Реферат: В. Д. Косенко © Авторські праваМіністерство освіти і науки України


Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут”

Факультет соціології


ТВОРЧІСТЬ ТА ОСВІТА В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОШУКАХ ТА ПРАКТИКАХ СУЧАСНОСТІ


Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції


17 – 18 травня 2007


Київ 2007


УДК 378 (063)

ББК 74.00

Т 28


Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В.Новіков, І.І.Федорова – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2007. – 232 с.


Тези доповідей учасників конференції подано за редакцією укладачів


В збірці подано матеріали, які розкривають тему творчості в контексті освіти. Розглянуто методологічні та світоглядні основи творчості за умов формування нової освітньої парадигми, наукова та науково-технічна творчість чк необхідна складова якісної освіти, нові культурологічні орієнтири освіти ХХІ століття, проблеми соціальної творчості, педагогічна творчість, креативні технології освітнього процесу.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і спеціалістів, що займаються проблемами освіти та творчості.


УДК 378 (063)

ББК 74.00

Т 28


Укладачі: Б.В.Новіков
І.І.Федорова
В.Д.Косенко


© Авторські права

авторів статей

захищено, 2007


Зміст

Новиков Б.В. (г. Киев) 8

^ Секція № 1.Філософсько-педагогічні проблеми становлення творчої особистості в сучасному світі 19

Пихорович В.Д. (г. Киев) 19

Анацька Н.В. (м. Київ) 20

Артеменко Ю.М. (м. Київ) 21

Белоус Т.А., Пшеничная О.А. (Беларусь, г. Брест) 22

Брагіна В.П. (м. Київ) 23

Бурик М. (м. Київ) 24

Васильєв В.В. (м. Дніпропетровськ) 25

Гавва О. (м. Київ) 26

Глєбова Т.В. (м. Київ) 27

Григор’єв В.Й. (м. Київ) 28

Громова Ю.М. (м. Київ) 29

Гусак Н.К., Гусак К.О. (Київ) 30

Дергун С.П. (м. Київ) 31

Єрмоленко В.А. (м. Київ) 32

Жолобак М.В. (г. Киев) 33

Зубарева Н. С. (Беларусь, г. Брест) 34

Ивашкевич Л.С. (г. Киев) 35

Ільїн В.В. (м. Київ) 36

Ільїна Г.В. (м. Київ) 37

Карнацевич Г.И. (Беларусь, г. Брест) 38

Ковальчук І.Л. (м. Луцьк) 39

Косенко В.Д. (м. Київ) 40

Коток М. (г. Киев) 42

Лымарь А.Б. (Российская Федерация, г. Москва) 43

Мельниченко А.А. (м. Київ) 44

Муратова И. А. (г. Киев) 46

Новиков Г.Б. (г. Киев) 47

Носенко О.А. (г. Киев) 48

Окушко В.Р. (мл) (Приднестровье, г. Тирасполь) 49

Оліневич Д. (м. Київ) 50

Орлов А.А. (Российская Федерация, г. Тула) 51

Пашов Р.І. (м. Київ) 52

Пономаренко В. (г. Киев) 53

Препотенська М.П. (м. Київ) 54

Ракитянский В.С., Ракитянская Н.В. (г.Киев) 55

Савицька С.В. (м. Київ) 57

Самарский А. (г. Киев) 58

Свідло М.С. (м.Київ) 59

Семенов В.Г. (м. Київ) 60

Сластенко Е. Ф., Кадникова Л. В. (г. Киев) 61

Стариченко Н.Л. (Российская Федерация, г. Белгород) 62

Сторіжко Л.В.( м. Київ) 63

Тен Е.П. (г. Симферополь). 64

Ховрич Н.М. (м. Київ) 64

Цимбал Т.В. (м. Кривий Ріг) 65

Чижова О.М. (м. Київ) 66

Чукавіна Т.Е. (м. Київ) 67

Шинкаренко І. (м.Київ) 68

Шувалова З.Г. (Татарстан) 69

Щириця Т.В. (м. Київ) 72

Ящук С.Л. (Беларусь, г. Брест) 74

^ Секція № 2.Проблеми та перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві 76

