Реферат: План впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я головного управління охорони здоров’Я


ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації
М.М. Буртняк


ПЛАН
ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НА 2012 РІК


м. Тернопіль

ЗМІСТ

Зміст

2

Кардіологія

3

Ендокринологія

5

Ревматологія

6

Гастроентерологія

7

Нефрологія

8

Диспансерне відділення радіаційного захисту

9

У З Д

10

Алергологія

11

Гематологія

12

Імунологія

13

Фізіотерапія

14

Функціональна діагностика

15

Отоларингологія

16

Судинна хірургія

17

Малоінвазивна хірургія

18

Анестезіологія

19-20

Офтальмологія

21-23

Нейрохірургія

24

Ортопедія

25-26

Ендоскопія

27

Лабораторія

28

Стоматологія

29

ГБО

30

Трансплантологія

31

Урологія

32

Рентгенологія

33

Хірургія

34-36

Рентгенохірургія

37

Торакальна хірургія

38

Гемодіаліз

39

Лабораторія ККЗ

40

Педіатрія

41-45

Материнство і дитинство

46-47

Неврологія, психіатрія та медична психологія

48

Наркологія

49

Онкологія

50-57

Дерматовенерологія

57-58

Лікувальна фізкультура

59КАРДІОЛОГІЯ


№ п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація

Форма впровадження

Медичний заклад, де впроваджено

Термін

впрова-

дження

Відповідальний за впровадження

1.

Реабілітація хворих ІХС на диспансерно-поліклінічному етапі

ТДМУ Кафедра внутрішньої медицини №3 Протокол №4 від 25.10.2011р.

Розробка комплексної схеми реабілітації хворих ІХС на диспансерно-поліклінічному етапі

Метод лікування та профілактики

Кардіологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Зав. каф. проф. Швед М.І., зав. відділенням Вівчар Н.М., доц. Левицька Л.В.

2.

Антиоксидантна терапія репер фузійних аритмій корвітином

ТДМУ Кафедра внутрішньої медицини №3

Протокол №4 від 25.10.2011р.

Використання комплексного лікування з включенням корвітину дозволяє покращити результати лікування пеперфузійних аритмій

Метод лікування

Кардіологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Зав. каф. проф. Швед М.І., зав. відділенням Вівчар Н.М., ас. Прокопович О.А., орд. Гурський В. ст.орд. Садлій Л.В.


3.

Ранні сонографічні критерії діагностики подагричного артриту.

ТДМУ Кафедра внутрішньої медицини №3

Протокол №4 від 25.10.2011р.Використання артросонографії у хворих на АГ та подагру дозволяє


Метод діагностики

Кардіологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Зав. каф. проф. Швед М.І., зав. відділенням Вівчар Н.М., ст..лаб. Михайлів Л.М.

4.

Застосування лозартану для лікування хворих на АГ з гіперурикемією

ТДМУ Кафедра внутрішньої медицини №3

Протокол №4 від 25.10.2011р.

Використання комплексного лікування з включенням лозартану дозволяє покращити результати лікування хворих на АГ з гіперурикемією


Метод профілактики

Кардіологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Зав. каф. проф. Швед М.І., зав. відділенням Вівчар Н.М., ст..лаб. Михайлів Л.М.

5.

Впровадження в роботу кардіологічної служби області телекардіометричної системи «Unet»

ТДМУ Кафедра внутрішньої медицини №3

Протокол №4 від 25.10.2011р.

Впровадження в роботу кардіологічної служби області телекардіометричної системи «Unet» дозволить покращити діагностику кардіологічної патології

Метод діагностики

Кардіологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Зав. каф. проф. Швед М.І., зав. відділенням Вівчар Н.М., доц.. Паламар Т.О., ст. лаб. Михайлів Л.М.

6.

Визначення варіабельності серцевого ритму у хворих на стенокардію напруження з артеріальною гіпертензією

ТДМУ

Кафедра внутрішньої медицини №1

Протокол №4 від 19.10.2011.р.

Використання показників варіабельності серцевого ритму у хворих на стенокардію напруження з артеріальною гіпертензією дозволить оптимізувати антигіпертензивну терапію та визначення стратифікації серцево-судинного ризику у даної категорії хворих

Метод діагностики

Кардіологічне відділення КЗ ТОР “ТУЛ”

2012р

Зав. кафедри, д.м.н. Ярема Н.І., ас. Радецька Л.В., зав. відділення Вівчар Н.М., ординато

ри, магістри

7.

