Реферат: Результати виконання Програми Основні напрями розвитку, завдання та заходи на 2011 рік

Проект

м. Кам’янець - Подільський

2011 рік

З М І С Т
Вступ
1.

Економічне становище Кам’янець – Подільського району
2.

Мета і пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік
3.

Фінансові ресурси
4.

Результати виконання Програми
5.

Основні напрями розвитку, завдання та заходи на 2011 рік
5.1.

Стійкий економічний розвиток
5.1.1.

Зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання
5.1.2.

Виважена податково-бюджетна політика
5.1.3.

Створення ефективної системи місцевих органів виконавчої влади
5.2.

Підвищення стандартів життя
5.2.1.

Поліпшення медичного обслуговування
5.2.2.

Пенсійне забезпечення розвиток соціального страхування
5.2.3.

Розвиток системи освіти
5.2.4.

Подолання бідності та соціальна підтримка населення
5.2.5.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді
5.2.6.

Поліпшення ситуації на ринку праці. Соціальний діалог
5.2.7.

Розвиток культури та туризму
5.2.8.

Розвиток фізичної культури та спорту
5.2.9.

Охорона навколишнього природного середовища
5.2.10.

Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення.
5.3.

Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій
5.3.1.

Дрегуляція, розвиток підприємництва (регуляторна політика та розвиток підприємництва, стандартизація, метрологія та сертифікація)
5.3.2.

Приватизація та управління об’єктами державної і комунальної власності
5.3.3.

Розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності
5.3.4.

Активізація інвестиційної діяльності
5.4.

Розвиток промисловості та інфраструктури
5.4.1.

Зебезпечення безперебійного енергопостачання та підвищення енергоефективності
5.4.2.

Посилення конкурентоспроможності промисловості
5.4.3.

Розвиток інфраструктурних секторів
5.5.

Ефективне функціонування агропромислового комплексу
5.6.

Регіональний економічний розвиток
5.6.1.

Реформування житлово-комунального господартва
5.6.2.

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
5.6.3.

Регіональний споживчий ринок та послуги
5.6.4.

Розвиток районів та міст обласного значення. Розвиток малих міст і селищ
5.7.

Міжнародна інтеграція і співпраця
5.7.1.

Розвиток міжнародного співробітництва
5.7.2.

Стимулювання експорту товарів та послугДодатки
1.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2011 рік.
2.

Перелік об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати у 2011 році за

рахунок бюджетних коштів.
3.

Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізовувати у 2011 році.
4.

Перелік регіональних програм та потреба у коштах на їх реалізацію у 2011 році
Вступ


Проект Програми економічного та соціального розвитку Кам'янець-Подільського району на 2011 рік розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Програма розроблена за стрктурою, визначеною з урахуванням типової структури, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціальногго розвитку та складання проекту державного бюджету».

При розроблені Програми враховані положення наступних документів:

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою КМУ від 21 липня 2006 року №1001;

Проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2011 рік;

Стратегії економічного і соціального розвитку Хмельницької області на 2004-2015 роки, затвердженої рішенням тринадцятої сесії обласної ради від 15 вересня 2004 року №4-13/2004;

Середньострокової програми соціально-економічного розвитку Хмельнницької області на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесіх обласної ради від 11 липня 2007 року №8-9/2007.

Складовими її частинами є завдання інших районних програм, які будуть реалізовуватись у 2011 році, та заходи з розв’язання важливих соціально-економічних питань, які вживатимуться райдержадміністрацією, місцевими виконавчим органами, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку району за 2010 рік та нагальних проблем, визначено цілі і пріоритети соціально-економічного і культурного розвитку району у 2011 році та встановлено завдання та заходи по їх виконанню, які будуть реалізовуватись шляхом тісної співпраці органів влади, профспілок та роботодавців.