Бардіна Ю. В. (м. Київ) 76

Бахтіна Г. П. (м. Київ) 77

Більовський О.А. (м. Київ) 78

Блага О.В. (м. Київ) 79

Бобриков В. Н. (Российская Федерация, г. Кемерово) 80

Бобриков В. Н. (Российская Федерация, г. Кемерово) 81

Бубон Т.В. (м. Київ) 82

Василець О.І. (м. Київ) 83

Гнатюк Н.Ф. (м. Київ) 84

Дмитриченко В.В. (м. Київ) 85

Драгунова Т.А. (м. Київ) 86

Змієнко М. О. (м. Київ) 87

Зуєва В.І. (м. Київ) 87

Калиновська Л.Д. (м. Київ) 88

Карман М.В. (м. Київ) 89

Kaut T. G. (Kyiv) 90

Кузьменко Н.І. (м. Київ) 91

Куцик К.М (м. Київ) 92

Лапань А. (м. Київ) 93

Ленская Мария, Хунгенберг Гаральд (Германия, г. Нюрнберг) 94

Лисенко М.В. (м. Київ) 95

Майданік І.П. (м. Київ) 96

Мазур М.О. (м. Київ) 97

Мельник О.Л., Коперсак К.В. (м. Київ) 98

Нефедьєва Г.О., Мельник О.Л. (м. Київ) 99

Олійник В.М. (м. Київ) 100

Остряніна Н.Ю. (м. Київ) 101

Охріменко Л.В. (м. Дрогобич) 102

Акімов Р.І. (м. Київ) 103

Пекур А.В., г. Киев. 106

Пиголенко І.В., м. Київ 106

Прочуханова І.В. (м. Київ) 108

Редькіна Г.М. (м. Дніпродзержинськ) 109

Рижкова С.А. (м. Київ) 109

Романовська О.В. (Київ) 110

Рудь І.В. (м.Київ) 111

Свідло Т.М. (м. Київ) 112

Сивогракова З.А. (м. Харків) 113

Тульчинська С.О. (м. Київ) 114

Чибісова Н. Г. (м. Харків) 115

Шабунова А.О. (м. Київ) 116

Ярошенко А.О. (м. Київ) 117

^ Секція № 3.Соціологічний вимір проблем формування творчої особистості у вищій школі 119

Бежевець А.М. (м. Київ) 119

Ефимчук И.В. (г. Брест) 120

Іпатов Е.Ф., Герчанівський Д.Л. (м. Київ). 121

Камаєва В.В. (м. Київ) 122

Климова Т.В.(Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону) 123

Мачуліна І.І. (м. Дніпродзержинськ) 124

Машталер А.А. (м.Київ) 125

Поздерко В.В., Романовская Л.Н. (г. Киев). 126

Приходько Т.В. (м. Київ) 127

Руденко В.В. (м. Київ) 128

Фабрикантова Ю.Б. (м. Київ) 129

^ Секція № 4.Творчість як критерій якості освіти 131

Коваль О.А. (м. Київ) 131

Ясінський В.В. (м. Київ) 132

Кучма А.М. (м. Київ) 133

Абдрахманова Р.Я.(Российская Федерация, г. Альметьевск) 134

Григорова В.К. (Российская Федерация, г. Биробиджан) 135

Гузев М.М. (Российская Федерация, г. Волгоград) 136

Гур В.І. (м. Київ) 137

Іванова О.Ю. (м. Харків) 138

Костроміна Г.М. (м. Київ) 139

Рамазанов С.П., Рядинская М.В. (Российская Федерация, г.Волжский) 140

Сторожик І.І. (м.Київ) 141

Тимченко С.К.(г.Киев) 142

^ Секція № 5.Наукова та науково-технічна творчість як складова освітнього процесу 144

Игнатович В.Н. (г. Киев) 144

Архипова С.А. (г. Киев) 145

Мелащенко О.М. (м. Київ) 146

Мікульонок І.О. (м. Київ) 147

Невеселова І.Г., Котова М. С. (м. Харків) 148

Орендарчук Г.О. (м. Тернопіль) 149

Пронский В.Н. (г.Киев) 149

Рубанець О.М. (м. Київ) 151

Сингаївська А.М. (м. Київ) 151

Синельников Б.В., Синельникова А.В. (г. Киев) 152

Ситкарев Г.Т. (г. Киев) 154

Тихонюк О.В. (м. Київ) 155

Федоренко І.П. (м.Київ) 156

Ховрич С.М. (м. Київ) 157

Шелехов К.В. (м. Київ) 158

^ Секція № 6.Творчість-культура-комунікація: концептуальні і практичні аспекти 159