Використання торасеміду у дегідратаційній терапії хворих на гіпертонічну хворобу з хронічною серцевою недостатністю

ТДМУ

Кафедра внутрішньої медицини №1

Протокол №4 від 19.10.2011.р

Використання діуретика торасеміду дозволяє ефективно впливати на клінічний перебіг артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності

Метод лікування

Кардіологічне відділення КЗ ТОР “ТУЛ”

2012 р

Зав. кафедри, д.м.н. Ярема Н.І., ас. Радецька Л.В., зав. відділення Вівчар Н.М., ординато

ри, магістри


ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
^ Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику


Коротка анотація методики впровадження

Форма впровад­ження

^ Медичний заклад, де впровад­жується методика

Термін впровад­ження

Відповідальні за впровадження

1.

Корекція імунних порушень у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу з хронічною інфекцією сечовивідних шляхів.

ТДМУ Кафедра внутрішньої медицини

Протокол № 5 від 15.11.2010 р.

Включення в комплексну схему лікування препарату Полісорб дозволить підвищити ефективність лікування та сповільнити ураження нирок у хворих на цукровий діабет.

Метод лікування

Ендокрино­логічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Зав.каф., проф. Швед М.І., проф. Пасєчко Н.В., зав.відділенням Голик І.В., ординатори, магістри

2.

Використання антиоксидантів у комплексному лікуванні уражень печінки у хворих на цукровий діабет.

ТДМУ Кафедра внутрішньої медицини

Протокол № 5 від 15.11.2010 р.

Використання комплексного лікування з включенням антиоксидантів дозволяє сповільнити прогресування ураження печінки у хворих на цукровий діабет.

Метод лікування та профілак­тики

Ендокрино­логічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Зав.каф., проф. Швед М.І., проф. Пасєчко Н.В., зав.відділенням Голик І.В., ординатори, магістри

3.

Використання комплексного лікування - фотопотеційованої гідротерапії та α-ліпоєвої кислоти для лікування діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет.

ТДМУ Кафедра внутрішньої медицини

Протокол № 5 від 15.11.2010 р.

Використання поєднання фотопотеційованої гідротерапії та α-ліпоєвої кислоти у хворих на цукровий діабет з діабетичною стопою дозволить оптимізувати загоєння та скоротити терміни лікування

Метод лікування та профілак­тики

Ендокрино­логічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Зав.каф., проф. Швед М.І., проф. Пасєчко Н.В., зав.відділенням Голик І.В., ординатори, магістриРЕВМАТОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1.

Визначення клініко-лабораторних порушень функції печінки у пацієнтів при тривалому прийомі метотрексату та формування групи ризику, щодо виявлених змін.

ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

Визначення клініко-лабораторних порушень функції печінки у пацієнтів при тривалому прийомі метотрексату дозволить сформувати групи ризику щодо виявлених змін та запобігти прогресуванню гепатотоксичних проявів препарату.

Метод діагностики, профілактики

Ревматоло-гічне відділення

^ КЗ ТОР «ТУЛ»

02.01.2012 по 31.12.2012

Проф. Сміян С.І., зав. відділенням, лікарі відділення

2.

Вивчення кардіоваскулярного ризику у хворих на остеоартроз та подагру.

ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

Вивчення кардіоваскулярного ризику у хворих на остеоартроз та подагру дозволить своєчасно сформувати групи хворих з високим кардіоваскулярним ризиком.

Метод діагностики

Ревматоло-гічне відділення

^ КЗ ТОР «ТУЛ»

02.01.2012 по 31.12.2012

Проф. Сміян С.І., зав. відділенням, лікарі відділенняГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1

Спосіб лікування хворих на цироз печінки

ТДМУ, кафедра внутрішньої

медицини № 1, протокол № 5 від 15.11.2010 р.

Використання базисної терапії з включенням енерліву покращує ефективність лікування хворих на цироз печінки

Метод лікування

Гастроентерологічне відділення КЗ ТОР ТУЛ

2012 р.

Куліш В.В., Гаврилюк М.Є., Смачило І.В., Лихацька Т.В.

2

Метод корекції порушення якісного і кількісного складу кишкової мікрофлори

ТДМУ, кафедра внутрішньої

медицини № 1, протокол № 5 від 15.11.2010 р.

