Реферат: Апаратній нараді у начальника управління надання медичної допомоги матерям та дітям, фінансово-економічного забезпечення гуоз та мк


№ п/п

Найменування заходів

Виконавці

Строки виконання
Розділ І. Профілактика захворювань, епідемічна та екологічна безпека

1.1

Проаналізувати роботу інфекційної служби області, результати розглянути на підсумковій конференції лікарів-інфекціоністів.

Головний позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК

І квартал

1.2

Забезпечити виконання заходів з профілактики інфекційної захворюваності згідно законів України „Про захист населення від інфекційних хвороб”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя”, обласної Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я населення Черкащини” на 2002-2011 роки, Комплексного плану заходів щодо захисту населення області від інфекційних хвороб на 2006-2010 роки від 31.08.2006 № 436/187.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.3

Забезпечити контроль за виконанням в ЛПЗ області:

- наказу МОЗ України від 10.05.2007 №234 „Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах”. Хід реалізації наказу заслухати на засіданнях медичних рад ЛПЗ, апаратній нараді у начальника управління надання медичної допомоги матерям та дітям, фінансово-економічного забезпечення ГУОЗ та МК;

- наказу МОЗ України від 04.04.2008 №181 „Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика”. Результати розглянути на засіданнях медичних рад ЛПЗ, апаратній нараді у начальника управління організації та надання медичної допомоги дорослому населенню та медицини катастроф ГУОЗ та МК.


Відділ надання медичної допомоги матерям та дітям ГУОЗ та МК, фахівці обл.СЕС


Перший заступник головного лікаря обласної лікарні з хірургічної роботи, головний позаштатний хірург ГУОЗ та МКІІ квартал


ІІ квартал
1.4

Спільно з фахівцями обласної СЕС провести перевірку роботи лікувально – профілактичних закладів Маньківського та Катери-нопільського районів з питань профілактики госпітальних інфек-цій. Результати заслухати на колегії держсанепідслужби області.

ГУОЗ та МК, обл. СЕС

Липень

1.5

Проводити заняття з медперсоналом лікувально-профілактичних закладів області з прийняттям заліків з питань дотримання санітарно-протиепідемічного режиму та профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

2 рази на рік

1.6

Забезпечити контроль за виконанням наказу МОЗ України від 30.05.1997 № 167 „Про удосконалення протихолерних заходів в Україні”, результати перевірок розглянути в ЛПЗ на засіданнях медичних рад.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ, головний позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК, обл. СЕС

Впродовж року,

І квартал

1.7

З метою оцінки протиепідемічної готовності до роботи в умовах епідускладнень з холери, інших карантинних інфекцій перевірити медичні заклади м. Сміла, Смілянського і Черкаського районів, матеріали заслухати на засіданні колегії ГУОЗ та МК.

Обл.СЕС, головний позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК

Березень -травень

1.8

Провести теоретичну та практичну підготовку працівників з питань клініки, діагностики, профілактики карантинних інфекцій з диференційованою оцінкою знань згідно рекомендованих програм МОЗ України.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

І квартал

1.9

Провести навчально-тренувальні заняття з питань попередження заносу, локалізації та ліквідації карантинних та ін. високопатогенних небезпечних хвороб із залученням зацікавлених служб.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Не рідше

2 разів на рік

1.10

Вжити заходів щодо удосконалення лабораторної діагностики інфекційних хвороб, в тому числі вірусних інфекцій.

Підвищити якість клініко – лабораторної діагностики інфекцій, які керуються засобами специфічної профілактики.

Передбачити закладання коштів в місцевих бюджетах на проведення необхідних обстежень хворих з інфекційною патологією.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року
1.11

Забезпечити:1.11.1

раннє виявлення хворих на вірусні гепатити, в тому числі в переджовтяничному періоді, а також хворих з безжовтушни-ми і субклінічними формами та їх своєчасну госпіталізацію в інфекційний стаціонар;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Постійно

1.11.2

якісне обстеження хворих на вірусні гепатити, включаючи молекулярно-генетичну діагностику;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.11.3

своєчасність та кратність обстеження на HBsAg осіб з груп ризику відповідно до вимог діючого наказу МОЗ СРСР від 12.07.1989 № 408 «Про заходи щодо зниження захворювано-сті вірусним гепатитом». Здійснювати контроль за роботою клініко-діагностичних лабораторій ЛПЗ з питань достовір-ності щоквартальної звітності в територіальні СЕС;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ та Ватутінської міської лікарні