Федорова І.І. (м. Київ) 159

Архипова Є.О. ( м. Київ) 160

Балакірова С. Ю. (м. Київ) 161

Герчанівська П. Е. (м. Київ) 162

Гогінашвілі Н.П. (м.Київ) 163

Гонтарь Е.С. (г. Киев) 164

Жиляева А.В. (г. Краматорск) 165

Зуєв В.М. (м. Київ) 166

Клименко В.О. (м. Київ) 167

Коваль Е.А., Ли Жун (г. Киев) 168

Коперсак К.В., Мельник О.Л. (м. Київ) 170

Ковтуненко Е.С. (м. Київ) 170

Красовська З.В. (м.Київ) 171

Левицкий О.В.(г.Киев) 172

Малевич Л.Д. (м. Рівне) 174

Марченко Г.Ю. (м. Київ) 175

Мусанова М.М. (Российская Федерация, г. Белгород ) 177

Ніколова Н.І. (м. Київ) 178

Пантелеева И.А. (г. Донецк) 179

Петрова С.О. (м. Київ) 180

Польська Т.Д. (м. Київ) 181

Прухницкая О.В. (г. Киев) 181

Пугачева Т.В.(г. Киев) 183

Родіонова Н.О. (м. Київ) 184

Русакова С.М. (м. Київ) 185

Северинчик О.П. (м. Київ) 186

Стеняшина Н.Л. (Российская Федерация, г. Альметьевск) 187

Сторижко А.И. (г. Киев) 188

Сторожик М.І., м.Київ 189

Тургенєва О.Ю. (м. Київ) 190

Федоренко М.О. (м. Київ) 191

Широченко З.В. (м. Київ) 192

Dana Unger 193

^ Секція № 7.Креативна природа соціального життя 194

Балабух І.М. (м. Київ) 194

Білявська О.С. (м. Київ) 195

Бреусенко-Кузнецов А.А. (г. Киев) 196

Бурдейна І.В. (м. Київ) 197

Виноградова С.О. (м.Київ) 198

Гуцол С.Ю. (г. Киев) 199

Димитров В.Ю. (м. Київ) 200

Дорошенко С. В. (м. Київ) 201

Ількова Н.Д. (м. Київ) 202

Касаткіна О. А. (м. Київ) 202

Кириченко А. (м. Київ) 203

Клименко М.І. (м. Київ) 206

Климова А.В. (г. Днепродзержинск) 207

Колотило М.О. (м.Київ) 208

Колтик М.А. (г. Киев) 209

Конощук Я.І. (м.Київ) 210

Коптюх Ю.В., Бойко М.І. (м. Переяслав-Хмельницький ) 211

Лобанова Г.В. (г. Киев) 212

Майструк Н.О. (г. Киев) 213

Мацко І.В. (м. Київ) 214

Пантєлєєва К.Ю. (м.Київ) 215

Покулита І.К., Шишко Ж.М. (м. Київ) 216

Покулита І.К., Шишко І.М. (м. Київ) 217

Польська Т.Д. (м. Київ) 218

Прокопук Т.М. (Беларусь, г. Брест) 218

Процко С. А. (м. Київ) 220

Руденко Т.П. (м. Київ) 220

Сердюк І. Л. (м. Запоріжжя) 221

Ставрояні С.С. (м. Київ) 222

Цюркало Т.І. (м. Київ) 223

Шевчук В.В. (м. Київ) 224

Секція № 8.Створення сучасних навчальних систем на основі новітніх інформаційних технологій з використанням творчих креативних підходів для загально-освітніх закладів 226

Гераимчук И.М. (г. Киев) 226

Гераимчук И.М. (м. Киев) 226

Гераїмчук М.Д. (м. Київ) 227

Гераїмчук М.Д., Казачков І.В. (м. Київ); Франссон Т.Г. (м. Стокгольм) 228

Жданов Д.К. (г. Одесса) 229

Зинченко Н.П. (г. Киев) 230

Зинченко С.В., г. Киев 231

Зінченко В.П. (м. Київ) 232

Колупаєва Т.Є., Міщеня О.М. (м. Рівне) 233

Кравченко В.П. (г.Киев) 235

Кравченко І.А. (м. Київ) 236

Кристопчук Т.Є. (м. Рівне) 237

Лымарь Н.А. (Российская Федерация, г. Москва) 238

Мечкало Ж.М. (м. Київ) 239

Мігалуш А.О. (м. Київ) 240

Морозов О.Л. (м.Київ) 241

Огурцова О.Л.(м. Київ) 242

Перець О.М.(м. Рівне) 243

Ходаковський М.І. (м.Київ) 244

Хринюк О.С., Хринюк Н.М. (м.Київ) 245

Шевчук Б.М., Фраєр С.В. (м. Київ) 246

Якименко А.В. (м. Київ) 247^ Новиков Б.В. (г. Киев)

образование как предчувствие космоса

«Тогда лишь становится город героем, когда стал героем солдат» – пелось в одной хорошей советской песни. Правильно. Ибо: диалектически безупречно.

Точно так же и с идеей космизма. Лишь тогда есть реальная перспектива практического освоения (во всех отношениях) природного и культурного (включая и то, что мы традиционно пониманием под «космическим пространством») просторов ближнего, среднего и дальнего космоса, когда мы адекватно разберемся в нашем земном, непосредственно – в культурном, ближайшим образом – в образовательном космосе. И связь здесь – прямая. А иначе как же: «за 40 лет, – 1917–1957, – от сохи к космосу»?!! Да с этих 40 – лет 15: то воевали, то восставали из пепла…

И вот ныне, в 2007–м году, исполняется ровно 50 лет с того дня, когда моя страна, – СССР, – ПЕРВОЙ возвестила об открытии эры практического освоения космоса, первой стала космической державой. Первой. И тогда лишь стал, спустя четыре года, героем Юрий Алексеевич Гагарин, когда героем стала страна. Так исполняется диалектика…

В том спутнике первом было, – в снятом виде, скажет прилежный студент 3–го курса ФС, – все: и передовая наука, и технология, и металлургия, и приборостроение, и …

Но в первую очередь там было «снято» – наше образование. Это оно забросило серебристый шарик в ближний космос в октябре 1957–го… Образование – вот та основа, опираясь на которую стартуют космические корабли и одерживаются ратные победы, взлетают к высотам совершенства индустрия, наука, культура, искусство, спорт. Человек. Общество.