Використання комплексного лікування з включенням пробіотика Біон-3 сприяє швидкій нормалізації кишкової мікрофлори

Метод лікування

Гастроентерологічне відділення КЗ ТОР ТУЛ

2012 р.

Куліш В.В., Гаврилюк М.Є., Смачило І.В., Лихацька Т.В.НЕФРОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1.

Визначення МЩКТ за допомогою денситометра у хворих з III-V стадіями хронічної хвороби нирок

ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського

Визначення МЩКТ дозволяє виявити мінеральний дефіцит та здійснити профілактику переломів у хворих з хронічною нирковою недостатністю

Метод діагностики

Нефрологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Професор Мартинюк Л.П., зав. відділення Симко Г.Б., працівники кафедри

2.

Використання некальцієвмісних фосфатзв’язуючих препаратів у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі.

ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського

Використання некальцієвмісних фосфат-зв’язуючих препаратів у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі, дозволяє провести корекцію гіперфосфатемії, оптимізувати лікування вторинного гіперпаратиреозу, зменшити кальцифікацію судин та кардіо-васкулярний ризик

Метод лікування

Нефрологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012 р.

Професор Мартинюк Л.П., зав. відділення Симко Г.Б., працівники кафедри^ ДИСПАНСЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма

впрова-

дження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

Відповідальний за впровадження

1.

Застосування

a-ліполієвої кислоти у комплексному лікуванні осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Академія медичних наук України, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Використання а-ліпоєвої кислоти у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ускладненим полінейропатією, з метаболічним синдромом сприяє дезінтоксикації, гепатопротекції, зменшенні перекисного окислення ліпідів, покращенню ендоневраль-ного кровотоку, утилізації глюкози у м’язах, що призводить до позитивної клінічної динаміки захворювання

Метод лікування

КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», гастроентерологічне відділення, Заліщицька ЦРЛ, Чортківська ЦРЛ

I-IV квартал


Юровська О.Б. Куліш В.В.

Голяк І.В.

2.

Застосування масляної кислоти (Закофальк NMX) у лікуванні органічних і функціональних захворюваннях товстого кишківника у осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Академія медичних наук України, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Закофальк NMX (масляної кислоти) чинить антиканцерогенну дію, ініціюючи апоптоз і проліферацію колоноцитів, вона посилює вироблення слизу, відновлює рівень антимікробних білків (кателицидину і дефенсинів), а також протективного ферменту трансглутамінази, тим самим сприятливо впливає на бар’єрну функцію товстої кишки, чинить протизапальну дію, пригнічує активацію ядерного чинника каппа В, продукцію інтерферону, прозапальних цитокінів

Метод лікування

КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», гастроентерологічне відділення, Заліщицька ЦРЛ, Чортківська ЦРЛ

I-IV квартал


Юровська О.Б. Куліш В.В.

Голяк І.В.УЗД
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1

Допплерографічні дослідження

кістково-м’язевої системи.


Київ, Україна, Інститут травматології і ортопедії АМН України.

Створити алгоритм діагностичного пошуку при захворюваннях і травмах кістково- м’язевої системи.

Диференціальна діагностика м’ягкотканних і рідинних утворів, динамічна оцінка розвитку запального процесу, оцінка ефективності терапії і в перспективі – диференціація доброякісних і злоякісних пухлин м’яких тканин.

Метод діагностики

Відділення УЗД КЗ ТОР „Терно- пільська універси-тетська лікарня”

2012

Лікарі УЗД

АЛЕРГОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1

Застосування монтелукасту в комплексному лікуванні бронхіальної астми.

Інститут пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. Протокол № 10 від 27.11.2007 р. Київський інститут отоларингології

ТДМУ, кафедра клінічної імунології та алергології.

Призначення курсів СІТ сприятиме попередженню трансформації більш легких клінічних проявів алергії у важкі, зменшенню потреби в протиалергічних препаратах, а також збереженню тривалої і стійкої ремісії та покращенню якості життя пацієнтів.

Метод лікування

Обласний центр клінічної алергології та імунології. Пульмонологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ»

2012р.

Зав.відділенням Шведова Л.Ф.

Лікар-алерголог Луб’янська З.А.ГЕМАТОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1

Використання препарату орофер в лікуванні анемій і сидеропенічних станів

Інформаційний Лист

МОЗ України

№ 110, 2006 р.

