Лекция: Практичне заняття № 7-8.

Складнопідрядні речення розчленованої структури з підрядними частинами власне детермінантного й детермінантно-кореляційного типів.

Теоретичні питання

1. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами власне-детермінантного типу:

а) складнопідрядні речення з підрядними часу (темпоральними);

б) складнопідрядні речення з підрядними умови (кондиційними);

в) складнопідрядні речення з підрядними мети (фінальними);

ґ) складнопідрядні речення з підрядними причини (казуальними);

г) складнопідрядні речення з підрядними місця (локативними);

д) складнопідрядні речення з підрядними порівняльними (компаративними);

е) складнопідрядні речення з підрядними допустовими (концесивними);

є) складнопідрядні речення з підрядними наслідковими (консекутивними).

2. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами детермінантно-кореляційного типу:

а) складнопідрядні речення з підрядними супровідними (експлікативними).

3. Синкретичні складнопідрядні речення.

4. Вивчення складнопідрядних речень у школі.

 

Література:

 

1. Бевзенко С. П. та ін… Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч.посіб. / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К.: Вища шк., 2005. – С. 190-200.

2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – С. 339-345.

3. Волох О. Т., Чемерисов М. Т., Чернов Є. І. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1989. – С. 295-304.

4. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. – 2-е вид., перероб. і доповн. – К.: Рад.шк., 1965. – Ч. П.: Синтаксис. – С. 211 — 234.

5. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синта­ксис сучасної української мови. Проблемні питання. — К.: Вища шк., 1994. — С. 519—597.

6. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный руський язик: Учеб.пособ.для студ.: В 3 ч. – М.: Просвещение, 1981. – Ч. Ш.: Синтаксис. Пунктуация. – С. 224-234.

7. Валгина Н. С. Синтаксис современного руського язика. – 3-е узд. – М.: Высш.шк., 1991. – С. 332-355.

8. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мо­ви: Синтаксис: Монографія. — Донецьк: ДонНУ, 2001. С. 409—418.

 

Практичні завдання

еще рефераты
Еще работы по истории