…Видимо, все-таки что-то случилось, что-то произошло с нашей средней школой,- особенно в части преподавания в ней географии,- если всем /столь многим/ вдруг стало не в терпеж и так захотелось "в Европу". Ну, прямо до судорог, до спазмов в желудке...

А где ж мы находимся?!!

Может, бетонный столбик /стела/, который обозначает центр Европы, имеет место быть в Париже, в Лондоне или Берлине а не в п.г.т. Деловое Раховского района на Закарпатье? /Правда, намедни эти крысятники запевропейские месяц кряду, громко и на весь мир возвещали об историческом, - пардон, географическом,- открытии: "путем новейших геофизических и математических методов установлено, что центр Европы находит­ся в ... Исландии". Хорошо еще, хоть не в штаб-квартире НАТО в Брюс­селе. Ибо многие из тех, кто «хочет в Европу» при ближайшем рассмотрении: то НАТОнутые, то НАТОватые/.

Да и фигурально,- а не только буквально, географически,- культурно, исторически, духовно и т.п., мы, - Европа вовсе не менее, а если быть точным и

справедливым - существенно более, чем та, в которую зо­вут и заманивают.

И вовсе не потому лишь, что от Делового до Гибралтара значитель­но ближе, чем от Делового до гор Уральских...

Может, это не мы, включая и нынешнюю Украину, а кто-то иной трижды /трижды!!!/ дали, предоставили возможность относительно спокойно развиваться /да просто: БЫТЬ/ Западной Европе, остановив нашествия Мамая, Наполеона, Гитлера?

…Это мы за 70 лет Советской власти сумели не только освоить всю,- ВСЮ,- многотысячелетнюю общечеловеческую, включая и наработанную за 700 лет Западной Европой культуру, но и, благодаря именно НАШЕЙ системе образования и воспитания - сделать свой уникальный, беспрецедентный и бесценный вклад в мировую культуру.

И даже нынешнее: намеренно, систематически и методично уничтожаемое, изо всех источников массдезиа неутомимо расстреливаемое, осмеиваемое и унижаемое; экономически, материально, социально опущенное; прозябающее, - как, впрочем, и прежде прозябало, но прежде, при социализме, он хотя бы БЫЛ, этот «остаток», нынче же его и следа нет: разворовали прожорливые «нацы» и «демы», – на материальной базе "остаточного принципа", оно ЕСТЬ на порядок /может - на порядки/ лучше, добротнее, выше, качественнее ЛЮБОГО западного. Любого. Утверждаю это вовсе не потому, что мне так хочется счи­тать и думать /козе ясно, что хочется/. И не потому лишь, что где-то вычитал, либо же /профессия позволяет/ чисто умозрительно, полагаясь на разрешающие возможности диалектической логики, вычислил. Нет, не только поэтому. Самому довелось побывать и, что называется, вживую соприкоснуться, посмотреть на постановку дела образовательного и в Мюнхене, и в Брюсселе, и в Нюрнберге... Есть с чем сравнивать.

Гармоническое соединение образовательного и воспитательного мо­ментов; универсальность,- диалектически сочетаемая со специализацией, - образовательной подготовки; неразрывность фундаментальной и прикладной составляющих цикла учебных дисциплин; избыточность образования как резервуар креативности, педагогика сотрудничества и коллективизма, колоссальный потенциал любви к детям, который ежедневно и ежечасно актуализирует наш учительский корпус, выращенный и сформированный на лучших образцах и эталонах как мировой, так и отечественной педагоги­ки; политехнизм нашей школы; диалектическое единство креативного потенцирования и творческой актуализации обучающихся; исторически сложившаяся и полностью оправдавшая себя система подготовки кадров высшей и наивысшей квалификации /кандидатов и докторов наук/; система оптимального взаимодействия таких институциональных форм жизни социума, как "школа - ВУЗ - наука - производство" /да, они ныне порушены и их про­должают целенаправленно, намеренно и методично РАЗРУШАТЬ И ДОБИВАТЬ вот уж без малого 20 лет кряду, однако ж запас прочности, запас живу­чести во всех этих звеньях нашей жизни был заложен колоссальный: дер­жатся/; практическое осуществление формулы: "от образования на всю жизнь, к образованию всю жизнь"; банализация ситуации, когда КАЖДЫЙ настоящий ВУЗ /как "тулуб"/ имеет два равноценных и полноценных "кры­ла": систему довузовской подготовки /типа ИДП/ и систему перманентной послевузовской подготовки /типа МИПО/; сознательная установка на внедрение,- в реальном будущем,- конституционно гарантированного и дейст­вительно всем обеспеченного всеобщего, обязательного, бесплатного высшего образования и т.д. и т.п.

