Лекция: Тема: Створення програм розгалуженої структури із використанням об’єктів типу OptionButton.

Мета роботи: Навчитись створювати програми структури розгалуження із використанням об’єктів типу OptionButton. Створити форму, на якій можна змоделювати операції обміну валюти в обмінному пункті.

1.1 Хід виконання роботи:

У цій роботі буде запропоновано використати об’єкти типу OptionButton, які призначені для створення у формі засобу для вибору однієї альтернативної можливості серед декількох. Розглянемо деякі властивості цих об’єктів:

Властивість Опис властивості Приклади значень
Value Стан перемикача True (вибраний), False (не вибраний)
TabIndex Порядок вибору об’єкта клавішею Tab 0 (перший), 4 (п’ятий)
TabStop Доступ до даного об’єкта табулятором True (буде доступним), False (не буде доступним)

 

 

1.Завантажте середовище Visual Basic.

2.Відкрийте нову форму і розмістіть на ній такі ж об’єкти, як на малюнку 5.1

 
 

 


Мал.5.1

 

3. Змініть властивості цих об’єктів (оформіть надписи до міток та кнопок) як показано на малюнку 5.2

 

 

 
 

 


Мал.5.2

 

4.Задайте початкове значення правого перемикача як активне. Для цього клацніть на правому перемикачі і значення його властивості Value (контроль вибору) задайте Тrue.

5. 3мініть назву форми з «Form 1» на «Обмін валюти». Для цього змініть значення властивості Caption форми. Клацніть на формі і на рядку Сарtion у вікні Properties. Введiть назву форми без лапок.

6.Задайте однакові розміри для всіх текстових полів, полів редагування та кнопок і вирівняйте їх на формі.

Для цього одночасно виокремте п'ять об'єктів лівого стовпця

одним із способів:

• тримаючи натиснутою клавішу Shift, почергово активізуйте об'єкти, клацаючи на них лівою клавішею миші;

• обведіть навколо цих об'єктів контур, утримуючи натисну­тою ліву клавішу миші.

У вікні властивостей задайте спільні для цих об'єктів значення властивостей Width (ширина), Height (висота) та Left (відступ від лівої межі вікна) у твіпах. Зверніть увагу, що подвійне клацання по назві спільної властивості приводить до надання їй значення властивості першого виокремленого об'єкта створеної групи. Можете змінити стиль, колір чи розмір шрифту одночасно для усіх виокремлених об'єктів (властивості Font, ForeColor, BackColor). Зніміть виокремлення, клацнувши на вільному місці форми. Аналогічно виконайте вирівнювання правого стовпця об'єктів. Вирівняйте вставлені поля попарно у горизонтальному напрямку. Для цього змініть властивість Тор (відступ від верхньої межі вікна у пікселях) для відповідних труп об'єктів.

7. 3адайте значення курсів купівлі та продажу валюти, а також кількість валюти, яку кантор купує чи продає. Для цього введіть потрібне число, наприклад 5,20, як значення властивості Техt об'єкта ТехtBox1. Повторіть це для об'єкта ТехtBox2 (значення 5,40) та ТехtBoxЗ (наприклад, 15).

8. 3апрограмуйте перемикачі так, щоб напрямок стрілки показував на вид операції купівля чи продаж. Зробіть активним поле ТехtBoxЗ. Клацніть двічі на правому перемикачі ОрtiоnButton2 (Продаж). Отримаєте заготовку процедури ОрtiоnButton2_Click. У тілі цієї процедури

опишіть дії, які мають відбутися у результаті клацання на правому перемикачі ОрtiоnButton2:

 

Private Sub OptionButton2_Click()

Label3.Caption = "=>" ' змінюємо напрямок стрілки

TextBox3.SetFocus ' активізуємо поле TextBox3

End Sub

 

Аналогічно запрограмуйте подію Click клацанням на лівому перемикачі OptionButton1, врахувавши, що стрілка має показувати на

ліве поле ('<= ').

9.Запустіть програму на виконання і переконайтеся, що перемикач виконує свої функції згідно попереднього пункту.

10. Запрограмуйте кнопку «Вихід»:

 

Private Sub CommandButton2_Click()

End

End Sub

 

11. Запрограмуйте кнопку «Обчислити»:

Текст процедури цієї кнопки передбачатиме перевірку стану одного із перемикачів (увімкнений чи ні). Перемикачі створені так, що другий завжди перебуватиме у протилежному стані.

 

Private Sub CommandButton1_Click()

If OptionButton1.Value = True Then

TextBox4.Text = TextBox3.Text * TextBox1.Text

Else

TextBox4.Text = TextBox3.Text * TextBox2.Text

End If

End Sub

 

12.Виконайте програму і поекспериментуйте з різними грошовими сумами і операціями купівлі чи продажу.

13.Збережіть створену програму.

 

1.2 Задачі для самостійного опрацювання

 

1.Забезпечте появу підказки «Введіть курс купівлі» та «Введіть курс продажу»після переміщення вказівника миші до полів TextBox1 та TextBox2.

(Підказка- перегляньте властивість ToolTipText до текстових полів)

2.У процедурі для кнопки «Обчислити» передбачте 1% збору в пенсійний фонд.

3*.Спростіть форму та змініть код кнопки так, щоб її можна було використати для переведення миль у кілометри чи навпаки в залежності від положення перемикача (1миля = 1,609344 км).


еще рефераты
Еще работы по информатике