Реферат: Кафедра педагогіки, психології І методики фізвиховання

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗВИХОВАННЯ

БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Рівень розвитку показників інтелекту, як критерій спортивного відбору в художній гімнастиці на початковому етапі // Спорт. вісник Придніпров’я. – 2005. – № 3. – С. 36–38.


Вплив логоритмічних занять з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови на ефективність процесу корекції вад мови // Спорт. вісник Придніпров’я. – 2005. – № 3. – С. 149–151. (Співавт.: О. Даниленко, Р. Костенко).


Удосконалення комплексної системи спортивного відбору в художній гімнастиці на початковому етапі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 127–129. – (Серія: Педагогічні науки).


Вплив особливостей силової підготовленості спортсменів, що спеціалізуються у спортивній боротьбі (дзюдо, самбо) на ефективність змагальної діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 185–187. – (Серія: Педагогічні науки).


^ ВОРОНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

старший викладач


Активізація пізнавальної діяльності студентів педвузів під час навчання педагогіки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2003. – № 22. – С. 66–67. (Співавт.: Н. М. Колєватова).


Непряме навіювання як метод педагогічного і психологічного впливу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2004. – № 22. – С. 18–23. (Співавт.: Н. М. Колєватова).


Педагогічне керівництво як проблема успішної діяльності студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2005. – № 24. – С. 44–47. (Співавт.: Н. М. Колєватова).


Педагогічна майстерність як складова формування майбутніх учителів фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 61–65. – (Серія: Педагогічні науки) (Співавт.: Н. М. Колєватова).


^ ГАВРИШ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

старший викладач


Дифференцированный подход к выбору форм и методов совершенствования двигательных качеств младших школьников // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2004. – № 24. – С. 54–58. (Співавт.: Г. О. Литовченко).


Науковий підхід та обґрунтування системи туристсько-краєзнавчої роботи зі школярами // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: Матеріали ІV Міжнар. конф. (м. Херсон, 16–18 вересня 2004 р.). – Херсон, 2004. – С. 68–74. (Співавт.: Г. О. Литовченко).


^ ДЄДУХ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

старший викладач


Методика діагностики і прогнозування спеціальної працездатності бігунів на середні і довгі дистанції // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2005. – № 11. – С. 20–29.


^ ЄМЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент


Якщо виникла професійна ситуація... // Фіз. виховання в шк. – 2003. – № 4. – С. 27–28.


Навчально-виховні ситуації у шкільній ігровій практиці // Фіз. виховання в шк. – 2003. – № 1. – С. 50–52.


Технології розв’язання професійних ситуацій учителя фізичної культури: Навч. посіб.. – Луцьк, 2003. – 136 с.


Функції та можливості професійних ситуацій учителя фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 25–29. - (Серія: Педагогічні науки).


Розвиток професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій // Спорт. вісник Придніпров’я. – 2005. – № 2. – С. 62–64.


Стан рухової активності вчителя фізичної культури // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: Зб. наук. праць Луцького ін-ту розвитку людини – Луцьк, 2005. – С. 202–205.


Методика діагностики і прогнозування спеціальної працездатності бігунів на середні і довгі дистанції // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2005. – № 11. – С. 20–29.


Аналіз ситуацій професійної діяльності в процесі підготовки вчителя фізичної культури // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – Вінниця, 2006. – Вип. 6. – С. 326–328.


Формування професійного мислення майбутніх вчителів фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 84–86. - (Серія: Педагогічні науки).


^ КОЛЄВАТОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

викладач


Активізація пізнавальної діяльності студентів педвузів під час навчання педагогіки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2003. – № 22. – С. 66–67. (Співавт.: Л. А. Воронко).


Непряме навіювання як метод педагогічного і психологічного впливу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2004. – № 22. – С. 18–23. (Співавт.: Л. А. Воронко).


Педагогічне керівництво як проблема успішної діяльності студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2005. – № 24. – С. 44–47. (Співавт.: Л. А. Воронко).


Дошкільна педагогіка: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. 7.0102.01 – фізичне виховання (кваліфікація вчителів фізичної культури і валеології, інструктор фізичного виховання дітей дошкільного віку). – Чернігів, 2005. – 32 с.


