Реферат: Методичний посібник підготувала вихователь методист вищої категорії днз№2 санаторного типу туберкульозного профілю м
Управління освіти

Прилуцької міської ради

науково-методичний центр


« Роль педагога у формуванні сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості »

(Досвід роботи ДНЗ № 2 санаторного типу туберкульозного профілю )
Навчально - методичний посібник


м. Прилуки – 2008 р .


Методичний посібник підготувала вихователь – методист вищої категорії ДНЗ№2 санаторного типу туберкульозного профілю м.Прилуки Половецька Світлана Олександрівна .


Погоджено на засіданні методичної ради міського науково – методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради .

( Протокол № _1__ від _23 . 09 . 2008 р ._ ) .


Рекомендовано до друку міським науково – методичним центром .


Рецензент : Зубко Т . А . – методист міського методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради .


Посібник вміщує досвід роботи ДНЗ№2 санаторного типу туберкульозного профілю м . Прилуки з екологічного виховання , що дозволяє розкрити та зрозуміти роботу ДНЗ у формуванні в дитини цілісної картини світу природи й людини як її частини ,

а отже – екологічну свідомість згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні на основі творчо – розвивальних технологій та інноваційних підходів в роботі .


Видання адресоване педагогам і психологам дошкільних освітніх закладів .


Передмова


Сьогодні всім зрозуміло , як важливо з’єднувати душу дитини ниточками любові з матінкою Природою .

Однак практика показує , що навчити «говорити із сонцем й небом » дуже непросто . Куди легше « озброїти » дітей основами природничих знань . Але ж знання про природу – річ , хоч і необхідна , проте недостатня , оскільки не завжди визначає ставлення індивіда до неї . Життя вимагає сьогодні ширше дивитися на екологічне виховання юні , враховуючи багатоаспектність цього процесу .

У посібнику здійснено спробу подати систему роботи з екологічного виховання дошкільників . Зміст роботи поділений на частини :

- довідка про результативність діяльності вихователя – методиста

Половецької С . О . з питання організації освітньо – виховного

процесу в ДНЗ № 2 з екологічної освіти ,

- вступ ,

- планування роботи на засадах інтеграції змісту дошкільної освіти ,

- опис інноваційної освітньої діяльності вихователя – методиста,

- додаток ,

- підсумок .

Матеріал поданий у вигляді текстового та графічного вигляду .

Зміст матеріалу вміщує основу формування в дошкільнят любові й бережливого ставлення до природи , що становить взаємозв’язок трьох чинників : виховання емоційно-позитивного сприймання природного довкілля ; подання доступних знань про живу та неживу природу ; організація практичної діяльності дітей .

Робота вихователя – методиста полягає в навчанні педагогів розуміти своє головне завдання у створенні оптимальних умов для розвитку активності дітей , стимулюванні їхньої самостійності й творчості , використання творчо – розвивальних технологій в екологічній освіті .

Шановні педагоги !

Сьогодення вимагає від нас , дорослих , та наших дітей оволодіння знаннями екологічної освіти в цілому . Нам потрібно постійно бути готовими самостійно , навіть у складних ситуаціях , приймати виважені рішення .

Бажаю вам виховати в дітях порядність , доброту , працьовитість , любов до нашої Батьківщини і повагу до своєї рідної землі . Тому що у кожного з нас , окрім однієї рідної Батьківщини , є ще своя маленька батьківщина , любов до котрої ми , педагоги , з гордістю прищеплюємо дітям .

З повагою Половецька С . О .


^ Стукіт серця Землі


Я серце , серце матінки Землі .

Мій стукіт стомлений , тяжкий , у тузі.

Душа моя і плаче , і болить ,

Тому до вас звертаюсь , мої любі друзі !

Я дарувала вам усю красу ,

Красу природи і багатства всі її до нині :

І вітерець , і ранішню росу ,

І щебет пташки , квіточку в долині.

Що ж сталося ?

Забруднені річки , ставки , моря ,

Там риба від задухи помирає .

І бідна пташка стомлена , сумна ,

Летіти в неї більше сил немає. Зникають на планеті всі ліси ,

А ліс , ви знаєте , повітря очища забруднене шкідливим газом .

