Лекция: Тема: Створення програм розгалуженої структури з використанням структури If-Then.

Мета роботи: Навчитись створювати програми структури розгалуження, використовуючи структури If…(Then…Else)…End if а також структуру Select case…End Select.

1.1 Хід виконання роботи:

Розв’яжемо таку задачу.

Нехай оплата робіт залежить від типу виконаної роботи чи виду підприємницької діяльності ( 1,2 або 3) і нараховується за формулою

 
 

Відомо, що для робіт типу 1 податок складає 10%, для 2 типу – 15%, а для робіт 3 виду – 20%.Скласти проект та запрограмувати відповідні об’єкти на формі для таких розрахунків: увести тип робіт, вивести нараховану суму, суму податку і суму до видачі. Розв’язати задачу двома способами: за допомогою умовного оператора і оператора вибору.

Спочатку розв’яжемо цю задачу 1 способом, використовуючи структуру If…End if:

1. Завантажте середовище Visual Basic.

2. Відкрийте нову форму і розмістіть на ній такі ж об’єкти, як на малюнку 4.1

 

 
 

 


Мал.4.1

Змініть властивості цих об’єктів (оформіть надписи до міток та кнопок) як показано на малюнку 4.2

 

 
 

 

 


Мал.4.2

 

Запрограмовані кнопки матимуть такий вигляд:

 

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x, y, p, w As Single

x = CSng(TextBox1.Text)

If x = 1 Then

y = 100 * 3

p = y * 10 / 100

w = y — p

Label3.Caption = «Нарахована сума — » & vbCr & y & «грн»

Label4.Caption = «Сума податку — » & vbCr & p & «грн»

Label5.Caption = «Сума до видачі — » & vbCr & w & «грн»

End If

If x = 2 Then

y = 110 * 4.2

p = y * 15 / 100

w = y — p

Label3.Caption = «Нарахована сума — » & vbCr & y & «грн»

Label4.Caption = «Сума податку — » & vbCr & p & «грн»

Label5.Caption = «Сума до видачі — » & vbCr & w & «грн»

End If

If x = 3 Then

y = 121 * 4.4

p = y * 20 / 100

w = y — p

Label3.Caption = «Нарахована сума — » & vbCr & y & «грн»

Label4.Caption = «Сума податку — » & vbCr & p & «грн»

Label5.Caption = «Сума до видачі — » & vbCr & w & «грн»

End If

End Sub

 

Private Sub CommandButton2_Click()

TextBox1.Text = " "

Label3.Caption = " "

Label4.Caption = " "

Label5.Caption = " "

End Sub

 

Private Sub CommandButton3_Click()

End

End Sub

 

 

Після того, як ви запрограмували кнопки, запустіть програму на виконання. Введіть у текстове поле значення 1 і перевірте отриманий результат за малюнком 4.3

 
 

 

 


Мал..4.3

 

Тепер розв’яжемо цю задачу 2 способом, використовуючи структуру Select case…End Select

1. Відкрийте нову форму і розмістіть на ній такі ж об’єкти, як на малюнку 4.1

2. Надписи до міток та кнопок оформіть так само, як показано на малюнку 4.2

Запрограмуйте кнопки таким чином:

 

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x, y, p, w As Single

x = CSng(TextBox1.Text)

Select Case x

Case 1

y = 100 * 3

p = y * 10 / 100

w = y — p

Label3.Caption = «Нарахована сума — » & vbCr & y & «грн»

Label4.Caption = «Сума податку — » & vbCr & p & «грн»

Label5.Caption = «Сума до видачі — » & vbCr & w & «грн»

Case 2

y = 110 * 4.2

p = y * 15 / 100

w = y — p

Label3.Caption = «Нарахована сума — » & vbCr & y & «грн»

Label4.Caption = «Сума податку — » & vbCr & p & «грн»

Label5.Caption = «Сума до видачі — » & vbCr & w & «грн»

Case 3

y = 121 * 4.4

p = y * 20 / 100

w = y — p

Label3.Caption = «Нарахована сума — » & vbCr & y & «грн»

Label4.Caption = «Сума податку — » & vbCr & p & «грн»

Label5.Caption = «Сума до видачі — » & vbCr & w & «грн»

End Select

End Sub

 

Private Sub CommandButton2_Click()

TextBox1.Text = " "

Label3.Caption = " "

Label4.Caption = " "

Label5.Caption = " "

End Sub

 

 

Private Sub CommandButton3_Click()

End

End Sub

 

Запустіть програму на виконання і переконайтесь, що результати роботи програми при однаково уведених даних співпадають.

 

1.2 Задачі для самостійного опрацювання

1.Скласти програму для розв'язування наведеного нижче завдання двома способами, використовуючи: 1) команду саse;2) команду if. Придумати і задати вхідні дані так, щоб вибір був з 4—7 альтернатив.

 

1.Ввести номер студента зі списку. Вивести його прізвище та ім'я.

2.Є дані про автомобілі чотирьох моделей. Як вхідне дане ввести номер моделі і отримати характеристики: рік випуску і ціну.

3.Ввести номер поїзда. Вивести назву пункту призначення.

4.Ввести назву країни. Вивести назву її столиці.

5.Ввести номер дня тижня. Вивести його назву.

6.Ввести номер трамвая. Вивести назви його кінцевих зупинок.

7.Ввести назву країни. Вивести назву континенту.

8. Ввести номер місяця. Вивести назву пори року.

9.Ввести номер студента у списку. Вивести його ім'я.

10. Ввести назву міста. Вивести кількість населення і площу міста.

11. Ввести номер місяця. Вивести назву місяця і номер кварталу.

12. Ввести номер автобуса. Вивести кількість зупинок його маршруту.

13. Ввести першу букву назви країни. Вивести кількість населення і кількість

міст цієї країни.

14. Ввести телефонний код райцентру. Вивести його назву.

15. Ввести номер дня тижня. Вивести кількість пар (уроків) у цей день.

16. Є дані про шість товарів. Ввести числовий код одного з них, отримати довідку про ціну і кількість товару на складі.

17. Ввести номер місяця. Вивести кількість днів у ньому.

18. Ввести числовий код групи. Вивести кількість студентів.

19. Ввести число з діапазону 0..5. Вивести його значення двома мовами.

20. Ввести номер поїзда. Вивести довідку про час відправлення.

21. Ввести першу букву назви річки. Вивести доводку про її довжину.

22. Ввести числовий код сузір'я. Вивести кількість зірок у ньому.

23. Ввести номер дня тижня. Вивести його назву і кількість пар.

24. Ввести номер квартири. Вивести кількість кімнат і мешканців у ній.

25. Увести число з діапазону 5..9. Вивести його значення двома мовами.

 

2*.Передбачте у створеній програмі повну структуру розгалуження If…(Then…Else)…End if.

 

еще рефераты
Еще работы по информатике