Реферат: Регіональна програма розвитку земельних відносин у Локачинському районі Волинської області на 2011 2016 роки Зміст
Затверджено рішенням Локачинської районної ради

від 04.03.2011 №___________


РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин у Локачинському районі Волинської області

на 2011 - 2016 роки


Зміст


Стор.:

1. Стан і аналіз проблем реформування земельних відносин

у Локачинському районі Волинської області: 3

1.1. Стан реформування земельних відносин в районі 3

1.2. Пріоритетні напрями здійснення державної політики у сфері розвитку земельних відносин в районі на 2011 – 2016 роки і шляхи її реалізації 4

1.3. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 4

1.4. Інвентаризація земель 5

1.5. Розмежування земель державної та комунальної власності 6

1.6. Встановлення меж населених пунктів 6


^ 2. Головна мета та завдання програми 7


3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 7


4. Строки та етапи виконання програми 7


5. Ресурсне забезпечення програми 8


^ 6. Організація управління та контролю за ходом виконання програми 8


7. Очікувані кінцеві результати виконання програми 8

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми

Додаток 2. Заходи щодо реалізації програми розвитку земельних

відносин у Локачинському районі Волинської області на 2011-2016 роки


3


^ 1. Стан і аналіз проблем реформування

земельних відносин у Локачинському районі Волинської області Стан реформування земельних відносин в районі


Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства. Вона слугує територіальною основою для усіх видів діяльності людини, є виробничим фактором багатьох галузей. В умовах земельної реформи, яка сьогодні має справді глобальний масштаб та значення, земля розглядається як один з головних інструментів подолання бідності, підвищення рівня життя кожного члена суспільства, та громад в цілому.

Земельні ресурси Локачинського району є одним із найбільш вагомих економічних активів, унікальних за своїми властивостями. Вони мають забезпечити функціонування економіки району у перехідному періоді та стати надійною основою соціально - економічного розвитку після завершення періоду структурного реформування.

Території населених пунктів району є місцем розташування основних виробничих сил, наукового, освітнього, технологічного потенціалу. Селище і села є осередками формування нової економіки, нової структури управління державою.

В районі знаходиться 1 селище міського типу і 53 сільські населені пункти.

Земельний фонд району станом на 1 січня 2011 року складає 71,2 тис.га. З них 51,8 га тис.га (72,4%) займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель.
Під лісами та лісовкритими площами знаходиться – 12661,5 га або 17,7 %, забудовані землі займають – 1405,1 га або 2,0%, болота – 2778,8 га або 3,9%, відкриті землі без рослинного покриву – 287,6 га або 0,4%, води – 962,5 га або 1,3%.
В структурі земельного фонду району землі сільськогосподарських підприємств складають 22,3% території, землі громадян у власності і користуванні – 42,8%, землі лісогосподарських підприємств – 14,1%, землі інших землекористувачів – 20,8%.

У користуванні сільськогосподарських підприємств перебуває 14,9 тис.га. В тому числі: в сільськогосподарських кооперативах перебуває 2,7 тис.гектарів, у сільськогосподарських товариствах – 6,8 тис.га, інших недержавних сільськогосподарських підприємствах – 5,0 тис.га, в державних сільськогосподарських підприємствах – 0,4 тис.га.

У власності і користуванні громадян перебуває 30643,7.га земель. В тому числі наданих для ведення фермерських господарств – 5409,6.га, для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва – 15376,0 тис.га, для ведення особистого селянського господарства – 7790,4.га, для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель – 1832,5.га, для садівництва і городництва – 35,0га,

Підприємства промисловості, транспорту і зв'язку займають територію площею 725,9га. Підприємства, організації, установи, навчальні заклади Міністерства оборони України мають у користуванні 0,7га.

В користуванні закладів, установ і організацій знаходиться 462,1.га земель.

Лісогосподарські та водогосподарські підприємства займають 10164,6.га.

Загальна площа земель запасу (не наданих у власність та постійне користування) становить 14,6 тис.га.

Укладено 5773 договори оренди на земельні частки (паї), з них згідно державних актів 5773 на площу 13,5 тис.га. Загальна сума плати за оренду земельних часток (паїв) становить 2,45 млн.грн., в тому числі селянам-пенсіонерам 0,8 млн.грн. Середня орендна плата за 1 га становить 177,8 грн.

В області функціонує 97 фермерських господарств. В їх постійному користуванні перебуває 932га, в приватній власності – 130,7га, в тимчасовому користуванні (на правах оренди) – 4155,5га.

Щорічно зростає площа земель надана громадянам у власність та користування.

4

Згідно рішень сільських, селищних та міських рад громадянами області приватизовано 7,4 тис.га земель, що становить 81,6 відсотки. На ці землі громадянам видано 4552. державних актів на право власності на земельні ділянки.

