Реферат: Шпоры по уголовному праву

Запитання №1.

Стаття 140. Крадіжка

     Таємне викрадення індивідуального майна громадян (крадіжка).

     Крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому,  а  так  само вчинена за попереднім зговором групою осіб або повторно.

     Крадіжка з проникненням у житло.

     Крадіжка, вчинена особливо небезпечним рецидивістом.

Стаття 141. Грабіж

     Відкрите викрадення індивідуального майна громадян (грабіж).

     Грабіж, поєднаний  з  насильством,  що  не  є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого,  або з погрозою застосування такого насильства, а так само грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому або вчинений за попереднім зговором групою осіб чи повторно.

     Грабіж з  проникненням  у житло.

     Грабіж, вчинений особливо небезпечним рецидивістом.

Запитання №6.

Стаття 222. Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнестрільної чи холодної зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

     Носіння, зберігання,   придбання,   виготовлення   або   збут вогнестрільної  зброї (крім гладкоствольної мисливської),  бойових припасів або вибухових речовин без відповідного дозволу.

     Особа, яка  добровільно  здала  вогнестрільну  зброю,  бойові припаси   або   вибухові   речовини,  що  зберігались  у  неї  без відповідного    дозволу,     звільняється     від     кримінальної відповідальності.

     Носіння, виготовлення або збут кинджалів,  фінських ножів або іншої холодної зброї без відповідного дозволу.

Запитання №11.

Стаття 95. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.

     Умисне вбивство,   вчинене   в   стані   сильного   душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого.

Стаття 96. Умисне вбивство матір'ю своєї                  новонародженої дитини.

     Умисне вбивство матір'ю своєї  дитини  під  час  пологів  або зараз же після пологів.

 

 Стаття 97. Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

 

Стаття  98. Вбивство з необережності

Запитання №10.

Стаття  69. Бандитизм.

     Організація озброєної банди з метою нападу  на  підприємства, установи,  організації  чи  на  окремих осіб,  а так само участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.

 

Запитання №3.

Стаття 223. Розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин.

     Розкрадання вогнестрільної    зброї   (крім   гладкоствольної мисливської), бойових припасів до неї або вибухових речовин.

     Те саме   діяння,   вчинене  шляхом  розбійного  нападу,  або повторно,  або за попереднім зговором  групою  осіб,  чи  особливо небезпечним рецидивістом.

Запитання №9.

Стаття 224. Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів.

    Недбале зберігання  вогнестрільної зброї і боєприпасів,  якщо це потягло за собою людські жертви або інші тяжкі наслідки.

Запитання №5.

Стаття 148. Заняття забороненими видами підприємницької діяльності.

     Заняття видами  підприємницької  діяльності,  щодо   яких   є спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

     Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави, інших  юридичних  або  фізичних  осіб,  а  також якщо вони вчинені особою,   раніше   судимою   за   заняття   забороненими    видами підприємницької діяльності.

 

Запитання №14.

Стаття  108. Зараження венеричною хворобою

     Завідоме поставлення іншої особи через  статеві  зносини  або іншими діями в небезпеку зараження венеричною хворобою.

     Зараження іншої  особи венеричною хворобою особою,  яка знала про наявність у неї цієї хвороби.

     Дії, передбачені частиною 2 цієї статті,  вчинені особою, яка раніше судилася за зараження іншої особи  венеричною  хворобою,  а так само зараження двох або більше осіб, або неповнолітнього.

Запитання №15.

Стаття 193-1. Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання посвідчення або іншого офіційного документа.

     Купівля, продаж  або  інша  оплатна  передача  чи   одержання посвідчення   або  іншого  офіційного  документа,  який  видається підприємством,  установою, організацією і надає права або звільняє від обов'язків.

     Ті ж дії, вчинені повторно.

Запитання №12.

Стаття 155. Обман покупців.

     Обмірювання, обважування, перевищення встановлених роздрібних цін або інший  обман  покупців  у  торговельних  підприємствах  чи підприємствах громадського харчування.

