підтверджують їх дію, можуть видаватися
місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування, власником підприємства, на якому відбувається
страйк, або уповноваженим ним органом (представником),
об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, службою технічного
обслуговування, відповідним державним органом з безпеки дорожнього
руху, органами Міністерства внутрішніх справ України, іншими
спеціально уповноваженими на це державними органами, а також
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
тощо. { Абзац дванадцятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від
20.06.2006 }

2.5. Митниця (або митний пост), у зоні діяльності якої
сталася або триває дія надзвичайних або невідворотних обставин чи
подій, перелічених у пункті 2.4 цього Положення, після вивчення
документів, що підтверджують дію таких обставин, у
товаросупровідних документах на переміщувані товари вчиняє запис
"Строк доставки товарів продовжено до "___" ______ 199_ р.
внаслідок ______________ (зазначається причина продовження
строку)".

Цей запис затверджується підписом начальника митниці
(заступника начальника митниці) або начальника митного поста і
завіряється відбитком печатки митниці (у разі звернення до
начальника митного поста - особистою номерною печаткою посадової
особи цього поста з обов'язковим письмовим інформуванням митниці,
якій підпорядковано цей митний пост).

Копії документів, що підтверджують дію надзвичайних або
невідворотних обставин чи подій, залишаються в справах відділу
контролю за переміщенням товарів (далі - ВКПТ) митниці. { Абзац
третій пункту 2.5 в редакції Наказу Державної митної служби N 495
( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

Митниця, що продовжила строк доставки товарів, протягом цієї
ж доби каналами електронного зв'язку (а у разі відсутності
електронного зв'язку - письмово) обов'язково інформує митницю
відправлення і митницю призначення вантажу, щодо якого прийнято
рішення про продовження строку доставки, та в оперативному режимі
передає інформацію про продовження строку доставки до ЄАІС
Держмитслужби України.

За наявності такої інформації протокол про порушення митних
правил не складається.

{ Абзац шостий пункту 2.5 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }2.6. В окремих випадках, якщо внаслідок дії надзвичайних або
невідворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарів
або ці товари неможливо надалі використовувати як вироби чи
матеріали, митниця, у зоні діяльності якої склалася така
обставина, на підставі висновків компетентних органів складає акт
за формою, затвердженою наказом Держмитслужби України від
18.11.2002 N 630 ( z0932-02 ) "Про затвердження форми акта про
невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для
здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи
їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 29.11.2002 за N 932/7220 (зі змінами), з обов'язковим
зазначенням причини втрати товарів, інформує каналами електронного
зв'язку митницю відправлення й митницю призначення про втрату
товарів і в оперативному режимі передає інформацію про їх утрату
до ЄАІС Держмитслужби України. { Пункт 2.6 в редакції Наказу
Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

2.7. У разі поломки чи дорожньо-транспортної пригоди (далі -
ДТП), унаслідок чого транспортний засіб не може продовжувати рух і
виникає потреба в його заміні, власник товарів чи перевізник
повідомляє про це найближчу митницю шляхом подання письмової
заяви. За згодою начальника цієї митниці або особи, що його
заміщує, перевізник особисто змінює відомості про номер
транспортного засобу в товаротранспортних документах та документі
контролю за доставкою шляхом викреслення даних про попередній і
занесення даних про новий транспортний засіб. Ці зміни завіряються
відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП) посадової особи
митниці. Достатньою підставою для надання зазначеної згоди є
довідка служби технічного обслуговування, відповідного органу
Міністерства внутрішніх справ України або іншого вповноваженого на
це органу про неможливість продовження руху транспортним засобом
унаслідок його технічної несправності чи ДТП.

Заміна транспортного засобу дозволяється, якщо він належить
тому самому перевізникові, у тому числі на підставі договору найму
(оренди), що й несправний.

Якщо ця вимога не може бути дотримана, то інший перевізник
повинен подати митниці належним чином оформлений договір із
власником товару, про вповноваження його здійснити це перевезення.

Дані про номер транспортного засобу, яким замінено
несправний, в оперативному режимі заносяться до ЄАІС Держмитслужби
України.