Зникають види рідкісних тварин , рослин

Червона Книга товстіша з кожним разом .

То ж закликаю , бережіть , примножуйте багатства на землі.

Щоб все живе могло вдихнуть на повні груди .

Повітря свіже і ковток джерельної води

Нехай завжди кришталево - чистим буде .

Благаю вас , почуйте стукіт мій в імлі,

Щоб все цвіло і пахло на землі !

( Вихователь : Григор’єва В . В . )


^ ДОВІДКА

про результативність діяльності вихователя – методиста

Половецької С. О . з питання організації освітньо – виховного процесу в дошкільному навчальному закладі № 2 санаторного типу туберкульозного профілю з 2005 по 2008 рік .


^ Тема : «Роль педагога у формуванні сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості .


До вихователя – методиста ставляться високі вимоги . Він повинен уміти аналізувати свою діяльність з урахуванням усіх існуючих чинників , заохочувати ініціативу , передові методи роботи всіх членів колективу , допомагати їхній самоосвіті , сприяти підвищенню загальної та педагогічної культури .

Спостерігаючи за роботою вихователя – методиста ДНЗ № 2 Половецькою С . О . , можна сказати , що вирішуючи завдання екологічного виховання , дошкільний заклад працює з 2005 року над реалізацією науково – методичної теми : « Формування сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості на основі сучасних інноваційних технологій » . Розроблені шляхи реалізації пріоритетних напрямків через зміст 5 блоків річного плану ,серед яких основним центральним блоком є

« Робота з дітьми « , навколо якого за змістом об’єднуються :

2 блок – « Робота з кадрами » ,

3 блок – « Співпраця з громадськістю»,

4 блок – « Співпраця з сім’єю» ,

5 блок – « Наступність дошкільного закладу та початкової ланки освіти ».

Активною формою стимулювання інтелектуального розвитку , задоволення пізнавальних можливостей дітей є сплановані та розроблені вихователем – методистом тематичні дні та тижні , які в ДНЗ стали традиційними :

2005 – 2006 н . р . – « Разом весело ходить рідним краєм »,

« Весна пробуджує природу , весна

пробуджує серця « ,

2006 – 2007 н . р . – «Збережемо природу , відведемо біду « ,

« Мало любити життя - треба з ним ще й добре

поводитись « ,

2007 – 2008 н . р . – «Серцем краси доторкнись «,

« Щоб земля була у квітах ,

Бережіть природу , діти ! « .

Значна увага приділена створенню умов духовного розвитку дошкільнят шляхом вкраплення в навчально – виховний процес занять за темами « Доброта » , « Відповідальність » , « Співчуття » , « Милосердя » ; стимулювання дітей до позитивних дій через ігри , етюди , пропозиції виконання практичних завдань вдома за етичними / екологічного спрямування / правилами .

Матеріали авторської програми « Лад « / Половецька С . О . у складі творчої групи / в 2007 році були представлені на обласній ярмарці педагогічних ідей і відзначені Грамотою управління освіти Прилуцької міської ради за зайняте 3 місце в м . Прилуки та 3 місце в м . Чернігові .

Відповідно до даних напрямків вихователем – методистом розроблено та впроваджено в практику роботи ДНЗ № 2 різноманітні форми і методи гуманістичного виховання дітей у дусі збереження та примноження природного довкілля :

благодійна акція « Чисте місто моє « ,

виставка дитячих робіт із залученням батьків « Стихія очима дітей « , « Бережи довкілля « ,

акція « Посади дерево « .

Заслуговує на увагу розроблена «Технологія формування екологічного світорозуміння « , проект « Наше дерево « , блочно – тематичне планування

( включаючи екологічні цикли ) . Розроблена екологічна стежина « Моя маленька Батьківщина « : створений план – схема території ДНЗ , паспорт , зупинки .

У 2006 – 2007 н . р . була створена творча група з проблеми

« Екологічне виховання дітей дошкільного віку « ( керівник – вихователь - методист Половецька С . О . ) .

З метою надання вихователям методичної допомоги , розроблене перспективне планування пошуково – дослідницької діяльності дошкільників у всіх вікових групах , схема спостережень за живою та неживою природою , дидактичні та розвивальні ігри природничого характеру .

Слід відзначити створений алгоритм підготовки педагогів до взаємодії з дітьми , алгоритм дослідження об’єктів природи , використання піктограм при дослідженні тварин .

Працюючи над екологічною проблемою , вихователь – методист у своїй роботі використовує різні форми методичної роботи , як традиційні : педради , семінари , семінари – практикуми , творчі групи , консультації , так і нові активні форми і методи роботи з педагогічним колективом .Їх цінність полягає в тому , що Половецька С . О .проводячи дані форми , забезпечує зворотний зв’язок , щирий обмін думками , аналіз конкретних ситуацій прийняття необхідних рішень , вчить культурі дискусії , згуртовує колектив , підвищує рівень стосунків між співробітниками .

Екологічне виховання дітей дошкільного віку повинен здійснювати педагог , який сам володіє знаннями екології . Під керівництвом вихователя – методиста працює клуб педагогічної майстерності « Джерельце» , де систематично проводяться :

Семінари : 2005 -2006 н . р .- « Пізнаємо природу – матінку »

2006 – 2007 н . р . – « Авторська казка про природу »

2007 – 2008 н . р . – « Світ . І я його частинка «

Майстер – клас :

2005 -2006 н . р . – « Казковий світ бісероплетіння «

2006 – 2007 н . р . – « Літопис часу «

2007 – 2008 н . р .- « Мистецтво , що звертається до серця « .

Заслуговує на увагу робота вихователя – методиста у формуванні інноваційної культури у педагогів . Широко використовуються такі методи та прийоми , як :ділова гра « Перехрестя « ;

створення схеми – моделі педагогічної інноватики ;

командне завдання – гра « Скринька запитань « ;

термінологічна гра « Кросворд « ;

тренувальна вправа « Оновлене заняття « .

Розроблені інтерактивні методи навчання дітей дошкільного віку з екологічної тематики .

Ефективним способом формування системності знань на основі інтеграції змісту дошкільної освіти є застосування методу інтелектуальних карт або карт розумових дій / визначення Т . Б’юзена / за розробленою методикою .

ДНЗ № 2 в рамках проекту « Екосвіт -2007» прийняв активну участь у проведенні заочного Всеукраїнського дитячого конкурсу « Джміль та бджілка « . Творча група під керівництвом вихователя – методиста виготовила дидактичний посібник у вигляді дитячої книги – малятко

« Бджілка Майя» за що творча група була нагороджена Дипломом управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та удостоєна Подяки національного еколого – натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України .

Реформування освітньої галузі не можливе без тісної співпраці з батьками . Формуванню екологічної свідомості батьків сприяла розробка заходів , тем та змісту роботи . А саме , проведення загальних батьківських зборів на тему « Інтеграція діяльності педагогічного колективу ДНЗ та сім’ї у здійсненні екологічного виховання « , створення клубу вихідного дня « Ми – туристи « , анкетування , тестування батьків .

Отже , робота вихователя – методиста має багатоплановий характер щодо організації екологічної освіти в ДНЗ , і повне його втілення в життя тісно пов’язано з педагогічними та організаційними завданнями передових ідей та пропозицій сьогодення .


Завідувач ДНЗ № 2 : В . Г . Мазепа
« МОЯ МАЛЕНЬКА БАТЬКІВЩИНА»


ПЛАН

1 . Вступ .

1. Всеукраїнська екологічна ліга - громадська організація .

2. Екологічна енциклопедія - науково - довідкове видання .

11 . Планування роботи на засадах інтеграції змісту дошкільної освіти .

. Концепція — стратегічна лінія роботи ДНЗ .

. Програмні цілі, їх цілісне відображення в річному плані ДНЗ .

. Творчо - розвивальна «Технологія формування екологічного

світорозуміння» .

4 . Організаційно - методичні заходи на спрямування творчого пошуку в

рамках екологічної проблеми :

екологізація педагогічного процесу ;

модель предметно - розвивального середовища в групах ДНЗ ;

модель предметно - розвивального середовища з екологічної
освіти на території ДНЗ ;

мотивація дітей по відношенню до природи ;

алгоритм підготовки педагогів до взаємодії з дітьми ;

алгоритм досліджень об'єктів природи ;

використання піктограм при дослідженні тварин .
. Проектна технологія « Наше дерево « .

. Застосування карт розумових дій .

. Екологічна стежина - елемент еколого - розвивального предметного

середовища.

. Рамки проекту « Джміль та бджілка « .

. Творча група з проблеми « Екологічне виховання дітей дошкільного

віку « - упровадження перспективних наукових досягнень .

. Пошуково - дослідницька діяльність .

. Тематичне планування - варіації на тему .

. Експериментальна робота .

. Туристично - краєзнавча робота .

. Робота клубу педагогічної майстерності « Джерельце « .

. Робота з батьками .

111. Заключна частина .

1V . Додаток .


Всеукраїнська екологічна ліга / громадська організація , яка ставить собі за мету поліпшити екологічну ситуацію в державі , відродити природоохоронний менталітет , історично притаманний українцям / та ТОВ

« Центр екологічної освіти та інформації » в 2006 році видали тритомну Екологічну енциклопедію ( ЕЕ ) – перше в Україні широко планове

науково – довідкове видання , в якому на основі узагальнення світового та національного досвіду подано інформацію про всі теоретичні й прикладні напрями екології .

В ній зазначено : «На початку 21 століття , як ніколи дотепер , перед усією людською спільнотою гостро постали проблеми екологічної безпеки на планеті , пошуку науково обґрунтованої стратегії стосовно відносин системи людина – суспільство – природа , актуалізації екологічної політики для запобігання порушенню етичних норм ставлення до природи , деградації глобального навколишнього середовища та глобальній екологічній катастрофі . Для України ці проблеми є особливо актуальними . Розроблення й реалізація національної екологічної стратегії у контексті переходу нашої країни до моделі сталого розвитку відповідно до рішень Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку ( Ріо – де – Жанейро , 1992 ) , Всесвітнього саміту в Йоганнесбурзі ( 2002 ) та політичних орієнтирів пан’європейського процесу « Довкілля для Європи « потребують екологізації суспільної свідомості , впровадження системи професійної екологічної підготовки , підвищення рівня екологічної освіти та культури .»

Енциклопедія вміщує загальні екологічні поняття про тварини , рослини , гриби , віруси , мікроорганізми , глобальну екологію

На кожному етапі розвитку суспільства домінують певні орієнтири на виховання підростаючого покоління . У наш час особливо актуальною стає проблема екологічної освіти . Тривожна обстановка , що склалася сьогодні , зумовлена необхідністю формування екологічної свідомості не лише в дорослих , а й у молодшого покоління , щоб зростало воно з твердою впевненістю у тому , що Земля – наш спільний дім , турбота про який – святий обов’язок кожної людини .Тому колектив ДНЗ № 2 широко використовує в роботі з дітьми енциклопедичні дані та екологічні

напрямки в роботі , на які спрямовує Екологічна енциклопедія .

В дошкільному віці закладаються основи особистості , в тому числі позитивне відношення до природи , оточуючого світу . Дошкільний заклад є першою ланкою системи неперервної екологічної освіти , тому не випадково перед нами , педагогами , згідно концепції / стратегічної лінії роботи / дошкільного закладу постає завдання формування у дошкільників основ культури раціонального природокористування .


В 2006 році науково методичним центром м . Прилуки була запропонована тема у роботі з дітьми з екологічного виховання :

« Формування сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості на основі сучасних інноваційних технологій « .

Педагогічним колективом дошкільного навчального закладу № 2 санаторного типу туберкульозного профілю / далі ДНЗ / вивчалися авторські та Міністерські програми , які забезпечують реалізацію екологічної освіти дошкільників та опрацювавши наукову та методичну літературу , проаналізувавши стан матеріальної бази з даного питання , намітили пріоритетні напрямки в роботі по формуванню екологічної свідомості дошкільника з перспективою на 5 років :

2006 р . – 2007 р . – « Екологія , як засіб гуманістичного виховання дитини » ;

2007 р . – 2008 р . – « До екологічного світорозуміння через усвідомлення себе » ;

2008 р . – 2009 р . – « Екологічна культура та народні природознавчі традиції » ;

2009 р . – 2010 р . – « Екологічне виховання через дитяче експериментування та пошукову діяльність » ;

2010 р . – 2011 р . – « Екологія – окраса і чинник життя » .

Робота з формування екологічної свідомості у вихованців бере початок з молодшого дошкільного віку і на кожному віковому етапі має свої специфічні характеристики та критерії екологічної культури розвитку особистості .

Головною метою в цій роботі - є формування екологічної культури , під якою розуміється сукупність екологічної свідомості , екологічних почуттів та екологічної діяльності .

Виходячи з мети в ДНЗ визначені основні завдання екологічної освіти дітей , розроблені критерії сформованого , свідомого та активного гуманного ставлення до природи , виявлений прогнозований результат на кінець початкового навчання .

В річному плані роботи ДНЗ відображені питання екологічного виховання . Розуміючи своє головне завдання у створенні оптимальних умов для розвитку активності дітей , стимулювання їхньої самостійності й творчості , ми широко використовуємо творчо – розвивальні технології.

Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії , пріоритетів , системи взаємодії та форм роботи педагогів з вихованцями .

Тому в ДНЗ розроблена технологія освітнього процесу , навчання та виховання .

До технології навчання входить « Технологія формування екологічного світорозуміння » . Ця технологія дозволяє формувати базис екологічної культури через відкриття її світу в його цілісності та різноманітності , допомагає виховувати людину нового складу , яка б зрозуміла характер проблеми , пов’язаних з відновленням в системі

« Людина – природа » .

Технологія передбачає :

усвідомлення кожною дитиною себе як частини природи ,

побудову змісту , форми роботи на основі формування екологічної свідомості , екологічної вихованості ,

відчуття відповідальності за те , що відбувається навколо дитини і наслідок її дій у довкіллі .

Мета технології : формування елементарного природодоцільного світогляду, екологічної свідомості .

Основними засобами технології є технологічна карта , в якій виділено етап педагогічного процесу протягом року .

Вся робота поділяється за кроками :

1 – Вивчення індивідуальних особливостей , здібностей кожної дитини . Він полягає в діагностиці розумових здібностей , нахилів , опитуванні батьків , огляді дітей спеціалістами на предмет здоров’я . Весь матеріал збирається в картах здоров’я , враховуються вікові особливості і має відображення в щоденниках спостережень ,

2 – Створення умов для формування екологічного світогляду :

- створені екологічні куточки в кожній групі , / Додаток № 1 /,

- оформлені екологічні стежини « Моя маленька Батьківщина »,

- підібрані та виготовлені розвиваючі ігри на екологічну тему ,

/ Додаток № 2 / ,

- розроблена пошуково – дослідницька діяльність , / Додаток № 3 /,

- в педагогічному процесі йшла апробація програм , як державних ,

так і авторських .

3 - Підготовка і робота з кадрами :

Вся робота розпочиналася з діагностики педагогічного складу . За результатами діагностичного анкетування створена творча група з екологічного виховання , яка розробила практичний матеріал , рекомендації щодо реалізації питань екологічної освіти і формування екологічної

культури , які знайшли своє відображення в різних формах методичної роботи , таких як : педради , семінари , практикуми , консультації .

Такі форми роботи , як самоосвіта , атестація , внутрішній контроль , звіти на педрадах , виробничих нарадах дають вихід на створення власних авторських програм . Я вважаю , що створення такої програми це питання часу . Адже є власні наробки з екологічного питання , є чим поділитися з колегами .

4 – Аналіз результатів навчально – виховної роботи :

- проводиться діагностування дітей 2 рази на рік ,

- підсумкові заняття , / Додаток № 4 / ,

- відстежується динаміка змін рівня досягнень , яка має відображення

в паспортах груп ,

- гурткова робота , / план – додаток № 5 / ,

- експериментальна робота .


Традиційними стали екологічні марафони , які проводяться за різними тематиками :

конкурси природничих куточків ,

конкурси облаштування екологічної стежини ,

конкурси художньої , природничої фотографії ,

конкурси « Руками творяться дива « ,

трудові десанти ,

екологічні свята .

5 – Підсумковий крок – на основі аналізу , планування корекційної роботи . Він полягає в аналізі індивідуальних карт досягнень на занятті і поза заняттям дітьми :

- аналізі присутності і робота в гуртках ,

- аналізі відносин педагог – дитина – сім’я , / Анкета –

додаток № 6 / ,

аналізі участі дітей та батьків в екологічних акціях міста ,

аналізі участі ДНЗ в конференціях , семінарах міста ,

аналізі просвітницької роботи , видавничої діяльності ,

корекції та плануванні наступної роботи .

Таким чином , організація роботи за цією технологією систематизує знання дітей у галузі охорони природи , допомагає виховувати активну життєву позицію особистості в пізнаванні навколишнього середовища , формувати екологічну свідомість кожного учасника педагогічного процесу .

Для успішного вирішення проблеми щодо екологічного виховання дітей дошкільного віку , вимагало створення чітких організаційно – методичних заходів та особливих підходів до керування колективом .

Увагу вихователів було спрямовано в декількох напрямках :

створення необхідних умов для життя і виховання дітей ;

створення комфортного середовища та використання принципів особистісно – орієнтованої педагогіки в роботі з дітьми ;

засвоєння педагогами методів екологічного виховання і технології в роботі з дітьми різного віку ;

розробка нових форм взаємодії з батьками , їх екологічна обізнаність .

Послідуюча діяльність колективу була спрямована на творчий пошук в рамках екологічної проблеми .


Екологізація педагогічного процесу .Ігрова

діяльність


Фізкультурно – оздоровча

діяльність


Екологічна обізнаність дітей
Художня

діяльність

Музична діяльність
Експериментально –дослідницька діяльність
Модель предметно – розвивального середовища

в групах ДНЗ № 2


Центр води та піску
Глобус
Город на вікні
Живі куточки
Екологічна бібліотека
Мапи / карти /Екологічна стежина
Куточок релаксації

ДНЗ № 2

Альбоми ілюстрацій
Лабораторії

природиПаспорти кімнатних рослин , тварин
Календарі погоди
Кімнатні рослини
Журнали дослідницької діяльності
Розвивальні і дидактичні ігри


Книга скарг природиМоделі кліматичних поясів

МетеопрогнозМодель предметно – розвивального середовища з екологічної освіти на території ДНЗКвітники
Екологічна стежина

Метеомайданчик
Город овочів


Територія

ДНЗ № 2
Лікарські рослини
Фруктовий сад
Куточок лісу


Мотивація дітей по відношенню до природиДобро
Мир
ЯЛюбов
Терпіння
« КОЛО ОДНЕ –

^ ДУМКИ – РІЗНІ »


Педагогічна робота проводиться в трьох блоках :

спеціально організована діяльність ;

спільна діяльність з дітьми ;

вільна самостійна діяльність .

На допомогу педагогам розроблені методичні рекомендації , в тому числі :


Алгоритм підготовки педагогів до взаємодії з дітьмиЕкологічна мета
Відбір екологічного змісту у відповідності з метою розвитку дитини , його віковими особливостямиІнтеграція екологічної освітиРелаксаціяСпільна робота педагога і дітей
Спеціально організована діяльність
Самостійна діяльність дітей

Діагностика змін в розвитку дитиниАлгоритм дослідження об’єктів природи


1
2
34
5
61 – потрогати , погладити ,

2 – подивитись ,

3 – понюхати ,

4 – послухати ,

5 – розповісти ,

6 – виразити свої почуття , емоції .


Використання піктограм при дослідженні тварин


1
2
3


4
5
6


7
8
9


1 – Хто це ? 6 – Дихає .

2 – Будова . 7 – Що їсть ?

3 – Поверхня . 8 – Величина .

4 – Колір . 9 – Моє відношення .

5 – Рухається .


Систематично працюючи над цією роботою , ми зуміли досягти позитивних результатів :

знизилась захворюваність дітей ,

скоротився адаптаційний період у дітей 1 молодшої групи ,

зріс рівень екологічної свідомості як у дітей так і у дорослих ,

у дітей сформувалися вміння конструктивного вираження емоцій , емоційного керування і природної комунікації .

Велике значення в екологічній освіті дітей відіграє практична , дослідницька діяльність в природних умовах . Вивчати дерева , кущі , комахи, тварини найкраще в процесі проектно – дослідницької діяльності . Тому в цьому році розроблений проект « Наше дерево» .

Він складається із трьох етапів :

підготовчий ,

дослідницький ,

заключний .

Методика роботи з дітьми в рамках екологічного проекту розроблена на основі інтегрованого підходу . В ході роботи по проекту діти ведуть спостереження , експериментують , малюють , ліплять , граються , слухають музику , знайомляться з літературними творами , складають власні казки , розповіді . Проект включений в факультатив

« Ознайомлення з природою » . В проекті приймають участь діти інтелектуальної групи . До виконання проекту залучені батьки .

Час проведення – 1 рік , тому , що дитина повинна мати можливість прослідкувати зміни в житті дерева в різні пори року .

Об’єктом дослідження ми взяли дерево тому , що діти не часто звертають увагу на дерево , як живий об’єкт ; дерево чудовий об’єкт для фенологічних спостережень ( взаємовідношення з оточуючим світом ) ; з деревом дітям легко спілкуватися « на рівних « , діти порівнюють його зі своїм другом .

Для успішного проведення проекту знайомлю вихователів зі змістом проекту. Перед кожним етапом протягом року проводжу консультацію щодо використання методики в роботі , складання перспективного планування , контролю .

Значення методу проектів полягає в тому , що окремі проекти є частинами , з яких складається єдиний процес екологічного виховання , формування екологічної свідомості , процес екологічно обґрунтованої , грамотної взаємодії дитини з оточуючим .

В екологічних проектах , які ми використовуємо , представлений взаємозв’язок змісту , форм і методів виховання екологічної культури в дошкільників . Вони забезпечують поєднання різних методів і прийомів , які сприяють ефективності засвоєння знань дітьми .

Ефективним способом формування системності знань на основі інтеграції змісту дошкільної освіти є застосування методу інтелектуальних карт або карт розумових дій / визначення Т . Бьюзена / за розробленою методикою Наталії Гавриш . В контексті екологічного виховання ми практикуємо застосовувати в практику роботи з дітьми окремі схеми для пояснення складних природознавчих понять . Карти розумових дій допомагають вихователям оптимізувати навчально – пізнавальну діяльність завдяки унаочненню послідовності пошуково – орієнтувальних дій , встановленню взаємозв’язків різноманітних понять.

Інтелектуальна карта є схемою вивчення певної теми , в якій відображаються зв’язки ключового поняття / що розташовується у центрі / з іншими поняттями цієї теми / проблеми / , та становить з ним нерозривну єдність . Під час колективного обговорення карти діти залучаються до різних видів діяльності / малювання , розігрування ситуацій , виконання завдань за предметними картинками , створення рухливих образів тощо / . Ми цей метод інтелектуальних карт зарахували до класу комбінованих методів навчання .

Уже не один рік проблема виховання у дітей високої культури природокористування , відповідальності за життя всього живого на Землі є предметом постійної уваги педагогів нашого дошкільного закладу . Маючи одну з найбільших територій у місті , яка розміщена в зеленій зоні , творча група / керівник вихователь – методист / розробила екологічну стежину по території дошкільного закладу . Об’єктів для спостережень у нас чимало , екологічні маршрути різні для різних вікових груп . І чим діти старші , тим вони ускладнюються , стають більш змістовними , охоплюють дедалі більшу кількість об’єктів спостережень .
Створення екологічної стежини відбувається через ряд етапів :

вибір місця ;

розробка маршруту ;

облаштування стежини інвентарем , щитами ;

здійснення контролю за станом стежини та природних об’єктів на ній .

Створений план – схема території ДНЗ , паспорт на екологічну стежину , зупинки , які зустрічаються на плані – схемі .

До кожної зупинки – об’єкта зібрано конкретний матеріал : науковий опис , конспекти занять , фотографії , вірші , оповідання , народна творчість , енциклопедичні дані . / Додаток № 8 /

На виконання листа Національного еколого – натуралістичного центру та з метою модернізації системи масової роботи та змісту екологічного виховання Міністерство освіти і науки України спільно з національним еколого – натуралістичним центром створили проект

« Екосвіт – 2007 « .

В рамках проекту передбачалося проведення заочного Всеукраїнського дитячого конкурсу « Джміль та бджілка» . Дошкільний заклад прийняв активну участь у конкурсі , виготовивши дидактичний матеріал у вигляді дитячої книги – малятко / керівник творчої групи вихователь – методист /. Книга мала назву « Бджілка Майя » з ламінованими сторінками . Зміст книги носив пізнавальний характер . Використані інноваційні технології під час написання авторських віршів та оповідань дітьми на основі власних спостережень .
Глибоко продумувати , систематизувати екологічне виховання дітей дошкільного віку , спрямовувати усі форми методичної роботи на стимулювання творчих пошуків , активності педагогів , упровадження перспективних наукових досягнень – головна мета створення творчої групи з проблеми « Екологічне виховання дітей дошкільного віку» / керівник вихователь – методист / . / Додаток № 9 / .

З метою надання вихователям методичної допомоги розроблене перспективне планування пошуково – дослідницької діяльності дошкільників у всіх вікових групах . Це дало змогу вихователям включати дослідницьку діяльність в інтеграцію навчання , а саме на занятті , повсякденному житті та гуртковій роботі .

Базовий компонент дошкільної освіти , як концептуальний документ , що визначає перспективні напрямки розвитку дошкільної освіти , поставив перед педагогами безліч завдань , одне з яких – так організувати і так спланувати роботу дошкільного закладу , щоб вона сприяла розвитку життєздатності дітей як головної здатності , що допомагає не тільки виживати , а й успішно діяти у різних життєвих ситуаціях .

На підставі цього в дошкільному закладі широко використовується тематичне планування , зокрема тематичні тижні . Планування побудоване з урахуванням принципу групування навчального матеріалу , але передбачає активну участь дітей в його систематизації і спрямоване на формування у дошкільнят основ діалектичного світогляду , розкриття їхнього творчого потенціалу , розвиток здібностей та вмінь самостійно , активно пізнавати навколишній світ . Плануючи таку роботу , я поставила перед собою завдання , надати таку методичну допомогу вихователям , яка б в практиці роботи допомогла дітям усвідомити системність , цілісність реального світу в його різноманітних проявах через формування уявлень про власну людську сутність , тваринний , рослинний , предметний світ , підвести до елементарного розуміння загальних законів життя .

Особливість нашого підходу – така організація освітньо – виховного процесу, яка дає змогу максимально реалізувати пізнавальну активність дітей у процесі дослідницької діяльності , сприяти формуванню таких найважливіших особистісних якостей як компетентність , активність , ініціативність , креативність і самостійність .

Учені довели : діти не просто репродуктивно засвоюють суспільно – історичний досвід , а й виявляють при цьому творчі здібності , самостійно здобувають знання , відкривають для себе нові можливості мислительних дій. Я вважаю , що це важлива закономірність розвитку дошкільнят . Тому побудувала педагогічну діяльність так , щоб підтримати , стимулювати активне творче ставлення дітей до явищ навколишнього життя – як щодо їх сприймання й пізнання , так і щодо їхнього практичного застосування . Тематичний напрямок охоплює всі форми освітньої роботи , узгоджується з усіма заняттями , спостереженнями , екскурсіями , експериментальною діяльністю , іграми , вправами . Тема кожного дня підпорядкована одній ідеї , загальній темі . На рік практикуємо три тематичних тижні . Тематичні дні екологічного спрямування мають назву :

« Весна пробуджує природу ,

Весна пробуджує серця « .

« Щоб земля була у квітах ,Бережіть природу , діти ! «

« Мало любити життя –

Треба з ним ще й добре поводитись « , і т . д .


Масштабність і новизна викликів 21 століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку освіти , забезпечення кардинальних змін у змістових , технологічних , управлінських домінантах ДНЗ , спрямованих на виховання конкурентноздатної , ко
еще рефераты
Еще работы по разное