Орофер є збалансований препарат заліза з добрими фармако-терапевтичними властивостями


Метод лікування


Гематологічне відділення,

^ КЗТОР «ТУЛ»


2012р.

Зав. гематологічним відділенням

2.

Корекція остеопенічного синдрому у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію з допомогою препарату кальцій Д3 нікомед.

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського «Роль порушень нейро-ендокринних та імунних взаємозв`язків і розробка методів їх корекції у хворих із вторинним остеопорозом» (номер держреєстрації 0110U001825, термін виконання 2010-2012 р.р.).


Кальцій Д3 нікомед джело кальцію та вітаміну Д3 для корекції остеопенічного синдрому діагностованого денситометричним обстеженням та біохімічними показниками(фосфор,кальцій загальний,кальцій іонізований).

Метод лікування

Гематологічне відділення ,

^ КЗТОР «ТУЛ»2012р.

Лікар гематологічного відділення

Вибирана Р.Й.ІМУНОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1

Диференційована противірусна терапія у пацієнтів з реактивацією CMV.

ТДМУ. Каф. Клінічної імунології та алергології.

Диференційоване призначення імунотропних засобів у пацієнтів з реактивацією цитмегаловірусної інфекції з урахуванням показників імунограми та продукції цитокінів.

Метод лікування

Обласний центр клінічної імунології та алергології

2012р.

Господарська Х.О.,

Зарудна О.І., Господарський І.Я.

2

Лікування хворих НСV, нон-респондерів на інтерферонотерапію.

ТДМУ. Каф. Клінічної імунології та алергології. Протокол № 4 від 9.11.2010р.

Корекція цитопенії у пацієнтів, лікованих негільованими інтерферонами за рахунок використання нуклеїн ату і колонієстимулюваль-них засобів.

Метод діагностики

Обласний центр клінічної імунології та алергології

2012р.

Господарська Х.О.,

Зарудна О.І., Господарський І.Я.ФІЗІОТЕРАПІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий

заклад, що розробив методику

Коротка анотація методики впровадження

^ Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

Відповідальний за впровадження

1

Теплове

світло-лікування з використанням полтавського бішофіту при патології опорно-рухового апарату

Кафедра фізіотерапії та курортології Харківської медичної академії післядипломної освіти


Активна протибольова дія, покращення місцевого кровообігу

Метод лікування

КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», ФТВ та ФТК області

2012 рік

Обласний фізіотерапевт, міський, районний фізіотерапевти

2

Електрофорез карипазиму при остеохондрозі хребта та диско генному радикуліті, килах Шморля, артроз-артритах великих суглобів

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова

Карипазим спричиняє підвищену секцію колагенового білка, що призводить до помірного рубцювання розсипчасто-волокнистої оболонки диска.

Метод лікування

КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», ФТВ та ФТК області

2012 рік

Обласний фізіотерапевт, міський, районний фізіотерапевти

3.

Інгаляції амінокапронової кислоти + розчину дека сану у профілактиці та лікуванні грипу та ГРВІ

Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова

Амінокапронова кислота чинить антиалергічну, противірусну дію, посилює детоксинуючу функцію печінки. Поліпшує клітинні та гуморальні показники специфічного і неспецифічного захисту організму при респіраторних вірусних інфекціях. Декасан має активну противірусну та бактерицидну дію

.

Метод лікування

КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», ФТВ та ФТК області

2012 рік

Обласний фізіотерапевт, міський, районний фізіотерапевти^ ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1.

Медикаментозні проби в спірографії.

Київський інститут пульмонології.

Затверджено президією Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.95 р., протокол № 28.

Бронходилятаційні тести, які дають змогу виявити порушення бронхіальної прохідної, ї ступінь та зворотність обструкції.

Функціональне дослідження.

Відділення функціонал

льної діагностики

^ КЗ ТОР «ТУЛ»,

Чортківська ЦРЛ

Бережанська ЦРЛ

Тернопіль

ська ЦРЛ

Збаражська ЦРЛ

Заліщицька ЦРЛ

Кременецька ЦРЛ

2012р.

Обласний спеціаліст з функціональної діагностикиОТОЛАРИНГОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1.

Використання ауто хряща вушної раковини для реконструкції барабанної перетинки у хворих на хронічний адгезивний отит.


ТДМУ, проф. Яшан О. І.


Дає змогу у створенні великої темпоральної порожнини.


Метод лікування


«ТУЛ», ЛОР відділ


2012


Завідуючий відділом,

проф. Яшан О.І.