Только безусловное сохранение, приумножение, творческое развитие этого нашего достояния, этих условий,- условий минимально необходимых,-ЕДИНСТВЕННО позволит нам выжить и достойно жить равными среди равных, а не прозябать изгоями на задворках, на культурных помойках «мирового» исторического процесса, являясь сырьевым, энергетическим, трудовым, интеллектуальным ресурсом для т.н. "золотого миллиарда". /Строго говоря, "миллиард" - это для красного словца, для лохов, для большего впечатления и для равного счета. На самом деле этих реальных и ретивых претендентов на роль и звание "хо­зяев мира" существенно,- полагаю, на два порядка,- меньше/. А ничего, ну решительно НИЧЕГО ИНОГО и не имеет своей целью, своей сверхзадачей нынешняя "глобализация", сопряженная с "реформированием", "либерализа­цией", "демократизацией" и прочим джентльменским набором новоявленных претендентов на роль хозяев жизни. Хозяев мира. Социальных неорасистов. Только и исключительно на это направлен весь ихний новояз и новодел. Вся ихняя нервическая энергия, стремительно убывающая.

Именно в деле организации нашего образования была задумана, подготовлена и осуществлена одна из наиболее чудовищных диверсий против страны (контра, она ведь тоже в будущее заглядывать умеет, планировать перспективно дело свое иродово научилась).

Я веду речь о поспешной до неприличия, сверхоперативной «реорганизации» высших звеньев управления (министерств и комитетов), которые имели непосредственное отношение к процессу социализации, ближайшим образом – к подготовке квалифицированных кадров, главнейшего условия для любой страны: быть. Жить. Жить, а не прозябать на периферии культурного прогресса. Жить, а не выживать, существовать, т.е. вести, по-существу, вегетативный образ жизни. Вспомните: меняя названия, изменяясь в каких-то частностях, весь период, - 70 лет, - советской власти в нашей стране существовали: министерство просвещения (дошкольное и школьное образование); министерство образования (высшая и средняя – специальная школа); комитет (либо министерство) науки; комитет по профессионально-техническому образованию. Понятно, что осуществление замысла по убийству нашей науки и нашего образования предполагало два минимальных условия. Первое: возглавить эту отрасль должны были либо очень глупые, либо очень подлые люди («чтобы обезглавить необходимо возглавить») с четкой установкой на уничтожение «этой» страны. И второе: произойти это могло лишь в условиях “сплошной электрификации”: когда всем все до лампочки. И детям, и юношеству, и родителям, и «педагогической общественности». В т.ч. и «передовой». В начале девяностых все эти, относительно самостоятельные, с огромным собственным «хозяйством», структурами, спецификой, опытом педагогического строительства, кадрами, традициями и т.д. структуры были в одночасье лихо, непродуманно, едва ли не сладострастно СЛОМАНЫ и на их месте появился какой-то чудовищный административный супермонстр, а, по существу, организационный уродец- «министерство образования и науки».

Затем по нашей духовной культуре и особенно тщательно – по образованию, прошелся торнадо соросизации. На неправедные деньги этого политического проходимца, мирового финансового афериста и лютого ненавистника России (СССР), – т.е., строго говоря, заурядного, нормального буржуа, – в странах СНГ были созданы финансовые общаки (типа фонда «Возрождение» на Украине, – да, «на Украине», ибо: «на Вкраїні милій» (Т.Г. Шевченко). Из которых финансировалось форсированное написание и издание учебников для нашей средней и высшей школы. В первую очередь: по дисциплинам гуманитарно–социального цикла. Писали их очень непереборчивые и нетребовательные авторы, которые давно уже путают местами Родину и текущий счет в западном банке. Единственная польза от этих учебников: их никто в руки не брал и не берет, настолько они низкопробны. А практически все учебники по истории, к примеру, Украины, были нам написаны «українцями із діяспори». Что ОНИ написали для НАС, догадаться не трудно.

…Затем этот «филантроп» хорошо продуманной системой грантов вскрыл, вспорол всю отечественную систему защиты информации, промышленных и оборонных тайн и секретов. Технических, технологических, конструкторских ets. За грошú вывез на Запад («грантоеды» сами весело сдали) нoy xay, патенты на открытия, изобретения, прорывные разработки и т.д. И: всю систему функционирования НИОКР…

Но самое главное, этот негодяй банализировал, поставил на поток (предварительно сформировав соответствующий духовно–моральный климат с помощью христопродавцев из прикупленных медиа, мгновенно превращенных в СМДИ – средства массовой дезинформации) «утечку мозгов», т.е. интеллектуальное обескровливание тех стран, куда его впустили. Мозги «поплыли». Вместе с носителями. Ну, с «мозгами» и с их безмозглыми носителями – ладно. Ведь хорошо известно, ЧТО всегда плавает сверху и не тонет. Может даже и хорошо: видимо, вирус предательства они уже носили в себе …

Правда, до «автохтонов» тоже достаточно быстро дошло, почем «данайцы, дары приносящие». И вскоре на спине Сороса (и его структур) появились отчетливые отпечатки подошв от сапога Бацьки Лукашенки, – да продлятся его годы, – ботинка Вл.Вл. Путина, – дай ему Бог здоровья, – и чувяка Ислама Каримова, – да будет к нему милосердным Аллах.