Педагогічна майстерність як складова формування майбутніх учителів фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 61–65. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: Л. А. Воронко).


^ ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

асистент


Вплив режимів чергування роботи з відпочинком на спеціальну працездатність спортсменок в художній гімнастиці // Молода спортивна наука України. – Львів, 2004. – С. 251–254.


Логістичний підхід до процесу спортивного тренування // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали наук. конф. (м. Харків, 8–9 грудня 2005 р.). – Харків, 2005. – С. 35–36. (Співавт.: М. М. Огієнко).


Вплив розвитку окорухових м’язів на увагу і спеціальну працездатність боксерів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 7–10. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: М. М. Огієнко, В. О. Бондаренко).


Побудова спортивного відбору в жіночому футболі // Спорт. вісник Придніпров’я. – 2005. – № 3. – С. 100–102. (Співавт.: М. І. Лисенко).


Вплив режимів чергування роботи з відпочинком на освоєння технічних дій у жіночому футболі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2006. – № 4. – С. 94–97. (Співавт.: А. Кравчук).


Методичний підхід до навчання руховим діям в художній гімнастиці // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 146–150. - (Серія: Педагогічні науки).


Вплив уроків хореографічного спрямування на формування постави у дітей дошкільного віку // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 150–153. - (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: С. Г. Давиденко, К. О. Олефіренко).


Моделювання технічної підготовленості в жіночому футболі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 153–156. - (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: А. В. Рехтета).


^ ОГІЄНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент


Вплив розвитку окорухових м’язів на увагу і спеціальну працездатність боксерів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 7–10. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: Л. Л. Лисенко, В. О. Бондаренко).


Логістичний підхід до процесу спортивного тренування // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали наук. конф. (м. Харків, 8–9 грудня 2005 р.). – Харків, 2005. – С. 35–36. (Співавт.: Л. Л. Лисенко).


Організація спортивного відбору і науково-педагогічного контролю підготовленості спортсменів в лижних перегонах та біатлоні // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 201–205. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: С. О. Власенко, П. М. Огієнко).


Навчання та удосконалення управління руховими діями в спортивному тренуванні // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 263–266. – (Серія: Педагогічні науки).


^ ПАНІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент


Історичний нарис сучасних Олімпійських ігор та аналіз участі в них олімпійських спортсменів. Ч. 2. – Чернігів, 2003. – 51 с. (Співавт.: І. А. Панін, Л. М. Кузьомко).


Експериментальні дослідження рівня та якості фізичної підготовленості юнаків старшої вікової групи, які мешкають на території пострадіаційного забруднення, викликаного трагедією на ЧАЕС, і навчаються в різних умовах побуту, навчального, професійного і фізичного навантаження // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 152–156. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: О. С. Суярко, І. А. Панін).


Специфические средства и методы повышения эффективности процесса физического воспитания студентов в пострадиационный период // Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции Московского государственного открытого университета. – Чернигов, 2004. – Вып. 3. – С. 175–178.


Методи і засоби активізації урочної форми занять з фізичного виховання школярів у пострадіаційний період: Метод. рек. – Чернігів, 2004. – 18 с.


Спортсмени України на сучасних літніх Олімпійських іграх / М-во освіти і науки України; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 83 с. (Співавт.: І. А. Панін, В. Г. Бугай).


Рухова активність школярів у пострадіаційний період // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 169–174. (Співавт.: І. Панін, М. Зубалій).


Деякі аспекти управління учбово-тренувальним процесом у фізичному вихованні і спорті на підставі інформаційного зв’язку між суб’єктом і об’єктом управлінської діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 263–266. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: І. А. Панін, Т. В. Рапацька).


^ ПОЧТАР ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

викладач


Особливості пам’яті, уваги та мислення гімнасток-художниць старшого шкільного віку // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 152–156. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: П. М. Огієнко, Т. П. Огієнко).


Удосконалення технічної майстерності гімнасток-художниць // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 299–302. – (Серія: Педагогічні науки).


^ РАПАЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

викладач


Деякі аспекти управління учбово-тренувальним процесом у фізичному вихованні і спорті на підставі інформаційного зв’язку між суб’єктом і об’єктом управлінської діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 263–266. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: І. А. Панін, А. І. Панін).