{ Главу 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з Наказом Державної митної
служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }2.8. Якщо внаслідок ДТП чи поломки транспортного засобу або
контейнера запломбована частина транспортного засобу або
запломбований контейнер і митне забезпечення на них не були
пошкоджені, а транспортний засіб чи контейнер потребує тривалого
ремонту, то на підставі письмового звернення перевізника та
довідки служби технічного обслуговування, відповідного органу
Міністерства внутрішніх справ України або іншого вповноваженого на
це органу про неможливість продовження руху транспортного засобу
або перевезення контейнера внаслідок ДТП чи поломки здійснюється
перевантаження товарів в інший транспортний засіб або контейнер у
присутності посадової особи митниці.

Перевізник особисто змінює відомості про транспортний засіб
або контейнер у товаротранспортних документах і документі контролю
за доставкою шляхом викреслення даних про попередній і занесення
даних про новий транспортний засіб або контейнер. Ці зміни
завіряються відбитком ОНП посадової особи митниці.

Дані про номер транспортного засобу або номер контейнера,
яким замінено несправний, в оперативному режимі заносяться до ЄАІС
Держмитслужби України.

{ Главу 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з Наказом Державної митної
служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }2.9. Якщо внаслідок ДТП або поломки транспортного засобу чи
контейнера відкрився доступ до вантажного відсіку або пошкоджено
митне забезпечення та (або) товар, то перевізник уживає всіх
необхідних заходів для забезпечення збереження товарів і терміново
повідомляє найближчу митницю про обставини події, місцезнаходження
товару й транспортного засобу, забезпечує доставку посадових осіб
митниці до місцезнаходження цього товару. При потребі товар
перевантажується в інший транспортний засіб або контейнер
відповідно до пункту 2.7 цього Положення на підставі письмової
заяви перевізника та довідки служби технічного обслуговування,
відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України або
іншого вповноваженого на це органу про технічну несправність, а
посадовою особою митниці накладається нове митне забезпечення.

Дані про номер транспортного засобу, контейнера, у який
перевантажено товар, і (або) дані про накладення нового митного
забезпечення заносяться в оперативному режимі до ЄАІС
Держмитслужби України.

{ Главу 2 доповнено пунктом 2.9 згідно з Наказом Державної митної
служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }2.10. Митниця, до якої звернувся перевізник, протягом доби
повинна проінформувати митницю відправлення та митницю призначення
про вищезазначені обставини й про прийняте нею рішення.

{ Главу 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з Наказом Державної митної
служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }3. Контроль за доставкою товарів, що вивозяться
з митної території України

3.1. Для здійснення контролю за доставкою вантажів, що
вивозяться з митної території України (напрямок переміщення - ЕК)
та переміщуються з метою експорту, реекспорту, тимчасового
вивезення або переробки за межами митної території України,
використовуються вантажна митна декларація (далі - ВМД) типу
"експорт" та її електронна копія.

3.2. До графи 50 усіх основних аркушів експортної ВМД
декларантом вносяться відомості про особу, що приймає
задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо
доставки цих товарів у митницю призначення. На зворотному боці
кожного аркуша ВМД вчиняється друкований напис такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові, номер і серія паспорта),
ознайомлений зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного
кодексу України і зобов'язуюсь доставити задекларовані товари в
митницю призначення в установлений строк".

Особа, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере
зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення,
ознайомлюється зі змістом зазначених статей Митного кодексу
України ( 1970-12 ) та підписує усі примірники основних аркушів
ВМД. Зобов'язання і підпис засвідчуються відбитком особистої
номерної печатки посадової особи митниці відправлення.

( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 221 ( z0429-04 ) від 29.03.2004 )

3.3. Митниця відправлення протягом чотирьох годин після
завершення митного оформлення експорту товарів повинна передати
інформацію за цією ВМД до ЄАІС Держмитслужби України засобами
електронного зв'язку.