2.

Використання тампонів Merogell для тампонади порожнини носа після резекції перегородки носа.


ТДМУ, проф. Яшан О. І.


Зберігає фіксацію листків перегородки та надійний гемостаз.


Метод лікування


«ТУЛ», ЛОР відділ


2012


Завідуючий відділом,

проф. Яшан О.І.^ СУДИННА ХІРУРГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1.

Застосування пункт ату кісткового мозку при хронічній ішемії

Ковальчук Л.Я. Непряма реваскуляризація хронічної критичної ішемії при дистальних фомах атеросклерозу / Л.Я. Ковальчук, П.Я. Боднар // Здобутки клінічної і екпериментальної медицини. – 2009. - № 1. – С. 52-55

Введення пунктату кісткового мозку великогомілквої кістки в субфасціальний простір гомілки з метою зменшення проявів хронічної ішемії.

Метод лікування

КЗ ТОР «ТУЛ», судинне відділення.

2012р.

Д. мед.н., проф. кафедри хірургії №1 ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського Венгер І.К., в/о завідуючого відділенням судинної хірургії КЗ ТОР «ТУЛ» Сергєєв В.М.

2.

Диференціальне застосування ауто вени при реконструктивних операціях на артеріях стегно-підколінного сегменту.

Ковальчук Л.Я. Аутовенозне шунтування – як метод хірургічного лікування атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента / / Л.Я. Ковальчук, П.Я. Боднар // Здобутки клінічної і екпериментальної медицини. – 2010. - № 2 (3). – С. 98-99

Використання великої підшкірної вени при реконструкціях артеріального русла на стегно-підколінного басейну з метою зменшення ризику тромбозу сегмента реконструкції.

Метод лікування

КЗ ТОР «ТУЛ», судинне відділення.

2012р.

Д. мед.н., проф. кафедри хірургії №1 ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського Венгер І.К., в/о завідуючого відділенням судинної хірургії КЗ ТОР «ТУЛ» Сергєєв В.М.^ МАЛОІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма

впрова-

ження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

Відповідальний за впровадження

1.

Гістероскопічні оперативні втручання

Одеський державний медичний університет,

№ реєстру 248


Скорочення терміну перебування хворих в стаціонарі та відновлення працездатності

Метод діагности-ки та лікування.

^ КЗ ТОР «ТУЛ»

Малоінва

зивна хірургія

2012 р.

Краснянська Л.О.

2.

Проведення ендоскопічної ретроградної панкреатохолангіографії

та папілосфінктеротомії

з літо екстракцією


Київський інститут хірургії і трансплантології,

№ реєстру 468

Скорочення терміну перебування хворих в стаціонарі та відновлення працездатності

Метод діагности-ки та лікування.

^ КЗ ТОР «ТУЛ»

Малоінва

зивна хірургія

2012 р.

Бутніцький Ю.І.,

Нецюк О.Г.

3.

Артроскопічні операції на

плечовому суглобі

Киівський НДІ ортопедії та травматології, № реєстру 721

Скорочення терміну перебування хворих в стаціонарі та відновлення працездатності

Метод лікування.

^ КЗ ТОР «ТУЛ»

Малоінва

зивна хірургія

2012 р.

Доц.

Ю.О. Грубар,

доц.

Ю.С. Сморщок,

доц. І.С. Кулянда
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма

впрова-

ження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

Відповідальний за впровадження

1.

Малопотічна інгаляційна анестезія «Севораном».

Національний інститут хірургії і транс плантології ім.Шупика А.А.

Севоран має низьку токсичність, легко керований, гарантує швидке і комфортне пробудження. У закритому контурі досягається економія витрати газів.

Метод лікування

ВАІТ КЗ ТОР«ТУЛ»,міські лікарні, ЦРЛ забезпечені апа-ратами «Leon»

2012

Завідувач відділення, лікарі-анестезіологи

2.

Реамберін – органопротектор при критичних станах.

Дніпропетровська державна медична академія 2004

Реамберін ефективний препарат при гіпоксичних станах, інтоксикаціях різної етіології та у комплексній терапії гепатитів, шоків у дозуванні 400-800 мл/добу.

Метод лікування

ВАІТ КЗ ТОР «ТУЛ», міські лікарні, ЦРЛ

2012

Завідувач відділення, лікарі-анестезіологи

3.