Площа осушених земель становить 4335,6га. З них із закритим дренажем – 3900,5га .

В процесі реформування земельних відносин землі державної власності станом на 01.01.2011 року складають 31,1 тис.га (43,5%), а землі приватної власності складають 40,4 тис.га (56,5%).

Площа селища та сільських населених пунктів відповідно складає 0,7 тис.га і 10,8 тис.га земель.


^ 1.2 Пріоритетні напрями здійснення державної політики у сфері розвитку земельних відносин в області на 2011 – 2016 роки і шляхи її реалізації


Головним пріоритетом здійснення державної політики у сфері розвитку земельних відносин в районі на 2011 – 2016 роки є здійснення економічних реформ на даному етапі, відповідно до Стратегії економічного і соціального розвитку України через розширення і вдосконалення нормативно – правового забезпечення, формування певних інституційних засад і посилення державної підтримки розвитку земельної реформи та впровадження заходів з охорони земель.

Розвиток земельних відносин передбачається на основі комплексу взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем регулювання та управління земельними ресурсами.

На даному етапі ним передбачається:

- нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

- інвентаризація земель;

- розмежування земель державної та комунальної власності;

- встановлення і зміна меж населених пунктів.


^ 1.3. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів


Сьогодні при формуванні районного та місцевих бюджетів приділяється особлива увага пошуку додаткових джерел їх наповнення та максимальному уникненню бюджетних втрат від використання найбільш стабільних джерел надходжень, серед яких особливе місце займають надходження від плати за використання нашого основного національного багатства - землі.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Вагомим результатом у виконанні поставлених завдань стало прийняття обласною радою рішення від 27.08.10 № 42/19 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку області на 2010 рік» та видання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.10.10 № 370 «Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».

У 2008 році за кошти державного бюджету розроблено документацію з нормативної грошової оцінкиземель смт.Локачі.

Протягом 2010 року за кошти місцевих бюджетів розроблена нормативна грошова оцінка земель 15 сільських населених пунктів.

5

В населених пунктах, де нарахування плати за землю здійснюється відповідно до нормативної грошової оцінки відмічається зростання надходження коштів до бюджетів.

Грошова оцінка землі дасть можливість органам місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком територій, реалізувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і стимулів раціонального використання міських земель, створити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази населених пунктів за рахунок справляння плати за землю.

Протягом останніх років вживаються заходи для обов'язкового проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів при наданні їх в оренду.

Станом на 1 січня 2011 року нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів проведена на площі 11,0 га, що становить 0,1 % від загальної площі земель несільськогосподарського призначення – 16,8 тис. га.


^ 1.4. Інвентаризація земель


Одним із важливих заходів земельної реформи та перетворення земель на потужній ресурс соціально-економічного розвитку району є здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників (юридичних та фактичних), врегулювання суміжних меж. Достовірні дані про площі, межі, склад угідь та конфігурацію земельних ділянок надають можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження до бюджетів різних рівнів, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. Важливо знати які земельні ділянки не використовуються, або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням, всупереч вимогам земельного та природоохоронного законодавства. Засобом набуття таких знань служить інвентаризація.

Метою проведення інвентаризації земель є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

Враховуючи інтенсивний в останні роки рух земельних ділянок, зміну землевласників чи землекористувачів, форм власності, цільового призначення, тощо, вкрай необхідним є завершення в найближчому часі їх інвентаризації, оновлення даних інвентаризації попередніх років.

Станом на 1 січня 2011 року по Локачинському району загальна площа проінвентаризованих земель населених пунктів становить 4,3 тис.га, що складає 37,7% від загальної площі земель населених пунктів. Площа інвентаризованих земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 16,6 тис. га, що складає 98,8 % від загальної площі земель несільськогосподарського призначення.

Останнім часом кошти із Державного бюджету України на інвентаризацію земель не виділялись, проте проведення робіт не було зупинено.

Ведуться роботи з інвентаризації окремих земельних ділянок за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Програмою передбачається провести протягом 2011-2016 років інвентаризацію земель несільськогосподарського призначення у межах населених пунктів та за їх межами.


^ 1.5. Розмежування земель державної та комунальної власності


Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності.


6

Цей захід здійснюється за проектами, які за замовленням відповідних сільських, селищних, міських рад, органів державної виконавчої влади розробляються землевпорядними організаціями.

Проекти розмежування земель державної та комунальної власності визначають:

- місце розташування і розмір земельних ділянок, які залишаються в державній власності, за категоріями земель;

- місце розташування і розмір земельних ділянок комунальної власності територіальної громади за категоріями земель;

- правове, організаційне і фінансове забезпечення, строки реалізації та економічну, соціальну й екологічну ефективність розмежування земель державної та комунальної власності.

