Реферат: Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

--PAGE_BREAK--Водяний транспорт – На відстані 4 км від комбінату розташований річковий порт, що приймає судна типу «ріка — море», що по Дніпру мають вихід до Чорноморських і Дунайських портів.
Вигідність географічного розташування обумовлена:
§  близькістю основних джерел сировини (Кривої Ріг, Донбас, Полтавський ГОК, Комсомольське рудоуправління);
§  джерел енергопостачання (Дніпрогес, Запорізька ТЕС і АЕС);
§  водопостачання (р. Дніпро);
Комбінат розташований у регіоні з гарними кліматичними умовами, розвитий науковою базою і наявністю трудових ресурсів.
Чисельність працюючих близько 17 тис. чоловік. Кадри кваліфіковані і навчені.
3.6. Основні виробничі фонди Вартість основних фондів підприємства — $ 545 млн.
До дійсного часу на комбінаті функціонують наступні основні виробництва:
§  агломераційна фабрика в складі шести агломераційних машин виробничою потужністю 4.2 млн. тонн агломерату в рік;
§  доменний цех у складі п'яти доменних печей і чотирьох разливочних машин виробничою потужністю 2.3 млн. тонн чавуна в рік;
§  сталеплавильний цех у складі дев'яти мартенівських печей виробничою потужністю 3.3 млн. тонн стали в рік;
§  прокатне виробництво в складі дев'яти прокатних станів і трьох профилегибочних агрегатів виробничою потужністю 3 млн. тонн листового прокату в рік і 600 тис. тонн холодногнутих профілів;
§  весь комплекс енергетичних (вода, газ, пара, кисень) і ремонтних (лиття, механічна обробка й ін.) цехів, залізничний і автомобільний транспорт;
§  лабораторії, обчислювальний центр, інженерний корпус.
3.7. Основна продукція Основною продукцією комбінату є аркушевий прокат – горячекатаний і холоднокатаний, товщиною 0.5-6.0 мм з углеродистих, низьколегованих, легованих і нержавіючих марок сталей, використовуваний в автомобільній промисловості, машинобудуванні, електронній, хімічній і іншій галузях.
Крім цього постійним попитом в Україні і за рубежем користається наступна продукція комбінату:
-         чавун чушковий ливарний і передільний;
-         сляби товарні з углеродистой, низьколегованої і нержавіючої сталі;
-         шліфовані і поліровані пластини з нержавіючої сталі;
-         холодногнутие профілі;
-         жерсть гарячого лудіння;
-         тонколистова сталь з полімерним покриттям (металлопласт);
-         стрічка сталева;
-         изложници і піддони;
-         гранульований доменний шлак і щебінь.
3.8. Обсяг виробництва основних видів продукції за 1999 – 2001р. у порівнянні з 1990 р. — останнім роком докризисного виробництва                                  (тис. тонн) Найменування
1990р.
1999р.
2000р.
2001р.
Агломерат
5,762
3,237
3,857
4,399
Чавун
4,000
1,734
2,110
2,391
у т.ч. товарний
914
210
312
140
Злитки мартенівського цеху
4,093
2,039
2,374
3,087
Сляби
3,843
2,059
2,388
3,103
Цех гарячої прокатки тонкого листа
2,995
1,764
2,044
2,683
у т.ч. товарний
1,084
775
1,103
1,510
Цех холодної прокатки № 1
1,312
726
803
1,004
у т.ч. холоднокатанний лист
1,112
563
584
742
Цех холодної прокатки легованих сталей № 3
40
17
63
89
Цех жерсті
129
64
37
57
у т.ч.:    жерсть
56
45
25
21
              металлопласт
40
0.1
0.4
0.02
              стрічка і прокат
33
18
11
36
Гнуті профілі
580
38
38
27
Як видно з приведених даних за останні два роки спостерігається стійке зростання виробництва основних видів продукції.
У поточному 2002 році зазначена тенденція зберігається. За підсумками першого півріччя перевищило торішні виробничі показники. Зростання виробництва прокату в порівнянні з I  півріччям минулого року склав 10.7%, стали було виплавлено більше на 11.6%, а чавуна – на 14%.
Разом з тим, у червні виробництво горячекатаного тонкого листа склало 131 тис. тонн (у травні цього виду прокату на комбінаті було зроблено 151 тис. тонн). Скоротилося, хоча і не істотно, і виробництво холоднокатаної продукції: з 89 тис. тонн у травні до 87 тис. тонн – у червні.  У той же час, производство жерсті виросло з 1.5 до майже 4 тис. тонн.
3.9. Характеристика фінансового стану комбінату Для характеристики фінансового положення комбінату приведемо згрупований аналітичний баланс за 2000 і 2001 р. і показники платоспроможності підприємства.
Фінансові показники роботи комбінату в 2001 році значно покращилися за рахунок збільшення обсягу продукції, що випускається.