«Серцево-легенево-церебральна реанімація»- рекомендації Європейської ради реанімації 2005 року та МОЗ України.

Дніпропетровська державна медична академія. Практичне керівництво під ред. Л.В.Усенко Дніпропет-ровськ, 2006

Зміни до стандартів проведення СЛР у дорослих, а саме: проведення компресій та вдихів у співвідношенні 30:2; введення адреналіну кожні 3-5 хвилин у дозі 1 мг, атропіну у дозі 3 мг одноразово та аміодарону після 3 неефективної дефібриляції у дозі 300 мг,; енергію першої дефібриляції 200 Дж для біполярного дефібрилятора та 360 Дж для монополярного.

Метод лікування

ВАІТ КЗ ТОР «ТУЛ», міські лікарні, ЦРЛ

2012

Завідувач відділення, лікарі-анестезіологи

4.

Сучасні методи профілактики та лікування тромбо-емболічних ускладнень в інтенсивній терапії.

Дніпровська державна медична академія. Український національний консенсус під редакцією В.Ю. Лішневської м. Київ 2006 р.

Застосування сучасних методів профілактики та лікування тромбоемболії, зокрема використання фраксипарину, дозволяє зменшити летальність у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, знизити ризик операційних втручань.

Метод лікування

ВАІТ КЗ ТОР «ТУЛ», міські лікарні, ЦРЛ

2012

Завідувач відділення, лікарі-анестезіологиОФТАЛЬМОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий

заклад, що розробив методику

Коротка анотація методики впровадження

^ Форма впрова-дження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

Відповідальний за впровадження

1.

Застосування ланотану в лікуванні хворих на відкритокутову глаукому

Головне управління охорони здоров”я Харківської облдержадміністрації (інформаційний лист)

Ланотан – це препарат першої лінії для лікування пацієнтів з відкритокутовою глаукомою належить до групи аналогів простагландинів. Знижує внутрішньоочний тиск шляхом збільшення відтоку водянистої вологи. Зниження ВОТ наступає через 3-4 години після закапування. Гіпотензивна дія триває протягом 24 годин. Особливо показаний паієнтам в котрих не підтримується бажаний рівень ВОТ при застосуванні бетаблокаторів. Препарат закапується 1 раз на добу ввечері.

Метод медикаментозного лікування

Обласний центр мікрохірургії ока КЗ ТОР

«Тернопіль

ська університет

тська лікарня»

2010-2012 рр.

Головний позаштатний окуліст

Турчин М.В.

2.

Застосування валавіру в лікуванні хворих з пораженням рогівки вірусом простого герпесу.

Офтальмологічний журнал 2008 рік №6

Валавір - вітчизняний противірусний препарат селективний інгібітор вірусної ДНК-полімерази, ефективний у відношенні простого вірусу герпесу типу І і ІІ та оперізуючого герпесу. Застосовується у лікуванні по 500 мг 2 рази на добу протягом 10-14 днів у комплексному лікуванні хворих із ураженням рогівки вірусом герпесу.

Метод медикаментозного лікування.

Обласний центр мікрохірургії ока КЗ ТОР

«Тернопіль

ська університет

тська лікарня»

2010-2012 рр.

Головний позаштатний окуліст

Турчин М.В.

3.

Факоемульсифікація катаракти

Катаракта під редакцією проф.. З.Ф. Веселовської. Видавництво „ Книга плюс”

Пропонується для впровадження в практичну роботу офтальмологів новий метод екстракапсулярна екстракція катаракти з імплантацією ІОЛ – метод факоемульсифікації, який полягає у видаленні катаракти із допомогою факоемульсифікатора і імплантацією мякої інтраокулярної лінзи.

Метод опе-

ративного лікування.

Обласний центр мікрохії ока ТОККЛ та офтальмологічне відділення Чортківської ЦРЛ


2010-2012 р.

Головний позаштатний окуліст

Турчин М.В.

4.

Використання інстиляцій бримоналу 0,2 % (унімедфарма, при відкритокутовій глаукомі)

Одеський НДІ ім. В.П. Філатова

Бримонал – це препарат для лікування пацієнтів з відкритокутовою глаукомою. Зниження ВОТ наступає через 3-4 години після закапування. Гіпотензивна дія триває протягом 12 годин. Особливо показаний паієнтам в котрих не підтримується бажаний рівень ВОТ при застосуванні бетаблокаторів. Препарат закапується 2 раз на добу.

