Реферат: Визначники другого порядку


Питання з теми « Лінійна алгебра «

Визначники другого порядку.

Визначники третього порядку

Властивості визначників

Формула розкриття визначників n – го порядку

Розмір матриці

Нульова матриця

Одинична матриця

Операція додавання матриць

Операція множення матриць

Узгоджені матриці

Обернена матриця

Ранг матриці ( на 4 та 5 )

Означення сумісної системи

Означення визначеної системи

Означення невизначеної системи

Означення несумісної системи

Формули Крамера

Матричний метод розв‘язання системи лінійних рівнянь

Різні випадки розв‘зку однорідних систем лінійних рівнянь
еще рефераты
Еще работы по разное