Обсяг продажів комбінату за 2000 р. і 2001 р. збільшився на 35.2% і склав, відповідно, $ 575 млн. і $ 699 млн., балансовий прибуток – $ 36.3 млн. і $ 79.8 млн., рентабельність 6.7% і 11.4%, відповідно.
При цьому необхідно відзначити, що в комбінату є резерви для подальшого поліпшення свого фінансового стану за рахунок поліпшення якості продукції.
Показники платоспроможності підприємства характеризуються системою коефіцієнтів, обчислених на підставі вищенаведеного аналітичного балансу, а саме:
Співвідношення ліквідних і неліквідних засобів:
I+II+III гр. активу IV гр. активу Співвідношення власних і позикових засобів:
      IV гр. пасиву __ I+II+III гр. пасиву Коефіцієнт маневреності власних засобів — Км:
(III+IV гр. пасиву) – IV гр. активу
IV гр. пасиву Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості:
II гр. активу_ II гр. пасиву Коефіцієнт загальної ліквідності – Кіл:
I+II+III гр. активу I+II гр. пасиву
Коефіцієнт ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) – Кл:
I+II гр. активу I+II гр. пасиву Коефіцієнт термінової ліквідності — Ксл:
I гр. активу_ I гр. пасиву Коефіцієнт автономії – Ка:
IV гр. активу Підсумок балансу
Коефіцієнт покриття інвестицій – Ки:
II+III+IV гр. пасиву Підсумок балансу У зведеному виді показники платоспроможності комбінату характеризуються наступними даними:
Найменування показників
2000р.
2001р.
Нормативне значення
Співвідношення ліквідних і неліквідних засобів
0.32
0.28
1:1
Співвідношення власних і позикових засобів
3.88
3.59
2:1
Коефіцієнт маневреності власних засобів
0.095
0.031

Співвідношення дебит. і кредит. заборгованості
0.57
0.7
> 2
Коефіцієнт загальної ліквідності
1.37
1.11
не < 1
Коеф. ліквідності (проміжний коеф. покриття)
0.55
0.52
0.5 – 1.0
Коеф. термінової ліквідності
0.1
0.02
близько до 1
Коеф. автономії
0.72
0.76
> 0.5
Коеф. покриття інвестицій
0.99
0.94
0.85 – 0.9
Приведені дані свідчать про те, що фінансове положення комбінату є нестійким і недостатньо стабільним. Хоча, власні засоби майже в 4 рази перевищують позикові, коефіцієнти ліквідності за 2001 рік знизилися і знаходяться на нижніх нормативних межах. Це свідчить про можливість виконати свої поточні зобов'язання, тільки мобілізувавши всі оборотні кошти.
Коефіцієнт автономії, що характеризує рівень платоспроможності комбінату, вище нормативного, а його динаміка стосовно 2000 р. свідчить про розширення ділової активності комбінату.
Та обставина, що чорні метали залишаються основним конструкційним матеріалом, дозволило чорної металургії в 90-і роки вийти на якісно новий рівень розвитку. У найближчій перспективі у виробництві і споживанні стали будуть збережені тенденції, що сформувалися. Для ведучих країн Заходу значну роль буде грати такий фактор, як зниження металоємності виробництва. У зв'язку з цим, можна  екати деякого скорочення питомої ваги галузі у світовому господарстві. Однак, у багатьох країнах зі швидко розвивається індустрією (серед них особливо виділяються Корея, Туреччина, Таїланд, Мексика, Малайзия), продовжується абсолютний ріст споживання чорних металів, а безумовне лідерство в темпах росту збереже Китай.
На ринку чорних металів ведучу роль грає цінова конкуренція. Звідси, найважливішим фактором конкурентноздатності є витрати на виробництво. Високий рівень трудових і матеріальних витрат відображає технологічну відсталість металургійного підприємства. Так, через відсутність технології безупинного лиття заготівель на ВАТ «Запорожсталь» на випуск однієї тонни прокату витрачається сталі на 20 % більше, ніж у Японії.
Важливим фактором цінової конкурентноздатності промисловості України є дешева робоча сила (частка заробітної плати на комбінаті «Запорожсталь» складає 6% від загальних витрат). Але ця перевага має тимчасовий і нестійкий характер. За деякими оцінками, чорна металургія України може зберегти визначені цінові переваги за рахунок цього фактора ще 5-7 років.
В даний час комбінат «Запорожсталь», одержавши економічну самостійність, в умовах скорочення внутрішнього споживання активізував пошуки нових ринків збуту. Це обумовило задачу вживання заходів по підвищенню якості окремих видів металлопродукции з обов'язковою сертифікацією на відповідність міжнародним стандартам. Проведені технічні заходи, лібералізація зовнішньої торгівлі, розширення зовнішнього ринку, включення в число імпортерів країн Південно-Східної і Центральної Азії, де продукція ВАТ «Запорожсталь» має досить високу конкурентноздатність, дозволили значно збільшити обсяги експорту металлопродукции комбінату в умовах внутрішнього споживання, що скоротився в останні роки.