Метод медикаментозного лікування.

Обласний центр мікрохірургії ока КЗ ТОР

«Тернопіл

ьська університетська лікарня»

2010-2012 рр.

Головний позаштатний окуліст

Турчин М.В.

5.

Використання інстиляцій сенсивіту в післяопераційному періоді у пацієнтів після факоемульсифікації катаракти (унімедфарма)

Одеський НДІ ім. В.П. Філатова

Сенсивіт це препарат який використовується для лікування післяопераційних змін рогівки після оперативного лікування катаракти методом факоемульсифікації.

Метод медикаментозного лікування.

Обласний центр мікрохірургії ока КЗ ТОР

«Тернопіль

ська університетська лікарня»

2010-2012 рр.

Головний позаштатний окуліст

Турчин М.В.

6.

Введення препаратів (ретиналамін кеналог, церебролізин) в субтиноновий простір

Одеський НДІ ім. В.П. Філатова

Пропонується для впровадження в практичну роботу офтальмологів новий метод введення медикаментів за допомогою спеціальної голки в субтиноновий простір транко’юнктивально

Метод медикаментозного лікування.

Обласний центр мікрохірургії ока КЗ ТОР

«Тернопіль

ська університет

ська лікарня»

2012-2013 р.р.

Головний позаштатний окуліст

Турчин М.В.

7.

Використання ксенорогівки для лікувальної кератопластики

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського свідоцтво

№9967/2010

Пропонується новий метод використання ксенокератоімплантанту для лікування перфоративних виразок рогівки

Метод оперативного лікування при перфораціях рогівки.

Обласний центр мікрохірургії ока КЗ ТОР

« Тернопільська університетська лікарня»

2012-2014

Головний позаштатний окуліст

Турчин М.В.

8.

Проведення заднього капсулорексиса при ФЕК з імплантацією ІОЛ

Київський центр мікрохірургії ока

Після виконання ФЕК з імплантацією ІОЛ для профілактики утворення вторинної катаракти проводиться капсулорексис задньої капсули кришталика

Метод профілактики утворення вторинної катаракти

Обласний центр мікрохірургії ока КЗ ТОР

«Тернопіль

ська університетська лікарня»

2012-2014

Головний позаштатний окуліст

Турчин М.В.НЕЙРОХІРУРГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

^ Коротка анотація методики впровадження

Форма впровадження

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

^ Відповідальний за впровадження

1.

Декомпресійна лямінектомія + транспедикулярна фіксація , при стенозах поперекового відділу хребта..

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова

Використовується з метою поліпшення стану хворого, регресу неврологічної симптоматики, стабільності ураженого відділу хребта.

Оперативне втручання

КЗ ТОР «ТУЛ» нейрохірургічне відділення

2012 р.

Завідувач

нейрохірургічного відділення, завідувач курсом нейрохірургії,

лікарі нейрохірурги нейрохірургічного відділення


2.

Дерецепція нервових закінчень фасеткових суглобів.

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова

Використовується з метою поліпшення стану хворого з вираженим спондилоартрозом, зняття больового синдрому, зменшення ліжко-дня.

Введення медикаментозних середників у міжсуглобову щілину фасеткового суглобу.

КЗ ТОР «ТУЛ» нейрохірургічне відділення

2012 р.

Завідувач

нейрохірургічного відділення, завідувач курсом нейрохірургії,

лікарі нейрохірурги нейрохірургічного відділення
^ ОРТОПЕДІЯ і ТРАВМАТОЛОГІЯ
п/п

Назва методики впровадження

Науковий

заклад, що розробив методику

Коротка анотація методики впровадження

^ Форма впроваджу-

ння

Заклад, де впроваджено методику

Термін впрова-дження

Відповідальний за впровадження

1.

Стабілізація нестабільних переломів кісток тазу

остеосинтезом реконструктивними пластинами

АО АSIF Методичні рекомендації по застосуванню реконструктивних тазових пластин внутрішньої фіксації.

1999 р.


Метод дозволяє покращити результати лікування – відновити симетрію тазового кільця, конгруентність і стабільність крижово – здухвинних зчленувань, скоротити термін стаціонарного лікування, дозволяє ранню мобілізацію хворих, що попереджує ускладнення


Метод лікування

Ортопеди

не відділен-ня КЗ ТОР «ТУЛ»


2012р.

Завідуючий ві
еще рефераты
Еще работы по разное