^ 1. Економічне становище Кам’янець – Подільського району


Протягом 2010 року робота всіх органів виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовувалася на подолання наслідків світової фінансової кризи на економіку регіону, реалізацію взятих зобов’язань щодо забезпечення комплексного його розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

Головною ланкою економіки району є промисловість. Фактично обсяг випуску продукції промисловості за 2010 рік зменшився в середньому на 13 %. Протягом року працювало 14 із 20 промислових підприємств основного кола, з яких 9 збільшили обсяги виробництва.

Обсяг реалізованої промислової продукції за рік склав 802,1 млн. грн., що в порівняні до 2009 року складає 82 %. В загальних обсягах реалізації 79,5 % займає реалізація цементу, 14,5% - реалізація продуктів харчування, 3,5% - продукція машинобудівної галузі.

^ Агропромисловий комплекс. Фактично валової сільськогосподарської продукції підприємствами вироблено 128,2 млн. грн., що в порівнянні до 2009 року становить 115,9%. Вартість виробленої валової продукції по рослинництву у 2010 р. становить 54,1 млн. грн., що на 44,3 % більше ніж у минулому році (за 2009 р. – 37,5 млн. грн.). В галузі тваринництва вартість виробленої валової продукції збільшилась на 1,7 млн. грн. і становить 74,4 млн. грн., що на 2,4 % більше, ніж у минулому році (2009 рік – 72,7 млн. грн.).

За 2010 рік сільськогосподарськими підприємствами району вироблено:

молока 4796 т, що менше до минулого року на 691 тонну;

м’яса в живій вазі 3257 тонн, що більше до 2009 року на 2627 тонн (за рахунок виробництва м’яса птиці);

яєць 145245 тис. шт., що менше на 55316 тис. шт. до минулого року.

Станом на 1 січня 2011 року в сільськогосподарських підприємствах утримується:

- ВРХ – 3221 голів, що менше до минулого року на 141 голову, в т.ч. корів 1184 голови, що менше до 2009 року на 92 голови;

- свиней – 3357 голів, що більше до минулого року на 787 голів;

- поголів’я птиці в порівняні до відповідного періоду минулого року збільшилось на 969179 голів і становить 1602481 голову.

У 2010 році нараховано орендної плати за земельні паї в сумі 17,8 млн. грн. Відсоток виплати від грошової орендованої земельної частки (паю) у 2010 році склав 3,4 %, що відповідає чинному законодавству. Станом 01.01.11р. виплачено орендної плати за земельні паї на суму – 17,2 млн. грн., або 96,6% від нарахованої суми. Заборгованість всього – 1632,3тис.грн., в т.ч. за 2010 рік - 0,6тис.грн.

Сплачено прибуткового податку в сумі 2,4 млн. грн. (92%). Заборгованість - 0,6 тис. грн.

Нараховано орендної плати за майно 56 тис. грн., розрахунок проведено в повному обсязі. Заборгованість минулих років погашена повністю.

^ Будівництво та розвиток інфраструктури. За 2010 рік транспортними підприємствами вантажооборот виконано в обсязі 12,4 млн. ткм., що на 13,5% більше, ніж у2009 році.

Пасажирооборот виконано в обсязі 40 млн.пас.км, що на 4,6% менше, ніж у 2009 році.

Станом на 01.01.2011р. на території району функціонує 79 автобусних маршрутів загального користування, які обслуговують: 44 приватних перевізники – 58 маршрутів, ВАТ ”АТП-16808” – 10, ПП „Подільська нива” – 10, ДП „Верон” – 1.

Будівельними підприємствами району за 2010 рік фактично виконано підрядних робіт на суму - 7,2 млн.грн., що на 51,2 % менше порівняно з 2009 роком.


За 9 місяців 2010 року підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 597,3 млн. грн. інвестицій в основний капітал , що на 216,9 млн. грн. менше до відповідного періоду минулого року. Основними джерелами капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал є кредити банків та інші позики. Із загальної суми інвестицій 93% - складають інвестиції по ВАТ «Подільський цемент».