Поставлення на контроль електронної копії ВМД здійснюється
посадовою особою митниці відправлення в строк, що не перевищує
чотирьох годин з моменту надходження до ЄАІС Держмитслужби України
цієї копії, шляхом унесення каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ
відмітки в ЄАІС Держмитслужби України про відповідність даних
електронної копії ВМД даним, що містяться в паперовому примірнику
цієї ВМД. ( Абзац другий пункту 3.3 в редакції Наказу Державної
митної служби N 522 ( z0951-04 ) від 15.07.2004 )

3.4. Четвертий основний аркуш ВМД ("примірник для митниці")
разом з іншими товаросупровідними документами, усі примірники яких
засвідчуються відбитками особистої номерної печатки посадової
особи митниці відправлення, що здійснював митне оформлення
експорту, видається на руки уповноваженій особі перевізника чи
відправника товарів для доставки у пункт пропуску через державний
кордон митниці призначення.

3.5. На початку кожної зміни прикордонна митниця призначення
робить оперативний запит до ЄАІС Держмитслужби України щодо
експортних ВМД, за якими в цю митницю направлено вантажі, після
чого забезпечує наявність у підпорядкованих їй пунктах пропуску
інформації про такі вантажі.

3.6. По надходженні експортного вантажу у пункт пропуску
через державний кордон митниці призначення у визначений митницею
відправлення строк доставки (або раніше), посадова особа цієї
митниці перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього,
зазначеним в електронній копії експортної ВМД, проставляє у
товаросупровідних документах та на четвертому основному аркуші ВМД
штамп "Під митним контролем".

Інформація про надходження експортних товарів до
структурного підрозділу митниці призначення, розташованого в
пункті пропуску через державний кордон, передається в оперативному
режимі до ЄАІС Держмитслужби України. { Абзац другий пункту 3.6 в
редакції Наказу Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від
20.06.2006 }

{ Пункт 3.7 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }3.7. Одразу ж після надходження експортного вантажу в митницю
призначення він береться під контроль цієї митниці.

Будь-які операції з ним можуть бути здійснені тільки з
дозволу та під контролем митниці призначення.

Відповідальність за збереження та недоторканість вантажу
перед митницею призначення несуть:

при перевезеннях автомобільним транспортом - перевізник;

при перевезеннях залізничним транспортом - начальник
прикордонної залізничної станції;

при переміщенні морським, річковим та повітряним
транспортом - начальник порту;

у разі розміщення товарів на складах (в терміналах) -
керівник цього складу (термінала).

3.8. Вантаж перебуває під митним контролем митниці
призначення до моменту фактичного вивезення за межі митної
території України.

3.9. Пропуск товарів через митний кордон України
здійснюється у кількості, що не перевищує кількості товарів,
зазначеної у ВМД.

3.10. Пропуск експортного вантажу за межі митної території
України здійснюється тільки після звіряння відомостей, зазначених
в електронній копії відповідної ВМД, з відомостями у
товаросупровідних документах та після перевірки (за рішенням
митниці) фактичної наявності, кількості, номенклатури і стану
товарів.

3.11. У графі "А" четвертого аркуша цієї ВМД проставляється
відбиток ОНП посадової особи митниці призначення та вчиняється
запис "Вантаж пропущено".

Четвертий аркуш ВМД зберігається протягом установленого
строку в справах митниці призначення.

{ Главу 3 доповнено пунктом 3.11 згідно з Наказом Державної митної
служби N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }3.12. Одразу ж після здійснення пропуску вантажу за межі
митної території України посадова особа митниці для зняття цього
експортного відправлення з контролю передає в оперативному режимі
до ЄАІС Держмитслужби України інформацію про пропуск вантажу, а
саме:

номер посвідчення та номер особистої номерної печатки
посадової особи, що здійснював митне оформлення і пропуск цього
вантажу;

дату і час перетину митного кордону;

вид, тип та номер транспортного засобу, яким переміщувався
цей вантаж;

відомості про перевізника (графа 50 ВМД);

фактичну кількість товарів, які переміщуються, у додаткових
одиницях виміру, а за їх відсутності - в основних одиницях виміру,
за винятком тієї частини товарів, що не буде пропущена за межі
митної території України внаслідок дії обставин, зазначених у
пункті 2.6 цього Положення. { Абзац пункту 3.12 в
редакції Наказу Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від
20.06.2006 }

3.13. При частинному надходженні експортного вантажу в
митницю призначення, зокрема при подрібненні партії товарів, що
перевозяться залізничним транспортом (декількома транспортними
засобами), ведеться облік фактичного вивезення за межі митної
території України товарів, що входять до складу задекларованої в
одній ВМД партії.

Для цього на зворотному боці четвертого основного аркуша ВМД,
вилученого під час митного оформлення першої частини експортного
відправлення, посадовою особою митниці призначення вчиняється
запис:

------------------------------------------------------------------------------------

|Вивезено / кількість / дата і N накладної / залишок квоти / підпис посадової особи|

------------------------------------------------------------------------------------

Такий запис обов'язково засвідчується відбитком особистої
номерної печатки посадової особи, що проводив митне оформлення.

3.14. У разі частинного надходження товарів, що входять до
складу задекларованої в одній ВМД партії, митниця призначення
здійснює пропуск за межі митної території України та облік кожної
частини подрібненої партії товарів до вивезення всієї партії у
повному обсязі, за винятком тієї частини партії, яка потрапила під
дію надзвичайних або невідворотних обставин і подій та якій
відповідним митним органом був продовжений строк доставки, а також
тієї частини партії, що не може бути доставлена у митницю
призначення внаслідок обставин, зазначених у пункті 2.6 цього
Положення. Інформація про пропуск кожної частини подрібненої
партії передається в оперативному режимі до ЄАІС Держмитслужби
України засобами електронного зв'язку.

3.15. У разі виявлення порушення митних правил справа про
таке порушення заводиться відповідно до пункту 1.10 цього
Положення.

4. Контроль за доставкою товарів, що ввозяться
на митну територію України

4.1. Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну,
здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або
проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на
адресу якої ввозяться товари. { Пункт 4.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від
20.06.2006 }

4.2. Альтернативою митному оформленню товарів у митниці
призначення є здійснення повного митного оформлення товарів
безпосередньо у прикордонній митниці зі сплатою належних платежів
та дотриманням положень чинного законодавства у частині
сертифікації продукції, а також застосування заходів нетарифного
регулювання, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю
тощо.

4.3. Для здійснення контролю за доставкою окремих видів
товарів, перелік яких установлюється й змінюється Держмитслужбою
України залежно від виду транспорту, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390 ( 390-2002-п )
"Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів"
використовується попередня вантажна митна декларація (далі - ПД).

ПД оформлюється в порядку, установленому Держмитслужбою
України.

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що ввозяться
на митну територію України, переміщуються цією територією з
будь-якою метою, крім транзиту, і на які не складається ПД,
використовуються інші документи контролю за доставкою, визначені
Держмитслужбою України, та їх електронні копії. Порядок
заповнення, використання чи анулювання документів контролю за
доставкою та їх електронних копій установлюється Держмитслужбою
України у межах її повноважень, визначених законодавством
України. { Абзац третій пункту 4.3 в редакції Наказів
Держмитслужби N 865 ( z1232-03 ) від 12.12.2003, N 495
( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

У разі ввезення товарів на митну територію України як
документ контролю за доставкою використовується попереднє
повідомлення (далі - ПП) або внутрішній транзитний документ
(далі - ВТД) та його електронна копія. Випадки використання цих
документів контролю за доставкою визначаються в
нормативно-правових актах Держмитслужби України відповідно до
вимог Митного кодексу України ( 92-15 ). { Абзац четвертий пункту
4.3 в редакції Наказів Державної митної служби N 653 ( z0927-03 )
від 06.10.2003, N 495 ( z0773-06 ) від 20.06.2006 }

Порядок подання ПП виключно в електронному вигляді
регламентується Інструкцією із заповнення та використання
попереднього повідомлення в електронному вигляді, затвердженою
наказом Державної митної служби України від 12.12.2005 N 1220
( z1505-05 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
15.12.2005 за N 1505/11785. { Пункт 4.3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної митної служби N 495 ( z0773-06 ) від
20.06.2006 }

{ Пункт 4.3 в редакції Наказу Державної митної служби N 386
( z0664-02 ) від 23.07.2002 }4.4. Заповнене згідно з установленим порядком ПП та його
електронна копія до моменту ввезення товарів подаються митниці за
місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням
юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться то
еще рефераты
Еще работы по разное