Впрочем, несколько лет тому назад, когда «сам» приперся на Украину с инспекцией того, как тратятся деньги из общака, какие–то мужественные пацаны залили его и его местных подручных шестерок майонезом с ног до головы. «Сорос и К0 под майонезом» – это фирменное украинское блюдо…

Попутно в режиме форсмажора в это время «эпохальных преобразований» осуществлялось еще одно паскудство: пошел вал… переименований.

Техникумы становились институтами, институты – университетами (а кому больше нравилось - академиями). Результатом стала обвальная девальвация и дискредитация системы высшего образования. Если присовокупить сюда кучу приватных и созданных на западные деньги (а посему – и соответственно запрограммированных) т.н. ВУЗов, а фактически – новоделов, имеющих лишь внешние предикаторы учебного заведения – картина погрома становится почти полной.

…Наука – практически умерла. Всякая: академическая, вузовская, отраслевая. Тут обильную жатву пожинает процесс «соросизации»: все сплавили за бугор за стеклянные бусы: интеллект, ноу хау, открытия, секреты…

Система дошкольного воспитания – разорена и разрушена. В селах – темные глазницы оконных проемов бывших яслей и садиков, в городах – казино и «офисы» в б. детских комбинатах. Образование начальное и среднее: на последних вздохах и всхлипах, на огромной инерции русской и советской школы.

Образование высшее – тоже на инерции, на энтузиазме, на т.н. «контрактных» деньгах, на безграничном доверии и неодолимой тяге нашего народа к высшему образованию, - из последних сил, - еще держится. «Оболонский процесс», – «болонка», – его по определению (и по замыслу изначальному) добьет и догрызет (тут ведь надо с тылу зайти и всадить нож под левую лопатку: порушить систему подготовки кандидатов и докторов наук, упразднить аспирантуру и докторантуру, ликвидировать ВАК и т.д. После этого она, наша высшая школа, сама «загнется»). «Процесс пошел» и набирает обороты.

Образование среднее–специальное, бывшее в ведении и структуре министерства образования, с исторически сложившейся системой техникумов, кадровым потенциалом, материальный базой и т.д. и т.п. и органично закрывавшее вполне определенную кадровую нишу в народно-хозяйственном комплексе – УНИЧТОЖЕНО. Специалист, техник, мастер, руководитель среднего звена – изведен под корень. (Декларированная «многоступенчатость» и оголтело в свое время насажденная т.н. система т.н. высшего, с ее экзотами – «бакалаврами» и «специалистами» ее, эту нишу, не восполнило, не восполняет и не восполнит. Ни количественно, ни качественно).

Ну, и, наконец – профессионально-техническое образование. Кузница подготовки того самого гегемона, того самого рабочего класса, руками и усилиями которого непосредственно создавались материальные ценности общества. Не следует его идеализировать, не следует перед ним заискивать, теоретически-преданно в глаза ему заглядывать не нужно, но: рабочий класс есть рабочий класс. Т.е. – был. Был (как класс), да почти весь вышел… (Это - тема для разговора иного. Важного, но иного. Поэтому о «рабочем классе» - в другое время и в другом месте).

За два десятилетия тотального развала, деиндустриализации, огрубления, опрощения, - примитивизации, - производства и даже его полной остановки (намеренное уничтожение целых отраслей промышленности) произошли необратимые и крайне трудно поправимые в обозримой перспективе изменения в корпусе промышленных рабочих. Распались уникальные, складывавшиеся, создававшиеся десятилетиями, трудовые коллективы. Произошла резкая, зачастую невозобновляемая, потеря квалификации. Стремительно корродирует чувство достоинства рабочего человека. Т.е. имеет место процесс массовой ДЕПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ. И, как естественное следствие: массовая пауперизация (обнищание) и люмпенизация (деклассация) рабочих.

За прошедшие два десятилетия произошла стремительная профессиональная, психологическая и нравственная (об идейной и речи нет) деградация рабочих.

…Люди, потерявшие работу (потерявшие свою страну, свое прошлое, свое будущее) поумирали, состарились, деградировали профессионально и нравственно, люмпенизировались, сели на иглу, спились. В очень, очень значительной своей части.

Разрушена система ПТУ (да, не идеальная; да, в чем-то – одиозная и нарицательная, да – депрессивная (а то мы не знали, КТО в массе своей шел в советское время в ПТУ и впоследствии пополнял ряды «гегемона».) Вот и не надо удивляться, почему в 89-м «гвардия труда», «гвардия рабочего класса» - шахтеры… прикончили свою страну. Своими собственными руками. А в руках и оружие-то было плевое: каски да пустые пластмассовые бутылки из-под кока-колы… На площадях Инты, Кемерова, Краснодона, Краснограда, Воркуты, Павлограда, Луганска, Донецка… Вспомните.

…Если деградация индустриальная – дело быстрое, то деградация научная – очень быстрое. Ибо: чем сложнее и тоньше дело, тем легче его загубить.

Наука ради науки – глупость. Нонсенс. Наука развивается (науку развивают) ради одной-единой цели: ее последующего объективирования. Опредмечивания. Материализации. Воплощения. Сиречь – превращения во плоть. Формы такого воплощения многообразны. Одна из них – техническое (технологическое) творчество. Высшим показателем этого параметра развития науки есть изобретательство, рационализаторство, новаторство. И, косвенно: т.н. патентная деятельность. У нас сегодня все эти параметры – на «0», за критической чертой (в смысле: ниже этой черты).