Важливим фактором інвестиційної діяльності є ремонт та будівництво доріг.

Дорожніми організаціями виконано роботи по експлуатаційному утриманню автодоріг загального користування в районі на суму 10406.7 тис. грн., в т. ч. філією «Кам’янець-Подільський райавтодор» - 1897,4 тис. грн., «Кам’янець-Подільська ДЕД» - 8509.3 тис. грн.

Силами ЗАТ «Електро» побудовано 4,2 км ПЛ-10 кВ до розвантажувальної трансформаторної підстанції в с. Сахкамінь.

Всього силами РЕМ та ЗАТ «Електро» виконано робіт на суму 2153,94 тис. грн.

Обсяг реалізованих послуг, включаючи ПДВ, за 2010 рік зменшився 2,9 % і становить 29,6 млн. грн., з них обсяг реалізованих послуг населенню – 2,3 млн. грн..

Підприємства житлово-комунального господарства в основному забезпечують населенню та іншим споживачам надання необхідних видів послуг з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, утримання житла.

Всього по району за 2010 рік (11 міс) населенню нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 10056,4 тис. грн. Сплачено протягом 11 міс. 2010 року, включаючи борги минулих років – 10124,3 тис. грн. Рівень сплати населенням за житлово-комунальні послуги – 100,7 %. Станом на 01.12.2011 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги склала 947,7 тис. грн..

Весь роздрібний товарооборот по району за 9 місяців 2010 року становив 77,3 млн. грн., що менше до відповідного періоду минулого року на 42,4%.

Фактично обсяг експорту за 9 місяців на зріс 34,5 % і становить 2,1 млн. дол. США. Обсяг імпорту товарів за 9 місяців зменшився в порівнянні до відповідного періоду минулого року на 26,0%, і становить 20,7 млн. дол. США. Загальне сальдо зовнішньоторгівельних операцій негативне і становить 18,6 млн. дол. США.

За 2010 рік до загального фонду зведеного бюджету району з врахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в загальній сумі 180,6 млн. грн., що на 25,5% (36,7 млн. грн.) більше минулого року і на 0,3% більше уточнених річних призначень.

^ Районний бюджет є складовою частиною зведеного бюджету району, який по власних доходах перевиконаний на 5 %, (затверджено по розпису 17,2 млн. грн., надійшло 18,1 млн. грн.).

До бюджетів сільських та селищної рад надійшло 16,8 млн. грн. власних доходів, виконання становить 109,2%. Виконання річних планових призначень забезпечили всі сільські та селищна ради.

^ Видатки загального фонду зведеного бюджету району за 2010 рік профінансовані в сумі 178,3 млн. грн., що на 33,1 млн. грн. більше ,ніж в минулому році, або на 98,1% до призначених видатків.

^ Податковий борг (з врахуванням відокремленого обліку банкрутів) до зведеного бюджету на кінець року становить 5575,9 тис. грн., порівняно до початку року збільшився на 1870,5 тис. грн., в т.ч.:

підприємства-банкрути – 4142,3 тис. грн. (+1084,8)

економічно-неактивні підприємства – 354,9 тис. грн. (+240,6)

економічно-активні підприємства – 1078,7 тис. грн. (+545,1)

До бюджету Пенсійного фонду за 2010 рік надійшло 78,7 млн. грн. власних коштів, що в порівнянні з минулим роком становить 118,1%. Загальна сума боргу станом на 01.01.2011 року зменшилась на 22,6 тис. грн. до початку року, і склала 3343,2 тис. грн.

^ Фінансовий результат від господарської діяльності підприємств і організацій району за 2010 рік, за попередніми підрахунками, становить 39,1 млн. грн. прибутку. За результатами фінансово-господарської діяльності збитково спрацювало 19 % підприємств (5 із 26), сума збитків становила 1622,9 тис. грн..

Праця. За даними статистичної звітності протягом 9 місяців в економіці району було зайнято в середньому 8874 осіб. Їх середньомісячна заробітна плата склала 1694,0 грн..