Щокварта-льно

1.11.4

чітку роботу кабінетів інфекційних захворювань, дільничної мережі з питань медичного нагляду за контактними особами в осередках кишкових інфекцій, вірусних гепатитів;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ та Ватутінської міської лікарні

Впродовж року

1.11.5

своєчасну подачу в територіальні СЕС повідомлень про випадки групових інфекційних захворювань відповідно до наказу МОЗ України від 23.05.2002 №190 “Про подання позачергових повідомлень”.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ та Ватутінської міської лікарні

Впродовж року

1.12

Провести аналіз якості діагностики вірусних гепатитів, про результати інформувати ГУОЗ та МК.

Головний позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК

До 25.01.2009

та 25.07.2009

1.13

Проводити заходи щодо недопущення ускладнення епідситуації із захворюваності на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння, в тому числі на ботулізм.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.14

ЗАБЕЗПЕЧИТИ:1.14.1

своєчасну бактеріальну діагностику у хворих на менінго-кокову інфекцію та бактеріальні гнійні менінгіти, особливу увагу звернути на правильність забору і транспортування матеріалу в баклабораторію для проведення досліджень;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні, міськ(рай) СЕС

За епідпока-заннями
1.14.2

організацію і виконання плану заходів щодо реалізації Програми імунопрофілактики населення області на 2009-2015 роки. Інформацію про хід виконання надавати в ГУОЗ та МК;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні

до 20.12.

щорічно

1.14.3

проведення профілактичних щеплень згідно наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних і імунобіологічних препаратів", охопити профщепленнями проти керованих інфекцій не менше 95% запланованих контингентів населення.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні, міськ(рай) СЕС

Впродовж року

1.15

Організувати контроль за виконанням наказу МОЗ України від 09.02.1998 № 30 “Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні”, Комплексного плану заходів щодо боротьби з грипом та гострими респіраторними захворюваннями в Черкаській області на 2006 – 2010роки.

ГУОЗ та МК, УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні, обл(міськ/рай)СЕС

Передепіде-мічний, епідемічний періоди

1.16

В передепідемічний період грипу провести імунізацію медичних працівників ЛПЗ області за бюджетні кошти. Рекомендувати щеплення проти грипу контингентам, які відносяться до груп ризику.

ГУОЗ та МК, УОЗ (ВОЗ) міськвикон-комів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Жовтень, листопад

1.17

Здійснювати доставку у вірусологічну лабораторію облСЕС носоглоткових змивів, сироваток крові від хворих на грип для вірусологічних досліджень з діагностичною метою.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні, міськ(рай) СЕС

Період епідемії

1.18

Забезпечити своєчасне виконання:1.18.1

комплексу протиепідемічних заходів з метою профілактики кору відповідно до наказу МОЗ України від 17.05.2005 № 188 „Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміоло-гічного нагляду за кором” та наказу МОЗ України від 13.12.2003 № 631 „Щодо лабораторної діагностики кору та краснухи”;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.18.2

вимог наказу МОЗ України від 17.07.2006 № 488 „Про заходи щодо профілактики і боротьби з пташиним грипом та запобігання виникненню його пандемії”;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні, міськ (рай) СЕС

Впродовж року

1.18.3

вимог наказу МОЗ України від 16.05.2005 №218 „Про посилення заходів з діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні”.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.18.4

в повному обсязі виконання наказу МОЗ України від 14.07.1998 №196 „Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт”. Про виявлені випадки захворювань гострими в’ялими (ГВП) паралічами негайно інформувати територіальні СЕС;

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ та Ватутінської міської лікарні

Постійно1.18.5

Комплексного плану заходів щодо профілактики малярії в області на 2005 – 2009 роки.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдер-жадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.19

Створити достатній запас протималярійних лікарських засобів для лікування хлорохінстійкої малярії, в тому числі для внутрішньовенного введення.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні, міськ(рай) СЕС

І квартал

1.20

Організувати:1.20.1

спільно із спеціалістами обл. СЕС вибіркову перевірку роботи лікувально-профілактичних закладів області з питань якості, своєчасності проведення епіднагляду за гострими в’ялими паралічами клінічної та лабораторної діагностики;

ГУОЗ та МК, обл. СЕС

Серпень

1.20.2

забір та доставку сироваток крові у вірусологічну лабораторію обл. СЕС для вивчення стану напруги колективного імунітету проти дифтерії, правця, кору у населення

Городищенського,

Золотоніського,

Кам’янського,

Катеринопільського районів;

Головні лікарі Городищенської, Золотоніської, Кам’янської та Катеринопільської ЦРЛ
Березень

квітень

травень

жовтень

1.20.3

вивчення стану напруги колективного імунітету проти поліомієліту у
Канівському,

Маньківському,

Уманському,

Черкаському районах;

Головні лікарі Канівської, Маньківської, Уманської, Черкаської ЦРЛБерезень

квітень

травень

жовтень

1.20.4

вивчення циркуляції ентеровірусів серед здорових дітей в організованих колективах
м. Ватутіне,

Звенигородському,

Кам’янському,

- Чигиринському районах.

Головні лікарі Ватутінської міської лікарні, Звенигородської, Кам’янської, Чигиринської ЦРЛБерезень

квітень

травень

серпень

1.21

Продовжити роботу щодо підвищення рівня знань фахівців лікувально-профілактичних установ з питань клініки, діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року, згідно планів підвищення кваліфікації

1.22

Організувати та провести науково-практичні конференції для лікарів – інфекціоністів з актуальних питань діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб.

Головний позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК

ІІ, ІУ квартали


1.23

Впровадити в усіх інфекційних стаціонарах стандарти та протоколи обстеження і лікування хворих.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Постійно

1.24

Підтримувати запаси лікувальних, діагностичних і дезинфікую-чих засобів на випадок виникнення особливо небезпечних інфек-цій, поповнювати інфекційні стаціонари необхідним асортимен-том лікарських препаратів, дезинфікуючими засобами, сучасною апаратурою, медінструментарієм, м’яким та твердим інвентарем, захисним одягом.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.25

Забезпечити диференційовану теоретичну і практичну підготовку лікарів і середнього медперсоналу всіх профілів :

з питань малярії;


- з питань гельмінтозів.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні, міськ(рай) СЕСКвітень,

травень

2 рази на рік
1.26

Запровадити в роботу протоколи надання медичної допомоги за фахом „паразитологія”, затверджені наказом МОЗ України від 03.07.2006 № 434.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні

Впродовж року

1.27

Провести теоретичну і практичну перепідготовку медичних і немедичних працівників з питань клініки, діагностики холери та інших карантинних інфекцій з прийняттям диференційованих заліків.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, обл.міськ(рай) СЕС

І квартал

1.28

Організувати проведення семінарських занять з питань клініки, діагностики лептоспірозу, хвороби Лайма, сказу, сибірки, туляремії, бруцельозу, геморагічної гарячки з нирковим синдромом, Ку-гарячки, гарячки Західного Нілу з медичними працівниками та прийняттям заліків.

Головні лікарі ЦРЛ

обл.міськ(рай) СЕС

ІІ квартал

1.29

ПЕРЕВІРИТИ:1.29.1

- готовність медичних закладів м. Сміла, Смілянського, Черкаського районів до проведення протихолерних заходів, стан діагностики лептоспірозу та висипного тифу, хвороби Лайма, результати розглянути на засіданні колегії ГУОЗ та МК;

Головний позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК, фахівці обл.СЕС

Квітень

1.29.2

- стан лабораторної діагностики та якість надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційну патологію, відповідність її затвердженим протоколам у м. Умань, Шполянському, Маньківському, Уманському районах, результати розглянути на апаратній нараді у начальника управління надання медичної допомоги матерям та дітям, фінансово-економічного забезпечення ГУОЗ та МК;

Головний позаштатний дитячий інфекціоніст ГУОЗ та МК

ІУ квартал

1.29.3

- показники роботи дитячих інфекційних ліжок, якість виконання протоколів лікування інфекційних хвороб у дітей у м. Умань, Катеринопільському та Монастирищенському районах, результати розглянути в ЛПЗ за участю головних лікарів;

Головний дитячий позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК ОДА

ІІІ-ІV квартали
1.29.4

стан надання медичної допомоги інфекційним хворим в

м. Умань, Золотоніському і Канівському районах, результати розглянути в ЛПЗ за участю головних лікарів;

Головний позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК


ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

1.29.5

- інвентаризацію холодильного обладнання, призначеного для транспортування, зберігання імунобіологічних препаратів відповідно обліково-звітної документації "Укрвак-08", дані надати в обл.СЕС при захисті обсягів профщеплень на 2009 рік.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЛПЗ

Листопад

1.30

Проводити поглиблений аналіз кількісних і якісних показників імунопрофілактики населення області відповідно програми «Укрвак-08», інформацію направляти в міськ(рай)СЕС.

УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, Ватутінської міської лікарні

Щомісячно до 05 числа

1.31

При виїздах в медичні заклади міст і районів перевіряти стан медико-гігієнічної пропаганди з профілактики інфекційних захворювань та надавати пропозиції щодо її поліпшення.

Головні позаштатні інфекціоніст та дитячий інфекціоніст ГУОЗ та МК

Впродовж року

1.32.

Активно співпрацювати із засобами масової інформації (преса, телебачення, радіо) з питань гігієнічного виховання населення.

Головні позаштатні інфекціоніст та дитячий інфекціоніст ГУОЗ та МК

Відповідно до плану

1.33

Поліпшити матеріально – технічну базу інфекційних стаціонарів шляхом проведення в них капітальних і поточних ремонтів, реконструкції, тощо .

Головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.34

Забезпечити проведення ефективного знезараження стічних вод інфекційних стаціонарів, зокрема вирішити питання будівництва локальних очисних споруд (хлораторних) у разі потреби.

Головні лікарі ЛПЗ

Впродовж року

1.35.

Здійснити заходи щодо можливості створення бактеріологічних відділів в складі клініко-діагностичних лабораторій ЦРЛ.

Головні лікарі ЦРЛ

Впродовж року
Розділ ІІ. Формування здорового способу життя (ЗСЖ)

2.1

ПЕРЕВІРИТИ:2.1.1

- стан виконання директивних та розпорядчих документів, облас-ної Міжгалузевої комплексної програми „Здоров'я населення Черкащини” на 2002-2011 роки, рішення колегії ГУОЗ та МК від 22.06.2007 та від 30.06.2006 з проблем формування здорового способу життя, інформаційно-освітньої діяльності в ЛПЗ Звени- городського, Уманського та Чигиринського районів. Матеріали перевірки обговорити на засіданні колегії ГУОЗ та МК.

Головний лікар обласного центру здоров’я, головні лікарі ЦРЛ

ІІ квартал

2.1.2

- стан роботи з виконання наказу УОЗ та обл.СЕС від 15.04.2002 № 128/47 „Про поліпшення діяльності органів та закладів охорони здоров'я з питань формування здорового способу життя, гігієніч-ного виховання населення”, інших розпорядчих та директивних документів у Чорнобаївському, Христинівському, Тальнівському, Кам’янському районах. Матеріали перевірки обговорити на виїзних колегіях обл.СЕС.

Головний лікар обласного центру здоров’я, заступник головного лікаря обл.СЕС, головні лікарі Чорнобаївської, Христинівської, Тальнівської, Кам’янської ЦРЛ

І-ІУ квартали2.2

Вжити заходів щодо виконання:

- заходів, передбачених ГУОЗ та МК до відзначення 55-річчя медичної галузі в області;

- плану заходів щодо виконання резолюції зборів працівників галузі охорони здоров'я та адміністративного активу області від 19 червня 2008 року;

- заходів по виконанню проекту покращення планування сім'ї та репродуктивного здоров'я в Україні „Разом до здоров'я”;

- обласної програми „Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року”;

- галузевої програми „Підтримка грудного вигодовування дітей в області на 2006-2010 роки”;

- комплексного плану профілактики та подолання тютюнопаління в Черкаській області на 2005-2010 роки;

- міської міжвідомчої комплексної програми „Здорова дитина – щаслива родина”;

- програм профілактики йодозалежних захворювань, травматизму, туберкульозу, СНІДу, венеричних захворювань, наркоманії, алкоголізму, онкологічних, серцево-судинних та інших захворювань.

Головний лікар обласного центру здоров’я, головні позаштатні спеціалісти ГУОЗ та МК,

головні лікарі обласних,

міських та центральних районних

ЛПЗ

Впродовж року

2.3

Продовжити пропаганду переваг роботи закладів і підрозділів ПМСД на принципах сімейної медицини із залученням усіх засобів масової інформації (обласних, місцевих газет, радіо, телебачення), популяризувати позитивний досвід роботи сімей-них лікарів області, нові, запроваджені в області методики діа-гностики та лікування захворювань, ознайомлення представників різних медичних професій з основами кінезіологічних методів обстеження та лікування пацієнтів, тощо.

Головний лікар обласного центру здоров’я, головний позаштатний спеціаліст з питань організації первинної медико-санітарної допомоги ГУОЗ та МК

Впродовж року

2.4

Забезпечити:

- розробку, тиражування та розповсюдження в ЛПЗ області мето-дичних та популярних інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань здорового способу життя, попередження туберкульозу, СНІДу, наркоманії, алкоголізму, інфекційних, серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань;

- підготовку кадрів з питань організації та методики медико-гігієнічної пропаганди;

- надання всебічної підтримки діяльності громадських організа-цій, програми яких спрямовані на профілактику СНІДу, тубер-кульозу, наркоманії, алкоголізму, на розв’язання проблем дитячої бездоглядності та соціального сирітства;

- планову підготовку матеріалів з питань пропаганди здорового впособу життя, попередження інфекційних, соціально-небезпеч-них та інших захворювань для оприлюднення через обласні та місцеві ЗМІ. Разом з редакціями газет, теле- та радіокомітетів продовжити випуск тематичних сторінок та передач з вказаних проблем;

- навчання населення в системних формах медико-гігієнічної пропаганди -

• школах здоров'я для одужуючих в стаціонарах;

• школах відповідального батьківства при жіночих

консультаціях та пологових будинках;

• школах для матерів, які мають дітей 1-го року життя;

• школах здоров'я за профілем захворювання (цукровий

діабет, артеріальна гіпертензія, стенокардія, туберкульоз

та ін.);

• гігієнічне навчання декретованих контингентів працюючих.
Головний лікар обласного центру здоров’я, головні лікарі обласних ЛПЗ та ЦРЛ, обласні, міські та районні профільні спеціалістиВпродовж року

2.5

Підготувати та провести акордні пропагандистські кампанії, приурочені:

- Дню боротьби з туберкульозом;

- Дню Чорнобильської трагедії;

- Всесвітньому Дню здоров'я;

- Всесвітньому Дню товариства Червоного Хреста;

- Всесвітньому Дню непаління;

- Всесвітньому Дню охорони дітей;

- Міжнародному Дню охорони навколишнього середовища;

- Всесвітньому Дню боротьби з наркоманією;

- Всесвітньому Дню людей похилого віку;

- Всесвітньому Дню психічного здоров'я;

- Всеукраїнському Дню боротьби із захворюванням на рак

молочної залози;

- Міжнародному Дню боротьби з палінням;

- Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом;


- попередженню отруєнь грибами;


- профілактиці кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

Головний лікар

обласного центру здоров'я,

головні позаштатні, міські та районні профільні спеціалісти, головні лікарі ЛПЗ, міських та районних СЕС
24 березня

26 квітня

07 квітня

08 травня

31 травня

01 червня

05 червня

26 червня

01 жовтня

10 жовтня

20 жовтня


19 листопада

01 грудня


червень-

вересень

червень-

вересень
Розділ ІІІ. Заходи щодо удосконалення роботи з кадрами

3.1

На виконання Указу Президента України від 28.01.1999 № 95 “Про заходи щодо поліпшення умов функціонування закладів охорони здоров’я у сільській місцевості” забезпечити пріоритетне укомплектування лікарськими кадрами та молодшими медичними спеціалістами закладів охорони здоров’я сільської місцевості.

Відділ медицини катастроф та юридично-кадрової роботи ГУОЗ та МК, керівники ЛПЗ області

Постійно

3.2

З метою виконання Указу Президента України від 19.03.1999 № 262/99 “Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”:

Начальники ВОЗ райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ

Постійно

3.2.1

- проаналізувати укомплектованість лікарями в розрізі районів, типів закладів, кількість місцевих жителів, що навчаються у вищих медичних навчальних закладах;

Начальники ВОЗ райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ

Постійно

3.2.2

- організувати проведення профорієнтаційної роботи з направлення сільської молоді на навчання до вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, для чого:

підготувати тексти статей до районних газет;

організувати виступи на радіо та телебаченні;

організовувати та проводити зустрічі з випускниками шкіл;
Начальники ВОЗ райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ

Постійно

3.2.3

- забезпечити виконання плану МОЗ України з цільового направлення сільської молоді на навчання до вищих медичних навчальних закладів.

Відділ медицини катастроф та юридично-кадрової роботи ГУОЗ та МК, начальники ВОЗ райдержадмі-ністрацій, головні лікарі ЦРЛ

Червень

3.3

Проаналізувати склад та якість кадрового резерву на керівні посади, привести його у відповідність до вимог Положення про формування кадрового резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 № 1912 «Про затвердження резерву керівників державних підприємств, установ і організацій».

Керівники лікувально-профілактичних закладів області

Січень

3.4

Забезпечити підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою області на курсах підвищення кваліфікації.

Відділ медицини катастроф та юри-дично-кадрової роботи, головні спе-ціалісти ГУОЗ та МК, директор Черкаського медичного коледжу

Впродовж року

3.5

З метою вдосконалення роботи кадрових служб, форм і методів практичної роботи, набуття практичних знань, підвищення фахового рівня, своєчасного і правильного застосування нормативно-правових актів із кадрових питань провести семінар з працівниками кадрових служб ЛПЗ області.

Відділ медицини катастроф та юридично-кадрової роботи

ГУОЗ та МК

ІІ квартал

3.6

Після попередньої перевірки розглянути

на засіданні колегії ГУОЗ та МК:3.6.1

систему організації і управління роботою з кадрами в ВОЗ Уманського МВК, ЛПЗ м. Умань, Ватутінській міській лікарні та Шполянській ЦРЛ;

Відділ медицини катастроф та юридично-кадрової роботи ГУОЗ та МК

Жовтень
3.6.2

організацію профорієнтаційної роботи з направлення сільської молоді до медичних вузів в Городищенському, Шполянському та Маньківському районах;

Відділ медицини катастроф та юридично-кадрової роботи ГУОЗ та МК, головні лікарі районів

Березень


3.7
^ на селекторній нараді ГУОЗ та МК:


3.7.1

- хід атестації та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;

Відділ медицини катастроф та юридично-кадрової роботи

ГУОЗ та МК

Квітень, жовтень

3.8

на апаратній нараді у начальника управління організації та надання медичної допомоги дорослому населенню та медицини катастроф ГУОЗ та МК:3.8.1

стан і якість підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою, її організація в ЛПЗ (перелік закладів – за підсумками роботи за рік);

Відділ медицини катастроф та юридично-кадрової роботи

ГУОЗ та МК

І квартал
^ Розділ ІV. Заходи щодо удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги,

первинної медико-санітарної допомоги, впровадження сімейної медицини

4.1

За даними річного звіту проаналізувати основні показники роботи поліклінічних закладів області та стану здоров’я населення області, порівнюючи їх з державними. Узагальнену інформацію з висновками та пропозиціями надати для включення в матеріали підсумкової колегії ГУОЗ та МК за 2008 рік.

Головний позаштатний спеціаліст з амбулаторно-поліклінічної допомоги ГУОЗ та МК

Лютий

4.2

Детально проаналізувати результати призову 2008 року. Узагальнену інформацію обговорити на нараді завідувачів поліклінічних відділень та направити керівникам медичних закладів міст і районів області.


Головний позаштатний спеціаліст з амбулаторно-поліклінічної допомоги ГУОЗ та МК

ІІ квартал

4.3

Забезпечити організацію проведення консультативного прийому головними позаштатними фахівцями ГУОЗ та МК за графіком, затвердженим наказом ГУОЗ та МК від 12.02.2008 № 61 „Про удосконалення роботи обласних позаштатних фахівців ”.

Головний позаштатний спеціаліст з амбулаторно-поліклінічної допомоги ГУОЗ та МК

Впродовж року
4.4

Роботу лікувально-діагностичних служб спрямувати на якісне обстеження хворих, які направляються до обласної консультативної поліклініки, в день їх звернення.

Головний позаштатний спеціаліст з амбулаторно-поліклінічної допомоги ГУОЗ та МК

Впродовж року

4.5

Надавати інформацію керівникам медичних закладів області про виявлені випадки грубих помилок в діагностиці та лікуванні хворих, направлених до обласної консультативної поліклініки лікарями закладів охорони здоров’я вторинного рівня.

Головний позаштатний спеціаліст з амбулаторно-поліклінічної допомоги ГУОЗ та МК

При виявленні

4.6

Перевірити хід виконання наказів МОЗ України з наступним розбором виявлених недоліків на місцях, за участю адміністрації центральних районних та міських лікарень:

від 28.12.2002 № 507 „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах” у Смілянській міській лікарні, Золотоніській та Драбівській ЦРЛ;

від 21.05.2007 № 246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” у Ватутінській міській лікарні, Канівській та Чорнобаївській ЦРЛ;

від 20.12.2003 № 44/7365 „Про перелік видів добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу” в Шполянському та Звенигородському районах.

Головний позаштатний спеціаліст з амбулаторно-поліклінічної допомоги ГУОЗ та МКІІ квартал


ІІІ квартал


ІУ квартал


4.7

Вивчити:

основні проблеми в організації надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню області. Узагальнені матеріали з висновками та пропозиціями обговорити на селекторній нараді ГУОЗ та МК;

наступність в організації роботи лікарів спеціалізованих кабінетів поліклінічного відділення обласної лікарні та закладів охорони здоров’я вторинного рівня. Результати обговорити на оперативній нараді у головного лікаря.


Головний позаштатний спеціаліст з амбулаторно-поліклінічної допомоги ГУОЗ та МКІІІ квартал


ІІ квартал
4.8

На виконання постанов КМУ від 13.06.2007 № 815 „Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року” та від 20.06.2000 № 989 "Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я" і обласної програми розвитку сімейної медицини до 2010 року:

- забезпечити виконання плану поетапного переходу закладів первинної медико-санітарної допомоги на засади сімейної медицини, організувати в 2009 році:

- на базі центральних районних поліклінік 31 сімейну дільницю;

- міських поліклінік – 31;

- районних лікарень – 2;

- дільничних лікарень – 10;

- селищних лікарень – 3;

- амбулаторій сімейного лікаря – 10.

Начальники УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, РДА, головні лікарі центральних районних та Ватутінської міської лікареньВпродовж року4.9

Провести семінар-нараду з рай(міськ)терапевтами, сімейними лікарями за результатами роботи в 2008 році.

Начальник відділу НМДДН, головний терапевт ГУОЗ та МК

Травень

4.10

Продовжити впровадження державних соціальних нормативів надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, забезпечити сімейних лікарів необхідними нормативними документами з цього питання.

Начальники УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, РДА, головні лікарі центральних районних та Ватутінської міської лікарень

Впродовж року


4.11

Забезпечити проведення широкої освітньої роботи серед медичних працівників та населення області з питань переорієнтації охорони здоров'я на сімейну медицину з використанням засобів масової інформації для формування у населення потреб на отримання медичної допомоги у лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Обласний центр здоров’я, начальники УОЗ (ВОЗ) міськвиконкомів, РДА, головні лікарі центральних районних та Ватутінської міської лікарень


Впродовж року


4.12

Продовжити моніторинг ходу реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, показників роботи сімейних лікарів, здоров'я населення, яке ними обслуговується, оснащення, фінансування, укомплектування лікарями та молодшими спеціалістами з медичною освітою.

Начальник обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики

Щоквартально за графіком

4.13

Забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з сімейної медицини лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою на базі факультетів спеціалізації, удосконалення та на місцевій базі.

Головний спеціаліст з кадрової роботи ГУОЗ та МК, директор центру підвищення кваліфікації лікарів, головні лікарі центральних районних, міських і дільничних лікарень, лікарських амбулаторій

Впродовж року

згідно з планом

4.14

Перевірити стан та якість надання лікарями загальної практики-сімейної медицини спеціалізованої допомоги сільському населенню Золотоніського, Чорнобаївського та Уманського районів. Результати обговорити на апаратній нараді у начальника управління організації та надання медичної допомоги дорослому населенню та медицини катастроф ГУОЗ та МК.

Начальник відділу НМДДН, головні позаштатні офтальмолог та отоларинголог ГУОЗ та МК

ІІ квартал

4.15

На виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я населення Черкащини” на 2002-2011 роки продовжити виконання заходів щодо поліпшення якості та доступності позалікарняної медичної допомоги:

- розширювати мережу денних стаціонарів та стаціонарів вдома;

- забезпечувати профілактичну спрямованість роботи всіх ланок медико-санітарної допомоги /формування груп ризику розвитку захворювань, їх обстеження, диспансерний нагляд хворих і т. ін./


Начальники УОЗ (ВОЗ) місь
еще рефераты
Еще работы по разное