Реферат: План діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо розробки проектів регуляторних актів


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

від 5.12.2006 р. № 1674


План діяльності

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

щодо розробки проектів регуляторних актів

на 2007 рік


п/п


Назва регуляторного акту

Термін виконання (подання на розгляд Комісії)

1.

Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку» та відповідні зміни до Порядку

лютий

2.

Затвердження рішення Комісії "Про затвердження проекту рішення ДКЦПФР «Про внесення Змін та доповнень до Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до ДКЦПФР, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 24.06.2003 р. №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2003 за №655/7976

лютий

3.

Затвердження рішення Комісії "Про затвердження проекту рішення ДКЦПФР «Про внесення Змін та доповнень до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до ДКЦПФР, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 31.08.2004 р.№371 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2004 за №1253/9852

лютий

4.

Затвердження рішення Комісії "Про затвердження проекту рішення ДКЦПФР «Про внесення Змін та доповнень до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до ДКЦПФР зі змінами та доповненнями, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 08.06.2004 №279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за №1122/9721

березень

5.

Внесення змін до Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 31.07.1998 № 95.

березень

6.

Внесення змін до Типового договору на ведення реєстру, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.09.2004 № 399

березень

7.

Внесення змін до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (на виконання розпорядження КМУ від 15.11.2006 № 565-р «Про заходи щодо забезпечення скорочення податкового боргу»)

березень

8.

Розробка та затвердження Порядку визнання міжнародних сертифікатів в процесі проходження сертифікації фізичними особами, яким надається право працювати на фондовому ринку України

березень

9.

Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії»

березень

10.

Проект змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

березень

11.

Проект змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду

березень

12.

Внесення змін та доповнень до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 09.01.1997 № 2 (в редакції рішення Комісії від 13.02.2001 р. № 27 )

березень

13.

Внесення змін до Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів ФОН, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії

квітень


14.

Внесення змін до Порядку реєстрації звіту про підсумки випуску сертифікатів ФОН

квітень


15.

Внесення змін до Положення про порядок погашення та скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН, що випускаються в бездокументарній формі

квітень


16.

Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження за окремими видами професійної діяльності на фондовому ринку» та відповідні зміни до Ліцензійних умов

травень

17.

Проект змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

травень

18.

Затвердження Положення про вимоги до тимчасових керівників реєстратора та про порядок їх призначення

червень

19.

Затвердження Порядку передачі на відповідальне зберігання НДУ контрольних копій реєстрів власників іменних цінних паперів

червень

20.

Затвердження проекту Положення про порядок призначення тимчасового керівника фондової біржі

червень

21.

Затвердження проекту Правил випуску та обігу фондових деривативів

червень

22.

Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів» та відповідні зміни до Положення
липень
23.

Затвердження рішення Комісії "Про затвердження проекту рішення ДКЦПФР «Про внесення Змін та доповнень до Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 11.08.2004 р. №340 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2004 за №117/10397
липень
24.

Затвердження рішення Комісії "Про затвердження проекту рішення ДКЦПФР «Про внесення Змін та доповнень до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 11.08.2004 р. №339 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за №96/10376
липень
25.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств
липень
26.

Внесення змін до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик шляхом викладення у новій редакції

серпень

27.

Внесення змін до Положення про порядок переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.09.2004 № 397

вересень

28.

Внесення змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі у бездокументарну форму, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.09.2004 №398

вересень

29.

Затвердження проекту Положення про публічне розміщення цінних паперів на фондових біржах України

вересень

30.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

вересень

31.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
грудень
32.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про іпотечні облігації»
грудень
33.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів Україні»
грудень
34.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
грудень
35.

Затвердження Положення про взаємодію та кореспондентські відносини між депозитаріями при здійсненні депозитарної діяльності на ринку цінних паперів

листопад
еще рефераты
Еще работы по разное