Станом на 01.01.2011 на обліку в ПФ знаходиться 24022 пенсіонери, середній розмір пенсії яких склав 907 грн., що по відношенню до 01.01.2010 року на 147,4 грн. більше.

Станом на 01.01.2011 року заборгованість по заробітній платі зменшилась до початку року на 339,4 тис. грн., і по 3 підприємствах – боржниках становить 471,1 тис. грн.в. т. ч.:

по економічно – активних підприємствах – 0 тис. грн. (-255,8)

по економічно - неактивних підприємствах – 344,0 тис.грн.( ДСП «Староушицький»)

по підприємствах банкрутах –127,1 тис. грн..(-83,6)( ДП «Комунрембудсервіс» - 120,7, Рибне господарство смт. Летичів – 6,4).

Протягом 2010 року послугами районного центру зайнятості скористалися 3780 незайнятих трудовою діяльністю громадян проти 4680 осіб у 2009 році. На обліку станом на 1 січня 2011 року залишаються перебувати в центрі зайнятості 1219 осіб незайнятого населення. Рівень зареєстрованого безробіття залишився на рівні минулого року, і становить 3,2%.Під замовлення 98 роботодавців у 2010 році навчалося 414 осіб ( у 2009 році - 274).

Протягом року в районі створено 985 нових робочих місця на підприємствах різних форм власності та в інших видах економічної діяльності, що складає 140,7% річного завдання, з них:

- для найманих працівників у юридичних осіб – 245 робочих місця;

- для найманих працівників у фізичних осіб – підприємців – 369 робочих місць;

- для фізичних осіб - підприємців – 371 робочих місця.

^ Головні проблеми:

низька платоспроможність суб’єктів господарювання внаслідок нестабільного їх фінансового стану;

насиченість споживчого ринку району товарами, роботами та послугами низької якості;

недостатній розвиток фірмової торгівлі місцевих товаровиробників;

зношеність основних фондів підприємств;

низька енергоефективність галузей економіки;

недостатній рівень науково-інноваційної діяльності, нерозвинута інноваційна інфраструктура;

незадовільний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності;

уповільнення темпів будівельної діяльності та консервація будівель через зменшення кредитування будівельних підприємств;

низький рівень завантаженості виробничих потужностей підприємств будівельної галузі;

низька платіжна дисципліна споживачів послуг зумовила важкий фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства;

значне негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами;

наявність заборгованості із виплати заробітної плати;

наявність тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати;

професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці;

зростання демографічного навантаження на працюючих;

наявність будівель закладів освіти, стан яких визнано аварійним;

низька активність територіальних громад у вирішенні проблем територій.


Вирішення цих проблем буде забезпечуватися шляхом реалізації завдань та заходів, які передбачено Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янець – Подільського району на 2011 рік.


^ 2. Мета і пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку регіону на 2011 рік


Головною метою Програми соціально-економічного розвитку району в 2011 році є забезпечення виконання комплексу заходів системних економічних реформ, спрямованих на економічне зростання, розв’язання гострих соціальних питань та підвищення добробуту населення.


Пріоритетами розвитку району буде:

зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання, забезпечення додаткових надходжень до місцевих бюджетів;

формування виваженої податкової політики, розвитку міжнародного співробітництва та євроінтеграції;

посилення інвестиційної привабливості району, реалізація значних інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки;

створення умов для розвитку інфраструктури та модернізації промисловості шляхом технологічного оновлення, підвищення енергоефективності, впровадження систем управління якості;

перетворення агропромислового комплексу у високоефективний експортоспроможний сектор економіки;

підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування;

створення дієвої системи охорони навколишнього природного середовища та підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення.


^ Фінансові ресурси


Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, коштів Державного і місцевих бюджетів, вітчизняних та іноземних інвесторів, кредитів банків, коштів небанківських фінансових установ, залучення коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

За рахунок залучення усіх доступних фінансових ресурсів на соціально-економічний розвиток регіону буде спрямовано 560,0 млн. грн. капітальних інвестицій, з них інвестиції в основний капітал становитимуть 57,8 млн. грн.

Впровадження інвестиційних проектів в промисловості, в сільському і житлово-комунальному господарстві, транспорті та зв’язку активізує будівельну діяльність та комплексну модернізацію підприємств. В деяких проектах передбачається застосування енергозберігаючих технологій. Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2011 році наведено у додатку 3.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація капітальних видатків на виконані інвестиційних проектів розвитку соціальної інфраструктури додаток 2.

Складовими частинами Програми є діючі інші районні Програми, перелік яких наведено в додатку 4.


Результати виконання Програми


Належна взаємодія всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, формування умов з використання конкурентних переваг розвитку економіки району дадуть змогу забезпечити у 2011 році виконання запланованих показників, наведених у додатку 1.


Основні напрями розвитку, завдання та заходи на 2011 рік

^ 5.1. Стійкий економічний розвиток

5.1.1 Зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання


Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) підприємств району за 2010 рік за попередніми підрахунками становить 39,1 млн. грн.. прибутку (загальна сума прибутку – 40,7 млн. грн., збитку – 1,6 млн. грн..)

За видами економічної діяльності найбільший позитивний фінансовий результат отримали підприємства промисловості.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 81%, отримано 40,7 млн. грн.. прибутку.

Протягом 2010 року збитково працювало 19% (5 із 26) від загальної кількості підприємств району, що на 8,3 відсоткових пункти менше проти 2009 року.

Протягом звітного періоду відбулось 12 засідань робочої групи з питань сприяння відновленню платоспроможності суб’єктів господарювання та заслухано 23 керівника підприємств, які декларували протягом звітного періоду збитки.

З метою поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання здійснювався щоквартальний моніторинг показників фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування підприємств державного сектору економіки.

Головні проблеми:

наявність неконструктивних витрат в собівартості продукції;

розбіжності в методології ведення податкового та бухгалтерського обліку;

нестабільність цін на ринку енергоносіїв, сировини, обладнання, виробів.

Основні завдання на 2011 рік:

зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання через активізацію господарської та інвестиційно-інноваційної діяльності, покращення взаєморозрахунків;

застосування механізмів розстрочки платежів по місцевих податках і зборах для збиткових підприємств, які розробили і узгодили з органами місцевої влади заходи щодо виходу підприємства з кризової ситуації;

вжиття необхідних заходів для погашення прострочених боргів підприємств і організацій.

Критерії, що свідчать про виконання завдань:

стабілізація фінансового стану суб’єктів господарювання;

збереження кількості прибуткових підприємств.

Заходи на 2011 рік та термін їх виконання:

активізація роботи робочих груп з питань сприяння відновленню платоспроможності суб’єктів господарювання (щомісячно);

здійснення моніторингу фінансово-господарської діяльності комунальних і державних підприємств (щоквартально);

здійснення постійного моніторингу за станом платіжної дисципліни та взаєморозрахунків підприємств з бюджетами всіх рівнів та бюджетними установами (щомісячно).

Відповідальні виконавці:

райдержадміністрація;

управління економіки;

фінансове управління;

ОДПІ;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, організації та установи.


^ 5.1.2. Виважена податково-бюджетна політика


Аналіз стану виконання бюджету району за 2010 рік, показує, що бюджетна політика у звітному періоді формувалась з метою забезпечення вимог Бюджетного кодексу України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України. При затвердженні та виконанні бюджету району у повному обсязі забезпечено потребу в асигнуваннях на заробітну плату працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та поетапного збільшення у 2010 році розміру мінімальної заробітної плати і на оплату за енергоносії.

За 2010 рік до загального фонду зведеного бюджету району з врахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в загальній сумі 180,6 млн. грн., що на 25,5% (36,7 млн. грн.) більше минулого року і на 0,3% більше уточнених річних призначень.:

власних доходів загального фонду фактично надійшло 34,8. грн., що на 6,2 млн. грн. більше надходжень минулого року, виконання уточнених планових призначень забезпечено на 107,0 %;

Забезпечено виконання уточнених планових призначень по всіх джерелах надходжень, крім плати за державну реєстрацію (- 0,9 тис. грн.), адмінштрафів (-18,6 тис. грн. повернено в державний бюджет, торговому патенту (-3,4 тис. грн. призупинено діяльність окремих підприємств ВАТ «Сортнасіннєовоч»,ТОВ «Модест», ТОВ «Вєтка Кротік»)

міжбюджетні трансферти надійшли в сумі 145,7 млн. грн. що на 30,5 млн. грн. більше ніж у минулому році, проте уточнені призначення виконані лише на 98,8%.

Недоотримано субвенції з Державного бюджету на пільги і субсидії 1,2 млн. грн.

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 79,8 млн. грн., тобто стовідсотково до затверджених обсягів на рік.

До спеціального фонду зведеного бюджету району (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 10,9 млн. грн., що на 6,2 млн. грн. більше, ніж в минулому році, виконання уточненого річного плану забезпечено на 150,2 %. Дохідна частина спецфонду з врахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 132,2 %, і складає 15,0 млн. грн.

^ Районний бюджет є складовою частиною зведеного бюджету району, який по власних доходах перевиконаний на 5 %, (затверджено по розпису 17,2 млн. грн., надійшло 18,1 млн. грн.).

До бюджетів сільських та селищної рад надійшло 16,8 млн. грн. власних доходів, виконання становить 109,2%. Виконання річних планових призначень забезпечили всі сільські та селищна ради.

^ Видатки загального фонду зведеного бюджету району за 2010 рік профінансовані в сумі 178,3 млн. грн., що на 33,1 млн. грн. більше ,ніж в минулому році, або на 98,1% до призначених видатків.

На заробітну плату профінансовано 91,4 млн. грн. На протязі року по всіх галузях бюджету проводилась індексація заробітної плати. Заборгованості по виплаті заробітної плати на 01.01.2011 року немає.

На медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано 1,2 млн. гривень. Вартість одного ліжко – дня по медикаментах по районному бюджету становить 5,3 грн. (в минулому році – 4,64 грн.), по фельдшерсько-акушерських пунктах фактичні видатки на 1 жителя склали 5,85 грн.

На харчування профінансовано 3,5 млн. грн. Середня вартість харчування 1 д/дня склала для дітей дошкільного віку – 8 грн., для школярів - 4,70 грн..

На оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв профінансовано всього за рік – 7,7 млн. грн., фінансування проводилося в межах фактичного споживання, заборгованості по енергоносіях на 01.01.2011 року немає.

^ Податковий борг (з врахуванням відокремленого обліку банкрутів) до зведеного бюджету на кінець року становить 5575,9 тис. грн., порівняно до початку року збільшився на 1870,5 тис. грн., в т.ч.:

підприємства-банкрути – 4142,3 тис. грн. (+1084,8);

економічно-неактивні підприємства – 354,9 тис. грн. (+240,6);

економічно-активні підприємства – 1078,7 тис. грн. (+545,1).

^ Головні проблеми:

наявність податкового боргу, який станом на 01.01.2011 року складає 5575,9 тис.грн.;

проблемними залишаються питання не облікованих доходів (виплати заробітної плати у «конвертах», ведення подвійної бухгалтерії тощо), виплата громадянам доходів без нарахування та сплати відповідних податків, особливо в частині розрахунків за оренду земельних та майнових паїв, здійснення виплати заробітної плати найманим працівникам нижче або на рівні встановленого законодавством рівня;

недопоступлення орендної плати за землю через неможливість заключення договорів оренди по причині відсутності положення про проведення земельного аукціону (конкурсу);

наявність неконструктивних витрат в собівартості продукції підприємств району;

розбіжності в методології ведення податкового та бухгалтерського обліку;

нестабільність цін на ринку енергоносіїв, сировини, обладнання, виробів.

^ Основні завдання на 2011 рік:

Для забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів необхідно налагодити тісну співпрацю між органами місцевого самоврядування та органами податкової служби по:

забезпеченню надходжень за рахунок скорочення заборгованості по платежах до бюджету;

викриттю схем ухилення від оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – платників єдиного податку;

виявленню суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність, яка підлягає патентуванню, без наявності торгового патенту;

наведенню порядку з наданням в оренду земель сільськогосподарського призначення та продажем земель несільськогосподарського призначення;

пошуку резервів збільшення надходжень, зокрема податку з доходів фізичних осіб;

затосуванню заходів, направлених на виявлення та ліквідацію шляхів мінімізації податкових зобов’язань і збільшення надходжень платежів до бюджету адекватно до показників економічного розвитку.

^ Критерії, що свідчать про виконання завдань:

Введення в дію нового Бюджетного кодексу України та прийняття Податкового кодексу, дозволить провести послідовне, системне, науково обргунтоване та поетапне реформування податкової системи, наслідком якої має стати:

проведення податкової реформи, спрямованої на побудову сучасної конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки;

удосконалення системи місцевих податків і зборів;

розширення бази оподаткування плати за землю;

удосконалення механізму оподаткування суб’єктів малого підприємництва за спрощеною системою;

розширення прав органів місцевого самоврядування у сфері податкового стимулювання іноваційно-інвестиційної діяльності;

посилення фінансового самозабезпечення органів місцевого самоврядування.

^ Заходи на 2011 рік та терміни їх виконання:

- забезпечення повноти та своєчасності надходження податків та платежів до Державного та місцевих бюджетів, створення умов для добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства та упередження виникнення (зростання) податкового боргу (протягом року);

- удосконалення системи адміністрування податків і зборів, впровадження нових форм та методів роботи з платниками податків (постійно);

- організація системної роботи структурних підрозділів ОДПІ по забезпеченню своєчасної сплати самостійно задекларованих платниками податкових зобов’язань у повному обсязі (протягом року);

- забезпечення проведення у законодавчо встановлені терміни перевірок суб’єктів господарювання стосовно правомірності заявлених ними до бюджетного відшкодування сум ПДВ (згідно графіку перевірок);

- забезпечення надходжень до бюджету коштів шляхом руйнування схем мінімізації оподаткованих доходів та схем ухилення від сплати податкових зобов’язань (протягом року);

- виконання комплексу заходів щодо неможливості ухилянь в оподаткуванні, розширення бази оподаткування, виведення коштів з тіньового сектору економіки (щомісячно);

- забезпечення щомісячного скорочення податкового боргу в розрізі бюджетів, податків і зборів не менше 1 % від заборгованості, що утворилась на початок року (щомісячно);

- підвищення ефективності застосування заходів погашення податкового боргу, в тому числі за рахунок вилучення готівкових коштів та реалізації описаних активів боржників (протягом року);

- удосконалення роз’яснювальної роботи серед платників податків із застосуванням різноманітних форм та методів з питань застосування норм чинного законодавства (постійно);

- застосування механізмів розстрочки платежів по місцевих податках і зборах для збиткових підприємств, які розробили і узгодили з органами місцевої влади заходи щодо виходу підприємства з кризової ситуації (протягом року);

- здійснення постійного моніторингу за станом платіжної дисципліни та взаєморозрахунків підприємств з бюджетами всіх рівнів та бюджетних установ (щомісячно).

Відповідальні виконавці.

районна державна адміністрація;

управління економіки;

фінансове управління;

ОДПІ;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, організації та установи.


^ 5.1.3. Створення ефективної системи місцевих органів виконавчої влади


Організаційно-кадрова робота була спрямована на виконання Указів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій, здійснення цілої низки заходів щодо стабілізації виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, економіки, поліпшення соціального та морально-психологічного клімату в трудових колективах і населених пунктах району.

У 2010 році проведено 13 засідань колегії РДА, на яких розглянуто 41 питання, видано розпорядження за результатами обговорення 36.

Районною державною адміністрацією проводиться значна робота щодо організації і здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів органів державної виконавчої влади вищого рівня.

Протягом 2010 року в райдержадміністрацію надійшло 1706 документів вищестоящих органів, в т.ч. Указів Президента - 25 , постанов Кабінету Міністрів України - 22, розпоряджень голови ОДА - 170, інших документів - 2424. Взято на контроль - 1131, розглянуто в порядку контролю - 1085, залишилось на контролі – 46 документів.

У звітний період головою адміністрації прийнято 1260 розпоряджень.

У 2010 році до районної державної адміністрації надійшло 1562 письмове звернення громадян, на особистому прийомі побувало 1925 громадян. В зверненнях порушено 3572 питань.

Протягом 2010 року райдержадміністрацією надано матеріальну допомогу 348 заявникам на суму 105,9 тис. грн.

Районна державна адміністрація значну увагу приділяє системі реформування державної служби, роботи з кадрами в цілому.

При прийнятті на державну службу районна державна адміністрація дотримується Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації " та інших директивних документів.

Усі державні службовці призначаються на посади на конкурсній основі. При цьому враховується освітній, професійний рівень, досвід роботи, вміння працювати з людьми та інші фактори, що стосуються роботи державного службовця.

За 2010 рік конкурсна комісія райдержадміністрації провела 8 засідань, визначила переможців конкурсу та рекомендувала голові райдержадміністрації призначити їх на вакантні посади.

Районна державна адміністрація приділяє значну увагу співпраці з органами місцевого самоврядування. Керівництво райдержадміністрації, начальники управлінь, відділів активно брали участь у роботі постійних депутатських комісій та сесії районної ради. Спільно з районною радою розробляються щомісячні плани-календарі проведення основних заходів у районі.

Для успішного вирішення проблемних питань району важливою є співпраця районної державної адміністрації з кожною територіальною громадою. В умовах швидких змін у законодавстві дуже необхідною є методична допомога. Районною державною адміністрацією, її апаратом систематично проводиться робота щодо вдосконалення координації діяльності виконкомів селищної, сільських рад, направлених на належне виконання делегованих повноважень, організацію роботи з документами.

Разом з тим спеціалістами райдержадміністрації надається практична та методична допомога селищній та сільським радам, де опрацьовуються питання роботи з документами, зверненнями громадян та здійснення виконкомами делегованих повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Райдержадміністрація співпрацює з районною та селищною, сільськими радами в багатьох інших важливих питаннях, що дає змогу вирішувати питання, котрі стосуються життєдіяльності району.

^ Основні завдання на 2011 рік:

формування кадрового резерву на 2012 рік;

аналіз якісного складу державних службовців в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах.

^ Критерії, що свідчать про виконання завдань: збільшення кількості та підвищення якості надання державних послуг. Неухильне дотримання законодавства з питань державної служби. Створення належного правового забезпечення умов реалізації фізичним та юридичним особам законих прав, свобод та інтересів.

^ Заходи на 2011 рік та терміни їх виконання:

забезпечити відкритість та прозорість діяльності райдержадміністрації (протягом року);

забезпечити вільний доступ громадян до інформаційних ресурсів, налагодження взаємодії з громадськістю (постійно);

надання юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет (постійно);

забезпечення підвищення кваліфікації на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (протягом року);

приведення структури та штатної чисельності райдержадміністрації, структурних підрозділів до вимог Кабінету Міністрів України ( у терміни, визначені чинним законодавством);

надання методично- консультативної допомоги територіальним громадам району (пр
еще рефераты
Еще работы по разное