…Итак: почему? Как так могло случится? Почему это произошло?

Вопросы можно множить до бесконечности. Но, поскольку я не Чернышевский и не Панас Мирный, то попробую ответить на один из них.

Откуда берется нетворческий, некреативный, собственно: ненормальный, деформированный человек?

Обыватель - это НЕДОСТОВЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК, т. е. человек, который разминулся, который не встретился со своей самостью, со своей сущностью, т. е. НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ человек. Человек по видимости. По имитации. По мишуре. Квазичеловек. Это ущербный, – закомплексованный, – тип личности с полностью резектированной (элиминированной) креативной составляющей. А разминулся он с ней – своей самостью – по одной-единственной причине: творчество не стало способом его бытия. Поэтому точнее будет называть его не мещанином, обывателем либо филистером, но: ДЕКРЕАТОМ. Декреат в условиях социализма, это человек с нетрадиционной социальной ориентацией. Проще говоря – социальной извращенец (правда, не всегда об этом и сам подозревающий). Однако декреат – это извращенец т.с. «пассивный». Ленивый и жлобоватый. Глупый и подлый. Чванливый и обидчивый.

Есть еще и извращенец активный. Воинствующий. Активно искореняющий творчество (креативность) в любом его виде, форме и проявлении. Назовем его ДЕКРЕАТОР. Вот союз декреатов с декреаторами (ведь нельзя аплодировать одной рукой) и есть ответ на все вышеприведенные вопросы. Откуда берутся. Почему уничтожают столь исступленно, с таким иррациональным энтузиазмом свой дом, свою страну. Вернее: «этот» дом, «эту» страну, отдают на заклание прошлое, историю и делают фактически невозможным (по крайней мере – в обозримом будущем) достойное будущее.

…Было бы неверным и несправедливым обвинять в том, что они именно таковы – только лишь самих субъектов недостоверности. Исходя из непреложности положения (закона) о социальной сущности человека, надобно в одинаковой мере адресоваться и к сущности того общественного строя жизни, который делает возможным появление и расширенное воспроизводство подобных «человеков». И «пассивных», и «активных». А ведь «активные» тоже раньше были «пассивными» Это – как в наркомании: попался сам – втяни товарища… Втянул – и ты уже не просто декреат, но – декреатор. Т.е. загубил, вымарал, не востребовал, затоптал, угробил, пресек росток либо росточек творчества, и – декреатор. Наверное, – даже наверняка, – в этом серпентарии были и «заслуженные», и «народные» (в смысле: антинародные)… А откуда пассивные брались в нашей стране? Так это ж элементарно, Ватсон. Приведу один, всего лишь один источник расширенного воспроизводства декреатов в стране Советской.

…Заканчивает мальчик (девочка), юноша (девушка) среднюю школу. Вслушивается в себя. Покупает «Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 19.. году». Листает. Находит что-то подходящее, входящее в резонанс с душевным (уже вполне сформированным, осознанным, либо еще смутным, подсознательным) порывом, стремлением, влечением, призывом (призванием). Геологом хочу быть. Инженером-путейцем. Журналистом. Философом. Лингвистом. Музыкантом. Артистом. Зоотехником. (Да что ж я, все 30 с лишним тысяч ныне сущих профессий и специальностей здесь перечислять буду???).

Выбрал. Дальше что? Ну, соответствующая подготовка (физика, химия, математика, биология, иняз, история СССР, язык и литература, спецэкзамен и т.п.) и… прощай любимый город (село, поселок, деревня) и – здравствуй солнечный Владивосток (только там есть мечта жизни: мореходка) или не верящая слезам Москва – лишь там учат «на дипломатов»… Ты – уже не школьник, еще – не студент. Ты – временный социальный мар-ги-нал: абитуриент. Потеешь, переживаешь, замираешь, сдаешь и … не поступаешь. «Не прошел по конкурсу». Облом. Пролет над мечтой в режиме «фанера над Парижем…». Я не хочу сказать, что все, кто поступил – осуществил мечту, реализовал призвание. Это - иной поворот сюжета. Сейчас же дожмем сюжет намеченный.

Итак, вузы гордятся: а у нас конкурс: 10 человек на одно место. А у нас – 19. Ну, что вы: у нас 200 считается средним конкурсом…

Так, а дальше арифметика: 10-1=9; 19-1=18; 200-1=199; 9+18+199=226. Итак, соотношение 226:3. Несчастных и счастливых. Потенциально недостоверных и потенциально достоверных. Неслабо, правда? Да это же конвейер по производству несчастных людей. Декреатов. Конвейер с колоссальным КПД. Скажете: поступай в следующем году. И в следующем. И еще... Не наступай, дескать, на горло собственной песне. Не предавай мечту… Да нафиг мне твои советы, лучше помоги материально, говорил Бендер, говорит мой друг. Правильно говорят, в принципе. Я – то, правда, поступал на вожделенный философский факультет моего родного КГУ им. Т.Г. Шевченко «всего» 4 (четыре) раза. Трижды - как фанера, балла одного не добирая. Шлифовал, гранил, токарил. Призвали, пошел, отслужил в ГСВГ два года. Ну, думаю, еще раз. Последний…