За 2001р. загальний обсяг виробництва комбінату склав $ 699 млн. У тому числі: внутрішній ринок — $ 219 млн.; країни СНД — $ 44 млн.; далеке зарубіжжя — $ 436 млн. З країн ближнього зарубіжжя найбільшу питому вагу займають Росія і Білорусія. Основними споживачами серед країн далекого зарубіжжя з'явилися Китай, Туреччина, Таїланд.
У той же час, вітчизняні трубні заводи як і раніше випробують утруднення по забезпеченню свого виробництва штрипсом. Зацікавлені в запорізькому рулоні і виробники зварених труб у країнах СНД, у першу чергу в Росії. Як видно, постачання рулону на трубні заводи “Запорожсталь” буде нарощувати.
За даними «Metal Bulletin» від 12 березня 2002 р., частка ВАТ «Запорожсталь» серед приблизно 100 найбільших виробників чорних металів склала в 2000 р. 0.45%, а в 2001 р. – 0.55%.
В даний час не існує стійких тенденцій у світовій чорній металургії, що могли б істотно змінити зазначену частку продукції комбінату. Можна прогнозувати, що в найближчі роки вона залишиться незмінною на рівні 0.5%.
Поточний рівень цін на липень 2002р. для країн далекого зарубіжжя (у дол. США за 1 МТ) Варто звернути увагу на те, що якість металопродукції ВАТ «Запоріжсталь» не є аналогічним тому, що виробляється в країнах ЄС, зокрема, по параметрах прокатки, якості поверхні, упакуванню й ін.
За 5 місяців 2002 року комбінат “Запоріжсталь” експортував 793 тис. тонн прокату, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже 94% експорту заводу – постачання в країни далекого зарубіжжя. Постачання прокату в країни СНД у поточному році практично не змінилися і склали за 5 місяців близько 50 тис. тонн. 40% з цієї кількості (майже 20 тис. тонн) – постачання в Росію. Не набагато менше, ніж у Росію комбінат експортує прокату в Білорусію.
У червні експортні ціни підприємства істотних змін не перетерпіли. На липень комбінат декларує наступні базові ціни:
Продукція         $/т, СРТ порти       $/т, DAF границя
                    Чорного моря                  України
Г/до лист      200-205             205-210
Г/до рулон             195-200             200-205
Х/до лист      270-275             270-275
Х/до рулон в експортної
упакуванню           280-285             280-285
Підводячи підсумок аналізу ринків збуту продукції ВАТ «Запорожсталь» і їхніх перспектив, можна зробити наступні висновки:
§  перспективи розвитку комбінату сприятливі, тому що споживання сталевої продукції у світі повинне зрости (за прогнозами до 800 млн. тонн у 2005 році);
§  розширивши кооперацію з провідними закордонними компаніями, ВАТ «Запорожсталь» може закріпити позиції на освоєних ринках, а також на ближнім зарубіжжі при відновленні зв'язків із країнами СНД;
§  збільшити обсяги збуту на внутрішньому ринку України в зв'язку з розвитком вітчизняного машинобудування, що намітився.

4. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа Актуальність проекту визначається відсутністю виробництва в Україні автомобільного листа, що відповідає сучасним вимогам по його якості.
Проект реконструкції розроблений Українським державним інститутом по проектуванню металургійних заводів «УКРГіПРОМЕЗ» разом з комбінатом «Запоріжсталь».
Проект спрямований на організацію виробництва холоднокатаного автомобільного листа товщиною 0.4 – 2.0 мм із нестаріючої низкоуглеродистої стали, у кількості 300 тис. тонн у рік, замість імпортованого.
Обсяг очікуваного випуску автолиста в результаті реалізації інвестиційного проекту складе:
Найменування
Обсяг
(тис. т)
Ціна
($ за 1 тонну)
Сума
($ млн.)
Холоднокатаний лист наступних категорій:
ВОСВ
150
540
81.0
ОСВ
90
540
48.6
СВ
30
480
14.4
ВГ
30
480
14.4
УСЬОГО:
300
158.4
Проектом передбачається закупівля по імпорті й установка нового реверсивного стану холодної прокатки 1700, замість діючого стану 1200, реконструкція термічного відділення з установкою блоку нових колпакових печей (18 стендів) для отжигу у водневій атмосфері.
Установка цього устаткування в цеху холодної прокатки № 1 дозволить робити автолист необхідної якості по геометричних розмірах, групі обробки поверхні, групі витяжки.
Закупівля стану 1700 і блоку колпакових печей намічається по імпорті.
Загальна вартість закупівлі й установки стану і печей з комплексом необхідного устаткування (вальцешлифовальная майстерня, воднева станція) визначена в 157.6 млн. грн. чи 78.8 млн. дол. США.
У зв'язку з відсутністю в комбінату достатніх засобів, фінансування робіт намічається за рахунок залучення інвесторів.
Зазначені капітальні витрати окупляться приростом чистого прибутку й амортизацією за 2.2 року.
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (після сплати податків у бюджет) складає 104.6 млн. грн.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике