Реферат: Стандарт житлово-комунального господарства україни житлові будинки збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків соу жкг 75. 11-35077234. 0016: 2009


СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


Житлові будинки


ЗБІРНИК
УКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ
ВІДТВОРЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009


Видання офіційне


Київ 2009


ПЕРЕДМОВА1. РОЗРОБЛЕНО:
Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві – ДП ДНДІАСБ Мінрегіонбуду України


^ За участю:

Української Асоціації бюро технічної інвентаризації «Укртехінвентаризація»РОЗРОБНИКИ:
^ В.Чуб, к.т.н. (керівник розробки),
О.Андреєва, Л.Богатикова, В.Єгоров, Н.Каткова, В.Кірюшин, к.т.н., Т.Лисюк, Л.Макаренко,
Н.Сніцар, Г.Шульга^ 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від „_07_” _02_ 2009 р. № 31^ 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Ввести в дію з 01.07.2009р.4. ЗАРЕЄСТРОВАНО:
Державне підприємство „Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від „_04_” _03__2009 р. № 32595752/1860

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю, чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України. Право власності на цей документ належить Центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.


Мінжитлокомунгосп України, 2009


З м і с т


С.

1. Сфера застосування 1


2. Нормативні посилання 1


3. Терміни та визначення понять 2


^ 4. Порядок визначення вартості заміщення (відтворення) та оціночної вартості багатоповерхових житлових будинків і їх частин

4.1 Загальні положення 8

4.2 Інформаційні показники і принципи їх побудови 13

4.3 Порядок визначення площі забудови, будівельного об’єму, загальної площі житлового будинку і площі окремих його частин 15

4.4 Система поправок на відмінність оцінюваних будинків від об’єктів-аналогів 17

4.5 Визначення вартості заміщення (відтворення) багатоповерхових жилих будинків і їх частин 23

4.6 Прикінцеві положення 32

4.7 Приклади визначення вартості заміщення (відтворення) та інвентаризаційної вартості багатоповерхових житлових будинків і їх частин 34


^ 5. Збірник об’єктів-аналогів багатоповерхових житлових будинків,
їх частин та елементів

Технічна частина 55

5.1 Житлові будинки з повнометражними квартирами 58

5.2 Житлові будинки з малометражними квартирами 237

5.3 Гуртожитки 263

5.4 Підвали і паркінги 272

5.5 Конструктивні елементи і види робіт 283

5.6 Окремі частини і елементи житлових будинків 325


Додаток А. Класифікація житлових будинків залежно від якості житла
та наявного інженерного обладнання 332

Додаток Б. Перелік скорочень найменувань основних будівельних матеріалів 333

Додаток В. Інформаційний покажчик об’єктів-аналогів та
елементів житлових будинків 334


СТАНДАРТ

^ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


Житлові будинки


ЗБІРНИК
УКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ ВІДТВОРЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ


Чинний від 2009-хх-хх


^ 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт установлює порядок визначення вартості заміщення (відтворення) багатоповерхових житлових будинків, в тому числі малометражних і спеціальних та гуртожитків різних форм власності, а також їх частин (секцій, окремих квартир, вбудованих приміщень, підвалів і паркінгів).

Цей стандарт застосовується для визначення оціночної вартості під час проведення технічної інвентаризації на дату оцінки на основі укрупнених показників вартості будинків-аналогів різних поколінь та їх елементів.

Стандарт поширюється на підприємства та організації житлово-комунального господарства


^ 2. нОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

ДБН В.2.2 – 15 – 2005 Житлові будинки. Основні положення.

ДБН В.2.2 – 9 – 99 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.1.1 – 12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234. 0015:2009 Правила визначення фізичного зносу житлових будинків


^ 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Нижче подано терміни, вжиті в цьому Стандарті, та визначення позначених ними понять.

Терміни

Визначення

Посилання

Балкон

Виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, що служить для відпочинку влітку

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Вартість відтворення

Поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, що є ідентичною копією об’єкта оцінки

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

^ Вартість заміщення

Поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення або придбання нового об’єкта подібного об’єкту оцінки, який може бути йому задовільною заміною

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Горище

Простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Структурні елементи будинку (квартири)

Конструкції, їх сполучення та технічне обладнання, що складає будинок і призначені для виконання заданих функцій
^ Житло І категорії (комерційне)

Житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально допустимий

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Еркер

Частина приміщення, що виступає за площину фасаду, частково чи повністю засклена
^ Житло II категорії (соціальне)

Житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Житлові будинки

Земельні поліпшення, призначені для проживання людей

Відповідно Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна»

^ Житловий будинок секційного типу

Будинок, що складається з однієї або декількох секцій

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення
Терміни

Визначення

Посилання

Житловий будинок коридорного (галерейного) типу

Будинок, у якому квартири (або кімнати гуртожитків) мають виходи через загальний коридор (галерею) не менше ніж на двоє сходів

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Житловий осередок гуртожитку

Група житлових кімнат, об'єднаних підсобними приміщеннями загального користування

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Загальна площа квартири (житлового будинку)

Сумарна площа житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з відповідним коефіцієнтом

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Знос (знецінення)

Втрата вартості майна порівняно з вартістю нового подібного майна

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

^ Знос фізичний (знецінення будинку)

Втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів
^ Знос функціональний

Знос пов’язаний з невідповідністю функціональних (споживчих) характеристик об’єкта оцінки даному виду майна

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

^ Знос економічний (зовнішній)

Знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних, економічних і інших факторів відносно об’єкта оцінки

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Квартира

Комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Квартира у двох рівнях

Квартира, житлові та підсобні приміщення якої розміщені на двох суміжних поверхах і об'єднані внутрішньоквартирними сходами

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Кухня-ніша

Невідокремлений перегородкою простір у структурі житлової кімнати чи передпокою для розміщення кухонного обладнання без обіднього місця; може освітлюватися природним або "другим" світлом через фрамугу; обладнується електроплитою та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення
Терміни

Визначення

Посилання

Ліфтовий хол

Приміщення перед входами до ліфта

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Лоджія

Перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите до зовнішнього простору або засклене, що служить для відпочинку влітку. Засклена лоджія не є верандою

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Об’єкт оцінки

Нерухоме майно, яке підлягає оцінці відповідно до умов договору на проведення оцінки майна або за інших підстав, визначених законодавством

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

^ Об’єкт-аналог (тип)

Будинок з певними об’ємно-планувальними рішеннями та притаманними йому (будинку) елементами і використаними матеріалами, з відомими вартісними показниками, як по будинку в цілому, так і по окремим елементам
^ Об’єкт-типорозмір (будинок-типорозмір)

Конкретний будинок, що належить певній множині (ряду будинків), які подібні за своїми об’ємно – планувальними та конструктивними рішеннями, мають однакові вартісні показники за структурними елементами, але відрізняються між собою кількістю секцій (розмірами в плані ) і відповідно вартісними показниками по будинках в цілому
^ Оціночна вартість

Вартість, яка визначається за встановленим алгоритмом та складом вихідних даних

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Передпокій

Приміщення, яке має безпосередній вихід на сходову клітку, коридор загального користування; тамбур тощо
^ Площа квартири

Сумарна площа житлових і підсобних приміщень квартири без урахування лоджій, балконів, веранд і терас

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Планувальна позначка землі

Рівень землі на межі вимощення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Поверх мансардний (мансарда)

Поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилої чи ламаної покрівлі

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення
Терміни

Визначення

Посилання

Поверх надземний

Поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Поверх основний

Поверх (для розрахунку ліфтів), на який мешканці мають нормальний доступ із прибудинкової території

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Поверх перший

Нижній надземний поверх житлового будинку

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Поверх підвальний (перший підземний поверх)

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Поверх підземний

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на всю висоту приміщення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Поверх цокольний

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Приміщення

Частина внутрішнього об’єму будинку, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

^ Приміщення житлове

Опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Приміщення вбудовані

Приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму будинку

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

^ Приміщення прибудовані

Приміщення, що прибудовані до основного будинку та мають з ним хоча б одну спільну стіну

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

^ Приміщення вбудовано - прибудовані

Приміщення, частина яких є частиною внутрішнього об’єму будинку, а інша частина - прибудованою

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

^ Приміщення нежитлове

Приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення
Терміни

Визначення

Посилання

Приміщення підсобні квартири

Приміщення, призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Приміщення підсобні багатоквартирного житлового будинку

Приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо)

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Приміщення технічні

Приміщення для розміщення обладнання теплових вузлів, бойлерних, електрощитових, венткамер, комутаторів, радіовузлів, машинних відділень ліфтів, холодильних установок тощо

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Протяжний будинок

Будинок, довжина якого у три і більше разів перевищує його висоту

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Світловий карман

Приміщення з прямим природним освітленням, що примикає до коридору і служить для його освітлення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні полроження

^ Світловий ліхтар

Засклена конструкція покриття для освітлення приміщень сходової клітки або внутрішнього дворика

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Секція житлового будинку

Будинок або частина житлового будинку (відокремлена від інших частин глухою стіною) із квартирами (кімнатами гуртожитків), що мають вихід на одну сходову клітку або безпосередньо через коридор

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Суміщений санвузол

Приміщення, обладнане унітазом, ванною (чи душовим піддоном) і умивальником

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Сходово-ліфтовий вузол

Приміщення, призначене для розміщення вертикальних комунікацій: сходової клітки, ліфтів

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Тамбур

Прохідний простір між дверима, призначений для захисту від проникнення холодного повітря, диму і запахів при вході до будинку, у сходову клітку або інші приміщення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення
Терміни

Визначення

Посилання

Тераса

Обгороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку, що може мати дах; розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Технічне оснащення багатоквартирного житлового будинку

Інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов і безпечної експлуатації квартир (загально-будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні, обладнання пожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення; пристрої ліфтів, центральних розподільних щитів, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території)

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Фактичний вік земельних поліпшень

Період від початку експлуатації земельних поліпшень до дати оцінки

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

^ Функціональний аналог

Нерухоме майно, яке за своїми функціональними (споживчими) характеристиками може бути визначене подібним майном до об’єкту оцінки

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

^ Холодна комора

Приміщення, розташоване в неопалюваному об'ємі квартири (будинку)

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Шахта для провітрювання

Захищений вентиляційними ґратами порожнистий вертикальний простір на висоту будинку з горизонтальним перерізом не менше 1/30 загальної площі усіх провітрюваних квартир на поверсі

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

^ Штукатурка теразитова

Декоративна штукатурка для зовнішнього оздоблення з розчину, до складу якого окрім в’яжучих (цементу і вапна) та піску входить кам’яний дрібняк (мармуровий, гранітний тощо), слюдяні частинки чи дроблене скло і мінеральні барвники (пігменти)


4. Порядок ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЗАМІЩЕННЯ (ВІДТВОРЕННЯ) ТА ОЦІНОЧНОЇ ВАРТОСТІ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
І ЇХ ЧАСТИН


^ 4.1 Загальні положення


1. Збірник містить укрупнені показники вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків і призначається для оцінки вартості витратним методом будинків з кількістю поверхів від 4 до 24, як зданих в експлуатацію, так і незавершених будівництвом, а також для визначення вартості нового будівництва на ранніх стадіях інвестиційного процесу.

Поверховість будинків визначається кількістю надземних поверхів, включаючи мансардний поверх, технічні і цокольний поверхи, якщо верх перекриття останнього знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м. Якщо окремі частини будинку (блоки, секції) мають різну кількість надземних поверхів, поверховість визначається для кожного блоку (секції) окремо.

Збірник містить об’єкти-аналоги і елементи житлових будинків за підрозділами:

5.1. Житлові багатоквартирні будинки з повнометражними квартирами.

5.2 Житлові багатоквартирні будинки з малометражними (готельного типу) квартирами.

5.3 Гуртожитки.

5.4 Підвали і паркінги.

5.5 Конструктивні елементи і види робіт.

5.6 Окремі елементи житлових будинків і їх частин.

До об’єктів-аналогів надається технічна частина, яка містить загальні засади об’ємно-планувальних рішень, ознаки складності зовнішніх стін з цегли та каменів керамічних або силікатних, основні ознаки категорій якості внутрішнього оздоблення, а також усереднені показники відносної вартості інженерного обладнання житлових будинків різної поверховості.


2. Збірник включає Порядок визначення вартості заміщення (відтворення) та оціночної вартості багатоповерхових житлових будинків і їх частин, в тому числі малометражних і спеціальних та гуртожитків різних форм власності (далі житлових будинків).


3. Збірник містить укрупнені показники вартості відтворення житлових будинків, їх частин, у тому числі вбудованих приміщень, і окремих елементів, а також усереднені показники вартості конструктивних елементів і видів робіт на відповідну одиницю виміру, що розраховані на основі державних будівельних норм та цін, тарифів і податків, діючих станом 01.01.2007 р.

Показники Збірника визначені з передумови дотримання вимог будівельних норм і правил створення будівельної продукції та забезпечення нормативних термінів служби відповідних класів житлових будинків.


4. Укрупнені показники вартості враховують:

- усі прямі витрати на будівельні та монтажні роботи, що складаються з вартості трудових, матеріальних і технічних ресурсів;

- кошти на покриття загальновиробничих витрат будівельних організацій;

- витрати на тимчасові будівлі та споруди;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди;

- утримання служби замовника, включаючи витрати на технічний та авторський нагляд;

- вартість проектних робіт і комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації;

- кошторисний прибуток (прибуток підрядника);

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- додаткові витрати, пов’язані з інфляційними процесами;

- комунальний податок;

- податок на додану вартість (20%).

Укрупнені показники вартості об’єктів-аналогів не враховують витрат на підготування території до будівництва, на створення зовнішніх інженерних мереж, споруд та благоустрій.


5. Укрупнені показники вартості складені за видами об’єктів-представників різних цінових груп, що визначаються кількістю поверхів, архітектурно-планувальними та конструктивними рішеннями будинків, і включають вартість відтворення усіх загальнобудівельних, а також спеціальних будівельних робіт, в тому числі:

а) санітарно-технічні роботи: центральне або автономне опалення, газозабезпечення, холодне і гаряче водопостачання, каналізація господарсько-побутова та дощова, вентиляція, кондиціонування;

б) електротехнічні роботи і слабкострумні пристрої: освітлення, ліфти, радіо, телефон, телебачення, блискавкозахист, замково-переговорне обладнання, автоматизація і диспетчеризація інженерного обладнання тощо.

Укрупнені показники вартості об’єктів-аналогів п’яти і більше поверхів, якщо інше не зазначене, визначені за умови наявності в будинку технічного підпілля.

Багатоповерхові будинки, як оцінювані об’єкти, можуть складатися з однієї або кількох однакових секцій чи блоків, або з різних (за поверховістю, за конструктивними рішеннями, за функціональним призначенням, за інженерним оснащенням тощо) секцій і блоків. Тому за об’єкти оцінки, як правило, слід приймати окремі секції та блоки, а за аналоги для проведення оцінки – об’єкти-представники Збірника, співставлені з тими секціями і блоками, з яких складається будинок. Вартість будинку в цілому визначається як сума вартостей усіх його частин (секцій і блоків та підвалу).


6. В залежності від терміну служби, строків експлуатації, конструктивних рішень та наявного інженерного обладнання житлові будинки розподіляються на класи (Додаток А), відповідно до яких визначається клас якості (капітальність) будинків в процесі їх оцінки.

Якщо фактична капітальність об’єктів оцінки не відповідає капітальності об’єктів-аналогів, наведених в Збірнику, до їх укрупнених показників необхідно застосувати поправочні коефіцієнти, наведені в табл.1.

Таблиця 1

^ Клас якості (капітальність)
за Збірником

Поправочні коефіцієнти
для переходу до інших класів якості (капітальності)

1

2

3

4

5

6

1

1,00

0,93

0,86

0,80

0,74

0,69

2

1,08

1,00

0,93

0,86

0,80

0,74

3

1,16

1,08

1,00

0,93

0,86

0,80

4

1,25

1,16

1,08

1,00

0,93

0,86

5

1,35

1,25

1,16

1,08

1,00

0,93

6

1,45

1,35

1,25

1,16

1,08

1,00

Примітка: Табл.1 містить поправочні коефіцієнти, наведені в Загальній частині до Збірників укрупнених показників вартості відтворення будівель та споруд, що належать установам та організаціям, які знаходяться на державному балансі, що затверджена Держбудом колишнього СРСР 14 липня 1970 р.


7. Укрупнені показники вартості відтворення житлових будинків Збірника розроблені для звичайних умов будівництва (крім типу 1-44).

Укрупнені показники вартості відтворення житлових будинків не враховують зростання вартості будівництва в сейсмічних районах. Для оцінки житлових будинків, розташованих в сейсмічних районах (понад 6 балів), до укрупнених показників їх вартості слід використовувати поправочні коефіцієнти, наведені в табл.2.

Таблиця 2

^ Поверховість житлових будинків

Сейсмічність в балах

6

7

8

9

4 - 5

1.0

1.03

1.05

1.08

6 -9

1.0

1.05

1.10

1.16

10 -12

1.0

1.08

1.15

1.20

13 -16

1.0

1.10

1.20

-


Перелік населених пунктів України, що знаходяться в сейсмічно небезпечних зонах, наведені в ДБН В.1.1 – 12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України», додаток А. Сейсмічність в балах визначається за картою ЗСР – А. Для об’єктів житлового будівництва сейсмічність в балах для населених пунктів, не вказаних в цьому додатку, визначається безпосередньо по картах загального сейсмічного районування (ЗСР) території України – додаток Б зазначених державних будівельних норм (ДБН).

У випадках розміщення об’єктів оцінки в районах з іншими особливими умовами будівництва (розроблювані території, осідаючі ґрунти) до показників вартості об’єктів-аналогів, наведених у Збірнику, слід застосовувати поправочний коефіцієнт – 1,11.


8. Укрупнені показники вартості відтворення в Збірнику визначені переважно при середній висоті поверху багатоповерхових житлових будинків – 2,8 м, яку мають будинки найбільш масової забудови. Для випадків, якщо висота поверхів об’єктів оцінки відрізняється від висоти поверхів аналогів, прийнятих в Збірнику, до показників вартості необхідно застосовувати поправочні коефіцієнти, наведені в табл. 3.


Таблиця 3 – Поправочні коефіцієнти до показників вартості багатоповерхових житлових будинків на заміну висоти поверху у порівнянні з базовою висотою – 2,8 м

Висота поверху, (м)

2,7 і нижче

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Поправочний коефіцієнт

1,013

1,00

0,985

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

Висота поверху, (м)

3,6

3,7

3,8

3,9

4,1

4,3

4,5

4,8

5,2 і вище

Поправочний коефіцієнт


0,912


0,905


0,897


0,89


0,876


0,863


0,85


0,83


0,81

Примітка: Висотою поверху будинку є відстань між відмітками (рівнями) чистих підлог двох суміжних поверхів, яка складається з висоти приміщення і товщини перекриття над поверхом.


9. При різниці в кількості поверхів оцінюваних секцій (блоків) багатоповерхових житлових будинків – тобто збільшенні чи зменшенні на один поверх у порівнянні з об’єктами-аналогами, показники їх вартості визначаються з застосуванням поправочних коефіцієнтів табл. 4.

Таблиця 4 – Поправочні коефіцієнти на відмінність в кількості поверхів між аналогом та об’єктом оцінки (при середній загальній площі квартири 55-65 м2)

^ Кількість поверхів
об’єкта-аналога

Зміна кількості поверхів об’єкта оцінки

Збільшення на один поверх

Зменшення на один поверх

4 – 8

0,990

1,016

9 – 12

0,988

1,020

понад 12

0,985

1,024


Відхилення кількості поверхів об’єктів оцінки і об’єктів-аналогів на один поверх і поправочні коефіцієнти табл.4 розповсюджуються на будинки будь-якої поверховості усіх конструктивних рішень.

В окремих випадках при поверховості аналогів понад 12 поверхів, коли основні інженерні рішення об’єкта оцінки і аналога (каркасний, великопанельний, цегляний тощо) однакові, поверховість оцінюваного будинку може перевищувати поверховість аналога на 2   5 поверхів. В таких випадках до укрупнених показників вартості аналогів застосовуються поправочні коефіцієнти згідно табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Поправочні коефіцієнти до показників вартості аналогів при перевищенні поверховості оцінюваних будинків на 2 – 5 поверхів

^ Поверховість аналогів

Допустиме перевищення кількості поверхів оцінюваних будинків проти аналога

Поправочний коефіцієнт до укрупнених показників вартості аналога

13 – 16

2

0,98

17 – 20

до 5

0,97


10. При різних розмірах середньої загальної площі квартир багатоповерхових житлових будинків, показники вартості відтворення визначаються з використанням поправочних коефіцієнтів табл.5.

Таблиця 5 – Поправочні коефіцієнти до показників вартості багатоповерхових житлових будинків на заміну середньої загальної площі квартир у порівнянні з базовою площею в межах 55,0-65,0 м2


з/п

Розмір середньої загальної площі квартир, м2

Поправочний коефіцієнт

1

До 35 включно

1,15

2

Понад 35 до 45 включно

1,05

3

Понад 35 до 55 включно

1,02

4

Понад 55 до 65 включно

1,00

5

Понад 65 до 80 включно

0,98

6

Понад 80 до 95 включно

0,95

7

Понад 95 до 120 включно

0,92

8

Понад 120 до 150 включно

0,89

9

Понад 150

0,85

Примітка 1. Середня загальна площа квартир визначається шляхом ділення загальної площі квартир будинку на кількість квартир.