Поступил. И – как проснулся. И – до сих пор заснуть не могу. Но: кто меня (их) спрашивал, как рвет душу в 19 (20) лет каждый такой «пролет». И какая же это сволочь (конечно, не одна и отнюдь не случайно) могла все 70 лет Советской власти молча и бесстрастно, хладнокровно наблюдать за бесперебойной и безотказной работой этого конвейера по производству декреатов? По продуцированию будущих могильщиков своей собственной страны (а какая же она его, а какая же она родная и любимая, если она его мечты лишила???). Вот он ей в 90–е проклятые и отомстил с придыхом...

Что, трудно было в постановке дела образовательного осуществить радикальные реформы? Имея ТАКОЕ субстанциональное основание: социалистический общественный строй!!! Имея такую отечественную педагогическую научную и практическую традицию? Трудно было сломать решительно резоны бюрократических подлецов (партийных, советских, хозяйственных, педагогических, прочих) с ихним: «экономически невыгодно давать высшее образование да еще с учетом желания и призвания – ВСЕМ»? Ясно же, что скупой платит дважды, а тупой – ВСЮ ЖИЗНЬ. Ну не позор ли: буржуазная Япония конституционно закрепила и реально обеспечила право каждого своего гражданина на всеобщее и бесплатное ВЫСШЕЕ образование, а мы, 70 лет трубившие, – и небезосновательно, заметьте, – о своей прогрессивности на весь мир – тупо ковали контрреволюционные кадры для собственной страны: гнали массовый декреат. Пестовали будущих собственных могильщиков.

Что ж, давайте вместе осмысливать: куда забрели, где оказались. Как спасать творчество, чтобы оно спасало нас.

Тебя, меня, их. Страну. Мир.

Заканчивая это отступление, скажу: не только способ бытия дол­жен быть достойным человека, но и сам человек должен быть достойным способа своего бытия - ТВОРЧЕСТВА.

...Одной из форм удушения нашей системы образования в современ­ных условиях есть,- каким бы парадоксом это не казалось,- его непре­рывное ... реформирование. Причем, разумеется, все импульсы, все посылы к оному идут "сверху". Оттуда, где нынче советчиков и доброхотов забугорных - не счесть. Нашу нищающую школу уже задолбала непре­рывно следующая череда кампаний, новаций, реформ. Каждое новое правительство /а меняется оно в среднем раз в два года/, каждое новое министерство, каждый новый министр норовит "оставить след". В смысле: НАСЛЕДИТЬ. На местах есть устойчивая популяция ПОСЛЕДЫШЕЙ. Способ их бытия: превращенная форма социальной активности – активизм и главное свойство последнего – имитация. Результат – педагогическая пустыня… Ну, может, пока еще – полупустыня.

Одни, как папуасы, десятилетие целое прививали "многоступенча­тую систему высшего образования". Это чем-то напоминало усилия нерадивого юного натуралиста, вознамерившегося привить черенок персика к бетонному столбу или пасынку и решившему,-"не отходя от кассы",-дождаться плодов. До сих пор ждут... (Уже давно отставлены от дел и оттерты от корыт министерских первопроходцы, – первопроходимцы, - «многоступенчатости», а образование до сих пор этим занимается, недоумевает и икает).

Потом были: переход на 12-летнее среднее образование, переход на 12-балльную систему оценивания знаний, кампания: "каждой школе по футбольному мячу", кампания: "каждой школе по компьютеру", "каждой школе по автобусу". Подозреваю, что мячей не хватило. На все школы. Тем более - компьютеров. Не говоря уж об автобусах... Вот бы провоз­гласить и провести успешно и до конца одну-единственную кампанию: «Каждому идиоту от образования - по шапке». Может, сумели, может, успели бы хоть малость самую, хоть что-то сберечь и сохра­нить. Спасти от разора.

Одно из обретений нашей системы культурного строительства, нашего способа социализации и ее (социализации) сердцевины - нашей системы образования - было провозглашение и неспешное вооплощение формулы, а, думаю – принципа “от образования на всю жизнь – до образования всю жизнь”. И складывание на ба
^ Разделение труда и образование

Общеизвестно, что наиболее интенсивно люди развиваются в раннем возрасте. Притом, они не просто приобретают в это время много знаний. Они очень интенсивно формируют новые понятия. Знания человек и позже приобретает в очень больших количествах, но что касается понятий, то процесс их формирования идет явно по затухающей, а в какое-то время и вовсе прекращается. Нередко можно встретить и обратные процессы.

Думается, что причиной этому вовсе не возрастные особенности формирования мозга или организма в целом. Можно предположить, что причина этого явления состоит в том, что в раннем возрасте человек формируется по универсальному типу. Он имеет своей задачей не просто хорошо освоить тот или иной производс
еще рефераты
Еще работы по разное