     Ті самі діяння,  вчинені за попереднім зговором  групою  осіб або у великих розмірах,  або особою,  яка раніше була засуджена за такий же  злочин  чи  злочин,  передбачений  статтею  155-1  цього Кодексу.

Стаття 155-1. Обман замовників.

     Перевищення встановлених   цін   і   тарифів  на  побутові  і комунальні послуги,  що надаються населенню, обрахування або інший обман   замовників   у   підприємствах  побутового  обслуговування населення і комунального господарства.

     Ті самі  діяння,  вчинені за попереднім зговором групою осіб або у великих розмірах,  або особою,  яка раніше була засуджена за такий   же  злочин  чи  злочин,  передбачений  статтею  155  цього Кодексу.

 

Запитання №16.

Стаття  101. Умисне тяжке тілесне ушкодження.

     Умисне тяжке  тілесне  ушкодження,   тобто   умисне   тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, або таке, що спричинило втрату  будь-якого  органу  або  втрату  його  функцій, душевну  хворобу  або  інший розлад здоров'я,  поєднаний з стійкою втратою  працездатності  не  менше  ніж  на  одну   третину,   або перервання вагітності чи непоправне знівечення обличчя.

     Умисне тяжке тілесне ушкодження,  вчинене  способом,  що  має характер  мучення або мордування,  або коли воно сталося внаслідок систематичних, хоч би й не тяжких тілесних ушкоджень.

     Умисне тяжке  тілесне  ушкодження,  внаслідок  якого  сталася смерть  потерпілого,  а  так  само  вчинене  особливо  небезпечним рецидивістом.

Запитання №20.

Стаття 155-5. Штучне підвищення і підтримання високих цін на товари народного споживання                та послуги населенню.

     Примушування особи  до  штучного  підвищення  чи  підтримання високих цін на товари або  послуги  населенню  шляхом  насильства, завдання шкоди або погрози їх застосування.

          Ті ж   дії,   вчинені  особою,  раніше  судимою  за  злочини, передбачені цією статтею, або організованою групою.

 

Запитання №4.

Стаття  117. Згвалтування.

     Згвалтування, тобто статеві зносини з застосуванням фізичного насильства,  погрози  або  з  використанням   безпорадного   стану потерпілої.

     Згвалтування, вчинене  особою,  яка  раніше   вчинила   такий злочин.

     Згвалтування, вчинене   групою   осіб,    або    згвалтування неповнолітньої.

     Згвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом,  або таке,   що   спричинило   особливо  тяжкі  наслідки,  а  так  само згвалтування малолітньої.

Стаття  118. Задоволення статевої пристрасті                  неприродним способом.

     Задоволення статевої  пристрасті  неприродним   способом   із застосуванням  фізичного  насильства,  погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої.

     Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб або особливо небезпечним рецидивістом,  чи особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів,  передбачених статтею 117 або частиною 2  статті  122 цього Кодексу,  або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само вчинене щодо неповнолітньої.

Стаття  119. Примушування жінки до статевого зв'язку.

     Примушування жінки  до  статевого  зв'язку особою,  щодо якої жінка є матеріально або по службі залежною.

Стаття  120. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.

     Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.

Стаття  121. Розбещення неповнолітніх.

     Вчинення розпутних   дій   щодо   особи,   яка   не   досягла шістнадцятирічного віку.

Стаття  122. Мужолозтво.

     Мужолозтво, тобто   статеві  зносини  чоловіка  з  чоловіком, вчинене  з  застосуванням  фізичного   насильства,   погрози   або використанням безпорадного стану потерпілого.

     Те саме    діяння,    вчинене    групою    осіб,   або   щодо неповнолітнього, або особою, яка раніше вчинила такий злочин.

Запитання №2.

Стаття  123. Незаконне позбавлення волі.

     Незаконне позбавлення волі.

     Те саме діяння,  вчинене способом,  небезпечним для життя або здоров'я  потерпілого,  або таке,  що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.

Стаття  123-1. Захоплення заложників

     Захоплення або  тримання  особи  як  заложника,  поєднані   з погрозою  вбивством,  заподіянням  тілесних  ушкоджень або дальшим триманням цієї особи,  з  метою  спонукання  держави,  міжнародної організації,  фізичної  або  юридичної особи чи групи осіб вчинити

або утриматися від вчинення якої-небудь дії  як  умови  звільнення заложника.

     Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

     Чинність частин 1 і 2 цієї статті не поширюється  на  випадки вчинення  такого  злочину  на території України,  коли особа,  яка захопила або тримає заложника,  перебуває на території України,  і ця особа, а також заложник є громадянами України.

     Захоплення чи утримання особи як заложника з метою спонукання державної,  громадської  установи  або  органу  чи посадової особи вчинити  або  утриматися  від  вчинення  будь-якої  дії  як  умови звільнення заложника -

     Дії, передбачені   частиною   4  цієї  статті,  вчинені  щодо працівника правоохоронного органу чи  представника  влади,  а  так само щодо його близьких родичів, або за попереднім зговором групою осіб,  або  особливо  небезпечним  рецидивістом  чи  поєднані   із заподіянням  потерпілому  середньої  тяжкості чи тяжкого тілесного ушкодження.

Запитання №13.

Стаття  70. Контрабанда

     Контрабанда, тобто переміщення товарів,  валюти, цінностей та інших  предметів через митний кордон України поза митним контролем

або з  приховуванням  від  митного  контролю,  вчинене  у  великих розмірах,   або   групою  осіб,  які  організувалися  для  заняття контрабандою, а так само таке ж незаконне переміщення історичних і культурних  цінностей,  отруйних,   сильнодіючих,   радіоактивних, вибухових речовин,  зброї  та  боєприпасів  (крім  гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї).

 -------------------

 Примітка. Під  великим  розміром слід розуміти контрабанду,  якщо загальна  вартість  її  предметів  становить  двісті  і більше   офіційно   встановлених  мінімальних  розмірів заробітної плати.

Стаття 70-1. Контрабанда наркотичних засобів,        психотропних речовин або прекурсорів.

     Контрабанда наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

     Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором  групою осіб, а так само, якщо предметом цих дій були особливо  небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах.

     Контрабанда наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  або прекурсорів,  вчинена  особливо  небезпечним   рецидивістом     чи організованою групою, а так само, якщо предметом контрабанди  були наркотичні засоби або  психотропні  речовини  в  особливо  великих розмірах.

________________

Примітка. Особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, а також великий та особливо великий розмір цих засобів і речовин визначаються Комітетом з контролю           за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України.

Запитання №17.

Стаття 148-3. Порушення порядку заняття підприємницькою  діяльністю.

     Заняття підприємницькою діяльністю без  державної  реєстрації або   без   спеціального   дозволу   (ліцензії),  отримання  якого передбачено законодавством,  якщо ці  дії  вчинено  протягом  року після   накладення   адміністративного   стягнення   за   такі   ж порушення,

Запитання №18.

Стаття 187-4. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і

Демонстрацій.

     Порушення встановленого порядку  організації  або  проведення зборів,   мітингів,   вуличних  походів  і  демонстрацій,  вчинене організатором зборів,  мітингу,  вуличного походу або демонстрації протягом   року   після   застосування  заходів  адміністративного стягнення за такі ж дії, -

     карається позбавленням  волі  на строк до шести місяців,  або виправними роботами на строк  до  одного  року,  або  штрафом  від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Запитання №19.

Стаття 81. Розкрадання державного або колективного  майна шляхом крадіжки.

Стаття 82. Розкрадання державного або колективного  майна шляхом грабежу.

Стаття 83. Розкрадання державного або колективного майна шляхом шахрайства.

Стаття 84. Розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем.

Стаття 86. Розбій з метою розкрадання державного або   колективного майна.

Стаття 86-1. Розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах.

еще рефераты
Еще работы по уголовному праву и процессу