Примітка 2. Для житлових будинків з малометражними квартирами (готельного типу, для малосімейних, спеціалізованих житлових будинків для інвалідів і осіб похилого віку та гуртожитків) поправочні коефіцієнти табл.5 не використовуються.


11. Вартість відтворення багатоповерхових житлових будинків в процесі оцінки необхідно уточнювати за допомогою поправочних коефіцієнтів в залежності від кількості секцій в будинку (табл. 6) та ширини будинку (табл. 7).

Таблиця 6 – Поправочні коефіцієнти до укрупнених показників вартості багатоповерхових житлових будинків на відмінність в кількості секцій між аналогом та об’єктом оцінки

^ Кількість секцій, шт.

1

2

3

4

5 і більше

Поправочний коефіцієнт

1,031

1,00

0,972

0,957

0,942

Таблиця 7 – Поправочні коефіцієнти до укрупнених показників вартості багатоповерхових житлових будинків з різними конструктивними схемами на зміну їх ширини

^ Ширина будинків,
м

Поправочний коефіцієнт

Будинки з поперечними
несучими стінами,
при кількості поверхів

^ Будинки з поздовжніми
несучими стінами,
при кількості поверхів

4 - 8

9 і вище

4 - 8

9 і вище

9 і менше

1,028

1,037

1,032

1,04

10

1,011

1,015

1,015

1,018

11

1,00

1,00

1,00

1,00

12

0,992

0,991

0,985

0,984

13

0,987

0,986

0,975

0,975

14

0,978

0,977

0,966

0,966

15 і більше

0,97

0,969

0,958

0,958

Примітка: При змішаній конструктивній схемі з поперечними і поздовжніми несучими стінами поправочні коефіцієнти табл.7 в необхідних випадках уточнюється шляхом інтерполяції.


^ 4.2 Інформаційні показники і принципи їх побудови


12. Збірник містить укрупнені показники вартості об’єктів-представників різних поколінь, а саме:

а) багатоповерхові житлові будинки старого покоління, які запроектовані і збудовані до 1983 року включно;

б) багатоповерхові житлові будинки наступного (нового) покоління, що запроектовані для будівництва після 1983 року.


13. Об’єкти-представники старого покоління (аналоги повторного використання) характеризуються такими показниками:

- кількість поверхів;

- висота поверху – 2,8 м;

- конструктивне інженерне рішення стін;

- клас якості (капітальність) будинку;

- будівельний об’єм будинку;

- вартість відтворення 1 м3 будівельного об’єму (грн./м3);

- перелік і опис конструктивних елементів, видів робіт та інженерного обладнання;

- питома вага (відносна вартість) основних конструктивних елементів, видів робіт і інженерного обладнання в загальній вартості будинку.

Окремі об’єкти-аналоги повторного використання, що мають вбудовані приміщення, характеризуються також показниками вартості відтворення 1 м2 таких приміщень, які визначені шляхом індексації відповідних показників запозичених аналогів.

В необхідних випадках надаються примітки і поправочні коефіцієнти для приведення характеристик конструктивних елементів, видів робіт і інженерного обладнання об’єкта-представника до відповідних характеристик оцінюваного будинку.


14. Об’єкти-представники нового покоління, як інформаційні об’єкти, мають більш деталізовані показники і характеристики, а саме:

а) загальні характеристики: поверховість і кількість квартир, клас якості (капітальність) будинку, конструктивна схема і інженерне рішення стін, категорія якості внутрішнього оздоблення;

б) графічна інформація в складі: фасад, розріз і план типового поверху. Графічні зображення об’єктів-аналогів нового покоління слід використовувати як додаткову сконцентровану інформацію для більш обґрунтованого їх вибору.

в) основні техніко-економічні показники в складі: будівельний об’єм (м3), в тому числі надземної і підземної частин (м3), площа забудови (м2), висота поверху, загальна площа квартир, середня загальна площа квартири, корисна площа вбудовано-прибудованих приміщень (при їх наявності), довжина і ширина будинку, кількість секцій, кількість квартир на поверсі в межах секції, вартість відтворення одного м2 загальної площі квартири (грн./м2), вартість відтворення одного м3 будівельного об’єму (грн./м3), вартість відтворення 1 місця в гуртожитках;

г) характеристики
еще рефераты
Еще работы по разное