^ КАФЕДРА БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ


ГАЙОВА НЕЛЛІ ВАСИЛІВНА

кандидат медичних наук, доцент


Психовалеологические основы БЖДЧ // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали Другої наук.-метод. конф. – К., 2003. – С. 102–104. (Співавт.: С. Ф. Кудін, С. В. Мельников).


Особливості методології психовалеологічної освіти майбутніх вчителів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 142–144. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, О. В. Савонова).


Формування культури психічного здоров’я майбутніх педагогів як предмет вищої педагогічної освіти // Культура здоров’я: Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. – Херсон, 2004. – С. 145–150. (Співавт.: C. Ф. Кудін, О. В. Савонова).


Особливості методології психовалеологічної освіти майбутніх вчителів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 142–144. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, О. В. Савонова).


Вивчення спецкурсу з психовалеології у системі вищої педагогічної освіти // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград, 2004. – С. 142–144. (Співавт.: С. Ф. Кудін, О. В. Савонова, С. В. Мельников).


Навчально-методичне забезпечення вивчення змістового модуля з формування психічного здоров’я у вищому навчальному закладі // Наука. Здоров’я. Реабілітація: Матеріали Другої міжнар. конф. – Луганськ, 2004. – С. 237–241. (Співавт.: Н. В. Гайова, О. В. Савонова).


Аутентикация как система оздоровления // Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2004. – С. 277–279. (Співавт.: С. Ф. Кудін, О. В. Савонова).


Вплив навчального процесу на психоемоційний стан студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 31, т. 1. – С. 103–104. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, О. В. Савонова, С. В. Мельников, Т. В. Мазур, О. Ф. Яковенко).


Досвід роботи з формування валеологічного світогляду майбутніх педагогів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 15–19. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, С. В. Мельников, О. В. Савонова).


Концептуальні орієнтири щодо викладання валеологічних аспектів психічного здоров’я (психовалеології) в педвузі // Роль довкілля у валеологічній освіті і вихованні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2005. – С. 123–125. (Співавт.: С. Ф. Кудін, С. В. Мельников, О. В. Савонова).


Стан здоров’я студентської молоді та шляхи його активного збереження і зміцнення // Психовалеологічні засади здорового способу життя студенської молоді: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів, 2005. – С. 103–105. (Співавт.: С. Ф. Кудін, О. В. Савонова).


Теоретико-методологічні засади психовалеології // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки, й перспективи розвитку. – Кіровоград, 2005. – С. 55–58. (Співавт.: С. Ф. Кудін, Т. В. Мазур, О. В. Савонова, О. Ф. Яковенко].


Збереження здоров’я – базова складова соціалізації молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 41, т. 1 – С. 51–52. – (Серія: Психологічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, В. В. Дусь, Т. В. Мазур, С. В. Мельников, О. Ф. Яковенко).


Стан здоров’я і мотивація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів при різних чинниках ризику нейросоматичних захворювань // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 437–439. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, С. В. Мельников, О. В. Савонова, М. П. Дейкун, Т. В. Мазур, О. Ф. Яковенко).


Стан когнітивно-емоційної сфери як чинник психосоматичного здоров’я студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 40, т. 1. – С. 42–46. – (Серія: Біологічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, В. В. Дусь, О. В. Марцинкевич, Т. В. Мазур, О. Ф. Яковенко].


^ ЖАРА ГАННА ІВАНІВНА

асистент


Підготовка майбутнього вчителя валеології до використання демонстраційного експерименту // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища. – Полтава, 2004. – С. 25–28.


Особливості викладання валеології у малокомплектній сільській школі // Підготовка вчителя до впровадження нових технологій навчання у малокомплектній школі: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 жовтня 2004 р.). – К., 2004. – С. 97–99.


Підготовка студентів педагогічного університету до викладання валеології у малокомплектній сільській школі // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – Умань, 2004. – С. 48–52.


Можливості використання технології інтерактивного навчання при підготовці майбутніх викладачів валеології // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 29–33. – (Серія: Педагогічні науки).


Педагогічні підходи до інтелектуального розвитку учнів та студентів у процесі навчання валеології // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 34–38. – (Серія: Педагогічні науки).


^ КІЙКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА

асистент


Аналіз нових підходів до удосконалення системи валеологічної підготовки вчителя фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 228–230. – (Серія: Педагогічні науки).


^ КУДІН СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ

старший викладач


Психовалеологические основы БЖДЧ // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали Другої наук.-метод. конф. – К.,   2003. – С. 102–104. (Співавт.: Н. В. Гаєва, С. В. Мельников).


Словник термінів та робочих понять, які використовуються в практиці психовалеологічного виховання і освіти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 40 с.


Основы психовалеологии: Тестовые задания / Черниг. гос. пед. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Чернигов, 2003. – 42 с.


Основи психовалеології: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 200 с.


Психовалеологія в запитаннях, завданнях і тестах: Навч.-метод. посіб. – Чернігів, 2004. – 22 с.


Формування культури психічного здоров’я майбутніх педагогів як предмет вищої педагогічної освіти // Культура здоров’я: Матеріали Четвертої міжнар. наук.-метод. конф. – Херсон, 2004. – С. 145–150. (Співавт.: Н. В. Гайова, О. В. Савонова, Т. В. Мазур, О. Ф. Яковенко).


Особливості методології психовалеологічної освіти майбутніх вчителів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 142–144. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: Н. В. Гайова, О. В. Савонова).


Вивчення спецкурсу з психовалеології у системі вищої педагогічної освіти // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград, 2004. – С. 67–71. (Співавт. Н. В. Гайова, О. В. Савонова).


Навчально-методичне забезпечення вивчення змістового модуля з формування психічного здоров’я у вищому навчальному закладі // Наука. Здоров’я. Реабілітація: Матеріали Другої міжнар. наук.-метод. конф. – Донецьк, 2004. – Вип. 2. – С. 237–241. (Співавт.: Н. В. Гайова, О. В. Савонова).


Аутентикація як система оздоровлення // Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи: Матеріали Третьої всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2004. – С. 277–279. (Співавт.: Н. В. Гайова, О. В. Савонова).


Основи психовалеології: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 186 с.


Досвід роботи з формування валеологічного світогляду майбутніх педагогів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 15–19. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: Н. В. Гайова, С. В. Мельников, О. В. Савонова).


Вплив навчального процесу на психоемоційний стан студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 31, т. 1. – С. 103–104. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: Н. В. Гайова, С. В. Мельников, О. В. Савонова, Т. В. Мазур, О. Ф. Яковенко).


Концептуальні орієнтири щодо викладання валеологічних аспектів психічного здоров’я (психовалеології) в педвузі // Роль довкілля у валеологічній освіті і вихованні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2005. – С. 123–125. (Співавт.: Н. В. Гайова, С. В. Мельников, О. В. Савонова).


Теоретико-методологічні засади психовалеології // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку – Кіровоград, 2005. – С. 55–58. (Співавт.: Н. В. Гайова, О. В. Савонова, Т. В. Мазур, О.Ф. Яковенко).


Стан здоров’я студентської молоді та шляхи його активного збереження і зміцнення // Психовалеологічні засади здорового способу життя студенської молоді: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів, 2005. – С. 103–105. (Співавт.: Н. В. Гайова, О. В. Савонова).


Збереження здоров’я – базова складова соціалізації молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 41, т. 1 – С. 51–52. – (Серія: Психологічні науки). (Співавт.: Т. В. Мазур, В. В. Дусь, Н. В. Гайова, С. В. Мельников, О. Ф. Яковенко).


Стан здоров’я і мотивація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів при різних чинниках ризику нейросоматичних захворювань // Вісник Чернігівського державного педагогічного університет імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 437–439. – (Серія: Педагогічні науки) (Співавт.: Н. В. Гайова, С. В. Мельников, О. В. Савонова, М. П. Дейкун, Т. В. Мазур, О. Ф. Яковенко).


Стан когнітивно-емоційної сфери як чинник психосоматичного здоров’я студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 40, т. 1. – С. 42–46. – (Серія: Біологічні науки). (Співавт.: Н. В. Гайова, В. В. Дусь, О. В. Марцинкевич, Т. В. Мазур, О. Ф. Яковенко).