При розмежуванні земель сформується комунальна форма власності на землю, що дасть можливість забезпечити рівність права власності на землю територіальних громад та держави, сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів.

Програмою передбачається провести протягом 2011-2016 років розмежування земель державної та комунальної власності за рахунок вищезгаданих коштів.


^ 1.6. Встановлення меж населених пунктів


Нові форми земельних відносин зумовлюють необхідність зміни територіального землеустрою, який у сучасних умовах повинен забезпечити функціонування всіх галузей економіки, удосконалення раціональної системи сталого землекористування, достовірності встановлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних утворень.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів створюють територіальні умови для самостійного вирішення сільськими, селищною радами усіх питань місцевого життя за законодавством України та повної економічної самостійності.

На сьогодні існуючі межі селища та сіл зазнали значних змін, які відбулися в процесі реалізації колишніх генеральних планів і не відповідають дійсності. Це має негативний вплив на розвиток населених пунктів, управління земельними ресурсами, формування адекватної системи оподаткування.

Для усунення цієї проблеми програмою передбачається реалізація головних завдань щодо дальшого реформування земельних відносин у населених пунктах шляхом обґрунтованого формування територій та встановлення і зміни меж населених пунктів.


^ 2. Головна мета та завдання програми.


Районна програма розвитку земельних відносин на 2011-2016 роки (надалі Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про державні цільові програми”, статті 209 Земельного кодексу України, Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», статті 35 Закону України «Про землеустрій» і визначає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів спрямованих на забезпечення збереження, раціональне використання і відтворення продуктивного потенціалу земель, які здійснюються на районному рівні.

Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки району.

Тобто, концептуальні питання вдосконалення земельних відносин мають бути тісно пов’язані з адміністративно-територіальною реформою, соціально-економічною, екологічною політикою держави і спрямовані на підвищення життєвого добробуту населення.


7

^ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем


Передбачені в програмі заходи направлені на розвиток земельних відносин за рахунок коштів, які надходять з державного та місцевого бюджетів, інших джерел та за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а саме:

- проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дасть можливість врегулювати відносини при передачі землі у власність, спадщину, міні, даруванні, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, визначенні ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворенні, визначенні втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

- інвентаризація земель стане базовою основою для проведення грошової оцінки, ведення державного земельного кадастру, розмежування земель державної та комунальної власності. За результатами інвентаризації буде створена інформаційна база для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування;

- розмежування земель державної і комунальної власності забезпечує рівність права власності на землю територіальних громад та держави, що сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, а також дасть можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання використання зазначених земель, а отже - отримувати додаткові надходження до бюджету та використовувати їх для потреб громади.

- встановлення меж населених пунктів створить територіальні умови для самостійного вирішення міськими, сільськими, селищними радами усіх питань місцевого життя за законодавством України та повної економічної самостійності.


^ 4. Строки та етапи виконання програми


Програма розрахована на період з 2011 до 2016 року.


5. Ресурсне забезпечення програми


Джерелами фінансування Програми є кошти з державного та місцевого бюджетів, з інших джерел та ті які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до місцевих бюджетів. Загальна сума коштів передбачена на фінансування Програми становить – 6217,0 тис.грн., в тому числі із державного бюджету – 934,1 тис.грн., місцевих бюджетів – 2539 тис.грн., від втрат сільськогосподарського виробництва – 100,0 тис.грн., інших джерел – 2031,2 тис.грн.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.


^ 6. Організація управління та контролю за ходом виконання програми


Координація виконання Програми покладається на управління Держкомзему у Локачинському районі Волинської області та управління економіки районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює Локачинська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Локачинською районною державною адміністрацією. Виконавці Програми інформують двічі на рік про виконання заходів. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів.


8

^ 7. Очікувані кінцеві результати виконання програми


Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

- за результатами проведеної нормативної грошової оцінки збільшити надходження від плати за землю та підтримати місцеві бюджети на період економічної кризи;

- за результатами проведеної інвентаризації створити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування;

- при розмежуванні земель сформується комунальна форма власності на землю, забезпечуватиметься рівність права власності на землю територіальних громад та держави, що сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів;

- при встановленні меж населених пунктів буде створено територіальні умови для самостійного вирішення міськими, сільськими, селищними радами усіх питань місцевого життя за законодавством України та повної економічної самостійності.


Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснювати використання та охорону земель на якісно новому рівні, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, розвиток ринку земель, розмежування земель державної і комунальної власності та інше, що, в свою чергу, дасть можливість зберегти та використати землю як складову частину природного ресурсу та територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприятиме припливу інвестицій у розвиток економіки району.
еще рефераты
Еще работы по разное