^ КУРТОВА ГАЛИНА ЮРІЇВНА

асистент


Особливості ЕКГ спортсменок-студенток педагогічного університету з різним рівнем рухової активності // Фізичне виховання, спорт і культура здров’я у сучасному суспільстві. – Луцьк, 2002. – Т. 2. – С. 160–163. (Співавт.: Т. О. Соломаха, П. М. Огієнко, Є. Г. Сумак, М. М. Огієнко, М. Шуляк).


Функціональний розвиток важкоатлеток високої спортивної кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2003. – № 22. – С. 95–101. (Співавт.: М. О. Носко, М. П. Дейкун).


Дослідження мотивації занять важкою атлетикою спортсменок високої спортивної кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2005. – № 16. – С. 95–101. (Співавт.: М. О. Носко, М. П. Дейкун).


Дослідження мотивації занять ігровими видами спорту та важкою атлетикою спортсменок високої кваліфікації // Олімпійський спорт для всіх: Тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 350. (Співавт.: Л. В. Жула).


Оптимізація спортивного тренування важкоатлеток з урахуванням біологічного циклу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 392–394. - (Серія: Педагогічні науки).


Метрологія фізичного виховання та спорту: Навч. прогр. / Черніг. держ. пед. ун - т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 16 с. (Співавт.: М. О. Носко, Л. В. Жула, С. В. Гаркуша).


Біомеханіка фізичного виховання та спорту: Навч. прогр. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 16 с. (Співавт.: Л. В. Жула, М. О. Носко, С. В. Гаркуша).


^ МАРЦИНКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент


Особенности диагностики иммунных нарушений при герпевирусной инфекции // Терапія вірусної інфекції: клініка, лікування, діагностика: Матеріали наук.-практ. конф. – М.; К., 2003. – С. 24–26.


Інфекційні хвороби. Венеричні хвороби / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 35 с.


Стан когнітивно-емоційної сфери як чинник психосоматичного здоров’я студентів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 40, т. 1. – С. 42–46. – (Серія: Біологічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, В. В. Дусь, Н. В. Гайова, Т. В. Мазур, О. Ф. Яковенко).


^ МІНЕНОК АНТОНІНА ОЛЕКСІЇВНА

викладач


Формування нової філософії здоров’я засобами освіти // Проблеми освіти. – К., 2003. – Вип. 35. – С. 165–171. (Співавт.: Ю. М. Гавриленко, В. О. Гаврилюк, В. О. Коваль).


Роль валеологічних знань у формуванні загальної культури майбутніх вчителів фізичної культури // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2004. – Ч. 1. – С. 5–6.


Валеологічне мислення - один з пріоритетних напрямків гармонійного розвитку особистості майбутнього вчителя // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. – К., 2004. – С. 141–142.


Комплексна психолого-педагогічна експертиза галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Дошкільне виховання» щодо наявності умінь спрямованих на формування здорового способу життя і попередження ВІЛ/СНІДу // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. – К., 2004. – С. 265–266. (Співавт.: Ю. М. Гавриленко, В. О. Гаврилюк, С. В. Страшко).


Психолого-педагогічні аспекти формування валеологічної культури студентів // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища. – Полтава, 2004. – С. 440–441.


Педагогічні умови формування валеологічних знань майбутніх вчителів фізичної культури // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2004. – № 1. – С. 34–41.


Концептуальні аспекти професійного підходу до валеологічної освіти майбутнього вчителя // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 61–65. - (Серія: Педагогічні науки).


Сучасні методи активізації навчальної діяльності на уроках валеологічного спрямування // Науковий часопис. – К., 2005. – Вип. 19. – С. 139–143.


Основи валеологічного моніторингу і оздоровчих технологій: Навч. прогр. – Чернігів: Черніг. обереги, 2005. – 16 с.


Методика викладання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності: Навч. прогр. – К.: Освіта України, 2005. – 16 с. (Співавт.: С. В. Страшко, М. В. Гриньова, І. В. Мороз).


Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу: Навч.-метод. посіб. для викл. валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів основ здоров’я, студ. вищ. навч. закл. – К.: Освіта України, 2005. – 316 с. (Співавт.: С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. Д. Гречишкіна, О. В. Савонова, В. О. Гаврилюк).


Стандартизація підготовки фахівця за спеціальністю «Валеологія» в умовах євроінтеграції // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 108–111. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. В. Савонова).


Ефективність соціально-просвітницьких тренінгів з формування мотивації до здорового способу життя // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 448–450. – (Серія: Педагогічні науки).


^ ОГІЄНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

старший викладач


Динаміка параметрів серцево-судинної системи студентів педагогічного університету // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: Зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич, 2003. – С. 637–643. (Співавт.: Т. О. Соломаха, Є. Г. Сумак, Т. П. Огієнко).


Динаміка показників серцево-судинної системи студентів перших курсів факультету фізичного виховання // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 12–13. (Співавт.: Т. Котеленець, О. Сидоренко, Є. Г. Сумак, Т. О. Соломаха).


Порівняльна характеристика деяких показників серцево-судинної системи студентів І і ІV курсів факультету фізичного виховання // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 107–108. (Співавт.: С. Глазков, П. Дідович, Є. Г. Сумак, Т. О. Соломаха).


Фізіологічні основи розвитку витривалості веслярів на каное // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 8–9. (Співавт.: Д. Бабенко, Т. П. Огієнко).


Особливості адаптації серцево-судинної системи студентів до модельних фізичних навантажень різної потужності // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 87–88. (Співавт.: Д. Цехмістер).


Порівняльна характеристика оперативної та кумулятивної пам’яті студентів факультету фізичного виховання // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 89–90. (Співавт.: Д. Гамануха).


Роль сприйняття у спортивній діяльності гімнасток-художниць // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 93–94. (Співавт.: В. Омельченко).


Вікові особливості уваги гімнасток-художниць // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 101–103. (Співавт.: О. Городня).


Актуальні проблеми тренувального процесу гімнасток-художниць групи спортивного удосконалення // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – С. 104–105. (Співавт.: О. Городня).


Особливості пам’яті та мислення гімнасток-художниць // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 108–109. (Співавт.: О. Городня).


Особливості адаптації дихальної системи студентів до модельних навантажень різної потужності // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 138–139. (Співавт.: Ю. Харковець).


До питання удосконалення навчально-виховного процесу на факультеті фізичного виховання // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16–17 квітня 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 152–153. (Співавт.: Т. П. Огієнко).


Оздоровча спрямованість медико-біологічних дисциплін // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки та перспективи. – Кіровоград, 2004. – С. 40–44. (Співавт.: Т. О. Соломаха, Є. Г. Сумак).


Особливості пам’яті, уваги та мислення гімнасток-художниць старшого шкільного віку // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 80–84. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: О. М. Почтар, Т. П. Огієнко).


Вплив дозованого фізичного навантаження на серцево-судинну систему студентів педагогічного університету // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 106–108. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: Т. О. Соломаха, Є. Г. Сумак, Я. К. Річка, С. С. Вечеря).


Динаміка адапційно-компенсаторних механізмів серцево-судинної системи студентів І курсу факультету фізичного виховання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 108–110. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: Т. О. Соломаха, Є. Г. Сумак).


З досвіду впровадження кредитно-модульної системи навчання з вікової фізіології на фізико-математичному факультеті // Болонський процес. Модернізація змісту педагогічної освіти. – Полтава, 2005. – С. 68–69. (Співавт.: Т. О. Соломаха, Є. Г. Сумак).


З досвіду організації самостійної роботи студентів з предметів медико-біологічного циклу на факультеті фізичного виховання // Болонський процес. Модернізація змісту педагогічної освіти. – Полтава, 2005. ^ КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДОВГОПОЛ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

старший викладач


Заняття загартуванням у структурі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2003. – № 3. – С. 74–78. (Співавт.: В. І. Зозуля).


Система оздоровчої роботи в Чернігівському обласному педагогічному ліцеї // Діяльність навчального закладу як умова розбудови освітнього простору регіону: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів, 2004. – С. 92–93. (Співавт.: В. І. Зозуля).


^ ДУСЬ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

старший викладач


Збереження здоров’я – базова складова соціалізації молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 41, т. 1 – С. 51–52. – (Серія: Психологічні науки). (Співавт.: С. Ф. Кудін, Т. В. Мазур, Н. В. Гайова, С. В. Мельников, О. Ф. Яковенко).


Стан когнітивно-емоційної сфери як чинник психосоматичного здоров’я студентів // Вісник Чернігівського державного педаг
еще рефераты
Еще работы по разное